O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 124)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄25

Regionalizem v Sloveniji

Irena Vovk, 24.12.1998

Lokalna samouprava

Irena Vovk, Pravna praksa, 25/1998Pravna fakulteta v Ljubljani je v sodelovanju z Društvom za ustavno pravo 11. decembra organizirala strokovni posvet na temo Regionalizem v Sloveniji. Uvodoma sta udeležence posveta nagovorila ministra Igor Bavčar in mag. Božo Grafenauer. Slednji je poudaril, da se bo v naslednjem letu začela široka...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄25

Fuimus Troes...?

Miro Prek, 24.12.1998

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Miro Prek, Pravna praksa, 25/1998Po Agendi 2000 iz julija lanskega leta in na podlagi mnenja Komisije o prošnji za članstvo Republike Slovenije v Evropski uniji so se letos začela pogajanja o članstvu v Evropski uniji. Med državami - kandidatkami za pristop, ki se pogajajo v prvem krogu, je poleg Cipra, Češke, Estonije, Madžarske i...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄24

Ustava in ZOR: Osebnostne pravice - posredovanje izvedenskega mnenja

Avtor ni naveden, 10.12.1998

Splošni državni akti, simboli in prazniki

, Pravna praksa, 24/1998Podatki iz psihiatrovega izvedenskega mnenja o tožnikovem zdravljenju, diagnozi njegove duševne bolezni, osebnostnih lastnostih in siceršnjih osebnih in družinskih razmerah so po svoji naravi zaupni. Njihova posebna zakonska opredelitev kot zaupnih v razmerju do posameznih uporabnikov zato ni potreb...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄24

Vloga ekonomsko-socialnega sveta v socialni državi

dr. Albin Igličar, 10.12.1998

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Albin Igličar, Pravna praksa, 24/1998Zaradi dogajanj ne ekonomskem, socialnem, političnem in kulturnem področju je država iz liberalnega tipa prešla v intervencionistično obliko delovanja. Za liberalno državo je bila značilna njena omejenost na sfero političnega, medtem ko prične intervencionistična država posegati v civilno družbo. In...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄24

Mednarodni kolokvij v spomin na Andreja Novaka

Irena Vovk, 10.12.1998

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Irena Vovk, Pravna praksa, 24/1998V Ljubljani je 3. in 4. decembra potekal že tradicionalni mednarodni kolokvij, ki sta ga pripravila Pravna fakulteta v Ljubljani in Svet Evrope v spomin na Andreja Novaka, novinarja, publicista in prvega diplomatskega predstavnika RS v Svetu Evrope. Andrej Novak je pričel svojo diplomatsko pot leta ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄23

Človekove pravice in svoboščine v tranziciji - primer Slovenije

Irena Vovk, 26.11.1998

Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 23/1998V počastitev 50. obletnice razglasitve Splošne deklaracije človekovih pravic so Urad varuha človekovih pravic, Slovensko politološko društvo in Državni svet Republike Slovenije 6.maja letos pripravili posvet z naslovom Človekove pravice in svoboščine v tranziciji - primer Slovenije. Pred nami je zda...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄23

V evropskih institucijah - v Luksemburgu in Bruslju

Olga Veber-Markelj, 26.11.1998

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Olga Veber-Markelj, Pravna praksa, 23/1998Predstojnica Okrajnega sodišča Žalec Jana Naglič Jug, ki je zasnovo strokovnega potovanja napovedala že maja v Strasbourgu, in vodja potovanja iz agencije Potepuh Barbara Kavčič sta nas, skupino pravnikov, prisrčno sprejeli, in nas sredi septembra srečno popeljali v države Beneluksa ter nazaj. Go...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄23

(Ne)zrela hruška

Gorazd Bohte, 26.11.1998

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Gorazd Bohte, Pravna praksa, 23/1998Profesor dr. Jože Mencinger je nekoč dejal, da bo Slovenija v Evropsko unijo padla kot zrela hruška. EU se mu zdi neizbežno dejstvo, od katerega pa ne bomo imeli nobenih koristi. S profesorjem Mencingerjem se v marsičem strinjam, tudi glede EU, teza o zreli hruški pa se mi zdi vprašljiva, kot tudi t...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄23

Zakonodajalčeva volja

dr. Ciril Ribičič, 26.11.1998

Državni zbor in državni svet

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 23/1998Razumljivo je, da zbujata volilni sistem in referendum, ki je bil o njem 8. decembra 1996. leta, veliko strokovno in politično pozornost. Volilni sistem ureja zakon, ki je ustavnega pomena. Ureja namreč tisto, o čemer se politične stranke ob sprejemanju ustave niso mogle sporazumeti; zato se sprejem...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄22

Pravniško društvo Ljubljana: O zaključku lastninjenja

Branka Neffat, 12.11.1998

Denacionalizacija in lastninjenje, Društva, javni shodi, prireditve

Branka Neffat, Pravna praksa, 22/1998Na rednem mesečnem članskem srečanju v oktobru je dr. Nina Plavšak zanimivo in izčrpno predstavila ZAKONA O ZAKLJUČKU LASTNINJENJA (v nadaljevanju: ZZLPPO - objavljen v Ur. l. št. 30/98) V uvodu je številnim članom obrazložila,kako je zakon nastajal in poudarila, da se je prvotna strokovna vsebin...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄22

Dnevi slovenskih pravnikov (II.del): Osma sekcija

Aleksij Mužina, 12.11.1998

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Aleksij Mužina, Pravna praksa, 22/1998Ustavne spremembe v luči reforme javne uprave V dopoldanskih urah drugega dne portoroškega srečanja se je odvilo delo osme sekcije, katere ure so bile namenjene reformi javne uprave skozi prizmo ustavnih sprememb. Uvodni referat na temo človekovih pravic je podal dr. Peter Jambrek. Sledil je r...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄22

Živeti z Ustavnim sodiščem

Borut Šinkovec, 12.11.1998

Ustavno sodišče

Borut Šinkovec, Pravna praksa, 22/1998Odhod kar štirih sodnikov z Ustavnega sodišča je čisto primerna priložnost za povzetek vtisov o vlogi in delu sodišča v sestavi, kot so mu ravno tudi odhajajoči (otišli) sodniki dajali tako pomemben pečat; trije od teh sodnikov so opravljali tudi predsedniške dolžnosti, in tudi v tej vlogi predstavl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄22

Uveljavljanje zahtevkov na podlagi 2. odstavka 72. člena

mag. Nina Betetto, 12.11.1998

Denacionalizacija in lastninjenje

mag. Nina Betetto, Pravna praksa, 22/1998Zakon o denacionalizaciji: Drugi odstavek 72. člena Zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS 27/91-I - 65/98, v nadaljevanju ZDEN) izključuje odškodninske zahtevke iz naslova nemožnosti uporabe oziroma upravljanja premoženja ter iz naslova vzdrževanja nepremičnin v času od podržavljenja do dnev...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄22

Pravni viri EU (4.del)

Jaka Repanšek, 12.11.1998

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 22/1998Nadaljujemo s predstavijo najpomembnejših (pravnih) virov s področja Evropske unije. V prejšnji številki smo predstavili najpomembnejši in najpopolnejši vir zakonodaje EU, "on-line" podatkovno bazo Celex. Kdor ima doma ali na delu možnost dostopa do interneta, bo hitro spoznal prednosti, ki jih nudi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄22

Konvencija o človekovih pravicah v zvezi z biomedicino

Viktorija Žnidaršič, 12.11.1998

Človekove pravice

Viktorija Žnidaršič, Pravna praksa, 22/1998Konvencija sveta evrope o varovanju človekovih pravic in človekovega dostojanstva v zvezi z uporabo biologije in medicine: konvencija o človekovih pravicah v zvezi z biomedicino(*1) Konvencijo o človekovih pravicah v zvezi z biomedicino je parlament Sveta Evrope sprejel dne 26. septembra 1996. Od...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄22

Omejitev poskusov zunajtelesne oploditve

Avtor ni naveden, 12.11.1998

Ustavno sodišče, Zdravstvena in lekarniška dejavnost

, Pravna praksa, 22/1998Ustavno sodišče Odločba, št. U-I-204/98 z dne 30.9.1998 Na seji 30. septembra 1998 so sodniki Ustavnega sodišča sprejeli odločitev glede izpodbijanega 2. člena Sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur. l. RS., št. 39/96). Odločba je že objavljena v Uradnem listu RS, š...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄21

Razlastitveni postopek - spor o pristojnosti

Avtor ni naveden, 29.10.1998

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 21/1998Iz okoliščin v obravnavani zadevi izhaja, da pogodbe, sklenjene med razlastitvenim postopkom, ni mogoče šteti za samostojen pravni posel, ki bi bil sklenjen neodvisno od razlastitvenega postopka. Zato je Ustavno sodišče odločilo, da je podana pristojnost upravnega organa. Odločba USRS, št. U-I...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄21

Statut ZTS

Avtor ni naveden, 29.10.1998

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 21/1998Statut Zveze tabornikov Slovenije, katerega določba se izpodbija, je interni akt, s katerim se urejajo notranja razmerja v tej organizaciji. Zato Ustavno sodišče za oceno njegove zakonitosti ni pristojno in je pobudo zavrglo. Sklep US RS; št. U-I-304/98 z dne 23. 9. 1998
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄21

Ustavitev postopka

Avtor ni naveden, 29.10.1998

Uprava

, Pravna praksa, 21/1998Ker vlagatelj tudi po pozivu k dopolnitvi vloge ni izkazal, da je vprašanje ustavnosti izpodbijanih zakonskih določb nastalo v zvezi s postopki, ki jih vodi (na primer: sodnik za prekrške), in ker ni navedel, s katerimi ustavnimi določbami naj bi bile izpodbijane zakonske določbe v neskladju in zaka...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄21

Upravljanje lovišč

Avtor ni naveden, 29.10.1998

Ustavno sodišče, Lovstvo in ribištvo

, Pravna praksa, 21/1998Odločitev, ali bo upravljanje lovišč, s katerimi so poprej upravljale gozdnogospodarske organizacije, ob preoblikovanju organiziranosti gozdarstva zaupal novooblikovanim izvajalskim podjetjem ali novoustanovljenemu Zavodu ali morda lovskogospodarskim temeljnim organizacijam, ki bi jih osamosvojil, a...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄21

Zazidalni načrt

Avtor ni naveden, 29.10.1998

Ustavno sodišče, Urejanje prostora

, Pravna praksa, 21/1998Odlok o zazidalnem načrtu za bencinski servis "Jagodje - sever" v Izoli (Uradne objave Občine Izola, št. 8/97) ni v neskladju z zakonom. Postopek priprave in sprejemanja zazidalnega načrta je v skladu z določbami zakona, čeprav pripravljalec ni ugodil vsem pripombam in predlogom, danim na javni r...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄21

Načelo enakosti pred zakonom

Avtor ni naveden, 29.10.1998

Človekove pravice

, Pravna praksa, 21/1998Načelo enakosti pred zakonom (14. člen ustave) normodajalcu ne preprečuje, da v mejah svoje pristojnosti določa kriterije, po katerih bo podobna dejanska stanja med seboj razlikoval in na njih vezal različne pravne posledice. Podzakonski predpis sme vsebino nedoločenega pravnega pojma, ki ga upor...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄21

Hišna preiskava in ustavne svoboščine

dr. Janez Šinkovec, 29.10.1998

Človekove pravice, Kazenski postopek

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 21/1998V zadnjem času se pojavljajo številne vesti o opravljenih hišnih preiskavah, neredko nastajajo dvomi o spoštovanju ustavnih pravic prizadetih. Ker menim, da je čas za razčiščevanje spornih vprašanj, navajam nekaj lastnih misli ter poglede iz tuje sodne prakse in literature. Ustavna in zakonska iz...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄21

Pravni viri EU (3.del)

Jaka Repanšek, 29.10.1998

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 21/1998Nadaljujemo s predstavijo najpomembnejših (pravnih) virov s področja Evropske unije. V prejšnji številki smo natančneje predstavili Uradni list EU in našteli različne oblike, v katerih je mogoče naročiti Uradni list, ki se razlikujejo predvsem v mediju, na katerem so shranjeni podatki in frekvenci i...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄21

Odločanje o denacionalizacijskem zahtevku - pristojnost

Avtor ni naveden, 29.10.1998

Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 21/1998Sekvestracija sam ni pomenila podržavljenja. Ker v obravnavanem primeru sekvestraciji očitno ni sledila zaplemba, bila pa je sklenjena kupoprodajna pogodba, je bil v tem primeru lahko podlaga za prehod premoženja v državno lastnino le pravni posel, ki je tudi naveden v zemljiški knjigi. Zato je u...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 5 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(124)

Leto objave

< Vsi
1998(124)
> Januar(5) > Februar(14) > Marec(16) > April(17) > Maj(10) > Junij(5) > Julij(12) > September(5) > Oktober(24) > November(11) > December(5)

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.1. USTAVNA UREDITEV 1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE 1.3. OBRAMBA IN ZAŠČITA 1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA 1.5. DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Avtorji

A B C ĆČ D ĐEF G H I J K L M N OP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov