O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 26)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄34

Spreminjanje miselnosti

Alenka Leskovic, 25.11.1999

Uprava, Upravni postopek in upravne takse

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 34/1999V predgovoru h knjižni izdaji zakona o splošnem upravnem postopku je prof. dr. Gorazd Trpin poudaril, da je normativna ureditev na določenem področju le prvi korak. Za uveljavitev ZUP je nadaljnja stopnja, da bodo javni uslužbenci izoblikovali nov vrednostni odnos do boljšega delovanja države v r...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄32

Društvo pravnikov Obale in Krasa: Novosti v stvarnopravni ureditvi na Hrvaškem

Bogomir Horvat, 11.11.1999

Društva, javni shodi, prireditve, Lastnina in druge stvarne pravice

Bogomir Horvat, Pravna praksa, 32/1999V okrivu Društva pravnikov Obale in Krasa smo na Okrožnem sodišču v Kopru 6. oktobra organizirali predavanje predstojnika civilne katedre zagrebške Pravne fakultete prof. dr. Nikole Gavelle o novostih stvarnopravne ureditve na Hrvaškem. V zanimivem predavanju je profesor orisal proces reintegr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄27-28

Pravniško društvo Ljubljana: Finančno poslovanje podjetij

Branka Neffat, 7.10.1999

Društva, javni shodi, prireditve, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Branka Neffat, Pravna praksa, 27-28/1999Prvo jesensko srečanje članov društva je bilo posvečeno novemu Zakonu o finančnem poslovanju podjetij. Obrazložitev zakona je podala dr. Nina Plavšak. Zanimivo in izčrpno je obrazložila pomen zakona in posamezna pomembna določila zakona.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄25

Društva: K sodobni pravni ureditvi društev

dr. Verica Trstenjak, 16.9.1999

Društva, javni shodi, prireditve

dr. Verica Trstenjak, Pravna praksa, 25/1999V Sloveniji smo leta 1995 dobili nov Zakon o društvih (Ur. l. RS, št. 60/95). Tudi pred sprejemom omenjenega zakona pa je bilo to področje zakonsko urejeno, v praksi pa je obstajajo tudi zelo veliko društev, saj jih je bilo v 1994. Letu(*1) več kot 12.000, v začetku leta 1999 pa več kot 14.000, čepr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄23-24

Arhiviranje osebnih podatkov zaposlenih

Avtor ni naveden, 9.9.1999

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 23-24/1999Delodajalca zanima, ali je z zakonom določen čas arhiviranja osebnih podatkov bivših sodelavcev in koliko let mora podjetje shranjevati dokumentacijo po zaključenem oglasu. Obenem ga zanima tudi, kateri predpisi to določajo. Evidence na področju dela so bile v okviru nekdanje Jugoslavije urejene ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄23-24

Ustavno sodišče RS: Sprejem v državljanstvo - nevarnost za javni red

Avtor ni naveden, 9.9.1999

Ustavno sodišče, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

, Pravna praksa, 23-24/1999Tretji odstavek 40. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 1/91-I, 30/91-I, 38/92 in 13/94) se razveljavi, kolikor se nanaša na razlog nevarnosti za javni red, določen v 8. točki 10. člena tega zakona.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Državljanstvo RS s sodno prakso

Avtor ni naveden, 29.7.1999

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

, Pravna praksa, 21-22/1999Državljanstvo RS s sodno prakso Vrhovnega sodišča v letih med 1995 in 1998 je nova knjiga izpod peresa Vasilija Poliča. Knjiga je namenjena vsem državnim organom, sodnikom, državnim pravobranilcem, državnim tožilcem, visokošolskim ustanovam, odvetnikom, notarjem, študentom prava in vsem drugim, ki j...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Društva: Kdo potrebuje predpise o društvih v javnem interesu

Alenka de Jong-Nemanič, 29.7.1999

Društva, javni shodi, prireditve

Alenka de Jong-Nemanič, Pravna praksa, 21-22/1999Nevladne organizacije (NVO) že vse od začetka devetdesetih let pridobivajo na pomenu. Za društva, kot najbolj razširjeno organizacijsko obliko delovanja NVO, je bila v letu 1995 uveljavljena nova zakonska ureditev, s katero je predvideno da tista društva, katerih delovanje presega interese članov, l...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Še tretjič o varstvu in pridobivanju osebnih podatkov

Hinko Jenull, 29.7.1999

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Hinko Jenull, Pravna praksa, 21-22/1999Na moj prispevek, ki zadeva položaj in pravice odvetnika v sistemu varstva osebnih podatkov(*1) se je odzval kolega Jernej Rovšek, namestnik varuha človekovih pravic RS. V svojem prispevku(*2) nasprotuje mojemu stališču o posebni zakonski pravici odvetnika do pridobivanja osebnih podatkov. Menim,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Še enkrat o "pravici odvetnika do pridobivanja osebnih podatkov"

Jernej Rovšek, 8.7.1999

Odvetništvo in notariat, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Jernej Rovšek, Pravna praksa, 19-20/1999Z marsikatero ugotovitvijo kolega Hinka Jenulla v prispevku "Pravica odvetnika do pridobivanja osebnih podatkov" v PP, št. 18/99 se je mogoče strinjati. Res je, da se državni organi pogosto neupravičeno informacijsko zapirajo ter da v marsikaterem prevladuje birokratski odnos pri razpolaganju z oseb...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄18

Pravica odvetnika do pridobivanja osebnih podatkov

Hinko Jenull, 24.6.1999

Odvetništvo in notariat, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Hinko Jenull, Pravna praksa, 18/1999Odvetništvo je po Ustavi RS kot del pravosodja samostojna in neodvisna služba, ki jo ureja zakon. Gre torej za ustavno kategorijo, ki ima poseben pomen za pravno varnost in za spoštovanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin v Republiki Sloveniji. Skladno s takim ustavnim položajem zakon o od...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄18

Pravniško društvo Ljubljana: ZPP in SLO - IUS

Branka Neffat, 24.6.1999

Društva, javni shodi, prireditve, Civilni sodni postopki

Branka Neffat, Pravna praksa, 18/19991. Pravniško društvo Ljubljana je okroglo mizo v mesecu maju 1999 posvetilo novostim zakona o pravdnem postopku. Velikemu številu udeležencev je prof. dr. Lojze UDE zanimivo obrazložil novosti zakona.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄14

Dedna pravica tuje državljanke

Viktorija Žnidaršič, 13.5.1999

Tujci, Dedovanje

Viktorija Žnidaršič, Pravna praksa, 14/1999Slovenska državljana živita v Nemčiji že 30 let. Tu v Sloveniji pa imata lastno stanovanje. Njuna hčerka ima samo nemško državljanstvo. Ali bo po smrti staršev kot nemška državljanka lahko podedovala stanovanje? Ali in kako so nemški državljani dedno sposobni v Sloveniji? V konkretnem primeru bra...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄12

Prosto gibanje oseb

Petra Jug, 22.4.1999

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Petra Jug, Pravna praksa, 12/1999Po Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti in Evropskem sporazumu o pridružitvi (IV.) Zaradi lažje interpretacije določb Evropskega sporazuma o pridružitvi (v nadaljevanju ESP), sem v prejšnjem prispevku predstavila opravljanje svobodnih poklicev na notranjem trgu Evropske skupnosti po Pogodbi o...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄12

Pravniško društvo Maribor: Odmera odškodnine za nematerialno škodo

Urška Mikl, 22.4.1999

Društva, javni shodi, prireditve, Obligacije

Urška Mikl, Pravna praksa, 12/1999Točno 1. aprila je v okviru redni mesečnih srečanj članov Pravniškega društva Maribor predavala sodnica Alenka Zadravec. Spregovorila je o praksi slovenskih sodišč pri odmeri odškodnine za nematerialno škodo. Poudarila je, da je za sodišče pri odmeri denarne odškodnine pomemben namen odškodnine i...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄12

Pravniško društvo Maribor: O posebnostih v ZIZ

Urška Mikl, 22.4.1999

Društva, javni shodi, prireditve, Civilni sodni postopki

Urška Mikl, Pravna praksa, 12/1999V mesecu marcu je na rednem srečanju članov mariborskega društva predavala doc. dr. Vesna Rijavec. Spregovorila je o novem Zakonu o izvršbi in zavarovanju s poudarkom na zasebnih izvršiteljih. Spregovorila je o oprostitvah in omejitvah izvršbe, o večjem sodelovanju upnika v izvršbi, o registru za...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄12

Pravniško društvo Ljubljana: O koncesijskih razmerjih

Branka Neffat, 22.4.1999

Društva, javni shodi, prireditve, Gospodarske javne službe (komunala)

Branka Neffat, Pravna praksa, 12/1999Marčevsko strokovno srečanje članov društva je bilo na sedežu Savskih elektrarn Ljubljana d. o. o. v Medvodah, Aktualna tema so bila koncesijska razmerja, ki jih je predstavil doc. dr. Miha Juhart. Gostitelj je veliko število članov, ki so se udeležili obiska najprej popeljal na ogled HE Medvode,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄12

Pravniško društvo Ljubljana: Občni zbor

Avtor ni naveden, 22.4.1999

Društva, javni shodi, prireditve

, Pravna praksa, 12/1999Obračun dveletnega dela društva in njegovih organov je bila vsebina občnega zbora, pripravljenega 8. aprila, sklenjenega (pred tradicionalnim družabnim srečanjem) s sprejemom nekaj sprememb v društvenih pravilih ter volitvami nove sestave organov. Redna mesečna srečanja so v času april 1997 - apr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄10

Ustavno sodišče RS: Pravice tujcev - državljanstvo

Avtor ni naveden, 1.4.1999

Ustavno sodišče, Tujci

, Pravna praksa, 10/1999Zakon o tujcih (Ur. l. RS, št. 1/91-I, 44/97 in 50/98-odl. US) je v neskladju z Ustavo, ker ne določa pogojev za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje oseb iz drugega odstavka 81. člena po preteku roka, v katerem bi lahko zaprosile za sprejem v državljanstvo Republike Slovenije, če tega niso st...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄10

Prosto gibanje oseb

Petra Jug, 1.4.1999

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Petra Jug, Pravna praksa, 10/1999Po Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti in Evropskem sporazumu o pridružitvi (II.) Že v prejšnji številki sem navedla, da Evropski sporazum o pridružitvi (v nadaljevanju ESP) daje delavcem pridruženih držav dosti manjše pravice, kot jih zagotavlja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti (PES...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄9

Pravniško društvo Ljubljana: Davek na dodano vrednost

Branka Neffat, 25.3.1999

Društva, javni shodi, prireditve, Davek na dodano vrednost in trošarine

Branka Neffat, Pravna praksa, 9/1999Pravniško društvo Ljubljana je "četrtkovo srečanje" v februarju posvetilo pojasnilom o vsebini in posebnostih Zakona o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV), katere je sistematično, zelo zanimivo podal dr. Filip Ogris - Martič, davčni svetovalec in priznani strokovnjak ter poznavalec še zla...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄9

Prosto gibanje oseb

Petra Jug, 25.3.1999

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Petra Jug, Pravna praksa, 9/1999Namen članka je prikazati razliko med na videz varljivo podobnimi določbami Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (v nadaljevanju PES) in. določbami Evropskega sporazuma o pridružitvi(*1) (v nadaljevanju ESP/ ter pojasniti, zakaj je temu tako. Na prvi pogled so si določbe PES in ESP zelo podob...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄5

Pravniško društvo Maribor: O delu Ustavnega sodišča RS

Dušan Jovanovič, 18.2.1999

Ustavno sodišče, Društva, javni shodi, prireditve

Dušan Jovanovič, Pravna praksa, 5/1999Na prvem srečanju Pravniškega društva v Mariboru v letu 1999, ki je, kakor je že v navadi, vsak prvi četrtek v mesecu, nas je s svojo prisotnostjo in predavanjem razveselila ustavna sodnica prof. dr. Miroslava Geč - Korošec, saj je predstavila delo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki v zadnjem...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄3

Društvo za medijsko kulturo

Avtor ni naveden, 4.2.1999

Društva, javni shodi, prireditve, Javno obveščanje

, Pravna praksa, 3/1999V pravniških krogih Maribora so pogosto nastajale zamisli, ki so v začetku izzvale določen odpor v pravniških krogih, pozneje pa dobile konkretne oblike udejanjenja. Spomnimo se, da je tudi zamisel o nastanku in izdajanju Pravne prakse bila oblikovana v krogih mariborskih pravnikov (dr. Ivanjko). V ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄3

Ustavno sodišče RS: Zakon o tujcih

Avtor ni naveden, 4.2.1999

Ustavno sodišče, Tujci

, Pravna praksa, 3/1999Postopek za preizkus pobude za oceno ustavnosti prvega odstavka 28. člena Zakona o tujcih se ustavi (Ur. l. RS, št. 1/91-I, 44/97 in 50/98 odl.). Ustavno sodišče na podlagi prvega odstavka 5. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 in 45/95) posluje le v slovenskem jeziku.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(26)

Leto objave

< Vsi
1999(26)
> Januar(1) > Februar(3) > Marec(2) > April(7) > Maj(1) > Junij(2) > Julij(4) > September(3) > Oktober(1) > November(2)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.2.1. Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo 2.2.2. Tujci 2.2.3. Društva, javni shodi, prireditve 2.2.6. Upravni postopek in upravne takse

Avtorji

ABCĆČD ĐEFGH IJ KL M N OPQR SŠT UVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov