O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 9
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 207)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄36-37

Slovenščina v pravni praksi (39.del): Stavčni prilastki in ki - kateri

dr. Monika Kalin-Golob, 21.12.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 36-37/2000*Prosil ga je za cigareto, katere mu ni hotel dati; Takrat je isti možakar, kateri se je pred tem prerival, stopil k oknu ...; Po določbi 5. člena Odredbe o zahtevah, katerim morajo ustrezati gradbeni proizvodi, si mora vsak uvoznik, preden ...; Raztrgal je listek, katerega je pisal, nato pa napisal...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄36-37

Tožiti ali ne tožiti?

Aleš Zalar, 21.12.2000

Človekove pravice, Sodišča

Aleš Zalar, Pravna praksa, 36-37/2000Ponudba Okrožnega sodišča v Ljubljani: reševanje civilnih sporov s posredovanjem S 23. členom Ustave Republike Slovenije zajamčena pravica do sodnega varstva vsakomur zagotavlja tudi pravico do dostopa do sodišča. Slednjo tako v Sloveniji kot v državah EU ovirajo zlasti visoki stroški postopka in...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄36-37

143 Odločitev US RS

Irena Vovk, 21.12.2000

Ustavno sodišče

Irena Vovk, Pravna praksa, 36-37/2000Pravno informacijski center Ustavnega sodišča tudi v letošnjem letu nadaljuje zbirko Odločb in sklepov Ustavnega sodišča, v kateri je doslej izšlo trinajst knjig. Prvi del devete knjige za leto 2000 tako zajema ustavnosodno presojo od 1. januarja do 31. maja: - v tem obdobju je Ustavno sodišč...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄36-37

Avstrijska zvezna ustava - v slovenščini

dr. Ivan Kristan, 21.12.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Ivan Kristan, Pravna praksa, 36-37/2000V knjižni zbirki Evropske primerjalne študije, ki jo izdaja Visokošolsko središče v Kopru, je izšel slovenski prevod publikacije Klecatski-Morscher "Die Österreichische Bundesverfassung" (Manz Verlag, Wien, 9. Auflage, 1999). V publikaciji, ki ima v prevodu naslov "Ustavni sistem Avstrije", so ob...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄36-37

Ustava: družbena pogodba ali administrativni akt

Matija Longar, 21.12.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Matija Longar, Pravna praksa, 36-37/2000Akademsko društvo Pravnik 22. februarja 2000 je skupina študentov Pravne fakultete v Ljubljani na podlagi Izjave o nameri po povezovanju pravnikov in študentov prava, ki je bila podpisana 23. decembra 1999, ustanovila Akademsko društvo Pravnik (ADP). ADP je pravni naslednik Akademskega društva...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄36-37

Beneška komisija: Nekorektna objava mnenja Beneške komisije

dr. Miro Cerar, 21.12.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Miro Cerar, Pravna praksa, 36-37/2000V Pravni praksi - št. 33/2000 (Priloga) je bilo objavljeno mnenje Beneške komisije(*1) o letošnjih ustavnih spremembah slovenskega volilnega sistema. Mnenje vsebuje jasen in strnjeno utemeljen odgovor na vprašanje, ki ga je komisiji v svojem pismu z dne 21. julija 2000 zastavil predsednik takratn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄36-37

Beneška komisija: Mnenje Državnega zbora Republike Slovenije

Tina Bitenc-Pengov, 21.12.2000

Državni zbor in državni svet

Tina Bitenc-Pengov, Pravna praksa, 36-37/2000Predsednik Državnega zbora nas je seznanil s svojo dosedanjo korespondenco z vašo cenjeno Komisijo in nas zaprosil, da v zvezi z zadevo, ki jo obravnavate na zaprosilo predsednika Vlade Republike Slovenije, oblikujemo mnenje, ki bo predstavilo glavna stališča Državnega zbora in opozorilo na bistvene...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄35

Svoboda tiska in pravice posameznika

Jaka Repanšek, 14.12.2000

Človekove pravice, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 35/2000Zavod za odprto družbo Slovenije (Open Society Institute -OSI) je kot šesto v ediciji "Mediawatch" izdal knjižico izpod peresa Simone Zatler in Matevža Krivica, z naslovom Svoboda tiska in pravice posameznika - pravica do popravka in pravica do odgovora v slovenski zakonodaji. Publikacija obsega 50 ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄35

Mednarodno in (ustavno) nacionalno pravo

Matjaž Dovžan, 14.12.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

Matjaž Dovžan, Pravna praksa, 35/2000V PP, št. 23/2000 je bil objavljen članek o Mednarodnem in nacionalnem pravu (Primer ureditve v Republiki Franciji), v isti reviji, št. 28/2000 pa je g. Mihael Zupančič v članku Mednarodno pravo v francoskem pravnem redu (ki ga je v št. 29-30/2000 še popravil) navedel svoje stališče o problematik...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄35

Slovenščina v pravni praksi (38.del): Strokovno izražanje - nezaželena neenotnost in neknjižnost

dr. Monika Kalin-Golob, 14.12.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 35/2000Prvostopni organ ni verjel zagovoru obdolženca, da ...; Pritožba obdolženega se zavrne kot neutemeljena in se potrdi odločba organa prve stopnje; Pritožbeni senat pa še pripominja, da lahko organ, ki je izdal odločbo o prekršku na prvi stopnji ...; Ob upoštevanju te okoliščine je po mnenju prvostopn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄35

Ustavne spremembe so nujne

mag. Matevž Krivic, 14.12.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 35/2000Na nedavnem razgovoru peterice "vplivnih" pravnikov (po presoji uporabnikov IUS-INFO) sem edini zastopal stališče, da je čas za ustavne spremembe dozorel in da so na nekaterih področjih (sam sem jih navedel sedem) že zelo nujne. Drugi štirje so bili bolj previdni in zadržani, nekateri so celo katego...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄35

Ustavno sodstvo

dr. Igor Kaučič, 14.12.2000

Ustavno sodišče

dr. Igor Kaučič, Pravna praksa, 35/2000Nobenega dvoma ni, da pridobiva ustavno sodstvo in zlasti praksa ustavnega sodišča vse večji pomen v našem pravnem sistemu. Temu ustrezno se poskuša odzivati tudi teorija oziroma strokovna publicistika. Poskuša pravim zato, ker se pravnikom pogosto upravičeno očita, da se premalo odzivajo na ustavno...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄35

Strategija širitve Evropske unije

dr. Miha Pogačnik, 14.12.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Miha Pogačnik, Pravna praksa, 35/2000Evropska komisija je 8. novembra 2000 skupaj z rednimi poročili o napredku dvanajstih držav kandidatk t. i. luksemburške in helsinške skupine za pristop k Evropski uniji in Turčije v procesu približevanja EU predstavila tudi poseben dokument glede strategije širitve EU z naslovom Enlargement Strateg...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄35

Uveljavitev Schengenskega sporazuma v slovenskem pravnem redu

Matjaž Dovžan, 14.12.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Matjaž Dovžan, Pravna praksa, 35/2000Vsebina: 1. Schengenski sporazum kot pravni akt 2. Način uveljavitve Schengenskega sporazuma 3. Namen in lastnosti schengenskega sistema 4. Vloga schengenskega pravnega reda v državah članicah 5. Temeljni elementi schengenskega sistema 6. Prihodnost schengenskega sistema 7. Položaj Schengenskega ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄34

Kronika Evropskega sodišča za človekove pravice (XII.)

Andraž Zidar, 7.12.2000

Človekove pravice

Andraž Zidar, Pravna praksa, 34/2000Sodba v primeru Rehbock v. Slovenija je po primeru Majarič druga sodba glede Slovenije, ki jo je izdalo Evropsko sodišče za človekove pravice. Pritožnik je zatrjeval kršitve 3. člena (prepoved mučenja in nečloveškega ravnanja), četrtega in petega odstavka 5. člena (pravica do svobode in varnosti) in...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄34

Politična deklaracija ali pravno zavezujoča listina

dr. Miha Pogačnik, 7.12.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Miha Pogačnik, Pravna praksa, 34/2000Ko je Evropski svet pooblastil telo za sestavo osnutka listine temeljnih pravic EU, se ni dotaknil vprašanja, ali naj bo le-ta pravno obvezujoča ali ne. Ker gre za politično odločitev, je dokončen odgovor pridržan za države članice EU. Skorajšnje zasedanje Evropskega sveta v Nici decembra 2000 na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄34

Ali je azil človekova pravica?

dr. Boštjan Zalar, 7.12.2000

Človekove pravice, Tujci

dr. Boštjan Zalar, Pravna praksa, 34/2000Kritika in komentar na odločbo ustavnega sodišča v zvezi z azilnim pravom 1. Ozadje spora in vsebina ustavne pritožbe 2. Argumentacija določbe US v zvezi s svetovalci za begunce in 22. členom ustave 3. Argumentacija v zvezi z zatrjevanimi kršitvami določil 5., 13., 14., 34. in 35. člena ustave 4....
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄34

Listina temeljnih pravic Evropske unije

dr. Mateja Platiše, 7.12.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Mateja Platiše, Pravna praksa, 34/2000Integracija evropskih držav je že davno presegla stopnjo, ki bi šla v korak z zavestjo državljanov EU o njihovi pripadnosti, še manj privrženosti bolj in bolj kompleksni izgradnji Evropske unije. Z vsako nadgradnjo ekonomske povezanosti se zdi, da EU, ki naj bi bila ne le unija držav temveč tudi uni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄34

Lokalna samouprava: Odločanje občinskih svetov

Miloš Senčur, 7.12.2000

Lokalna samouprava

Miloš Senčur, Pravna praksa, 34/2000Zakon o lokalni samoupravi(*1) je doživel že vrsto sprememb in dopolnitev, pa tudi razveljavitev posameznih določb v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti pred ustavnim sodiščem. Zadnje spremembe tega zakona(*2) so poleg nekaterih pomembnih novosti, ki zadevajo zlasti urejanje pravnopremoženjs...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄34

Interpretacija v odločbah ustavnega sodišča

Franc Testen, 7.12.2000

Ustavno sodišče

Franc Testen, Pravna praksa, 34/2000Vprašanje, kakšno vlogo ima ustavno sodišče na področju interpretacije predpisov, lahko takoj razstavimo na dve podvprašanji: kakšna je vloga ustavnega sodišča pri interpretaciji ustave in kakšna je njegova vloga pri interpretaciji zakona (in podzakonskih predpisov). Pri preučevanju obeh (pod)vpr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄34

Slovenščina v pravni praksi (37.del): Strokovno izrazje - še enkrat o žargonizmih

dr. Monika Kalin-Golob, 7.12.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 34/2000Sodniki se v obrazložitvi odločb pogosto sklicujejo na opis dejanja, kot ga navajajo policisti v predlogu sodniku za prekrške. Tako pridejo v besedilo izrazi, ki niso knjižni, ampak so skupni ljudem določene interesne skupine, kadar se med seboj pogovarjajo o zadevah svoje stroke. Tovrstne izraze im...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄33

Še drugič o načelu zaupanja v pravo

mag. Matevž Krivic, 30.11.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 33/2000Tokrat: problem neprave retroaktivnosti In tudi drugič ne abstraktno, ampak ob povsem konkretnem primeru. Prvi prispevek na to temo sem objavil v PP, št. 29-30 (pod naslovom "Če v zakonu pomotoma piše belo namesto črno ...") - in v njem svoje pismo nekomu, ki je 14. člen zakona o popravi krivic r...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄33

Ustavno sodišče RS: Denacionalizacija stanovanj

Avtor ni naveden, 30.11.2000

Ustavno sodišče, Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 33/2000Pobuda za oceno ustavnosti 125. člena Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91, 21/94, 23/96 in 1/00) ter 24. člena, prvega odstavka 29. člena, 59. in 60. člena Zakona o denacionalizaciji (Ur. l. RS, št. 27/91, 31/93, 65/98 in 66/00) se zavrne.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄33

Slovenščina v pravni praksi (36.del): Strokovno izrazje - knjižnost

dr. Monika Kalin-Golob, 30.11.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 33/2000Zahteva po knjižnosti strokovnega izrazja pomeni podrejanje pravilom knjižnega jezika. Na eni strani to izključuje rabo neknjižnega besedja, na drugi neknjižnih oblik s katerekoli druge ravnine jezikovne zgradbe. Glede neknjižnega besedja je dobro omeniti žargonizme, tj. neknjižne besede, ki jih v p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄33

Ustavno sodišče RS: Izkazan pravni interes

Avtor ni naveden, 30.11.2000

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 33/20001. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega, tretjega, šestega in devetega odstavka 4. člena Zakona o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo (Ur. l. RS, št. 89/99) in za oceno ustavnosti in zakonitosti tretjega odstavka 7. člena, pr...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 9 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(207)

Leto objave

< Vsi
2000(207)
> Januar(8) > Februar(18) > Marec(8) > April(13) > Maj(26) > Junij(19) > Julij(20) > Avgust(13) > September(16) > Oktober(21) > November(24) > December(21)

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.1. USTAVNA UREDITEV 1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE 1.3. OBRAMBA IN ZAŠČITA 1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA 1.5. DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Avtorji

AB C ĆČ D ĐEF G HI J K L M NOP QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov