O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 45)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄35

Pravniško društvo Ljubljana: Odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja

Branka Neffat, 9.12.1999

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Branka Neffat, Pravna praksa, 35/1999Izredno zanimivo novembrsko srečanje je bilo posvečeno Zakonu o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD), ki je začel veljati v oktobru 1999. Dr. Mitja Deisinger, predsednik Vrhovnega sodišča je razložil, kako so potekale priprave za sprejem zakona, zlasti zaradi različnih modelov ka...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄35

Inkriminacijska pristojnost EU - cilj nove medvladne konference EU

dr. Damjan Korošec, 9.12.1999

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 35/1999Mednarodno srečanje strokovnjakov za kazensko pravo Evropska komisija je v dneh od 18. do 20. novembra na "Univerzi kralj Juan Carlos" v Madridu organizirala mednarodno srečanje strokovnjakov za kazensko pravo v okviru (zaenkrat še neformalnih) priprav na medvladno konferenco EU s ciljem redefini...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄35

Kazensko pravo: Kaznivo dejanje davčne zatajitve in preslepitev carinskih organov

Marijan Bobič, 9.12.1999

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Predpisi o carini in prosti trgovini

Marijan Bobič, Pravna praksa, 35/1999Dr. Janez Šinkovec je v pp, št. 21 -22/99 zanimivo obdelal problem kaznivega dejanja davčne zatajitve po 254. členu KZ. Dokaj podrobno je obdelal sedanjo ureditev tega instituta, pogrešam pa analizo sprememb glede na ureditev, kakršno je poznal KZ RS v svojem 152. členu.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄35

Zakaj odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja

dr. Ivan Bele, 9.12.1999

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Ivan Bele, Pravna praksa, 35/1999...Bistvo pravne osebe je, da deluje tudi navzven kot subjekt z lastno pravno osebnostjo. Neka socialna tvorba ne more šteti za pravno osebo le, če velja za nosilca pravic in obveznosti. S tem, ko postane subjekt prava, pa postane pravo zanjo tudi obvezno, obveznost prava pa nadalje vključuje odgovo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄34

Kazensko pravo: K. d. povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti po 325. čl. KZ

Zvjezdan Radonjič, 25.11.1999

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Zvjezdan Radonjič, Pravna praksa, 34/1999Nekateri praktični vidiki vzročnosti Na področju teorije sodobnega kazenskega prava je malo tako kompleksnih kaznivih dejanj z vidika zakonske opredelitve in same vsebine, kot je kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti po 325. čl. KZ.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄34

Kazenski postopek: Poravnavanje v kazenskih zadevah

Barbara Toth, 25.11.1999

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Barbara Toth, Pravna praksa, 34/1999V začetku prihodnjega leta bodo s svojim delom začeli poravnalci, ki so neke vrste podaljšana roka države. Na javni poziv so se prijavili ljudje, ki menijo, da bodo s svojimi življenjskimi izkušnjami, razsodnostjo, retoričnimi sposobnostmi in z veseljem do dela z ljudmi zmogli poravnati oškodovanca ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄33

O razmerju med politiko in kazenskim pravom

dr. Ljubo Bavcon, 18.11.1999

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Politične stranke

dr. Ljubo Bavcon, Pravna praksa, 33/19991. Vzroki in povodi za razmišljanje o razmerju med politiko in kazenskim pravom so vselej na voljo, so aktualni in so številni. Ob tej priložnosti sta dva povoda in en globlji vzrok. Med povodi je zlasti novela kazenskega zakonika iz leta 1999, ki je politično motivirana, izrazito represivna i...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄33

O sistemu kaznivih ravnanj v pravnem redu Republike Slovenije

Boštjan Tratar, 18.11.1999

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Boštjan Tratar, Pravna praksa, 33/1999Oživljene razprave ob pripravi novega zakona o prekrških Ob pripravi novega sistemskega zakona o prekrških se je pojavilo vprašanje narave in pojmovanja prekrškov kot kategorije kaznivih ravnanj, ob tem pa vprašanje o celotnem sistemu in klasifikaciji kaznivih ravnanj v pravnem sistemu Republike ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄32

Smrt pravne osebe

Alenka Leskovic, 11.11.1999

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 32/1999Brez večjega odmeva v javnosti je zadnje dni oktobra začel veljati zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja. S tem je Mitja Deinsinger uresničil svoje zamisli iz začetka devetdesetih let, ko je nastajala nova kazenska zakonodaja.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄30-31

Teorija (materialnega) kazenskega prava na prelomu tisočletja

dr. Damjan Korošec, 28.10.1999

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 30-31/1999V organizaciji Inštituta Max Planck za tuje in mednarodno kazensko pravo (Freiburg v Breisgauu) so se v dneh od 3. do 6. oktobra 1999 v Berlinu zbrali kazenskopravni teoretiki z vsega sveta, da bi skupaj analizirali stanje nemške in s tem vodilne svetovne teorije materialnega kazenskega prava. Prek ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄30-31

Pogajanja v kazenskem postopku v Evropi

dr. Zvonko Fišer, 28.10.1999

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Zvonko Fišer, Pravna praksa, 30-31/1999Katedra za kazenski postopek Jagielonske univerze v Krakovu je organizirala znanstveno konferenco o pogajanjih v kazenskem postopku(*1). Konferenca se je vključevala v proslave ob 600-letnici obnovitve delovanja Univerze v Krakovu, ene izmed najstarejših evropskih univerz(*2). Po vsebinski plati ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄29

Ustavno sodišče RS: Kazniva dejanja zoper čast in dobro ime

Avtor ni naveden, 14.10.1999

Ustavno sodišče, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 29/1999Tretji odstavek 169. člena in četrti odstavek 171. člena Kazenskega zakonika (Ur. l. RS, št. 63/94, 70/94-p. in 23/99) nista v neskladju z Ustavo. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti šestega odstavka 171. člena in petega odstavka 172. člena Kazenskega zakonika se zavrže. S tem, ko j...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄29

Revija za kriminalistiko in kriminologijo, št. 3/1999

Marija Milenković, 14.10.1999

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Marija Milenković, Pravna praksa, 29/1999Pred nami je že tretja letošnja številka Revije za kriminalistiko in kriminologijo. Začenja jo članek Zorana Kanduča: "Situacijske kriminološke perspektive in kriminalitetna politika". Pisec razčlenjuje nekatere osrednje usmeritve v kriminološki teoriji in kriminalni politiki. Posebno pozornost name...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄27-28

Poti iz naselja

Irena Vovk, 7.10.1999

Zakonska zveza in družinska razmerja, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Irena Vovk, Pravna praksa, 27-28/1999Pravno-informacijski center nevladnih organizacij (PIC) je septembra izdal prvi ponatis knjižice "Poti iz nasilja", ki je nastajala skupaj s poročilom PIC z naslovom "Odziv države na nasilje nad ženskami v družini". Avtorice - Sonja Božič, Jana Uršič, Tatjana Strojan, Ana Ziherl in Ana Bučar - publi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄27-28

V boju proti organiziranemu kriminalu

mag. Sonja Kotnik, 7.10.1999

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Sonja Kotnik, Pravna praksa, 27-28/1999XVI. mednarodni kongres o kazenskem pravu v Budimpešti Mednarodno združenje za kazensko pravo (AIDP) je v času od 5. do 11. septembra 1999 organiziralo mednarodni posvet na temo: Kazenskopravni sistemi v boju proti organiziranemu kriminalu. Iz Slovenije smo se tega kongresa udeležili: dr. Ivan...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄27-28

O poslovni goljufiji in korupcijskih deliktih

Andrej Ferlinc, 7.10.1999

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Andrej Ferlinc, Pravna praksa, 27-28/19994. Svetovna konferenca Mednarodnega združenja državnih tožilcev v Pekingu Svetovno združenje državnih tožilcev je na dnevni red konference uvrstilo izredno aktualno problematiko, ki je pereča v vseh državah članicah. Večina nastopajočih delegatov je v svojih nastopih izrazila posebno zadovoljstvo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄27-28

Seminar mladih penalistov: Mednarodno kazensko pravo v 21. stoletju

Blaž Kovačič, 7.10.1999

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Blaž Kovačič, Pravna praksa, 27-28/1999Od 12. do 18. septembra letos je v Sirakuzi na Siciliji, potekal seminar mladih penalistov - pravnikov s področja kazenskega prava. Obravnavana tema je bila mednarodno kazensko pravo v 21. stoletju. To je bil že tretji seminar takšne vrste, ki predstavlja odlično priložnost, da se zberejo mladi prav...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄26

Kaznivo dejanje neupravičenega izkoriščanja avtorskega dela in identiteta oškodovancev

dr. Miha Trampuž, 23.9.1999

Intelektualna lastnina, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Miha Trampuž, Pravna praksa, 26/1999Pripombe k sodbi Višjega sodišča v Celju Kp 126/99 z dne 4. 5. 1999. Pred nedavnim je Višje sodišče v Celju obravnavalo kazensko zadevo, v kateri je bilo obdolžencem očitano kaznivo dejanje neupravičenega izkoriščanja avtorskega dela po členu 159 KZ.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄23-24

Kazensko pravo: Malomarnostno kaznivo dejanje

Liljana Jovanovič, 9.9.1999

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Liljana Jovanovič, Pravna praksa, 23-24/1999Kazenski zakonik je uvedel nov tip kaznivega dejanja, imenovan malomarnostno kaznivo dejanje, ki je v temeljni obliki storjeno iz malomarnosti in pri katerem naklep dejansko ni mogoč. Pri teh kaznivih dejanjih malomarnost tako ne pomeni posebne in izjemne oblike krivde, kot sicer pri tipičnih, v tem...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Kazensko pravo: O kaznivem dejanju davčne zatajitve

dr. Janez Šinkovec, 29.7.1999

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 21-22/1999Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Kazensko pravo: Kriminalitetna politika evropskih držav v tranziciji - pogled Sveta Evrope

dr. Damjan Korošec, 29.7.1999

Človekove pravice, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 21-22/1999Izdajateljsko središče Sveta Evrope je nedavno objavilo obsežno analizo odzivov evropskih držav v tranziciji na gibanje obsega in strukture kriminalitete. V bistvu gre za razširjeno poročilo Sveta Evrope (Odbora Ministrov oziroma specializiranih strokovnih služb Sveta Evrope) o uresničevanju Priporo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Kriminalistično preiskovanje

Irena Vovk, 29.7.1999

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Irena Vovk, Pravna praksa, 21-22/1999V Izobraževalnem centru policije so v okviru usposabljanja policistov kriminalistov, novembra in decembra preteklega leta v Gotenici, pripravili zbirko Kriminalistično preiskovanje. Zbirka prispevkov je namenjena tudi izobraževanju nanovo zaposlenih kriminalistov na kriminalističnem tečaju. V ome...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Revija za kriminalistiko in kriminologijo - 1999 št. 2

Marija Milenković, 29.7.1999

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Marija Milenković, Pravna praksa, 21-22/1999Tako kot vsako leto začenja drugo številko revije statistični pregled kriminalitete in kriminalističnega dela v preteklem letu. Preglede že nekaj let pripravlja Staš Svetek. Ugotavlja, da je obseg kriminalitete v letu 1998 presegel doslej največje število kaznivih dejanj, ki je bilo ugotovljeno v pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄21-22

Po KZ še ZOPOKD

Alenka Leskovic, 29.7.1999

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 21-22/1999Ministrstvo za pravosodje je v zadnjih mesecih krepko zagrizlo v zaostrovanje kazenske represije na slovenskih tleh. Pod veliko ogrinjalo prilagajanja slovenske zakonodaje predpisom Evropske unije je pred časom strpalo zaostritev pravil v kazenskem procesu, sledile so spremembe kazenskega zakonika i...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄19-20

Ustavnost novele ZKP

dr. Janez Šinkovec, 8.7.1999

Kazenski postopek

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 19-20/1999V razpravi z menoj je g. Boštjan Penko (v PP, št. 18/99) navajal nekaj razlogov, ki so dvomljivi. V 2. odstavku 20. člena ustave RS je določeno, da ob priporu, najkasneje pa v 24 urah, mora biti priprtemu vročena pisna, obrazložena odločba. V 3. odstavku 202. člena ZKP pa je zapisano, da se sklep o ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
35(4) 34(2) 33(2) 32(1)
30-31(2) 29(2) 27-28(4) 26(1)
23-24(1) 21-22(5) 19-20(1) 18(3)
15(1) 14(2) 12(3) 10(1)
7(1) 6(1) 4(2) 3(2)
2(2) 1(2)

Leto objave

< Vsi
1999(45)
> Januar(4) > Februar(5) > Marec(1) > April(4) > Maj(3) > Junij(3) > Julij(6) > September(2) > Oktober(8) > November(5) > December(4)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.4. KAZNOVALNO PRAVO 2.4.1. Kazniva dejanja in gospodarski prestopki 2.4.2. Kazenski postopek 2.4.4. Prekrški

Avtorji

AB CĆČ DĐEF GHIJ K L M N OP QR SŠ T UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov