O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 7
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 163)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄26

Postopek sprejemanja prostorskega izvedbenega akta

Avtor ni naveden, 23.12.1993

Ustavno sodišče, Urejanje prostora

, Pravna praksa, 26/1993V neskladju z zakonom so spremembe in dopolnitve določenega dolgoročnega plana občine, če neposredno prizadeti prebivalci krajevne skupnosti niso bili na primeren način obveščeni o javni obravnavi, ni pa jim bil tudi omogočen vpogled v grafično gradivo v domači krajevni skupnosti, kar je vse prizade...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄26

Retroaktivnost občinskega predpisa

Avtor ni naveden, 23.12.1993

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 26/1993Določba sklepa občinske skupščine o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, po kateri se prispevek obravnava za nazaj, ni v skladu z ustavo. Odločba US RS, št. U-I-167/93, z dne 2. 12. 1993
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄26

Denacionalizacija

Nikola Todorović, 23.12.1993

Denacionalizacija in lastninjenje

Nikola Todorović, Pravna praksa, 26/1993Pravni nasledniki so v zahtevku za denacionalizacijo zahtevali odškodnino za vrednost podjetja v času podržavljanja in dodatno tudi odškodnino za vrednost blagovne znamke. Ali se v denacionalizacijskem postopku lahko zahteva tudi odškodnina za vrednost blagovne znamke? Za premoženje v smislu z...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄26

Prazniki in dela prosti dnevi v predstavništvih RS v tujini

Anton Novak, 23.12.1993

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Zunanje zadeve in diplomacija

Anton Novak, Pravna praksa, 26/1993Katere praznike so upravičeni in dolžni praznovati delavci v predstavništvih Slovenije v tujini: praznike sprejemne države, praznike in dela proste dneve po slovenskem zakonu ali oboje? Po 41. členu Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih in 55. členu Dunajske konvencije o konzularnih odnosih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄26

Zakonodajni postopek

dr. Albin Igličar, 23.12.1993

Državni zbor in državni svet

dr. Albin Igličar, Pravna praksa, 26/1993V prvi obravnavi predloga zakona v Državnem zboru opravijo poslanci splošno razpravo o bodočem zakonu. To razpravljanje zajema razloge za sprejem zakona ter načela in cilje zakonskega predloga. V tej fazi zakonodajnega postopka ni mogoče dajati amandmajev poslanci pa lahko ob koncu prve obravnave sp...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄26

dr. Janko Rupnik, dr. Rafael Cijan, mag. Božo Grafenauer: Ustavno pravo - splošni del

Avtor ni naveden, 23.12.1993

Splošni državni akti, simboli in prazniki

, Pravna praksa, 26/1993Pravna fakulteta v Mariboru, je ta mesec izdala knjigo "Ustavno pravo - splošni del", ki obsega 228 strani, razdeljena pa je na štiri dele z naslednjimi poglavji: - prvi del: Pojem in razvoj ustavnosti; Mejniki ustavnosti; Nekateri teoretični problemi pojma ustavnosti; Ustavnost in politični sistem...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄26

Lastninjenje po zakonu o gospodarskih javnih službah

mag. Miha Juhart, 23.12.1993

Denacionalizacija in lastninjenje, Gospodarske javne službe (komunala)

mag. Miha Juhart, Pravna praksa, 26/1993Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS) je uzakonil sistem lastninskega preoblikovanja za področje, ki smo ga v prejšnjem sistemu povezovali s sistemom samoupravnega združevanja preko samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje in opravljanjem dejavnosti posebnega družbenega pomena.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄26

Kako lastniniti slovenska podjetja?

Damjan Belič, 23.12.1993

Denacionalizacija in lastninjenje

Damjan Belič, Pravna praksa, 26/1993Toje priročnik, ki ga je izdal Gospodarski vestnik, napisali pa so ga strokovnjaki podjetja EUROIN FOND, ki se ukvarja s svetovanjem, organiziranjem in izpeljavo lastninskega preoblikovanja podjetij in Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo. Knjiga je namenjena predvsem praktični rabi, sl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄26

Privatizacija

Bojan Pečenko, 23.12.1993

Denacionalizacija in lastninjenje

Bojan Pečenko, Pravna praksa, 26/1993Pred dobrim letom dni (natančneje 5. decembra 1992) je stopil v veljavo zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij. Čeprav je bil v začetku predviden polletni predah pred dejanskim izvajanjem zakona, pa se zdi, da vsa pričakovanja vendarle niso izpolnjena, kljub nasprotnim mnenjem, da vse poteka po...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄26

Evropska konvencija o izvajanju pravic otrok

Sonja Dražič, 23.12.1993

Človekove pravice, Zakonska zveza in družinska razmerja

Sonja Dražič, Pravna praksa, 26/1993Republika Slovenija je bila kot polnopravna članica Sveta Evrope v dnevih od 19. do 22. oktobra 1993 prvič prisotna na zasedanju strokovnega odbora ekspertov za družinsko pravo, ki je imelo kot poglavitno točko na dnevnem redu pripravo osnutka konvencije o izvajanju pravic otrok. Za izdelavo ozir...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄26

Zakon o denacionalizaciji

Nikola Todorović, 23.12.1993

Denacionalizacija in lastninjenje

Nikola Todorović, Pravna praksa, 26/1993V 1. odstavku 51. člena zakona o denacionalizaciji (v nadaljevanju ZDen) je določeno: "Zavezanec za vrnitev stvari je pravna oseba v katere premoženju so stvari, ki se po tem zakonu vrnejo upravičencem." V 2. odstavku pa je določeno: "Zavezanci za vrnitev podržavljenih podjetij oziroma drug...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄25

Ombudsmani in varuh človekovih pravic

Jernej Rovšek, 9.12.1993

Človekove pravice

Jernej Rovšek, Pravna praksa, 25/1993Pred sprejemom zakona o varuhu človekovih pravic sta Državni zbor in Svet za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v sodelovanju z Direktoratom za človekove pravice Sveta Evrope organizirala (prejšnji mesec) zelo uspešen seminar o instituciji ombudsmana v državah članicah Sveta Evrope in ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄25

Navodilo o merilih za ocenjevanje vrednosti...

Avtor ni naveden, 9.12.1993

Ustavno sodišče, Stavbe in stavbna zemljišča

, Pravna praksa, 25/1993...podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij oz. premoženja Določba podzakonskega predpisa, ki namesto zakona vsebinsko opredeljuje določen pravni institut (stavbno zemljišče), od katerega so odvisne pravice državljanov (višina odškodnine), je v neskladju z ustavo in zakonom. Odločba U...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄25

Varuh vseh človekovih pravic - ali res?

mag. Anica Popovič, 9.12.1993

Človekove pravice

mag. Anica Popovič, Pravna praksa, 25/1993V povezavi s posvetom v Državnem zboru o bodočem zakonu o varuhu človekovih pravic, na katerem so sodelovali ombudsmani z Norveške, Nizozemske in Poljske, je bilo organizirano tudi posvetovanje na isto temo v širšem krogu.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄25

Davčne olajšave za avtomobile

Avtor ni naveden, 9.12.1993

Ustavno sodišče, Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 25/1993Ni v neskladju z ustavo izpodbijana določba, ki uvaja davčne olajšave pri prometu osebnih avtomobilov z vgrajenim katalizatorjem za uporabo neosvinčenega bencina, katere namen je, vzpodbuditi nakup vozil, ki uporabljajo neosvinčeni bencin in s tem zmanjšati obremenitev okolja. Istovrstni avtomobili ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄25

Promet nezazidanih stavbnih zemljišč v družbeni lastnini

Hinko Jenull, 9.12.1993

Denacionalizacija in lastninjenje, Stavbe in stavbna zemljišča

Hinko Jenull, Pravna praksa, 25/1993Promet z nezazidanimi stavbnimi zemljišči v družbeni lastnini je bil doslej omejen praktično le na oddajanja pravice uporabe stavbnih zemljišč in izjemoma dovoljene prenose pravice uporabe oz. prednostne pravice uporabe za gradnjo prejšnjih lastnikov, po določbah zakona o stavbnih zemljiščih (dalje ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄25

Nepristojnost ustavnega sodišča

Avtor ni naveden, 9.12.1993

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 25/1993Ustavno sodišče ni pristojno za odločanje o skladnosti aktov občinske skupščine o ustanovitvi javnega zavoda, ki ni predpis, saj z njim občina kot ustanovitelj določa preoblikovanje določene in posamezne delovne organizacije v javni zavod. Sklep US RS št. U-I-46/93 z dne 4. 11. 1993
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄25

Zakonodajni postopek

Boris Vrišer, 9.12.1993

Državni zbor in državni svet

Boris Vrišer, Pravna praksa, 25/1993Državni zbor je 5. julija 1993 sprejel svoj poslovnik (Uradni list RS 40/93) ki je začel veljati 18. julija 1993. S tem poslovnikom je uveden nov zakonodajni postopek po zgledu zahodnih parlamentarnih demokracij. Zaradi lažjega, predvsem pa vizualno sprejemljivejšega načina razlaganja vsebine in zna...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄25

Pristojnosti ustavnih sodišč in drugih organov ustavnosodne kontrole

dr. Arne Mavčič, 9.12.1993

Ustavno sodišče

dr. Arne Mavčič, Pravna praksa, 25/1993Ustavno sodstvo se je z različno praktično učinkovitostjo razvilo tudi v državah Latinske Amerike. Podlaga za to je bila razmeroma bogata tradicija konstitucionalizma v nekaterih državah z visoko razvitimi oblikami varstva ustavnih pravic in svoboščin. Poznamo predvsem štiri glavne sisteme ustavn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄25

Pristojnosti ustavnih sodišč in drugih organov ustavnosodne kontrole

dr. Arne Mavčič, 9.12.1993

Ustavno sodišče

dr. Arne Mavčič, Pravna praksa, 25/1993Nekatere posebnosti ustavnosodne kontrole v azijskih državah Kljub nestabilni naravi ustavnih sistemov v azijskih državah(Brehme, str. 28) so institut ustavnosodne kontrole poznale ali ga poznajo naslednje države: Bangladeš, Brunej, Filipini, Hongkong, Indija, Indonezija, Japonska, Kitajska- Peki...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄24

Pristojnosti ustavnih sodišč in drugih organov ustavnosodne kontrole

dr. Arne Mavčič, 25.11.1993

Ustavno sodišče

dr. Arne Mavčič, Pravna praksa, 24/1993Domača ustavnosodna teorija in praksa prepogosto iščeta svoje vzore le v sistemih bližnjih sosedov. Vendar fenomen sodne kontrole ustavnosti zaradi svojega pomena zasluži širše primerjalnopravno obravnavanje in takšen pristop je v sodobni tuji teoriji ustavnega prava tudi pravilo. Primerjave z (nam)...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄24

Načelo enakosti pred zakonom

Avtor ni naveden, 25.11.1993

Človekove pravice

, Pravna praksa, 24/1993Ni v neskladju z ustavnim načelom enakosti zakon, ki posamezne izjeme (drugačne) primere izenačuje s pretežno večino primerov. Sklep US RS, št. U-l-110/92 z dne 30. 5. 1993
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄24

Umik predloga za oceno

Avtor ni naveden, 25.11.1993

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 24/1993Ker je predlagatelj pisno umaknil obravnavani predlog, je ustavno sodišče postopek ustavilo. Sklep US RS, št. U-I-168/93 z dne 21. 10. 1993
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄24

Varuh naših pravic

Dušan Skok, 25.11.1993

Človekove pravice

Dušan Skok, Pravna praksa, 24/1993Kot božično darilo nam državljanom Slovenije obljubljajo naši poslanci v Državnem zboru varuha naših (človekovih) pravic. S posebnim zakonom o njem, ki je zdaj že pripravljen in javno razgrnjen za sklepno tretjo zakonodajno obravnavo. In če se ob obilici zakonov, ki so si jih poslanci "priskrbeli" š...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄24

Mednarodni bilten ustavnosodne prakse - št. 2

dr. Arne Mavčič, 25.11.1993

Ustavno sodišče

dr. Arne Mavčič, Pravna praksa, 24/1993Beneška komisija Sveta Evrope za demokracijo skozi pravo, katere člani so že od leta 1991 tudi predstavniki Ustavnega sodišča Republike Slovenije, šteje med svoje glavne dejavnosti tudi zbiranje in urejanje evropske in delno tudi izvenevropske ustavnosodne prakse. Po projektu skupnega informacijs...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 7 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(163)

Leto objave

< Vsi
1993(163)
> Januar(19) > Februar(6) > Marec(19) > April(15) > Maj(12) > Junij(12) > Julij(13) > September(22) > Oktober(10) > November(15) > December(20)

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.1. USTAVNA UREDITEV 1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE 1.3. OBRAMBA IN ZAŠČITA 1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA 1.5. DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Avtorji

AB C ĆČ D ĐEF G H I J K LM N OP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov