O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 60 / 61
Dokumenti od 1476 do 1500 (od skupaj 1508)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄11

Pogodba o zaposlitvi s tujcem

Nataša Belopavlovič, 20.5.1993

Tujci, Delovna razmerja

Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 11/1993Vprašanje: Pred uveljavitvijo zakona o zaposlovanju tujcev je javno podjetje zaposlovalo tudi državljana bivše republike SFRJ, torej tujca, na katerega prošnjo je zavod za zaposlovanje izdal osebno delovno dovoljenje za 1 leto (13. 11. 92 - 13. 11. 93).
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄7

Posvet: "Vartsvo osebnih podatkov in medicinsko sodno izvedenstvo"

Avtor ni naveden, 1.4.1993

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 7/1993Pravniško društvo Maribor in Zdravniško društvo Maribor že nekaj časa sodelujeta na strokovnih področjih, ki so skupna in zanimiva tako za medicino kot za pravo. Lani februarja sta društvi organizirali posvet o Pravnih in etičnih vprašanjih v medicini zlasti v zvezi s prekinitvijo nosečnosti, o asis...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄7

Društvo za pomorsko pravo Slovenije

dr. Marko Pavliha, 1.4.1993

Društva, javni shodi, prireditve, Pomorski in rečni promet

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 7/1993Pred več kot letom dni je mag. Aleksander Čičerov obvestil slovensko (pravniško) javnost (glej PP 2/92, str. 19), da smo prijatelji slovenskega morja, pomorstva in pomorskega prava ustanovili samostojno Društvo za pomorsko pravo Slovenije z namenom, da bi proučevali in pospeševali razvoj pomorskega ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄3

Odločanje po prostem preudarku

Vasilij Polič, 18.2.1993

Upravni postopek in upravne takse

Vasilij Polič, Pravna praksa, 3/1993I. SPLOŠNO Odločbe o upravnih postopkih, izdane po načelu prostega preudarka (presoje) oziroma diskrecijske pravice, katerega uporaba ima sicer zakonsko podlago, v katerih sam prosti preudarek ni obrazložen (brez navedb o okoliščinah in pravno pomembnih dejstvih konkretnega primera v upravnem pos...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄3

Delovna dovoljenja - za tujce, dnevne migrante

Nataša Belopavlovič, 18.2.1993

Tujci, Delovna razmerja

Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 3/1993V pp. št. 25/92 je bilo že odgovorjeno, kako je s podaljšanjem (oziroma izdajo novih) delovnih dovoljenj za delavce, državljane republik nekdanje SFRJ, ki so pridobili osebna delovna dovoljenja po prehodni določbi 23. člena zakona o zaposlovanju tujcev.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄2

Podelitev državljanstva - odločanje brez obrazložitve

Avtor ni naveden, 28.1.1993

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

, Pravna praksa, 2/1993Da bi zadostil določbi drugega odstavka 120. člena ustave, mora zakon vse bistvene sestavine za delovanje upravnih organov določiti tako, da lahko prizadeti ugotovi svoj pravni položaj že na podlagi zakona. V skladu s tem legalitetnim načelom za delovanje uprave mora biti namen pooblastila za odloča...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄2

Odločanje po postem preudarku - zavrnitev prošnje za državljanstvo

Avtor ni naveden, 28.1.1993

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

, Pravna praksa, 2/1993Smisel določbe 25. člena ustave Republike Slovenije, ki vsakomur zagotavlja pravico do pravnega sredstva zoper odločbe o njegovih pravicah, dolžnostih in pravnih interesih ni le v tem, da omogoča posamezniku vložitev pravnega sredstva, temveč predvsem v tem, da lahko z vložitvijo pravnega sredstva u...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄2

Izvrševanje zakona o osebni izkaznici

Avtor ni naveden, 28.1.1993

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

, Pravna praksa, 2/1993Glede na zakon o varstvu osebnih podatkov je prstni odtis osebni podatek. Ustava zagotavlja varstvo osebnih podatkov in v zvezi s tem določa, da zbiranje, obdelovanje, namen uporabe, nadzor in varstvo tajnosti osebnih podatkov določa zakon.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄1

Vročanje v upravnem postopku

Vasilij Polič, 14.1.1993

Upravni postopek in upravne takse

Vasilij Polič, Pravna praksa, 1/1993Sekretariat za inšpekcijske službe Skupnosti obalnih občin Koper: Upravni postopek, ki ga vodi urbanistična inšpekcija, je nemalokrat odvisen od upoštevanja vseh dejavnikov, ki lahko vplivajo na izdajo odločbe in vodenje samega postopka, kar pomeni, da je pravilnost vodenja postopka nemalokrat od...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄25

Odslej: Pravniško društvo Maribor

mag. Vesna Kranjc, 24.12.1992

Društva, javni shodi, prireditve

mag. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 25/1992Člani Društva pravnikov v gospodarstvu Maribor smo se 4. decembra zbrali na rednem občnem zboru društva. Veseli smo bili, da so se našega srečanja udeležili povabljeni gosti iz vodstva mariborske skupščine, Visoke pravne šole Maribor, pravosodnih institucij, območnega zbora odvetnikov, Zveze društev...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄23-24

Zbor Društva za ustavno pravo Slovenije

Avtor ni naveden, 10.12.1992

Ustavno sodišče, Društva, javni shodi, prireditve

, Pravna praksa, 23-24/1992V ponedeljek, 26. oktobra je bil na Pravni fakulteti v Ljubljani občni zbor Društva za ustavno pravo Slovenije. V poročilu o delu društva od zadnjega občnega zbora 12. 6. 1989 je dr. Miha Ribarič (dosedanji predsednik društva) poudaril, da je za obdobje značilna individualna dejavnost članov druš...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄17

Primeri iz sodne prakse (upravni spori) o pridobitvi in prenehanju državljanstva

Vasilij Polič, 17.9.1992

Upravni spor, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Vasilij Polič, Pravna praksa, 17/1992Obsežno smo predstavili pridobitev državljanstva RS in objavili nekaj odločb s področja pridobivanja oziroma prenehanja državljanstva - po naši sodni praksi v zadnjih letih - že v prilogi k številki 15/92 in v 16/92! Zavrnitev ugotovitve o jugoslovanskem državljanstvu in zavrnitev izdaje potrdila...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄16

Primeri iz sodne prakse (upravni spori) o pridobitvi in prenehanju državljanstva

Vasilij Polič, 3.9.1992

Upravni spor, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Vasilij Polič, Pravna praksa, 16/1992Obsežno smo predstavili pridobitev državljanstva RS in objavili nekaj odločb s področja pridobivanja oziroma prenehanja državljanstva - po naši sodni praksi v zadnjih letih - že v prilogi k prejšnji številki -15/92! Sprejem v državljanstvo po 40. členu novega zakona (1992) Z izpodbijano odločb...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄15

Zakon o zaposlovanju tujcev

Nataša Belopavlovič, 23.7.1992

Tujci, Delovna razmerja

Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 15/19921. julija je Skupščina RS sprejela predlog zakona o zaposlovanju tujcev (Uradni list RS, št. 33/92), ki je začel veljati 18. julija. S tem dnem potrebujejo tuji državljani, ki se bodo želeli zaposliti v naši državi, delovno dovoljenje po novem zakonu, za že zaposlene tujce, državljane nekdanje SF...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄15

Pridobitev državljanstva Republike Slovenije

Vasilij Polič, 23.7.1992

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Vasilij Polič, Pravna praksa, 15/1992Na zakonodajni ravni v zvezi s pridobitvijo državljanstva ni nič spornega, ali vsaj kaže tako. Upravna praksa v zvezi s tem se že oblikuje, sodna pa je šele na začetku oblikovanja. Interes javnosti glede tega pa je velik. Merila za pridobitev državljanstva so natančno določena v zakonu. Do tu je vse...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄11

Prepoved vstopa tujcu v državo

Avtor ni naveden, 11.6.1992

Tujci

, Pravna praksa, 11/1992Določba zakona o tujcih, po kateri se odločitev o zavrnitvi izdaje vizuma ter o prepovedi oziroma zavrnitvi vstopa v državo označi v tujčevem potnem listu, ne pomeni posega v njegove osebnostne pravice in zato ni v neskladju z ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄8

Še o možnosti pridobivanja hipoteke tujcev v RS

Robert Preininger, 23.4.1992

Tujci, Lastnina in druge stvarne pravice

Robert Preininger, Pravna praksa, 8/1992V pp, št. 7/92 na str. 6 smo lahko prebrali stališče, da tujci lahko pridobijo hipoteko v Republiki Sloveniji. Avtorica svoje stališče opira na 68. člen ustave RS in 9. člen ustavnega zakona za njeno izvedbo (Ur. 1. RS, št. 33/91-I), ki po njenem mnenju nekoliko drugače urejata vprašanje stvarnih pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄7

Obisk na cerkvenem sodišču

mag. Viktor Planinšec, 9.4.1992

Verske skupnosti

mag. Viktor Planinšec, Pravna praksa, 7/1992Društvo pravnikov v gospodarstvu Maribor je obiskalo cerkveno sodišče Mariborske škofije, kjer nas je vodil Stanko Ojnik, doktor utrusque iuris, predavatelj na Teološki fakulteti in Visoki pravni šoli v Mariboru. Okoli 25 članov je sprejel tudi škof dr. Franc Kramberger. Cerkveno sodišče v Maribo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄7

Ali tujec res ne more pridobiti hipoteke v RS?

mag. Marija Krisper-Kramberger, 9.4.1992

Tujci, Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Marija Krisper-Kramberger, Pravna praksa, 7/1992V pp, št. 4/92, str. 7 je bilo objavljeno stališče, da tujec na območju Republike Slovenije ne more pridobiti hipoteke. Avtor se sklicuje na 16. člen ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti RS (Ur. l. RS, št. 1/91-I). Toda medtem sta bila 23. decembra ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄3

Ali lahko tujci pridobijo lastnino na nepremičninah po sprejemu nove ustave?

Žiga Bahovec, 20.2.1992

Tujci, Lastnina in druge stvarne pravice

Žiga Bahovec, Pravna praksa, 3/199268. člen ustave Republike Slovenije določa: "Tujci lahko pridobivajo lastninsko pravico do nepremičnin pod pogoji, ki jih določa zakon. Do zemljišč tujci ne morejo pridobiti lastninske pravice, razen z dedovanjem ob pogoju vzajemnosti. 9. čl. ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄2

Društvo za pomorsko pravo Slovenije

mag. Aleksander Čičerov, 6.2.1992

Društva, javni shodi, prireditve, Pomorski in rečni promet

mag. Aleksander Čičerov, Pravna praksa, 2/1992Le dan po mednarodnem priznanju Republike Slovenije je bilo v Portorožu ustanovljeno Društvo za pomorsko pravo. Tako prvič pravniki dobivamo stanovsko in samostojno društvo, ki bo novi državi v veliko korist. Ne pozabimo, da ima Slovenija tudi morje! Država, ki ima morje, pa čeprav je majhna, je vel...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄1

10 let Društva koroških slovenskih pravnikov

Jožko Žiberna, 16.1.1992

Društva, javni shodi, prireditve

Jožko Žiberna, Pravna praksa, 1/1992Dne 13. decembra je bil v Bilčovsu na Koroškem redni občni zbor Društva koroških slovenskih pravnikov deseti po vrsti. Občnega zbora sta se udeležila predstavnika Zveze društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije in prinesla slovenskim pravnikom na avstrijskem Koroškem pozdrave njenih članov ter manj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄23-24

Prodaja nepremičnine tujcu

Avtor ni naveden, 12.12.1991

Tujci, Lastnina in druge stvarne pravice

, Pravna praksa, 23-24/1991Vprašanje: Javni pravobranilec je "zavrnil" pogodbo o nakupu poslovnega prostora, ker kupec ni predložil dokazila o državljanstvu. Ta postopek za pridobitev državljanstva teče. Kako je mogoče v tej zvezi razumeti 16. člen ustavnega zakona za izvedbo Temeljne listine o samostojnosti Republike S...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄16

Pravice državljanov drugih republik po 25. juniju 1991

mag. Marija Krisper-Kramberger, 5.9.1991

Človekove pravice, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Marija Krisper-Kramberger, Pravna praksa, 16/1991Z ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, ki je bila razglašena 25. junija 1991 (Ur. l. RS, št. 1/91), je Republika Slovenija prenehala biti sestavni del SFRJ. Eno od vprašanj, do katerih se mora vsaka (nova) država opredeliti, je tudi vprašanje, komu bo podelila pravico...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄16

Taksna točka - 3 din

Avtor ni naveden, 5.9.1991

Sodni registri in sodne takse, Upravni postopek in upravne takse

, Pravna praksa, 16/1991V Ur. l. RS št. 9/91-I je izvršni svet RS objavil sklepa o uskladitvi vrednosti točke v zakonu o sodnih taksah in zakonu o upravnih taksah.
<<   Prejšnja | Stran: 1 ... 59 60 61 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(1508)

Leto objave

2020(9) 2019(64) 2018(64) 2017(51)
2016(72) 2015(75) 2014(77) 2013(73)
2012(98) 2011(101) 2010(99) 2009(102)
2008(106) 2007(75) 2006(42) 2005(32)
2004(22) 2003(43) 2002(58) 2001(33)
2000(30) 1999(26) 1998(20) 1997(31)
1996(20) 1995(28) 1994(11) 1993(22)
1992(13) 1991(11)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.2.1. Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo 2.2.2. Tujci 2.2.3. Društva, javni shodi, prireditve 2.2.4. Verske skupnosti 2.2.5. Inšpekcije 2.2.6. Upravni postopek in upravne takse

Avtorji

A B C ĆČ D ĐE F G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov