O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 28)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄25

Društvo za delovno pravo in socialno varnost: o predlogu zakona o varnosti in zdravju pri delu

Barbara Kresal, 28.12.1995

Društva, javni shodi, prireditve, Delovna razmerja

Barbara Kresal, Pravna praksa, 25/1995Društvo za delovno pravo in socialno varnost je na svojem delovnem sestanku dne 7. decembra razpravljalo o predlogu zakona o varnosti in zdravju pri delu (Poročevalec DZ RS, št. 39; EPA 1212 - prva obravnava). Gre za področje, ki ga sedaj pretežno ureja veljavni zakon o varstvu pri delu, ki je bil s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄24

Igralni avtomati - komunalne takse

Avtor ni naveden, 14.12.1995

Upravni postopek in upravne takse

, Pravna praksa, 24/19951. Določbe 2. t. prvega odstavka 1. člena, ki uvajajo komunalno takso za igralna sredstva v javnih lokalih, ter določbe 5. alinee tarifne številke 2 odloka o komunalnih taksah v Občini Piran niso v neskladju z zakonom. 2. Določbe 4. t. prvega odstavka 2. člena in 1. alinee tarifne številke 4 odlo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄24

Varstvo osebnih podatkov - izkazan pravni interes

Avtor ni naveden, 14.12.1995

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

, Pravna praksa, 24/1995Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 73., 128., tretjega odstavka 240. člena in prvega odstavka 331 . člena zakona o kazenskem postopku (Ur. l. RS, št. 63/94) se zavrže. Z možnostjo, da se zakonske določbe enkrat v bodoče uporabijo za pobudnika, kakor tudi za vsakega drugega posameznika...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄24

Zahteva za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma - odvzem državljanstva RS

Avtor ni naveden, 14.12.1995

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

, Pravna praksa, 24/1995I. Ustavno sodišče je pristojno za odločanje v tej zadevi. II. Vsebina zahteve za razpis referenduma, vsebovana v pobudi Štefana Matuša in Marijana Poljška volilcem za vložitev zahteve za razpis referenduma, ki se glasi: "Ali ste za to, da Državni zbor RS sprejme zakon o odvzemu državljanstev ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄24

Zahteva za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma - odvzem državljanstva RS

Avtor ni naveden, 14.12.1995

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

, Pravna praksa, 24/1995Sodišče je v postopku, ki ga je začelo na zahtevo Državnega zbora, v zadevi, št. U-I-266/95 na sejah 16. in 20. novembra 1995 odločilo takole: I. Ustavno sodišče je pristojno za odločanje v tej zadevi. II. Vsebina zahteve za razpis referenduma, vsebovana v pobudi Štefana Motuša in Marijana Pol...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄19-20

Pridobitev državljanstva po 40. členu ZDRS - "dejansko življenje v Sloveniji"

Avtor ni naveden, 2.11.1995

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

, Pravna praksa, 19-20/1995Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi zadeva št. Up-38/93-18 - na seji 6. julija 1995 odločilo, da se odpravita napadeni sodba VS RS in odločba Ministrstva za notranje zadeve, kateremu se zadeva tudi vrne v ponovno odločanje. Odločitev je sodišče sprejelo s petimi glasovi pro...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄19-20

Status beguncev

Vasilij Polič, 2.11.1995

Tujci

Vasilij Polič, Pravna praksa, 19-20/1995I. ZAKONODAJA Po 8. členu ustave Republike Slovenije se ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe uporabijo neposredno. Del besedila KONVENCIJE O STATUSU BEGUNCEV(*1) UVOD Visoke pogodbene stranke, glede na to, da sta Listina Združenih narodov in Splošna deklaracija o človekovi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄19-20

Zakonodajni referendum o odvzemu državljanstev

mag. Miro Cerar, 2.11.1995

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Miro Cerar, Pravna praksa, 19-20/1995V začetku septembra 1995 je bil iz zakonodajnega postopka v državnem zboru umaknjen predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državljanstvu Republike Slovenije. S tem trenutkom je bil v zakonodajni postopek uvrščen predlog zakona o odvzemu državljanstev Republike Slovenije, pridobljenih na...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄18

Pravica do državljanstva - pogoj: dejansko prebivališče

Avtor ni naveden, 19.10.1995

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

, Pravna praksa, 18/1995Sodba Vrhovnega sodišča št. 1083/92-6 z dne 24. 6. 1993 in odločba Ministrstva za notranje zadeve št. 0011/6-XVII-306- 259/1 z dne 26. 10. 1992 se odpravita. Zadeva se vrne Ministrstvu za notranje zadeve v ponovno odločanje. 1. Zaradi neenakega obravnavanja analognih primerov pred sodiščem je ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄18

Zakonitost dela uprave v okviru prostega preudarka

dr. Tone Jerovšek, 19.10.1995

Upravni postopek in upravne takse

dr. Tone Jerovšek, Pravna praksa, 18/1995Posebno vprašanje predstavlja načelo legalitete, kadar zakonodajalec pooblašča organ uprave, da odloča po prostem preudarku. V kakšnem razmerju sta si diskrecija in zakonitost sploh? Prosti preudarek ne prebija načela zakonitosti, pač pa daje le širšo svobodo organu, ki tako ni vklenjen v verige zak...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄18

Društvo pravnikov Bele krajine

mag. Janez Kramarič, 19.10.1995

Društva, javni shodi, prireditve

mag. Janez Kramarič, Pravna praksa, 18/1995Po dveh letih od ustanovitve Društva pravnikov Bele krajine, smo se belokranjski pravniki zbrali na konferenci društva 8. septembra v Planinskem domu na Mirni gori, pregledali dosedanje delo društva in s smernicami nakazali novoizvoljenemu upravnemu odboru in društvu nadaljnjo usmeritev za delo. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄17

Državljanstvo v novi Evropi

Borivoj Kos, 5.10.1995

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Borivoj Kos, Pravna praksa, 17/1995V Londonu je bila od 9. do 10. junija 1995 konferenca z naslovom "državljanstvo in osebni status v novi Evropi". Delo na konferenci je bilo razdeljeno na štiri sklope, in sicer: državljanstvo in državljanski status, državljanstvo v Evropski uniji, državljanstvo v Veliki Britaniji ter državljanstvo i...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄16

Vpis na univerzo in varstvo osebnih podatkov

Janez Tekavc, 21.9.1995

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Višje in visoko šolstvo

Janez Tekavc, Pravna praksa, 16/1995Vsako leto mora študent pri vpisu v višji letnik izpolniti vpisni list, v katerem se zahteva kar nekaj podatkov, katerih relevantnost za vpis študija je dokaj vprašljiva. Prvi del vpisnega liste je nesporen, saj zahteva osnovne podatke o študentu, ki se vpisuje. Obsega klasične identifikacijske p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄16

Odslej: Pravniško društvo Ljubljana

Avtor ni naveden, 21.9.1995

Društva, javni shodi, prireditve

, Pravna praksa, 16/1995Na prvem popočitniškem rednem srečanju, 14. septembra, so se člani Društva pravnikov v gospodarstvu Ljubljani posvetili dvema zadevama: strokovni del so namenili 4. avgusta objavljeni vladni uredbi o nematerializiranih vrednostnih papirjih, organizacijski del srečanja pa spremembi statuta društva (v...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄12

Lastninska pravica tujcev na nepremičninah v Evropski uniji

Marjana Šnuderl, 29.6.1995

Tujci, Lastnina in druge stvarne pravice

Marjana Šnuderl, Pravna praksa, 12/1995Neodvisno od političnih pritiskov je sprva potrebno hladnokrvno analizirati pravne osnove zahteve Evropske unije in razumeti, kaj Evropska unija glede slovenskih nepremičnin sploh lahko zahteva. Poraja se vprašanje, ali Slovenci sploh vedo, česa se bojijo in ali je ta strah utemeljen. Neizpodbitno j...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

Ocena ustavnosti 14. člena zakona o državljanstvu RS in pravna praksa

Borivoj Kos, 15.6.1995

Ustavno sodišče, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Borivoj Kos, Pravna praksa, 11/1995Ustavno sodišče RS je s sodbo, št. U- I-124/94-8 (*1) odločilo, da tretji odstavek 14. člena zakona o državljanstvu Republike Slovenije (*2) ni v neskladju z ustavo v primeru, če se razlaga tako, da se pogoja, da je skrbnik državljan Republike Slovenije in da otrok živi pri njemu, ne nanaša na prime...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄10

Društvo za zavarovalno pravo

Renata Jakopanec, 1.6.1995

Društva, javni shodi, prireditve, Zavarovalništvo

Renata Jakopanec, Pravna praksa, 10/1995Na Dnevih slovenskega zavarovalništva 1995 je bilo ustanovljeno strokovno združenje, namenjeno združevanju pravnikov in drugih strokovnih delavcev, ki imajo poseben interes za zavarovalno pravo: Društvo za zavarovalno pravo. Pobuda za ustanovitev društva je nastala v okviru Slovenskega zavarovaln...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄9

Občni zbor Športnega društva Pravnik

Franci Rupert, 18.5.1995

Društva, javni shodi, prireditve, Šport in organizacije

Franci Rupert, Pravna praksa, 9/1995Športno društvo Pravnik je 19. aprila 1995 imelo svoj letni občni zbor, na katerem so organi društva podali obračun dela za preteklo leto. Društvo šteje okoli 250 članov, od katerih se je občnega zbora udeležila več kot tretjina. Uvodno poročilo o delu je podal predsednik mag. Tone Jagodic in opisal...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄9

Zbor Društva pravnikov v gospodarstvu Ljubljana

Avtor ni naveden, 18.5.1995

Društva, javni shodi, prireditve, Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 9/1995Volilni občni zbor je 13. aprila imelo ljubljansko društvo pravnikov v gospodarstvu, na katerem so pregledali delo v minulem letu, sprejeli ustrezna poročila organov društva, izvolili novo vodstvo ter odprli razpravo o spremembi pravil in tudi imena društva. V razdobju od zadnjega občnega zbora, tor...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄9

Pridobitev državljanstva - načelo enakosti

Avtor ni naveden, 18.5.1995

Človekove pravice, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

, Pravna praksa, 9/1995Ustavno določba 2. odstavka 14. člena, da so vsi pred zakonom enaki, pomeni, da morajo upravni in sodni organi uporabiti predpise enako in nepristransko za vse osebe, na katere se nanašajo. Člen 40 zakona o državljanstvu je dajal možnost pridobitve državljanstva RS vsem osebam, ki so imele državljan...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄9

Zveza društev pravnikov Slovenije želi poživiti pravniško društveno aktivnost

dr. Marko Ilešič, 18.5.1995

Društva, javni shodi, prireditve

dr. Marko Ilešič, Pravna praksa, 9/1995Izredna skupščina Zveze društev pravnikov Slovenije Društveno delovanje, ki med Slovenci nasploh pomeni važno obliko javnih dogajanj, tudi za pravnike predstavlja dodatno možnost afirmacije stroke. V okviru stanovskih pravniških društev je nastala prenekatera pobuda, ki je bistveno prispevala k s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄9

Pravila zveze društev pravnikov Slovenije

Avtor ni naveden, 18.5.1995

Društva, javni shodi, prireditve

, Pravna praksa, 9/1995PREDLOG (april 1995) PRAVILA ZVEZE DRUŠTEV PRAVNIKOV SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Zveza društev pravnikov Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je strokovna zveza, v katero se združujejo splošna in specializirana društvo pravnikov z območja Slovenije ter njihove zveze. 2. člen Zveza je pravna ose...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄6

Država in cerkev

Janez Pogorelec, 30.3.1995

Človekove pravice, Verske skupnosti

Janez Pogorelec, Pravna praksa, 6/1995Pravni položaj cerkva(*1) je v pravnih sistemih evropskih držav urejen v raznovrstnih in zelo razpršenih predpisih, pri čemer gre večinoma za zelo staro zakonodajo, izvirajočo iz različnih zgodovinskih okoliščin, največkrat vpeto v obsežno judikaturo in celoten pravni sistem posamezne države. Vpraša...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄6

Pregled ureditve nekaterih vprašanj med cerkvijo in državo v nekaterih evropskih državah

Avtor ni naveden, 30.3.1995

Človekove pravice, Verske skupnosti

, Pravna praksa, 6/1995PREGLED UREDITVE NEKATERIH VPRAŠANJ MED CERKVIJO IN DRŽAVO V NEKATERIH EVROPSKIH DRŽAVAH 1. FRANCIJA: Načelo enakosti je potrebno razumeti zgodovinsko. Pred ločitvijo je bil namreč uveljavljen režim priznanih in nepriznanih cerkva, v katerem so imele posamezne veroizpovedi privilegiran položaj. Razl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄5

Sprejem otroka - tujca v slovensko državljanstvo

Avtor ni naveden, 16.3.1995

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Tujci

, Pravna praksa, 5/1995Drugi odstavek 14. člena zakona o državljanstvu RS (Ur. l. RS, št.1/91-I, 38/92 in 13/94) ni v neskladju z ustavo, če se razlaga tako, da se pogoja, da je skrbnik državljan RS in da otrok pri njem živi, ne nanašata na primere, ko dolžnost skrbnika opravlja center za socialno delo ali druga pravna os...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(28)

Leto objave

< Vsi
1995(28)
> Januar(3) > Marec(3) > Maj(5) > Junij(3) > September(2) > Oktober(4) > November(3) > December(5)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.2.1. Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo 2.2.2. Tujci 2.2.3. Društva, javni shodi, prireditve 2.2.4. Verske skupnosti 2.2.6. Upravni postopek in upravne takse

Avtorji

ABC ĆČDĐEFGHI J K LMNOP QR SŠ T UVWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov