O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 4 / 4
Dokumenti od 76 do 99 (od skupaj 99)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄14

Podatki o porabi elektrike najemnika

Irena Vovk, 8.4.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 14/2010Ali je podjetje za distribucijo električne energije lastniku neprofitnih stanovanj (Javni sklad Mestne občine Koper) upravičeno zavrnilo zahtevo za posredovanje podatkov o porabljeni električni energiji, sklicujoč se na 8. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)? Položnice za plačilo elektri...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄14

Obveščevalne službe po nakupih osebnih podatkov

Peter Merc, 8.4.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Banke in hranilnice

Peter Merc, Pravna praksa, 14/2010Švicarska banka UBS se je skupaj s svojimi premožnimi strankami, ki v njej skrivajo svoje premoženje, daleč stran od dosega davčnih organov tujih držav, nehote znašla v središču svetovne pozornosti. Nemška vlada je javno oznanila svojo odločitev, da bo od neznanega ponudnika odkupila ukradene podatk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄12

Obveznost naznanitve suma storitve kaznivega dejanja

Irena Vovk, 25.3.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 12/2010Ali je zdravstveno osebje bolnišnice dolžno naznaniti sum storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče, kadar o njem izve pri opravljanju svojega dela?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄12

Izmenjava podatkov med zavarovalnicami

Irena Vovk, 25.3.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 12/2010Ali in v katerih primerih imajo zavarovalnice pravno podlago za izmenjavo podatkov o svojih zavarovancih iz prejšnjih škodnih dogodkov, ki jih je obravnavala druga zavarovalnica (denimo na področju obveznih avtomobilskih zavarovanj)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄12

Posredovanje dokumentacije zdravniški zbornici

Irena Vovk, 25.3.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 12/2010Zdravniška zbornica Slovenije je fakulteti posredovala zahtevo, da želi dokumentacijo, povezano z izdanimi zdravniškimi potrdili. Zbornica se je želela seznaniti z zdravniki, ki so posamezna potrdila izdali, z imeni in priimki študentov ter razlogi za izdajo zdravniških potrdil.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄11

K javni kritiki sodnih odločb

dr. Rajko Pirnat, 18.3.2010

Upravni postopek in upravne takse

dr. Rajko Pirnat, Pravna praksa, 11/2010V PP, št. 9/2010, je bil objavljen prispevek dr. Boštjana Zalarja, sodnika Upravnega sodišča RS in profesorja na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, z naslovom Javna kritika sodnih odločb. V njem avtor po daljšem uvodu o nekaterih socioloških vidikih javne kritike sodnih odločb argument...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄10

Opredelitev pojmov upravljavec osebnih podatkov in pogodbeni obdelovalec

Irena Vovk, 11.3.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 10/2010Ali je prodajalec vozil, ki lizinškemu podjetju posreduje zbrane osebne podatke za odobritev lizinga za nakup avtomobila, upravljavec osebnih podatkov ali (njihov) pogodbeni obdelovalec?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄10

Resnični podatki pri registraciji za spletno socialno omrežje

Irena Vovk, 11.3.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 10/2010Posameznik se je na spletnem socialnem omrežju registriral z lažnimi podatki, zato ga je upravljavec omrežja pozval, naj posreduje prave podatke; k temu pa ga poziva tudi oseba, ki prek spletnega omrežja ponuja svoje storitve, ki pa jih posameznik ne uporablja. Kaj naj stori?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄9

Detektivski nadzor nad bolniškim staležem

Irena Vovk, 4.3.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2010Posameznik želi izvedeti, kje vse je detektiv, ki ga je najel delodajalec, poizvedoval o njem in katere podatke je zbiral oziroma zakaj je delodajalec (oziroma detektiv) sploh poizvedoval za njim, saj je sproti pošiljal potrebne odločbe ZZZS, ko je bil na bolniškem staležu. Kaj lahko stori?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄9

Posredovanje podatkov iz prekrškovne evidence

Irena Vovk, 4.3.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 9/2010Policija je od stanovanjskega sklada prejela prošnjo za posredovanje osebnih podatkov točno določene osebe iz policijskih evidenc, in sicer podatke o njenih kršitvah javnega reda in miru v stanovanjskem bloku; organ je kot pravno podlago za pridobitev podatkov navedel 103. člen Stanovanjskega zakona...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄8

Označevanje hišnih predalčnikov in vhodnih vrat stanovanja

Irena Vovk, 25.2.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 8/2010Lastnik stanovanja je od upravnika večstanovanjske stavbe prejel osnutek hišnega reda, ki med drugim predvideva, da morajo biti vsi poštni nabiralniki označeni s priimkom lastnika oziroma najemnika, s številko stanovanja in z nadstropjem, v katerem je stanovanje. Osnutek hišnega reda prav tako predv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄8

Vpogled v centralni register prebivalstva

Irena Vovk, 25.2.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 8/2010Ali je pravilen postopek, da nadrejeni zaposlenemu v javni upravi (ali drugi zaposleni) podajo podlago (številko zadeve), da zanje vpogleda v bazo centralnega registra prebivalstva (CRP) za različnimi informacijami, ker te osebe nimajo gesla?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄6-7

Vpogled v pogodbe o zaposlitvi zaposlenih v družbi s strani nadzornega sveta

Irena Vovk, 11.2.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 6-7/2010Ali lahko predsednik nadzornega odbora v javnem podjetju zahteva vpogled v pogodbo o zaposlitvi direktorja družbe, in sicer zaradi podatka o plači, čeprav je pogodba označena kot poslovna tajnost?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄6-7

Posredovanje osebnih podatkov o diplomantih

Irena Vovk, 11.2.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 6-7/2010Ali lahko Univerza v Ljubljani tujim agencijam za zaposlovanje posreduje osebne podatke o svojih diplomantih?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Pridobitev podatka o obolelosti posameznega otroka

Irena Vovk, 4.2.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2010V vrtcu se je pojavil primer nove gripe. Starši so bili obveščeni zgolj o tem, da je virus v vrtcu, ne pa tudi, v kateri skupini je tveganje za okužbo večje. Starši menijo, da bi jih moral vrtec obvestiti tudi o tem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Učinkovitost pritožbenega dela upravnega postopka na lokalni ravni

mag. Maja Lukan-Lapornik, 4.2.2010

Upravni postopek in upravne takse

mag. Maja Lukan-Lapornik, Pravna praksa, 5/2010Pritožba je pomemben procesni institut, saj stranke v iskanju svoje pravice pogosto posežejo po njej, vendar menim, da normativna ureditev pritožbenega postopka v zadevah iz izvirne pristojnosti lokalne skupnosti ni prav posrečena. Upravni postopek pri nas temelji na sistemu dvostopenjskega odločanj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Seznam prejemnikov finančne pomoči

Irena Vovk, 4.2.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2010Člani občinskega odbora za socialo, ki je delovno telo občinskega sveta, bi želeli vedeti, komu (poimensko) je občinski odbor Rdečega križa dodelil pakete, katerih nabava se financira iz proračuna. Ali lahko torej pridobijo te podatke in jih predložijo članom tega odbora?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄5

Vpogled v osebne podatke otroka razvezanega roditelja

Irena Vovk, 4.2.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 5/2010V vrtec je vključen otrok, katerega starša sta v razveznem postopku. Vlagateljica vloge za znižano plačilo vrtca je mati otroka, oče pa od vrtca zahteva natančno datumsko specifikacijo poravnave položnic. Ker je otrok v vrtcu utrpel manjšo poškodbo, oče zahteva, da mu vrtec izroči prijavo nezgode ot...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄3-4

Predložitev dokazov sodišču

Irena Vovk, 28.1.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 3-4/2010Nekdanja zunajzakonska partnerka je uporabila notarsko overjeno zemljiškoknjižno dovolilo v postopku delitve premoženja. Ali lahko notar posreduje (fotokopijo) zemljiškoknjižnega dovolila nekdanji partnerki in ali je dopustno njeno nadaljnje posredovanje dokumenta sodišču?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄3-4

Posredovanje zdravstvene dokumentacije

Irena Vovk, 28.1.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 3-4/2010Specialistko medicine dela, prometa in športa (MDPŠ) in hkrati tudi pooblaščeno zdravnico za neko delovno organizacijo je kadrovska služba podjetja obvestila, da bodo poslali 15 delavcev na pregled k drugemu specialistu MDPŠ. Predstavnica kadrovske službe je zdravnico prosila, naj posreduje medicins...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄2

Posredovanje zasebne telefonske številke delodajalcu

Irena Vovk, 21.1.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 2/2010Ali ima delodajalec pravico od zaposlenega zahtevati telefonsko številko zasebnega telefona?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄2

Kontrola bolniškega staleža

Irena Vovk, 21.1.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 2/2010Vodja laboratorija je prejel prošnjo podjetja, da potrdi, ali je bil njihov zaposleni v času kontrole bolniškega staleža v laboratoriju. Ali je posredovanje takega podatka dopustno?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄1

Različni kriteriji za povrnitev stroškov postopka

Avtor ni naveden, 14.1.2010

Upravni postopek in upravne takse

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 1/2010Četrti odstavek 25. člena Zakona o upravnem sporu1 je v neskladju z Ustavo v delu, ki se nanaša na stroške postopka, če sodišče postopek ustavi po tretjem ali četrtem odstavku 39. člena istega zakona.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄1

Posredovanje EMŠO in davčne številke

Irena Vovk, 14.1.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 1/2010Ali ima Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) pravico, da za pridobitev gesla za dostop do obrazcev za registrirane raziskovalce na svoji spletni strani od izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti zahteva bodisi davčno številko bodisi EMŠO?
<<   Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(99)

Leto objave

< Vsi
2010(99)
> Januar(6) > Februar(8) > Marec(8) > April(6) > Maj(7) > Junij(10) > Julij(8) > Avgust(5) > September(12) > Oktober(7) > November(13) > December(9)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.2.1. Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo 2.2.6. Upravni postopek in upravne takse

Avtorji

AB C ĆČDĐEFGHIJK L M NO P QRS ŠTUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov