O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 31)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄25

Prenehanje bivalnega dovoljenja tujcu - delovno razmerje

Taja Plešnik, 24.12.1997

Tujci, Delovna razmerja

Taja Plešnik, Pravna praksa, 25/1997Delavec - tujec z osebnim delovnim dovoljenjem je v delovnem razmerju za nedoločen čas. Bivalno dovoljenje mu je prenehalo avgusta letos in ga naj ne bi dobil do marca 1998. Kaj je v tem primeru z delovnim razmerjem - ali mu preneha, na kateri podlagi in kdaj? Pogoje, pod katerimi lahko tujec opr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄25

Mediji in varstvo osebnostnih pravic

Dušan Jovanovič, 24.12.1997

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Dušan Jovanovič, Pravna praksa, 25/1997Na zadnjem srečanju v iztekajočem letu nam je članom Pravniškega društva v Mariboru 4. decembra prof. dr. Šime Ivanjko predstavil zanimivo temo o medijih in varstvu osebnostnih pravic. Predavatelj je najprej podal definicijo medijskega prava,(*1) ki ga je opredelil kot skupek pravnih pravil, ki s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Gasilska društva - lastninska prvica

Avtor ni naveden, 11.12.1997

Požarna varnost, Društva, javni shodi, prireditve

, Pravna praksa, 24/1997Določba prvega odstavka 48. člena Zakona o gasilstvu (Ur. l. RS, št. 71/93) ni v neskladju z ustavo, če se razume tako, da pridobitev lastninske pravice na podlagi te določbe nima pravnih posledic za stranke v postopku po Zakonu o denacionalizaciji (Ur. l. RS, št. 27/91 in 31/93).
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Pravniško društvo Maribor: Jamstveni sklad RS

Aleš Kobal, 27.11.1997

Skladi, Društva, javni shodi, prireditve

Aleš Kobal, Pravna praksa, 23/1997V prostorih Pravne fakultete v Mariboru so se v mesecu novembru na svojem rednem srečanju zbrali člani društva, da bi prisluhnili Alenki Kočevar, ki je zbranim predstavila meseca maja sprejeti Zakon o Jamstvenem skladu Republike Slovenije (Ur. l.. RS, št. 25/97). Zakon je v širši javnosti - predvsem...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Društvo študentov Pravne fakultete v Mariboru

Andrej Šafarič, 27.11.1997

Društva, javni shodi, prireditve, Študenti

Andrej Šafarič, Pravna praksa, 23/1997Prva seja iniciativnega odbora za ustanovitev društva je bila 27. oktobra 1996. Na začetku smo bili skupina študentov, ki smo na lastno pobudo želeli popestriti študentsko življenje na fakulteti in študentom ponuditi dejavnost, ki jih bo pritegnila in istočasno prispevala k izpopolnjevanju na stroko...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

Presoja aktov društva

Avtor ni naveden, 13.11.1997

Ustavno sodišče, Društva, javni shodi, prireditve

, Pravna praksa, 22/1997Registracijski pravilnik ter pravilnik o kriterijih ter najvišjih odškodninah pri prestopih igralcev Šahovske zveze Slovenije nista akta, izdana za izvrševanje javnih pooblastil, temveč akta internega značaja v zvezo združenih društev, s katerima se urejajo njihova notranja razmerja. Zato ustavno so...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄21

Tuji delavec - invalid

Taja Plešnik, 30.10.1997

Tujci, Delovna razmerja, plače in nadomestila

Taja Plešnik, Pravna praksa, 21/1997Če bi delavca - hrvaškega državljana zaradi zdravstvenega stanja opredelili v III. kategorijo invalidnosti - kaj bi to predstavljalo za delavca oziroma delodajalca? Zakon o zaposlovanju tujcev (Uradni list RS, št. 33/92) obravnava vse tuje delavce na enak način.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄19

Nadomestilo za ločeno življenje delavcu - tujcu

Taja Plešnik, 2.10.1997

Tujci, Delovna razmerja

Taja Plešnik, Pravna praksa, 19/1997Družba, ki opravlja gradbeno dejavnost, izplačuje delavcem dodatek za ločeno življenje. Ali se dodatek za ločeno življenje lahko izplačuje tudi delavcem, ki so prišli na delo iz sosednjih držav in zaradi dela živijo ločeno od družine? V splošnem aktu družbe je določeno, da se v teh primerih izplačuj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Družinsko življenje in pravica tujca: Sodobe Evropskega sodišča za človekove pravice

mag. Borivoj Kos, 18.9.1997

Človekove pravice, Tujci

mag. Borivoj Kos, Pravna praksa, 17-18/1997Po ratifikaciji se Konvencija o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah(*1) v skladu z 8. členom Ustave Republike Slovenije uporablja neposredno. V razlagi tega člena, ki ureja pravico do zasebnega in družinskega življenja, Evropska komisija za zaščito človekovih pravic meni, da mora država, ki...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Državljanstvo RS

Vasilij Polič, 18.9.1997

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Vasilij Polič, Pravna praksa, 17-18/1997Tri odločitve VS RS, v katerih je bilo obravnavano: nevarnost za javni red države; ničnostni razlog; ugotovitev državljanstva RS I. Zavrnitev pridobitve državljanstva RS - nevarnost za javni red države Z izpodbijano odločbo je tožena stranka (Ministrstvo za notranje zadeve RS - MNZ) zavrnil...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Društvo koroških pravnikov Slovenj Gradec

Peter Prodanovič, 18.9.1997

Društva, javni shodi, prireditve

Peter Prodanovič, Pravna praksa, 17-18/1997Po uskladitvi društvenih pravil z novim zakonom o društvih, njihovem sprejemu v preteklem letu ter po izvolitvi novega vodstva v spomladanskih mesecih si je Društvo koroških pravnikov kot prednostno nalogo zadalo v svojem programu: pridobiti čim več novih članov.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄16

Pristojnosti centrov za socialno delo - odvzem ogroženega otroka

dr. Mateja Končina-Peternel, 4.9.1997

Upravni postopek in upravne takse, Zakonska zveza in družinska razmerja

dr. Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 16/1997Vzemimo naslednji primer: Strokovni delavci centra za socialno delo (CSD) izvedo za otroka, ki je zelo ogrožen s strani svojih staršev. Starši delavcem CSD preprečujejo dostop do otroka. Otrok se nahaja v stanovanju, starši pa so odšli v službo. Po strokovni presoji CSD je zdravje ali življenje otro...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄16

Prebivanje tujcev v RS

Jure Markič, 4.9.1997

Tujci

Jure Markič, Pravna praksa, 16/1997V pp, št. 6/97 je bil objavljen članek Tadeje Žlebir z naslovom Varovanje družinskega življenja imigrantov. V članku je obravnavana odločba Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Berrehab v. Netherlands iz leta 1988. Pri tem je še poseben poudarek dan primerjavi med ureditvijo imigracijske...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Dnevi slovenskih pravnikov '97

Avtor ni naveden, 24.7.1997

Društva, javni shodi, prireditve

, Pravna praksa, 14-15/1997Portorož - 23. do 25. oktobra P r o g r a m Prva sekcija - Pravo in finance (vodja dr. Marko Ilešič) Referati: dr. Marko Ilešič: Pravo kot regulator finančnega sistema dr. Franjo Štiblar: Pravni vidiki bančnega sistema dr. France Arhar: Monetarna politika in pravo dr. Marko Pavl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄12

Poslanstvo Slovenskega sodniškega društva

Aleš Zalar, 26.6.1997

Sodišča, Društva, javni shodi, prireditve

Aleš Zalar, Pravna praksa, 12/1997Slovensko sodniško društvo (v nadaljevanju SSD) je prostovoljna, nepolitična in nepridobitna organizacija. Njena prihodnja dejavnost se navezuje na funkcije, ki so opredeljene v 4. členu Pravil SSD. Spoštovanje in zavzemanje za pravne vrednote ter doseganje višje stopnje demokratične pravne kulture ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄12

Pravniško društvo Ljubljana: O spremembah stečajnega zakona

Branka Neffat, 26.6.1997

Društva, javni shodi, prireditve, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Branka Neffat, Pravna praksa, 12/1997Redno mesečno srečanje članov društva v juniju je bilo namenjeno predlaganim spremembam in dopolnitvam zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, katere je obrazložila dr. Nina Plavšak. Izvedeli smo, da so najpomembnejše nameravane spremembe in dopolnitve stečajnega zakona, na kratko po...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄12

Slovensko sodniško društvo: Občni zbor - izvolitev novega vodstva

Andrej Kozinc, 26.6.1997

Sodišča, Društva, javni shodi, prireditve

Andrej Kozinc, Pravna praksa, 12/1997V okviru sodniškega srečanja v Portorožu smo se dne 13. junija 1997 člani Slovenskega sodniškega društva zbrali na 14. rednem občnem zboru. Poročilo o delu društva za dveletno obdobje 1995-1997 je podal podpredsednik društva, vrhovni sodnik Janez Breznik. Vsebino poročila je mogoče povzeti z njeg...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄12

Pravniško društvo Maribor: Novi ZDR in volilni občni zbor

Dušan Jovanovič, 26.6.1997

Društva, javni shodi, prireditve, Delovna razmerja

Dušan Jovanovič, Pravna praksa, 12/1997Na zadnjem preddopustniškem srečanju so člani mariborskega Pravniškega društva 5. junija zvedeli vrsto podrobnosti o, zdaj še, strokovni zasnovi novega zakona o delovnih razmerjih (predaval je dr. Drago Mežnar), v drugem delu srečanja pa so izvedli še redni občni zbor s pregledom dela v minulem razd...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄11

Vloga upravnih enot pri izvajanju zakona o varstvu osebnih podatkov

Vanda Zadnik, 12.6.1997

Uprava, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Vanda Zadnik, Pravna praksa, 11/1997Že od leta 1990 je v Sloveniji v veljavi Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, 8/90; v nadaljevanju ZVOP), ki na nekaterih področjih še vedno doživlja svoj krst in odpira marsikatero vprašanje.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄11

Društvo pravnikov v gospodarstvu: Družabnost in strokovno izpopolnjevanje

Miran Žilavec, 12.6.1997

Društva, javni shodi, prireditve, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Miran Žilavec, Pravna praksa, 11/1997Člani Pomurskega društva pravnikov v gospodarstvu smo se sicer v zmanjšanem številu in nekateri z družinskimi člani (avtor tega prispevka sicer na tem izletu ni bil, zapis pa je nastal na podlagi ustnega izročila udeležencev) odpravili na prvomajski izlet na Nizozemsko, ki je bil že v programu društ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄10

Pravniško društvo Ljubljana: Seznanitev z delovnim predlogom ZDR

Avtor ni naveden, 29.5.1997

Društva, javni shodi, prireditve, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 10/1997Majsko strokovno-družabno srečanje so člani ljubljanskega pravniškega društva namenili seznanitvi z delovnim predlogom novega ZDR - torej zakona, ki bo na novo uredil individualna delovna razmerja. Strokovno zasnovo zakona je predstavil dr.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄10

Prebivanje tujcev - trije primeri iz sodne prakse

Vasilij Polič, 29.5.1997

Tujci

Vasilij Polič, Pravna praksa, 10/1997Prebivanje tujcev je urejeno z določbami V. in VI. poglavja zakona o tujcih (ZT - členi 13. - 27.) z naslovoma: "Prebivanje tujcev" (V.) in "Odpoved prebivanja" (VI.). Ta zakon je objavljen v Uradnem listu RS, št. 1/91-I in je začel veljati dne 25. 6. 1991.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄10

Direktor in prokurist družbe - državljanstvo

Damjan Belič, 29.5.1997

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Damjan Belič, Pravna praksa, 10/1997V družbi bi želeli, da je direktor družbe slovenski državljan, dva prokurista pa bi bila oba tujca. Ali je to mogoče? Vprašanje se očitno nanaša na 5. odstavek 246. člena ZGD, ki določa da mora biti direktor ali prokurist gospodarske družbe državljan Republike Slovenije.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄9

Statusna stanja človeka in državljana v Republiki SLoveniji

mag. Mato Gostiša, 15.5.1997

Osebna stanja, državljanstvo, nastanitev in gibanje prebivalstva

mag. Mato Gostiša, Pravna praksa, 9/1997Center Marketing International je pred nedavnim izdal pravcato zbirko, v kateri so obdelana statusna stanja človeka in državljana v Republiki Sloveniji. Avtor zbirke Vasilij Polič je v 4 knjige razporedil ustavne in zakonske določbe, mednarodne pogodbe, podzakonske predpise in primere iz sodne pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄8

Državljanstvo kot merilo za denacionalizacijo

Avtor ni naveden, 24.4.1997

Denacionalizacija in lastninjenje, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

, Pravna praksa, 8/19971. Določbe prvega in drugega odstavka 9. člena ter tretjega odstavka 63. člena Zakona o denacionalizaciji niso v neskladju z Ustavo. 2. V določbi 12. člena Zakona o denacionalizaciji se razveljavita besedi: "drugega odstavka".
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(31)

Leto objave

< Vsi
1997(31)
> Februar(3) > Marec(2) > April(2) > Maj(4) > Junij(6) > Julij(1) > September(5) > Oktober(2) > November(3) > December(3)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.2.1. Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo 2.2.2. Tujci 2.2.3. Društva, javni shodi, prireditve 2.2.4. Verske skupnosti 2.2.6. Upravni postopek in upravne takse

Avtorji

AB CĆČDĐEFG HIJ K LM N OP QRSŠ T UVWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov