O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 43)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄45

Koliko?

Avtor ni naveden, 11.12.2003

Upravni postopek in upravne takse

, Pravna praksa, 45/2003UPRAVNE TAKSE Vrednost točke je 17 tolarjev. KONZULARNE TAKSE Potne listine Tarifna št. 76 Za potne liste, ki jih izdajajo diplomatska ali konzularna predstavništva RS v tujini tujim osebam: - za izdajo ali podaljšanje veljavnosti potnega lista za begunce 27 evrov ali 6.381 tolarjev. - za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄44

Sporazum med RS in Svetim sedežem o pravnih vprašanjih

Avtor ni naveden, 4.12.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Verske skupnosti

, Pravna praksa, 44/2003Člen 1 Sporazuma med Republiko Slovenijo (RS) in Svetim sedežem o pravnih vprašanjih (Sporazum), po katerem RS in Sveti sedež potrjujeta načelo, da sta država in Katoliška cerkev, vsaka v svoji ureditvi, neodvisni in samostojni, in po katerem deluje Katoliška cerkev v RS svobodno po kanonskem pravu,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄44

Koliko?

Avtor ni naveden, 4.12.2003

Upravni postopek in upravne takse

, Pravna praksa, 44/2003UPRAVNE TAKSE Vrednost točke je 17 tolarjev. Konzularne takse – potni listi Tarifna št. 75 Za potne liste, ki jih izdajajo diplomatska ali konzularna predstavništva RS v tujini: 1. za izdajo potnega lista z veljavnostjo 1 leta 32 evrov ali 7.560 tolarjev. 2. za izdajo potnega lista z ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄42-43

Koliko?

Avtor ni naveden, 27.11.2003

Upravni postopek in upravne takse

, Pravna praksa, 42-43/2003UPRAVNE TAKSE Vrednost točke je 17 tolarjev. Prošnje in vloge pri diplomatskih predstavništvih Tarifna št. 73 1. Za prošnje in druge vloge pri diplomatskih ali konzularnih predstavništvih RS v tujini 8 evrov ali 1.896 tolarjev. 2. Za vsako naslednjo vlogo v isti zadevi, če ni treba nova ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄41

Koliko?

Avtor ni naveden, 20.11.2003

Upravni postopek in upravne takse

, Pravna praksa, 41/2003UPRAVNE TAKSE Vrednost točke je 17 tolarjev. Prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje Tarifna št. 96a Za odločbo, s katero se odobri pokojninski načrt prostovoljnega dodatnega zavarovanja 10.000 točk ali 170.000 tolarjev. Hramba denarja, stvari in vrednostnih papirjev Tarifna š...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄40

Koliko?

Avtor ni naveden, 13.11.2003

Upravni postopek in upravne takse

, Pravna praksa, 40/2003UPRAVNE TAKSE Vrednost točke je 17 tolarjev. Varstvo konkurence Tarifna št. 65 1. V postopku za podelitev posamične izjeme na zahtevo stranke: - za izdajo odločbe o podelitvi posamične izjeme 3.000 točk ali 51.000 tolarjev. 2. V postopku za izdajo negativnega izvida: - za izdajo neg...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄40

Slovensko sodniško društvo

Aleš Zalar, 13.11.2003

Sodišča, Društva, javni shodi, prireditve

Aleš Zalar, Pravna praksa, 40/2003Odmevi Trditve, ki jih je gospod Norman Manfred Doukoff izrekel (5. novembra na tiskovni konferenci ministrstva za pravosodje), da "osnovni problem, pri reševanju katerega nismo dosegli nobenega napredka, je sprememba mentalitete sodnikov", da "se slovenski sodniki tako kot sodniki v večini drugi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄38

Koliko?

Avtor ni naveden, 30.10.2003

Upravni postopek in upravne takse

, Pravna praksa, 38/2003UPRAVNE TAKSE Vrednost točke je 17 tolarjev. Ogled lokacije Tarifna št. 40 Za ogled lokacije, kjer se namerava postaviti objekt ali naprava 400 točk ali 6.800 tolarjev. Pregled stavb ali prostorov Tarifna št. 41 Za pregled celih stavb ali posameznih prostorov, da se dovoli njihova ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄38

Obdelava osebnih podatkov pri opravljanju preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev

Jože Bogataj, 30.10.2003

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Jože Bogataj, Pravna praksa, 38/2003Primer: Delavca ( javnega uslužbenca) je delodajalec poslal na plačani zdravstveni pregled v ambulanto medicine dela. S seboj je bilo treba imeti zdravstveni karton. Na samem pregledu je zdravnica najprej pogledala v računalniško bazo in se seznanila s podatki z zadnjega zdravniškega pregleda pred n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

Nemško-slovenska dneva o azilnem pravu

Katja Samec, 23.10.2003

Tujci

Katja Samec, Pravna praksa, 36-37/2003Študentje Pravne fakultete v Ljubljani, ki sodelujemo pri Pravni svetovalnici za begunce in tujce, pa precejšnje število zaposlenih v različnih državnih organih ter nevladnih organizacijah, smo 16. in 17. oktobra imeli imenitno priložnost spoznati nekaj vidikov mednarodnega in evropskega azilnega pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

TEMELJNA NAČELA UPRAVNEGA POSTOPKA - 3

Boštjan Kavčič, 23.10.2003

Upravni postopek in upravne takse

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 36-37/2003Načelo proste presoje dokazov Uradna oseba v postopku odločanja, torej tekom zbiranja in vrednotenja dokazov, razvrščanju dokazov glede na dokazno moč ali vrednost in pri dokaznem sklepu, ni vezana na nobena formalna dokazna pravila. O tem, katera dejstva je šteti za dokazana, odloči uradna oseba...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄35

TEMELJNA NAČELA UPRAVNEGA POSTOPKA – 2.

Boštjan Kavčič, 16.10.2003

Upravni postopek in upravne takse

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 35/2003Načelo varstva pravic strank in varstva javnih koristi Namen upravnega postopka je odločanje (v upravni stvari) med uveljavljano pravico in morebitno obveznostjo stranke ter javno koristjo. Iz tega razloga zakon upravnim organom pri postopanju in odločanju nalaga obveznost, da le ti omogočijo str...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄35

Koliko?

Avtor ni naveden, 16.10.2003

Upravni postopek in upravne takse

, Pravna praksa, 35/2003UPRAVNE TAKSE Vrednost točke je 17 tolarjev. Pravice intelektualne lastnine Tarifna št. 66 Za spise in dejanja v zvezi z zastopanjem na področju pravic intelektualne lastnine: - za opravljanje strokovnega izpita 667 točk ali 11.339 sit. - za popravni strokovni izpit 67 točk ali 1.139 sit....
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄34

Temeljna načela upravnega postopka - 1

Boštjan Kavčič, 2.10.2003

Upravni postopek in upravne takse

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 34/2003Vsak pravni postopek poteka na podlagi določenih temeljnih načel, ki predstavljajo skupek oziroma izpeljavo najvišjih pravil demokratičnega postopanja pravno urejene države(*1). Nekatera temeljna načela, kot na primer načelo zakonitosti in načelo pravice do pritožbe izhajajo kar neposredno iz Ustave...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄33

KOLIKO?

Avtor ni naveden, 25.9.2003

Upravni postopek in upravne takse

, Pravna praksa, 33/2003UPRAVNE TAKSE Vrednost točke je 17 tolarjev. Vpis plovnega in plavajočega objeta na notranjih vodah Tarifna št. 29 1. Za odločbo, s katero se dovoljuje vpis plovnega in plavajočega objekta na notranjih vodah: a. za vpis v vpisnik ladij notranje plovbe - 600 točk ali 10.200 sit. b. za ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄32

Koliko?

Avtor ni naveden, 18.9.2003

Upravni postopek in upravne takse

, Pravna praksa, 32/2003UPRAVNE TAKSE Vrednost točke je 17 tolarjev. Vpis plovnega in plavajočega objeta na morju Tarifna št. 28 1. Za odločbo, s katero se dovoljuje vpis plovnega in plavajočega objekta na morju: - za vpis v vpisnik morskih ladij 600 točk ali 10.200 tolarjev. - za vpis v vpisnik plavajočih ob...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄31

Koliko?

Avtor ni naveden, 11.9.2003

Upravni postopek in upravne takse

, Pravna praksa, 31/2003UPRAVNE TAKSE Vrednost točke je 17 tolarjev. Izdaja delovnih dovoljenje tujcem Tarifna št. 23 Za izdajo delovnih dovoljenj tujcem, in sicer za: * osebna delovna dovoljenja: - za nedoločen čas 2.000 točk ali 34.000 sit; - za določen čas 1.000 točk ali 17.000 sit. * delovna dovol...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄29

Izredna pravna sredstva v upravnem postopku

Boštjan Kavčič, 21.8.2003

Upravni postopek in upravne takse

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 29/2003Stranke upravnega postopka imajo do določenega trenutka možnost in pravico izpodbijati izdani upravni akt z rednim pravnim sredstvom – pritožbo. Vložitev pritožbe je vezana na petnajst dnevni zakonski rok, pod pogojem, da s kakšnim drugim zakonom, ki v odnosu do ZUP predstavlja lex specialis, ni dol...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄26

O svobodi izražanja in svobodi tiska

mag. Andraž Teršek, 24.7.2003

Človekove pravice, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Andraž Teršek, Pravna praksa, 26/2003Od postavk demokracije do komercializma in mobilizacije 1. Svoboda izražanja in svoboda tiska sta sredstvi legitimiranja političnega procesa Načelo svobode tiska izhaja iz temeljne kategorije širše ideje splošne svobode izražanja in je v tem pogledu delna konkretizacija te ideje. Svoboda tiska...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

Dovoljenje za prebivanje za državljane EU/EEA in njihove družinske člane

Jože Oberstar, 10.7.2003

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Zakonska zveza in družinska razmerja

Jože Oberstar, Pravna praksa, 24/20031. Na kratko o problematiki dovoljenja za prebivanje v EU in Sloveniji 2. Posledice vstopa Slovenije v EU za državljane tretjih držav 3. Dovoljenje za prebivanje za državljane držav članic EU/EEA 3.1. Pravni red EU 3.2. Pravni red in praksa nekaterih držav članic 4. Slovenija in usklajenost s pravni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄20

Opravljanje društvenih funkcij

Avtor ni naveden, 5.6.2003

Društva, javni shodi, prireditve

, Pravna praksa, 20/2003Pravna oseba je registrirana na podlagi zakona o društvih. Poleg nekaj redno zaposlenih opravljajo določene funkcije v organih društva upokojene osebe, ki so bile za izvajanje funkcij izvoljene na skupščini in imenovane s strani izvršilnega organa skupščine (predsednik, podpredsednih društva, ipd.).
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄19

Razmisliti tudi že o konceptu upravnega postopka

dr. Rajko Pirnat, 29.5.2003

Upravni postopek in upravne takse

dr. Rajko Pirnat, Pravna praksa, 19/2003Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo delovno besedilo dokaj obsežnih sprememb zakona o splošnem upravnem postopku, saj je spremenjena skoraj polovica členov. Naj takoj povem, da se z veliko večino predlaganim sprememb povsem strinjam.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄19

Izbrisani tujci

dr. Marko Novak, 29.5.2003

Tujci

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 19/2003V tem kotičku obravnavam aktualno problematiko tujcev, ki so bili izbrisani iz registra stalnih prebivalcev Republike Slovenije. O tem je bilo v zadnjem času veliko povedanega, tako z ene kot z druge strani. Sam srčno upam, da je Ustavno sodišče z odločbo št. U-I-246/02 resnično reklo zadnjo besedo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄18

Varstvo osebnih podatkov: Ali in kako lahko država pravno ureja dogajanje v internetu?

Boštjan Makarovič, 22.5.2003

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Elektronsko trgovanje in poslovanje

Boštjan Makarovič, Pravna praksa, 18/2003Afera www.udba.net Ukrep inšpektorja za varstvo osebnih podatkov v zadevi www.udba.net je vede ali nevede v Sloveniji začel popolnoma novo poglavje v zvezi s pravno regulativo interneta. Kot pravniki se bomo seveda najprej vprašali o zakonitosti tovrstne regulative. Ker pa imamo opravka z interne...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄18

Izbrisani

Alenka Leskovic, 22.5.2003

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 18/2003Matevž Krivic že dolga leta, lahko rečemo desetletja, nastavlja različno velika ogledala vsakokratni slovenski oblasti. V zadnjem času namenja posebno pozornost ureditvi statusa nekdanjih sodržavljanov, ki zaradi različnih razlogov v zakonsko dovoljenem času niso po poenostavljeni poti prišli do slo...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(43)

Leto objave

< Vsi
2003(43)
> Januar(5) > Februar(2) > Marec(3) > April(5) > Maj(7) > Junij(1) > Julij(2) > Avgust(1) > September(3) > Oktober(7) > November(4) > December(3)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.2.1. Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo 2.2.2. Tujci 2.2.3. Društva, javni shodi, prireditve 2.2.4. Verske skupnosti 2.2.6. Upravni postopek in upravne takse

Avtorji

AB CĆČDĐEFGHIJK L M N O P QRS ŠT UVWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov