O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 20 (od skupaj 20)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄25

Pravni vidiki ratifikacije konvencije OZN o zmanjševanju apartidnosti

Matjaž Dovžan, 19.12.1996

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Matjaž Dovžan, Pravna praksa, 25/1996Organizacija Združenih narodov je leta 1961 s ciljem zmanjšati in preprečiti stanja oseb brez državljanstev, sprejela Konvencijo o zmanjševanju apatridnosti (v nadaljevanju KZA).(*1) KZA je začela veljati leta 1975(*2), do sedaj pa jo je ratificiralo 20 držav(*3). OZN je poleg omenjene konvencije...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄25

Državljanstvo otrok, poročene žene, apartidnost in večkratno državljanstvo

mag. Borivoj Kos, 19.12.1996

Osebna stanja, državljanstvo, nastanitev in gibanje prebivalstva

mag. Borivoj Kos, Pravna praksa, 25/1996Državljanstvo pomeni stalno pravno razmerje določene osebe do države, razmerje, ki veže posameznika z določeno državo, ki mu priznava poseben pravni status. Državljanstvo kot pravna vez posameznika in države je urejeno z zakonom posamezne države. Državljan je tisti posameznik, ki je na podlagi zakon...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄25

Splošni upravni postopek

mag. Gregor Virant, 19.12.1996

Upravni postopek in upravne takse

mag. Gregor Virant, Pravna praksa, 25/1996Republiški zavod za zaposlovanje (v nadaljevanju: Zavod) ni upravni organ, temveč nosilec javnega pooblastila. Zato velja glede pooblastila za izdajo odločbe 38. člen ZUP. Ta pa določa (če ga uporabljamo smiselno), da poleg poslovodnega organa (direktorja) lahko izdaja odločbe tudi "kdo drug" (torej...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄25

Splošni upravni postopek

mag. Gregor Virant, 19.12.1996

Upravni postopek in upravne takse

mag. Gregor Virant, Pravna praksa, 25/1996Računalniško sestavljene odločbe, ki pridejo v poštev v nekaterih primerih, ko se o upravni zadevi odloča v skrajšanem ugotovitvenem postopku (drugi odstavek 141. člena ZUP), je mogoče šteti za odločbe, ki se obdelujejo mehanografsko (tretji odstavek 206. člena ZUP), tako da lahko namesto lastnoročn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄25

Splošni upravni postopek

mag. Gregor Virant, 19.12.1996

Upravni postopek in upravne takse

mag. Gregor Virant, Pravna praksa, 25/1996Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 47/86 - preč.bes.; v nadaljevanju: ZUP) določa v 205. členu: "Če uradna oseba, ki je vodila postopek, nima pravice izdati odločbo, mora predložiti osnutek odločbe organu, ki jo ima pravico izdati.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Upravni postopek - uporaba podzakonskega akta

Stanko Pristovnik, 28.11.1996

Upravni postopek in upravne takse

Stanko Pristovnik, Pravna praksa, 24/1996V postopku, ki ga vodijo geodetski upravni organi, uporabljajo Navodilo za ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja parcel (Ur. l. SRS, št. 2/96), ki v 2. odstavku 14. člena določa: "Meje parcel iz prejšnjega odstavka se ugotovijo in zamejničijo v mejnem ugotovitvenem postopku; morebitno nesog...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄22-23

Pravno varstvo osebnih podatkov kot element pravice do zasebnosti

Jaka Repanšek, 14.11.1996

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 22-23/1996Sekcija, ki jo je vodil prof. dr. Lojze Ude, je obravnavala vprašanje pravnega varstva podatkov kot elementa pravice do zasebnosti. Dr. Ude je v uvodnem prispevku opozoril na nekatere ustavnopravne vidike varstva pravic zasebnosti, osebnostnih pravic in varstva osebnih podatkov. Opisal je splošna iz...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄22-23

Primerjava zakonov o državljanstvu držav, ki so nastale na ozemlju nekdanje SFRJ

mag. Borivoj Kos, 14.11.1996

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Borivoj Kos, Pravna praksa, 22-23/19961. Državljanstvo in novonastale države V primeru prepustitve ozemelj (odcepitev države) mednarodno običajno pravo ne daje nobenih jasnih navodil. Med strokovnjaki vse bolj prevladuje mnenje, da bi morali prebivalci ozemlja, ki je bilo prepuščeno drugi državi, avtomatično izgubiti svoje izvirno dr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄22-23

Pridobitev državljanstva RS

Avtor ni naveden, 14.11.1996

Osebna stanja, državljanstvo, nastanitev in gibanje prebivalstva

, Pravna praksa, 22-23/1996- Odločba Ustavnega sodišča RS Up-84/94 z dne 11. 7. 1996 - Pritrdilna ločena mnenja sodnikov Sodba Vrhovnega sodišča, št. U494/93-8 z dne 1. 6. 1994 in odločba Ministrstva za notranje zadeve, št. 0011/11-XVII-170.233 z dne 11. 3. 1993 se odpravita. Zadeva se vrne Ministrstvu za notranje zade...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄19

Prenehanje delovnega razmerja tujca

Lilijana Tratnik, 3.10.1996

Tujci, Delovna razmerja

Lilijana Tratnik, Pravna praksa, 19/1996Za delavca - tujca podjetje ne namerava vložiti prošnje za podaljšanje delovnega dovoljenja. Na podlagi zakona o zaposlovanju tujcev, bo delavcu prenehalo delovno razmerje z dnem, ko mu preteče čas, za katerega je bilo delovno dovoljenje izdano.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄14

Prenehanje delovnega razmerja tujcu, ki je v postopku ugotavljanja invalidnosti

Lilijana Tratnik, 18.7.1996

Tujci, Delovna razmerja

Lilijana Tratnik, Pravna praksa, 14/1996V delovnem razmerju ima podjetje delavca, ki je tuj državljan in za katerega smo že nekajkrat zaprosili za začasno delovno dovoljenje, katero RZZ Ljubljana izda za dobo enega leta. Delavcu bo delovno dovoljenje poteklo ob koncu leta, nato pa zanj ne namerava več zaprositi. Na kakšen način preneha de...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄11

Inšpekcijski nadzor na delovišču - vpogled v listine

mag. Tanja Dobrin, 6.6.1996

Inšpekcije, Delovna razmerja

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 11/1996Inšpektor dela zahteva od delovne organizacije, ki poleg svojih redno zaposlenih delavcev zaposluje na deloviščih tudi delavce svojih kooperantov, da le-ta vodi celotno personalno dokumentacijo tudi za te delavce in med njimi npr. tudi delovna dovoljenja, zdravniška potrdila, teste iz varstva pri de...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄7

Državljanstvo Evropske unije

Borivoj Kos, 4.4.1996

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Borivoj Kos, Pravna praksa, 7/1996Vprašanje državljanstva sodi pod pristojnost suverenih in samostojnih držav. V prvem stavku 1. člena Haške konvencije leta 1930 le določeno, da ima vsaka država pravico, da svobodno odloča o tem, kdo so njeni državljani. Suverenost lahko opredelimo, (poleg drugih definicij tudi kot ustavno samostojn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄7

Zakoni o državljanstvu novih držav na območju bivše SFRJ: postopki, prehodne in končne določbe

Borivoj Kos, 4.4.1996

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Borivoj Kos, Pravna praksa, 7/1996Vsaka sprememba državne ureditve ima javnopravni in zasebnopravni vpliv na državljanstvo prebivalcev. Javno pravni vidik se kaže na področju političnih pravic državljanov nove države in v tem, da lahko država s svojimi predpisi določi drugačne pogoje za pridobitev ali prenehanje državljanstva kot so...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄3-4

Pravniško društvo Ljubljana: ustanove po novem zakonu

Branka Neffat, 8.2.1996

Društva, javni shodi, prireditve

Branka Neffat, Pravna praksa, 3-4/1996Prvo mesečno srečanje v novem letu so člani Pravniškega društva Ljubljana namenili nedavno sprejetemu zakonu o ustanovah. Novo zakonsko ureditev je predstavila dr. Verica Trstenjak, državna podsekretarka v ministrstvu za znanost in tehnologjo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄3-4

K odgovoru o spremembi prebivališča dolžnika

Slobodan Dujić, 8.2.1996

Uprava, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Slobodan Dujić, Pravna praksa, 3-4/1996V pp št. 2/96 Bogdana Žigon odgovarja na vprašanje: "Kakšen pravni akt, usklajen z 10. členom zakona o varstvu osebnih podatkov, bi moralo podjetje sprejeti, da bi imelo temelj za pridobitev podatkov, saj pisne privolitve posameznika za uporabo njegovih podatkov podjetje nima?" Iz vprašanja očitno i...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄2

Sprememba prebivališče dolžnika

Bogdana Žigon-Roth, 25.1.1996

Uprava, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Bogdana Žigon-Roth, Pravna praksa, 2/1996Kaj mora storiti javno podjetje za distribucijo električne energije, da mu bo pristojna upravna enota občine posredovala podatke o spremembi prebivališča dolžnika? Kakšen pravni akt, usklajen z 10. členom zakona o varstvu osebnih podatkov, bi moralo podjetje sprejeti, da bi imelo temelj za pridobite...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄2

Zakonodajni referendum o odvzemu državljanstva

Slobodan Dujić, 25.1.1996

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Slobodan Dujić, Pravna praksa, 2/1996V PP (št. 19-20, 1995) mag. Miro Cerar podrobno razčlenjuje vprašanje vložitve zahteve državnega zbora ustavnemu sodišču, da le-to presodi ustavnost vsebine referendumske zahteve (če bo zbrano 40.000 podpisov volivcev v podporo referendumski pobudi) za odvzem državljanstva osebam, ki so državljanstv...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄1

Zakon o državljanstvu ZDA

Nataša Farkaš, 11.1.1996

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Nataša Farkaš, Pravna praksa, 1/1996Ob prelomu desetletja sem z očmi bodoče intelektualke spremljala procese transformacije socialističnih držav. V bistvu nisem niti dobro razumela komunizma, samoupravljanja ali kaj so to človekove in državljanske pravice. Vpisala sem se na Fakulteto za družbene vede v Ljubljani in zdaj, ko končujem t...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄1

Diskrecijska pravica

Borivoj Kos, 11.1.1996

Upravni postopek in upravne takse

Borivoj Kos, Pravna praksa, 1/1996Mnogi v policijskih vrstah (pa ne samo tam) trdijo, da ima policija diskrecijsko pravico, drugi pa diskrecijsko pravico enačijo s selektivnim pristopom k reševanju in obravnavanju kaznivih ravnanj. Kot primer diskrecijske pravice navajajo pooblastilo pooblaščene uradne osebe, da ob kontroli in nadzo...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(20)

Leto objave

< Vsi
1996(20)
> Januar(4) > Februar(2) > April(2) > Junij(1) > Julij(1) > Oktober(1) > November(4) > December(5)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.2.1. Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo 2.2.2. Tujci 2.2.3. Društva, javni shodi, prireditve 2.2.5. Inšpekcije 2.2.6. Upravni postopek in upravne takse

Avtorji

ABCĆČD ĐEF GHIJK LMN OP QR SŠT UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov