O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 3 / 9
Dokumenti od 51 do 75 (od skupaj 209)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄26

Obramba pred državo

Alenka Leskovic, 23.9.1999

Obramba

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 26/1999ZPP velja dva meseca in množijo se komentarji o njegovi vsebini. Največ kritičnih pripomb je na račun kvalificiranega pooblaščenca s pravniškim državnim izpitom, ki je po zakonu edini pripuščen pred obličje okrožnega sodnika.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄26

Evropsko pravo v Cambridgeu

Jaka Repanšek, 23.9.1999

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 26/1999V začetku septembra, od 5. do 12., se je skupina študentov, absolventov in diplomantov pravne in ekonomske fakultete odpravila na študijsko pot v Cambridge, organizirano kot del študijskega programa evropskega (in angleškega) prava. Program skupaj organizirata ljubljanska Pravna fakulteta in pravna ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄26

Ustavno sodišče RS: Odločanje o varstvu in vzgoji otrok - pristojnosti centra za socialno delo

Avtor ni naveden, 23.9.1999

Ustavno sodišče, Zakonska zveza in družinska razmerja

, Pravna praksa, 26/1999Ni v skladu z Ustavo, da je za odločanje o varstvu in vzgoji otrok v 105. členu Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Ur. l. SRS, št. 14/98 - p.b.) določena pristojnost centra za socialno delo, v 78. členu istega zakona pa pristojnost sodišča.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄26

Ustavno sodišče RS: Ustanovitev zbornic zdravstvenih delavcev

Avtor ni naveden, 23.9.1999

Ustavno sodišče, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 26/1999Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 9/92, 13/93, 45/94-odl. US, 37/95 in 8/96) je v neskladju z Ustavo, kolikor za zbornice, ustanovljene na podlagi njegovega 87. člena, ne določa postopka in kriterijev za njihovo ustanovitev.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄26

O suverenosti držav članic Evropske unije

Andrea Crismani, 23.9.1999

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Andrea Crismani, Pravna praksa, 26/1999Vstop Slovenije v Evropsko unijo predstavlja eno izmed najbolj aktualnih in hkrati obravnavanih tem zadnjih mesecev. S tega vidika so zanimive tudi nekatere posledice, ki jih priključitev v Evropsko unijo ima na suverenost držav članic. To vprašanje se skorajda ciklično pojavlja tudi v italijansk...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄26

Kdo je pravni naslednik?

Mihael Nunčič, 23.9.1999

Denacionalizacija in lastninjenje

Mihael Nunčič, Pravna praksa, 26/1999Po 15. členu zakona o denacionalizaciji so upravičeni za uveljavljanje pravic, če so upravičenci do denacionalizacije iz 3., 4. in 5. člena Zden mrtvi ali so razglašeni za mrtve, njihovi pravni nasledniki (s tem, da se pravno nasledstvo presoja po pravu Republike Slovenije, torej po zakonu o dedovan...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄25

Varovanje zasebnosti v delovnih razmerjih

mag. Bojan Kukec, 16.9.1999

Človekove pravice, Delovna razmerja

mag. Bojan Kukec, Pravna praksa, 25/1999Pomembna novost v raziskavah o posebnem pravnem institutu (delavčeve) zasebnosti predstavlja delo vrhovnega sodnika ter člana novega sodnega sveta dr. Alekseja Cvetka z naslovom: "Varovanje zasebnosti v delovnih razmerjih", ki je letos (1999) izšlo pri založniški skupini Gospodarski vestnik d. d. v ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄25

Ustavno sodišče RS: Vlaganje v telekomunikacijsko omrežje

Avtor ni naveden, 16.9.1999

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 25/1999Člen 64 Zakona o telekomunikacijah (Ur. l. RS, št. 35/97) je v neskladju z Ustavo, ker zakonodajalec ni s posebnim zakonom uredil načina in pogojev, pod katerimi se povrnejo vlaganja lokalnih skupnosti in posameznih investitorjev v javno telekomunikacijsko omrežje.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄25

Ustavno sodišče RS: Povečanje davka od premoženja

Avtor ni naveden, 16.9.1999

Ustavno sodišče, Davki, pristojbine, prispevki, takse

, Pravna praksa, 25/1999Sklep Občinskega sveta Občine Škofljica o povečanju davka od premoženja (Ur. l. RS, št. 31/97) je bil v neskladju z Ustavo. Ugotovitev ima učinek odprave. Točka 1 izreka se izvrši na način, določen v 10. točki obrazložitve. Določba občinskega sklepa, ki za čas pred svojo uveljavitvijo določa p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄25

Ustavno sodišče RS: Financiranje občin

Avtor ni naveden, 16.9.1999

Ustavno sodišče, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 25/1999Drugi odstavek 24. člena Zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 80/94, 45/97-odl. US in 56/98) in drugi odstavek 25. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 56/98) se razveljavita.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄25

Ustavno sodišče RS: Občine - delitev premoženja

Avtor ni naveden, 16.9.1999

Ustavno sodišče, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 25/1999Tretji odstavek 51.b člena, 51.c člen ter prvi, drugi in šesti odstavek 100. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94-odl. US, 45/94- odl. US, 57/94, 14/95, 20/95-odl. US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96-odl. US, 44/96-odl. US, 26/97, 70/97 in 74/98) se razveljavijo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄25

Ustavno sodišče RS: Povračilo za rabo in izkoriščanje naravne dobrine

Avtor ni naveden, 16.9.1999

Ustavno sodišče, Naravna in kulturna dediščina

, Pravna praksa, 25/1999Odlok o plačevanju povračila za obremenitev okolja zaradi izkoriščanja gramoza na območju Občine Dravograd (Medobčinski uradni vestnik, št. 17/96) se razveljavi. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Statuta Občine Dravograd se zavrne. Odlok lokalne skupnosti, ki določa plačevanje povračil...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄25

Slovenščina v praksi (1.del): Pravna besedila

dr. Monika Kalin-Golob, 16.9.1999

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 25/1999Besedna zveza pravna besedila se nanaša na besedila o pravni znanosti, torej znanstvena besedila o pravni teoriji, in tudi na besedila, ki urejajo družbene, gospodarske in politične odnose, ubesedujejo torej pravno normo, in na temelju katerih nastajajo besedila pravne prakse. Zgodovina slovenskega ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄23-24

Osebnostne pravice: Podaljšanje civilnega služenja vojaške obveznosti - ustavno, zakonito?

Gordana Lalić, 9.9.1999

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Obramba

Gordana Lalić, Pravna praksa, 23-24/1999Ustava Republike Slovenije obravnava dolžnost sodelovanja pri obrambi države v 123. členu in določa, da je potrebno državljanom, ki zaradi svojih religioznih, filozofskih ali humanitarnih nazorov niso pripravljeni sodelovati pri opravljanju vojaških obveznosti, omogočiti, da sodelujejo pri obrambi d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄23-24

Ustavna ureditev Slovenije

dr. Albin Igličar, 9.9.1999

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Albin Igličar, Pravna praksa, 23-24/1999Klasična teorija uči, da so za državo bistvene tri sestavine : ozemlje, prebivalstvo in oblast. Ob teritoriju, označenem z državnimi mejami, je za prebivalstvo in njegove temeljne pravice ter za oblast in njeno organizacijo danes bistvena ustavna ureditev. To določa ustava v formalnem pomenu besede,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄23-24

Ustavno sodišče RS: Lastninjenje športnih objektov

Avtor ni naveden, 9.9.1999

Ustavno sodišče, Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 23-24/1999Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o razglasitvi športnih objektov občinskega pomena v občini Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske, št. 10/99) se zavrže. Izpodbijan sklep, s katero občinski svet na podlagi določb Zakona o športu določi objekte in površine občinsk...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄23-24

Ustavno sodišče RS: Sprejem v državljanstvo - nevarnost za javni red

Avtor ni naveden, 9.9.1999

Ustavno sodišče, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

, Pravna praksa, 23-24/1999Tretji odstavek 40. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 1/91-I, 30/91-I, 38/92 in 13/94) se razveljavi, kolikor se nanaša na razlog nevarnosti za javni red, določen v 8. točki 10. člena tega zakona.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄23-24

Ustavno sodišče RS: Nepristojnost US za presojo konkretnega akta

Avtor ni naveden, 9.9.1999

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 23-24/1999Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka določitvi namembnosti luke v Občini Izola in prenosu luke v upravljanje (Uradne objave Občine Izola, št. 21/97) se zavrže. Akt o dodelitvi luke v upravljanje po Zakonu o lukah je konkretni akt ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄23-24

Časovni vidiki pristopa k Evropski uniji

dr. Miha Pogačnik, 9.9.1999

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Miha Pogačnik, Pravna praksa, 23-24/1999V obdobju intenzivnih priprav Republike Slovenije na pristop k Evropski uniji, ki jih na praktični ravni v pravnem obziru označujejo zlasti tekoča pogajanja v okviru medvladne konference o pristopu Republike Slovenije k Evropski uniji in proces prilagajanja slovenske zakonodaje pravnemu redu Evropsk...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Ustavno sodišče RS: Lastninjenje športnih objektov

Avtor ni naveden, 29.7.1999

Ustavno sodišče, Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 21-22/1999Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 2. člena Sklepa Občinskega sveta Občine Brežice o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena (Ur. l. RS, št. 22/99) se zavrže. Izpodbijana določba sklepa, s katero občinski svet na podlagi določb Zakona o športu določi objekt...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Ustavno sodišče RS: Denacionalizacija - spor o pristojnosti

Avtor ni naveden, 29.7.1999

Ustavno sodišče, Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 21-22/19991. Za odločanje o zahtevi A. P. K. za denacionalizacijo nepremičnin je pristojna Upravna enota Celje. Arondacijskega sporazuma, sklenjenega med arondacijskim postopkom, ni mogoče šteti za samostojni pravni posel, ki bi bil sklenjen neodvisno od arondacijskega postopka. Zato je Ustavno sodišče ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Kazensko pravo: Kriminalitetna politika evropskih držav v tranziciji - pogled Sveta Evrope

dr. Damjan Korošec, 29.7.1999

Človekove pravice, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 21-22/1999Izdajateljsko središče Sveta Evrope je nedavno objavilo obsežno analizo odzivov evropskih držav v tranziciji na gibanje obsega in strukture kriminalitete. V bistvu gre za razširjeno poročilo Sveta Evrope (Odbora Ministrov oziroma specializiranih strokovnih služb Sveta Evrope) o uresničevanju Priporo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Ustavno sodišče RS: Komunalna taksa na točilna mesta za prodajo pogonskega goriva

Avtor ni naveden, 29.7.1999

Ustavno sodišče, Gospodarske javne službe (komunala)

, Pravna praksa, 21-22/1999Točka 9 člena 1 in tarifna številka 9 Odloka o komunalnih taksah v Občini Videm (Uradne objave občine Videm, št. 1/97) se odpravita. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 6. člena navedenega Odloka se zavrne. Določbe občinskega odloka o uvedbi komunalne takse za točilna mesta za prodajo po...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Evropski sporazum o pridružitvi - 3 vprašanja

Avtor ni naveden, 29.7.1999

Splošni državni akti, simboli in prazniki

, Pravna praksa, 21-22/1999V zvezi z uveljavljenim Evropskim sporazumom o pridružitvi (v nadaljevanju ESP) in delovanjem Evropske unije se še nadalje odpira vrsta vprašanj. Na nekatera - tokrat tri - nudijo svoje poglede naši sodelavci: Tomaž Ilešič, Petra Jug in Primož Vehar. Pravna osebnost EU Ali je po Amsterdamski p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Ustavno sodišče RS: Prostorsko urejanje

Avtor ni naveden, 29.7.1999

Ustavno sodišče, Urejanje prostora

, Pravna praksa, 21-22/1999Določba 76.a člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. l. SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Ur. l. RS, št. 26/90, 3/91, 18/93, 47/93 in 71/93) in določba četrtega odstavka 16.
<<   Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 ... 9 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(209)

Leto objave

< Vsi
1999(209)
> Januar(17) > Februar(42) > Marec(14) > April(9) > Maj(15) > Junij(14) > Julij(29) > September(22) > Oktober(16) > November(14) > December(17)

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.1. USTAVNA UREDITEV 1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE 1.3. OBRAMBA IN ZAŠČITA 1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA 1.5. DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Avtorji

AB C ĆČ DĐEFG H I J K L M N OP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov