O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 42)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄6

Občina - ustanoviteljica javnega zavoda

Ksenija Mihovar-Globokar, 25.2.1999

Lokalna samouprava

Ksenija Mihovar-Globokar, Pravna praksa, 6/19991. Ali s spremembo zakona o lokalni samoupravi postane ustanoviteljica javnega zavoda samo tista občina, kjer je sedež zavoda, ali so ustanoviteljice tudi druge občine, na območju katere zavod opravlja svoje dejavnosti? 2.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄6

Ustavno sodišče RS: Koncesije za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin

Avtor ni naveden, 25.2.1999

Ustavno sodišče, Gospodarske javne službe (komunala)

, Pravna praksa, 6/1999Ni v skladu z Ustavo, da Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 32/93, 44/95 - odl. US in 1/96) in Zakon o rudarstvu (Ur. l. SRS, št. 17/75) ter na njuni podlagi izdani podzakonski predpisi ne določajo pogojev in postopkov za pridobitev koncesije za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄6

Ustavno sodišče RS: Prevozi v cestnem prometu

Avtor ni naveden, 25.2.1999

Ustavno sodišče, Cestni promet

, Pravna praksa, 6/1999Člen 33 Zakona o prevozih v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 72/94, 18/95-p., 54/96 in 48/98) je v neskladju z Ustavo. Državni zbor mora ugotovljeno neskladje odpraviti v šestih mesecih od objave te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄6

Približevanje članstvu v Evropski uniji in ustava

Borut Šinkovec, 25.2.1999

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Borut Šinkovec, Pravna praksa, 6/1999Krog rumenih zvezd na plavi podlagi. Od plebiscitnih časov sem države, politike, stroke in zlasti državne uprave ni toliko zaposlovala ena tema, ki je tudi, poleg osamosvojitve, projekt stoletja: včlanitev v Evropsko unijo. Cela državna uprava je vključena in angažirana, zlasti na ravni ministrstev ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄6

Ustavna pravica do obrambe - kaznivo dejanje

Avtor ni naveden, 25.2.1999

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 6/1999Načelnik UNZ Celje g. Dušan Mohorko je v PP št. 3/99 podal odgovor na "modre misli" avtorja z enakim naslovom v PP, št. 1/99. Pri tem daje g. Mohorko zanimive zaključke. Najprej očita avtorju Šalinoviču, da je temeljil na podatkih iz sredstev javnega obveščanja, moral pa bi poznati dosti več (sedeti...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄6

Prevajanje - zavajanje?

Jaka Repanšek, 25.2.1999

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 6/1999Če si orišemo slovensko pot v Evropsko unijo nekoliko drugače, si zamislimo dolgo cesto, ki ima določen začetek in cilj, nejasno pa predvsem dolžino poti, vozne razmere in nekatere prometne predpise na njej. Cesta je vijugasta, zaprek na njej je kar nekaj, predvsem pa bo pot potrebno še tlakovati. O...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄6

Evropski sporazum o pridružitvi (V.del)

Primož Vehar, 25.2.1999

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Primož Vehar, Pravna praksa, 6/1999Struktura in vsebina - 3 V dosedanjih zapisih glede strukture in vsebine ESP smo med drugim ugotovili, da kljub šestletnemu prehodnemu obdobju sam sporazum ne prinaša nikakršne zaveze s strani Skupnosti glede prihodnjega članstva Slovenije v EU, ter da le glede blaga omenja prost pretok. Kar zade...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄6

Ustavno sodišče RS: Varstvo pravic delavcev

Avtor ni naveden, 25.2.1999

Ustavno sodišče, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 6/1999Določbi prvega odstavka 61. člena in prvega odstavka 65. člena Zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (Ur. l. SFRJ, št. 60/89 in Ur. l. RS, št. 4/91) ter določba drugega odstavka 4. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, 14/90, 5/91, 71/93 in 2/94) niso v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄6

Ustavno sodišče RS: Obnova postopka pred Ustavnim sodiščem

Avtor ni naveden, 25.2.1999

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 6/1999...Pobuda za začetek postopka za oceno 123. člena Zakona o vojnih invalidih (Ur. l. RS, št. 63/95) se zavrne.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄6

Ustavno sodišče RS: Denacionalizacija - odškodninske obveznice

Avtor ni naveden, 25.2.1999

Ustavno sodišče, Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 6/1999Člen 13 Uredbe o izdaji obveznic in o izvrševanju odločb, ki se glasijo na odškodnino, za katero je zavezanec Slovenski odškodninski sklad (Ur. l. RS, 61/96), se odpravi. Pobude za oceno ustavnosti sedmega odstavka 44. člena Zakona o denacionalizaciji (Ur. l. RS, št. 27/91-I, 56/92-odl. US, 13/93...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄6

Ustavno sodišče RS: Lastninjenje spomenikov in znamenitosti

Avtor ni naveden, 25.2.1999

Ustavno sodišče, Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 6/1999Zakon o lastninjenju spomenikov in znamenitosti v družbeni lastnini (Ur. l. RS, št. 16/96) se razveljavi. Razveljavitev začne veljati 8 mesecev po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄6

Ustavno sodišče RS: Zakon o izvršbi in zavarovanju

Avtor ni naveden, 25.2.1999

Ustavno sodišče, Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 6/1999Določbe tretjega odstavka 46. člena, tretjega odstavka 85. člena, druge točke prvega odstavka 102. člena, prvega odstavka 146. člena, 151. člena, drugega odstavka 226. člena ter 280. do 298. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Ur. l. RS, št. 51/98) niso v nasprotju z ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄6

Ustavno sodišče RS: Oddajanje neprofinih stanovanj v najem

Avtor ni naveden, 25.2.1999

Ustavno sodišče, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

, Pravna praksa, 6/1999V točki 5. in v točki 5.2. Obrazca za oceno stanovanjskih razmer ter v točki 5.2. Pojasnil za izpolnjevanje obrazca za oceno stanovanjskih razmer, ki je kot priloga sestavni del Pravilnika o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. l. RS, št. 26/95 in 31/97) se razveljavi beseda "samski".
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄6

Ustavno sodišče RS: Spor o pristojnosti

Avtor ni naveden, 25.2.1999

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 6/1999Za odločanje o zahtevi F. M. za denacionalizacijo nepremičnine parc. št. 327/4, vpisane pred podržavljenjem pri vl. št. 373 k.o. P., je pristojna Upravna enota Mozirje. Arondacijskega sporazuma, sklenjenega med arondacijskim postopkom, ni mogoče šteti za samostojni pravni posel, ki bi bil sklenje...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄5

Evropski sporazum o pridružitvi (IV.del)

Primož Vehar, 18.2.1999

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Primož Vehar, Pravna praksa, 5/1999Struktura in vsebina Evropskega sporazuma o pridružitvi - 2 V zapisu, objavljenem v prejšnji številki, smo poudarili, da Evropski sporazum o pridružitvi(*1)(v nadaljevanju ESP) ne pomeni začetka sodelovanja z EU ter da ESP ne predstavlja niti pravne niti politične zaveze s strani Skupnosti o more...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄5

Referendum, volitve in - ustavna odločba

Janez Pogorelec, 18.2.1999

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Janez Pogorelec, Pravna praksa, 5/1999V tem zapisu bomo orisali nekatere odprte probleme naše ureditve referenduma in volitev in poizkušali predlagati rešitev zapletov v zvezi z odločbo ustavnega sodišča o referendumu o volilnem sistemu (št. U-I-12/97 z dne 8. 10. 1998 - objavljena v Ur. l. RS, št. 82/98). Volitve in referendum imajo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄5

Mednarodni forum: Problem globalizacije na področju prava

Irena Vovk, 18.2.1999

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/1999Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄5

Zborniki in učbeniki

Avtor ni naveden, 18.2.1999

Človekove pravice

, Pravna praksa, 5/1999Pravna fakulteta v Mariboru: Knjige Inštituta za civilno, primerjalno in mednarodno zasebno pravo Institucionalno varstvo nekaterih človekovih pravic, predvsem s področja družinskih in socialnih razmerij s primerjalnopravnimi vidiki prava Evropske unije ter njenih članic Zbornik prispevkov 11 ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄5

Človekove pravice v Avstriji

Irena Vovk, 18.2.1999

Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/1999Državni svet RS, Avstrijski inštitut za vzhodno in jugovzhodno Evropo in oddelek za kulturo avstrijskega veleposlaništva v Ljubljani so 4. februarja pripravili predavanje predsednika Avstrijske lige za človekove pravice dr. Feliksa J. Bisterja s temo človekovih pravic v Avstriji razpetih med teorijo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄5

Pravniško društvo Maribor: O delu Ustavnega sodišča RS

Dušan Jovanovič, 18.2.1999

Ustavno sodišče, Društva, javni shodi, prireditve

Dušan Jovanovič, Pravna praksa, 5/1999Na prvem srečanju Pravniškega društva v Mariboru v letu 1999, ki je, kakor je že v navadi, vsak prvi četrtek v mesecu, nas je s svojo prisotnostjo in predavanjem razveselila ustavna sodnica prof. dr. Miroslava Geč - Korošec, saj je predstavila delo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki v zadnjem...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄5

Širitev EU in pridružitvene strategije kandidatk

Simona Hostej, 18.2.1999

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Simona Hostej, Pravna praksa, 5/1999V Gradcu je 22. in 23 januarja potekal aktualen dvodnevni seminar na temo širitve Evropske unije in pridružitvena strategija držav , ki se zavzemajo za vstop v EU v prvem krogu. Med državami, ki si želijo članstva do obljubljenega leta 2002, spadajo Poljska, Madžarska Češka, Slovenija, Estonija i...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄4

Evropski sporazum o pridružitvi (III.del)

Primož Vehar, 11.2.1999

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Primož Vehar, Pravna praksa, 4/1999Struktura in vsebina pridružitvenega sporazuma Evropski sporazum o pridružitvi(*1)(v nadaljevanju ESP) je začel veljati dve leti in skoraj osem mesecev po podpisu, oziroma natanko pet let za tovrstnima sporazumoma, sklenjenima z Madžarsko in Poljsko. Z začetkom veljavnosti sporazuma se je Sloveni...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄4

Ustavno sodišče RS: Volitve v občinske svete

Avtor ni naveden, 11.2.1999

Ustavno sodišče, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 4/1999Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti akta predsednika Državnega zbora o razpisu rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov se zavrne. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-301/98 z dne 17. 9. 1998 preprečuje izvedbo rednih volitev v organe Mestne občine Koper na dan, določen ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄4

Ustavno sodišče RS: Preimenovanje imen ulic

Avtor ni naveden, 11.2.1999

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 4/1999Pobuda za oceno zakonitosti Odloka o spremembi imena ulice na območju Mestne občine Ljubljana se zavrne (Ur. l. RS, št. 22/97). Po smiselni razlagi določbe tretjega odstavka 7. člena ZIEUS iz nje izhaja, da morajo občani imeti možnost, da na svojih zborih in v organih krajevnih skupnosti dajejo s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄4

Ustavno sodišče RS: Oskrba s toplotno energijo

Avtor ni naveden, 11.2.1999

Ustavno sodišče, Industrija in energetika

, Pravna praksa, 4/1999Člen 3 Odloka o pogojih za oskrbo s toplotno energijo na območju občine Grosuplje (Ur. l. SRS, št. 1/89 in Ur. l. RS, št. 1/96) ni v neskladju z Ustavo in zakonom. Ni v nasprotju z zakonom in Ustavo občinski odlok, ki na podlagi zakonite pravne podlage določa obvezno priključitev na javno toplovo...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(42)

Leto objave

< Vsi 1999 Februar

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.1. USTAVNA UREDITEV 1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE 1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA 1.5. DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Avtorji

ABCĆČDĐEFG H I J KLM NOP QR SŠ TUV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov