O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 26)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄9

Kdo je okoljsko razseljena oseba?

Drčar Simon, Kovač Eneja, Levstik Daška, Savić Alen, Smolnikar Kaja, Zorčič Juruša, Žigante Luka, 8.3.2018

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Simon Drčar, Eneja Kovač, Daška Levstik, Alen Savić, Kaja Smolnikar, Juruša Zorčič, Luka Žigante, Pravna praksa, 9/2018V študijskem letu 2016/2017 smo se študentje PF Univerze v Ljubljani v okviru mednarodnopravne okoljske klinike ukvarjali z vprašanjem pravnega položaja okoljsko razseljenih oseb na mednarodni, evropski in nacionalni ravni. V tem prispevku želimo na kratko predstaviti in ovrednotiti dosedanje poskuse opredelitve okoljsko razseljenih oseb ter predstaviti opredelitev, ki smo jo oblikovali sami.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄23

Možne alternative institutu odpovedi pravici do pritožbe v upravnem postopku

Karin Drole, 15.6.2017

Upravni postopek in upravne takse

Karin Drole, Pravna praksa, 23/2017Splošni upravni postopek do leta 2007 ni poznal instituta odpovedi pravici do pritožbe, saj mu je teorija strogo nasprotovala. Kljub temu je zakonodajalec z novelo E Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-E) institutu namenil mesto tudi v tem postopku. Z njim je želel pospešiti tek upravnih postopkov in strankam omogočiti hitrejše uresničevanje pridobljenih pravic. Vendar omenjeni institut ne dosega zastavljenih ciljev, zato bi bilo smiselno razmisliti o uvedbi alternativnih ukrepov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄1

Prednost pravice do poznavanja lastnega izvora pred pravico pokojnika do pietete

dr. Judita Dolžan, 8.1.2015

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Človekove pravice

dr. Judita Dolžan, Pravna praksa, 1/2015Tako kot pred njim že Ustavno sodišče ZRN se je tudi Vrhovno sodišče Zvezne Republike Nemčije (Bundesgerichtshof - BGH) postavilo v bran pravici otroka do poznavanja lastnega izvora, ki je v zadnjih letih v sodni praksi vse bolj v ospredju. Vrhovno sodišče ZRN je namreč odločilo, da ima pravica otroka do poznavanja lastnega izvora načeloma prednost pred pravico pokojnika do posmrtnega varstva osebnosti v primeru, ko je za opravo testa očetovstva treba izkopati posmrtne ostanke pokojnega očeta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄3

Dopustnost objave osebnih podatkov otroka znane osebnosti

mag. Judita Dolžan, 23.1.2014

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Judita Dolžan, Pravna praksa, 3/2014V medijih se predvsem v okviru zabavnih vsebin pogosto poroča o življenju znanih osebnosti. Predmet poročanja so tako zasledovanje njihove karierne poti kot tudi njihovega zasebnega življenja. Nemalokrat se tako v televizijskih ali časopisnih poročilih znajdejo tudi njihovi otroci. Pri tem se slednji tako kot njihovi starši čutijo ogrožene v svoji pravici do zasebnosti in morajo pravico pogosto iskati tudi na sodišču, o čemer je bilo na tem mestu že nekaj napisanega.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄34

Dopustnost objave fotografije otroka znane osebnosti

mag. Judita Dolžan, 5.9.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Judita Dolžan, Pravna praksa, 34/2013Predmet spora je bila objava prispevka o udeležbi hčerke princese Caroline von Hannover, Alexandre, na tekmovanju iz umetnostnega drsanja v eni od nemških revij. Prispevek je vseboval več fotografij, med drugim tudi tri take, ki tožečo stranko prikazujejo kot tekmovalko, pri čemer je spremljajoče besedilo poleg poročila o tekmovanju (dejstva, da naj bi Alexandra sicer uspela očarati občinstvo, ne pa tudi žirije) vsebovalo tudi namige o novem spremljevalcu princese, ki naj bi po poročanju časopisa že prevzel vlogo Alexandrinega očeta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄26

Obmetavanje s piškotki

mag. Matjaž Drev, 4.7.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Matjaž Drev, Pravna praksa, 26/2013V vročih dneh po 15. juniju, ko se je na podlagi 157. člena novega Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) začela v praksi izvajati Direktiva 2002/58/ES o zasebnosti in elektronskih komunikacijah, se je, kot smo nekateri že vnaprej slutili, razbohotila medijska gonja proti domnevno problematičnemu omejevanju rabe spletnih piškotkov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄21

Odprava upravne odločbe v pritožbenem postopku in odškodninska odgovornost javnih oblasti

Martin Dekleva, 30.5.2013

Upravni postopek in upravne takse

Martin Dekleva, Pravna praksa, 21/2013V teoriji upravnega prava je uveljavljeno stališče, da načelo zakonitosti omejuje nosilce javnih oblasti v razmerju do posameznikov. V najbolj abstraktnem in širokem pomenu je načelo zakonitosti izvedeno iz načela demokratičnosti in delitve oblasti, pa tudi načela pravne države in vladavine prava, v skladu s katerim je najprej oblast tista, ki je zavezana spoštovati lastno pravo. S tega gledišča so zanimivi teoretični pristopi k vprašanju odškodninske odgovornosti javnih oblasti, saj sodna praksa nakazuje precejšnjo zadržanost pri pravnem priznavanju škode, ki je posamezniku povzročena z nezakonitim oblastnim aktom, zlasti v smeri postavljanja različnih pogojev in oblikovanja pravnih standardov. Zdi se, da se varstvo zakonitosti v upravnem pravu zagotavlja predvsem z uporabo pravnih sredstev, in to je še zlasti očitno na primeru odprave upravne odločbe v pritožbenem postopku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄7-8

Poseg v osebnostno pravico s časopisno objavo podatka o sodelovanju z Ministrstvom za državno varnost

mag. Judita Dolžan, 21.2.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Judita Dolžan, Pravna praksa, 7-8/2013Predmet spora so trije članki, objavljeni med 9. in 16. avgustom 2004 v dveh nemških časnikih. V njih je avtor poročal o domnevnem sodelovanju tožnika kot neuradnega sodelavca "IM Christopha" Ministrstva za državno varnost takratne Nemške demokratične republike (NDR). Ta naj bi od leta 1970 vohunil za svojo takratno prijateljico, ki je zdaj njegova žena. Tožnik (gre za nekdanjega profesorja na Univerzi v Leipzigu, predstavnika poslanske skupine Stranke demokratičnega socializma v saškem deželnem zboru in kandidata na čelu liste iste stranke na deželnih volitvah leta 2004) se je zaradi teh objav čutil prizadetega v svoji splošni osebnostni pravici, saj naj bi o domnevnem sodelovanju ne vedel ničesar. Posledično je zahteval opustitev poročanja o njegovem domnevnem sodelovanju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄49-50

Pravica biti pozabljen v zvezi z neuspelo kandidaturo na volitvah

Zagorc Saša, Dolhar Žiga, 22.12.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

dr. Saša Zagorc, Žiga Dolhar, Pravna praksa, 49-50/2011 Moacir Barbosa Nascimento je bil znameniti brazilski vratar na svetovnem prvenstvu v Braziliji leta 1950. V odločilni tekmi proti Urugvaju je Brazilija pred nabito polnimi tribunami na Maracani izgubila in Moacirja so proglasili za grešnega kozla. Zaradi poraza se ni več pobral in je s tem brem
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄15

Otroci v zaporu?

Tone Dolčič, 19.4.2007

Človekove pravice, Tujci

Tone Dolčič, Pravna praksa, 15/2007univ. dipl. pravnik, namestnik varuhinje človekovih pravic V PP, št. 12, je mag. Matevž Krivic objavil članek v zvezi z otroki v Centru za tujce v Postojni in polemiziral z nekaterimi objavljenimi izjavami varuhinje človekovih pravic. Ker nas zakon zavezuje k varstvu osebnih podatkov in je tud...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄2

(Očitna) nekonsistentnost sodne prakse US RS

mag. Matjaž Dovžan, 19.1.2006

Ustavno sodišče, Tujci

mag. Matjaž Dovžan, Pravna praksa, 2/2006V nadaljevanju navajam kratek komentar odločbe US RS1, ki lahko korenito poseže v upravno sodno odločanje v azilnih postopkih. Naj mi bo oproščen rahlo predrzen diskurz in kritičen pogled na odločanje ustavnega sodišča, vendar se čutim dolžnega na to opozoriti. Res je, da azilni postopki v Sloveniji...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄4

UPRAVNI SPOR: Reforma azilnega postopka?

Matjaž Dovžan, 3.2.2005

Upravni spor, Tujci

Matjaž Dovžan, Pravna praksa, 4/2005V PP, št. 43-44/2004 je dr. Lojze Ude(*1) v kratkem prispevku nakazal nekaj splošnih smernic reforme upravnega spora. S tem prispevkom ne želim in tudi ne morem »dopolnjevati« profesorjevega znanja. Vendar pa želim njegova stališča uporabiti pri orisu enega od posebnih upravno-sodnih postopkov, to j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄25-26

"EU novosti" na področju migracij - azila

mag. Matjaž Dovžan, 29.7.2004

Tujci

mag. Matjaž Dovžan, Pravna praksa, 25-26/2004Ena od novih obveznosti, ki je Republiko Slovenijo doletela po 1. maju 2004, se nanaša tudi na področje migracij, in sicer na podlagi t. i. Dublinske(*1) in Eurodac(*2) uredbe morajo države članice Evropske unije izpolnjevati obveznosti, ki jih predvidevata. Na prvi pogled gre za morda rutinsko d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄7

ZDR - pozabil na prosilce za azil?

mag. Matjaž Dovžan, 19.2.2004

Tujci, Delovna razmerja

mag. Matjaž Dovžan, Pravna praksa, 7/2004V Pravni praksi večkrat lahko zasledimo članke in razprave o različnih oblikah opravljanja dela ali o različnih kategorijah oseb, ki lahko na podlagi zakonov opravljajo delo, pa naj bodo to državljani, tujci, študenti, itd. Med njimi še ni bilo zaslediti "prosilcev za azil", ki so po sprejemu novega...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄9

Izterjava neplačane sodne takse - za tujce drugače?

Špela Dekleva, 14.3.2002

Sodni registri in sodne takse, Tujci

Špela Dekleva, Pravna praksa, 9/2002Nedavno sem v okviru upravnega pripravništva na Višjem sodišču v Ljubljani pričela z delom na oddelku za gospodarsko sodstvo na ljubljanskem Okrožnem sodišču. Sodnica mentorica mi je dala v reševanje gospodarski spor, pri čemer je bilo potrebno opraviti predhoden preizkus tožbe, ki jo je vložila pra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄20

Ponovne spremembe zakona o azilu

Matjaž Dovžan, 28.6.2001

Tujci

Matjaž Dovžan, Pravna praksa, 20/2001V Pravni praksi (št. 19/2001) je bil objavljen prispevek o novih spremembah Zakona o azilu,(*1) ki pa po mojem mnenju bralcu ne omogoča celovitega vpogleda v azilno problematiko v Republiki Sloveniji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄19

Izvršba: Država do poplačila terjatev - po upravnem ali sodnem postopku?

Eva Dremelj, 14.6.2001

Upravni postopek in upravne takse, Civilni sodni postopki

Eva Dremelj, Pravna praksa, 19/2001Davčni dolg izbrisane družbe Odgovornost družbenikov po Zakonu o finančnem poslovanju podjetij izbrisane družbe za poplačilo davčnega dolga te družbe Po določbah 3. poglavja zakona o finančnem poslovanju podjetij (v nadaljevanju: ZFPPod) so izbrisane pravne osebe lahko tudi davčni dolžniki.(*1...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄5

Urejanje meja zemljiških parcel v upravnem postopku

Božo Demšar, 15.2.2001

Upravni postopek in upravne takse, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Božo Demšar, Pravna praksa, 5/2001Novi zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot Lanskega maja je bil sprejet Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot (ZENDMPE, vnaprej ZEN, Ur. l. RS, št. 52/2000). Zakon je nadomestil dosedanji zakon o zemljiškem katastru (ZZKat, Ur. l. SRS; š...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Društva: Kdo potrebuje predpise o društvih v javnem interesu

Alenka de Jong-Nemanič, 29.7.1999

Društva, javni shodi, prireditve

Alenka de Jong-Nemanič, Pravna praksa, 21-22/1999Nevladne organizacije (NVO) že vse od začetka devetdesetih let pridobivajo na pomenu. Za društva, kot najbolj razširjeno organizacijsko obliko delovanja NVO, je bila v letu 1995 uveljavljena nova zakonska ureditev, s katero je predvideno da tista društva, katerih delovanje presega interese članov, l...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄25

Pravni vidiki ratifikacije konvencije OZN o zmanjševanju apartidnosti

Matjaž Dovžan, 19.12.1996

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Matjaž Dovžan, Pravna praksa, 25/1996Organizacija Združenih narodov je leta 1961 s ciljem zmanjšati in preprečiti stanja oseb brez državljanstev, sprejela Konvencijo o zmanjševanju apatridnosti (v nadaljevanju KZA).(*1) KZA je začela veljati leta 1975(*2), do sedaj pa jo je ratificiralo 20 držav(*3). OZN je poleg omenjene konvencije...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄11

Inšpekcijski nadzor na delovišču - vpogled v listine

mag. Tanja Dobrin, 6.6.1996

Inšpekcije, Delovna razmerja

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 11/1996Inšpektor dela zahteva od delovne organizacije, ki poleg svojih redno zaposlenih delavcev zaposluje na deloviščih tudi delavce svojih kooperantov, da le-ta vodi celotno personalno dokumentacijo tudi za te delavce in med njimi npr. tudi delovna dovoljenja, zdravniška potrdila, teste iz varstva pri de...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄3-4

K odgovoru o spremembi prebivališča dolžnika

Slobodan Dujić, 8.2.1996

Uprava, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Slobodan Dujić, Pravna praksa, 3-4/1996V pp št. 2/96 Bogdana Žigon odgovarja na vprašanje: "Kakšen pravni akt, usklajen z 10. členom zakona o varstvu osebnih podatkov, bi moralo podjetje sprejeti, da bi imelo temelj za pridobitev podatkov, saj pisne privolitve posameznika za uporabo njegovih podatkov podjetje nima?" Iz vprašanja očitno i...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄2

Zakonodajni referendum o odvzemu državljanstva

Slobodan Dujić, 25.1.1996

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Slobodan Dujić, Pravna praksa, 2/1996V PP (št. 19-20, 1995) mag. Miro Cerar podrobno razčlenjuje vprašanje vložitve zahteve državnega zbora ustavnemu sodišču, da le-to presodi ustavnost vsebine referendumske zahteve (če bo zbrano 40.000 podpisov volivcev v podporo referendumski pobudi) za odvzem državljanstva osebam, ki so državljanstv...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄24

Procesna zakonodaja in varstvo osebnih podatkov

Slobodan Dujić, 15.12.1994

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Slobodan Dujić, Pravna praksa, 24/1994V pp, št.19/94 je Zvone Strajnar razpravljal o nekaterih problemih procesnega položaja posameznika, ki mora kot stranka v postopku pred sodiščem med drugimi podatki v vlogi (tožbi, izvršilnemu predlogu ipd.) navesti tudi točen naslov nasprotne stranke. Avtorjeva stališča so zanimiva in aktualna. Z v...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄15

Redefinicija položaja in vloge skupnih (centralnih)registrov v republiki

Slobodan Dujić, 1.8.1991

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Arhivi

Slobodan Dujić, Pravna praksa, 15/1991I. PRAVNE PODLAGE SEDANJEGA FUNKCIONIRANJA SKUPNIH REGISTROV(*1) Pravna podlaga za vodenje in vzdrževanje skupnih registrov, ki v tem trenutku funkcionirajo v Republiki Sloveniji, se razen v zveznem zakonu(*2) in v ustreznem republiškem zakonu,(*3) nahaja tudi v različnih drugih zakonskih in podz...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(26)

Leto objave

2018(1) 2017(1) 2015(1) 2014(1)
2013(4) 2011(1) 2007(1) 2006(1)
2005(1) 2004(2) 2002(1) 2001(3)
1999(1) 1996(4) 1994(1) 1991(2)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.2.1. Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo 2.2.2. Tujci 2.2.3. Društva, javni shodi, prireditve 2.2.5. Inšpekcije 2.2.6. Upravni postopek in upravne takse

Avtorji

< Vsi
ABCĆČD ĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov