O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 58)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄44

Varstvo osebnih podatkov

Avtor ni naveden, 12.12.2002

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

I. V., Pravna praksa, 44/2002Z namenom čim širšega poznavanjaproblematike varstva osebnih podatkov je ministrstvo za pravosodje v sodelovanju z Inšpektoratom za varstvo osebnih podatkov pred kratkim izdalo brošuro z naslovom Varstvo osebnih podatkov. Bralec se bo s pomočjo te knjižice seznanil s pravno ureditvijo varstva osebni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄44

Delovna razmerja: Pogodba o zaposlitvi, sklenjena s tujcem

Marjana Fras-Zorec, 12.12.2002

Tujci, Delovna razmerja

Marjana Fras-Zorec, Pravna praksa, 44/2002Po sprejemu novega Zakona o delovnihrazmerjih (Ur. list RS, št. 42/2002), ki bo prav kmalu stopil v veljavo, je treba opozoriti na temeljni konstitutivni pravni akt, s katerim se sklene delovno razmerje, to je pogodbo o zaposlitvi. Zakon o delovnih razmerjih je jasno določil, da delovno razmerje tem...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄44

Koliko?

Avtor ni naveden, 12.12.2002

Upravni postopek in upravne takse

, Pravna praksa, 44/2002UPRAVNE TAKSEVrednost točke je 17 tolarjev. Pogrešitev prometnega dovoljenja Tarifna št. 20 * Za izdajo novega prometnega dovoljenja v primeru prve pogrešitve (izguba, odtujitev) 300 točk ali 5.100 SIT. * Za izdajo novega prometnega dovoljenja v primeru vsake naslednje pogrešitve (izguba, odtuj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄44

DRUŠTVA: Davek od dobička v društvih

mag. Tone Jagodic, 12.12.2002

Društva, javni shodi, prireditve, Davek od dohodka pravnih oseb

mag. Tone Jagodic, Pravna praksa, 44/2002Ministrstvo za finance pripravlja novzakon o davku od dohodkov pravnih oseb, ki se v določeni meri nanaša tudi na društva, kot civilnopravne osebe, ki naj bi po tem zakonu bile zavezane plačevati davek od pridobitne dejavnosti, s katero se ukvarjajo. V zvezi s tem se poraja nekaj pravnih vprašanj, k...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄43

Koliko?

Avtor ni naveden, 5.12.2002

Upravni postopek in upravne takse

, Pravna praksa, 43/2002UPRAVNE TAKSEVrednost točke je 17 tolarjev. Pogrešitev vozniškega dovoljenja Tarifna št. 20 * Za izdajo novega vozniškega dovoljenja v primeru prve pogrešitve (izguba, odtujitev) vozniškega dovoljenja 300 točk ali 5.100 tolarjev. * Za izdajo novega vozniškega dovoljenja v primeru vsake naslednj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄42

Koliko?

Avtor ni naveden, 28.11.2002

Upravni postopek in upravne takse

, Pravna praksa, 42/2002UPRAVNE TAKSEVrednost točke je 17 tolarjev. Podaljšanje veljavnosti vozniškega in prometnega dovoljenja Tarifna št. 20 Za podaljšanje veljavnosti: - vozniškega dovoljenja 80 točk ali 1.360 SIT. - prometnega dovoljenja za motorno vozilo ali priklopno vozilo 80 točk ali 1.360 SIT Za vsako spremem...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄42

Upravni postopek: Občevanje organov in strank v upravnem postopku

Boštjan Kavčič, 28.11.2002

Upravni postopek in upravne takse

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 42/2002Zakon o splošnem upravnem postopku vsebujepravna pravila, ki prek različnih institutov omogočajo strankam upravnega postopka učinkovito uveljavljanje njihovih pravic in pravni koristi. Upravnim in drugim državnim organom, organom lokalnih skupnosti in nosilcem javnih pooblastil pri odločanju o pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄41

Koliko?

Avtor ni naveden, 21.11.2002

Upravni postopek in upravne takse

, Pravna praksa, 41/2002UPRAVNE TAKSEVrednost točke je 17 tolarjev. Gradnja na območju mejnega prehoda Tarifna št. 17 Za izdajo dovoljenja: za gradnjo ali postavitev objektov in naprav na območju mejnega prehoda 300 točk ali 5.100 tolarjev. SODNE TAKSE Vrednost točke je 19 tolarjev. Postopek za določitev odškodnin...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄41

Izmenjavanje migracijskih in azilnih podatkov

Jože Oberstar, 21.11.2002

Tujci

Jože Oberstar, Pravna praksa, 41/2002V okviru Evropske komisije potekajointenzivne aktivnosti v izboljšanja izmenjavanja migracijskih in azilnih podatkov, ki bi pomagali pri boljšem uravnavanju migracijskih tokov in odločanju pri upravljanju z migracijskimi gibanji. S tem namenom je bil na sedežu Evropskega statističnega urada (Euro...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄40

Koliko?

Avtor ni naveden, 14.11.2002

Upravni postopek in upravne takse

, Pravna praksa, 40/2002UPRAVNE TAKSEVrednost točke je 17 tolarjev. Izdaja dovoljenja za vnos orožja tujcu Tarifna št. 17 Za izdajo dovoljenja: * za vnos in nošenje orožja in streliva v času (začasnega) bivanja v RS * tujcu, ki gre na lov ali članu strelskega društva za tranzit lovskega ali športnega orožja in streliv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄40

Novi učbenik: Upravnopravne notranje zadeve

dr. Rafael Cijan, 14.11.2002

Uprava, Upravni postopek in upravne takse

dr. Rafael Cijan, Pravna praksa, 40/2002Na Visoki upravni šoli v Ljubljani so preddnevi izdali učbenik "Upravnopravne notranje zadeve" avtorja mag. Slavka Debelaka in mag. Slobodana Rakočevi}a. Učbenik vsebuje osem poglavij, in sicer: Uvod, Razmerja med državno upravo in posamezniki, Državljanstvo, Migracije, Tujsko in begunsko pravo, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄39

Zaposlitev delavca - tujca na predstavništvu v tujini

Avtor ni naveden, 7.11.2002

Tujci, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 39/2002V Ukrajini je naša delniška družbaustanovila in registrirala svoje predstavništvo. Kot vodjo predstavništva žele zaposliti tujca, Belorusa, ki ima za delo v Ukrajini že sedaj potrebna dovoljenja. Glede na to, da delovno razmerje ne bo sklenjeno za delo v Sloveniji, družbo zanima, kako urediti ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄39

Koliko?

Avtor ni naveden, 7.11.2002

Upravni postopek in upravne takse

, Pravna praksa, 39/2002UPRAVNE TAKSEVrednost točke je 17 tolarjev. Dovoljenje za nabavo orožja Tarifna št. 16 Posamezniki za odločbe o vlogi: za dovoljenje za nabavo lovskega in športnega orožja 400 točk ali 6.800 tolarjev. SODNE TAKSE Vrednost točke je 19 tolarjev. Sestava sodne oporoke Tarifna št. 11 Za s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄37-38

Prosto gibanje oseb

mag. David Brozina, 24.10.2002

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. David Brozina, Pravna praksa, 37-38/2002Slovenija bo s pristopom k Evropski unijiintegrirana v njen notranji trg, ki temelji na svobodi pretoka blaga, kapitala, storitev in gibanja oseb. Gibanje oseb ureja zakonodaja, ki se je postopoma razvila od ustanovitve Evropske gospodarske skupnosti, skladno s postopnim odpravljanjem notranjih meja...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄37-38

Harmonizacija slovenskega pravnega reda s pravnim redom EU na področju migracij

Jože Oberstar, 24.10.2002

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Tujci

Jože Oberstar, Pravna praksa, 37-38/2002Uvodoma bi rad poudaril, da v temprispevku ne mislim obširneje prikazati problematike azila in beguncev, ki nekako tvorita celotno razširjeno polje migracijske politike. Prav tako je potrebno ločiti med migracijsko politiko, ki jo EU vodi do državljanov tretjih držav in migracijsko politiko držav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄37-38

Koliko?

Avtor ni naveden, 24.10.2002

Upravni postopek in upravne takse

, Pravna praksa, 37-38/2002UPRAVNE TAKSEVrednost točke je 17 tolarjev. Dovoljenje za nabavo orožja Tarifna št. 16 Posamezniki za odločbe o vlogi: za dovoljenje za nabavo lovskega in športnega orožja 400 točk ali 6.800 tolarjev. SODNE TAKSE Vrednost točke je 19 tolarjev. Sestava sodne oporoke Tarifna št. 11 Za s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄37-38

Upravni postopek: Vrnitev v prejšnje stanje

Boštjan Kavčič, 24.10.2002

Upravni postopek in upravne takse

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 37-38/2002Načelo ekonomičnosti postopka terja, da seposamezna dejanja, ki sestavljajo upravni postopek, opravljajo na določen način in v določenem času. Stranke morajo biti pri opravljanju posameznih upravnih opravil zato pozorne na institucijo rokov, v nasprotnem primeru, so lahko zaradi njegove zamude izklj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄36

Koliko?

Avtor ni naveden, 10.10.2002

Upravni postopek in upravne takse

, Pravna praksa, 36/2002UPRAVNE TAKSEVrednost točke je 17 tolarjev. Vpis društva v register Tarifna št. 15 1. Za izdajo odločbe o vpisu društva v register društev 300 točk ali 5.100 tolarjev. 2. Za izdajo odločbe o vpisu spremembe temeljnega akta v register društev 200 točk ali 3.400 tolarjev. 3. Za izdajo odločbe...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄36

Športna društva in pridobitna dejavnost

mag. Tone Jagodic, 10.10.2002

Društva, javni shodi, prireditve, Šport in organizacije

mag. Tone Jagodic, Pravna praksa, 36/2002V PP, št. 7/2002 je bil objavljen zelozanimiv članek Vide Kokalj "Pridobitna dejavnost društev". Gre za posrečen poskus pokazati na razlike, ki jih je treba upoštevati pri ločevanju delovanja društev od gospodarskih subjektov pri opravljanju "pridobitne "dejavnosti. Upoštevajoč dejstvo, da smo Slove...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄35

Koliko?

Avtor ni naveden, 3.10.2002

Upravni postopek in upravne takse

, Pravna praksa, 35/2002UPRAVNE TAKSEVrednost točke je 17 tolarjev. Izdaja vizuma na potni list Tarifna št. 13 Za izdajo vizuma na potni list in za dovoljenja za državljane RS: a) za vizum za neomejeno število potovanj 100 točk ali 1.700 tolarjev. b) za klavzulo "poslovno v ..." 60 točk ali 1.020 tolarjev. SODN...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄33-34

UPRAVNI POSTOPEK: Izločitev uradne osebe

Boštjan Kavčič, 19.9.2002

Upravni postopek in upravne takse

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 33-34/2002Osebe, ki so v skladu z zakonompooblaščene za odločanje v upravni stvari ali za opravljanje posameznih dejanj v upravnem postopku (uradne osebe), se včasih med postopkom soočajo s strankami, s katerimi so si v različnih medsebojnih razmerjih in katera pravni red pojmuje kot okoliščine, ki onemogočaj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄33-34

Koliko?

Avtor ni naveden, 19.9.2002

Upravni postopek in upravne takse

, Pravna praksa, 33-34/2002UPRAVNE TAKSEVrednost točke je 17 tolarjev. Potrdila in spričevala za blago Tarifna št. 6 Za potrdila in spričevala, s katerimi se dokazuje poreklo ali vrednost ali količina ali kakovost ali zdravstvena neoporečnost blaga, razen potrdil o poreklu blaga, ki jih potrjujejo carinski organi, 30 to...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄32

Državljanstvo: "Izbrisani" prebivalci Slovenije

mag. Slobodan Rakočević, 12.9.2002

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Slobodan Rakočević, Pravna praksa, 32/2002Urejanje pravnega statusa državljanovdrugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji V zadnjem času je nekaj razprav in polemik sprožila pobuda Društva izbrisanih prebivalcev Slovenije za presojo ustavnosti Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Re...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄32

Koliko?

Avtor ni naveden, 12.9.2002

Upravni postopek in upravne takse

, Pravna praksa, 32/2002UPRAVNE TAKSEVrednost točke je 17 tolarjev. Prošnja za državljanstvo Tarifna št. 11 - Za odločbe o prošnji tujca za sprejem v državljanstvo RS ali za prenehanje državljanstva RS ali za odločbo o ugotovitvi, da je državljanu RS prenehalo državljanstvo zaradi odreka 2.000 točk ali 34.000 tolarjev....
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄31

Zaščita begunstva v mednarodnem pravu

Sebastjan Zbičajnik, 5.9.2002

Tujci

Sebastjan Zbičajnik, Pravna praksa, 31/2002Vorganizaciji Mednarodnega inštituta začlovekove pravice iz Strasbourga je v juliju potekalo že 33. letno študijsko zasedanje. V časovnem razmiku štirih tednov, so več kot tristo udeležencem iz vsega sveta, predavali priznani strokovnjaki - profesorji, sodniki, državni uradniki - s področja prava čl...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(58)

Leto objave

< Vsi
2002(58)
> Februar(2) > Marec(4) > April(4) > Maj(2) > Junij(7) > Julij(7) > Avgust(6) > September(6) > Oktober(7) > November(8) > December(5)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.2.1. Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo 2.2.2. Tujci 2.2.3. Društva, javni shodi, prireditve 2.2.4. Verske skupnosti 2.2.5. Inšpekcije 2.2.6. Upravni postopek in upravne takse

Avtorji

AB C ĆČD ĐEF GHIJ K L M N O P QR SŠ T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov