O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 107)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄49-50

Vprašanje skladnosti 17. člena ZKP z Ustavo

Anže Erbežnik, 20.12.2007

Kazenski postopek

Anže Erbežnik, Pravna praksa, 49-50/2007univ. dipl. pravnik, master en études européennes (EIPA/Université Nancy 2), pravnik lingvist pri Evropskem parlamentu V zadevi št. U-I-173/05 z dne 15. 11. 2007 (zadeva Perič) je Ustavno sodišče z osmimi glasovi proti enemu zavrglo pobudo za oceno ustavnosti 17. člena Zakona o kazenskem postop...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄48

Kaznivo dejanje terorizma v osnutku KZ-1

Polona Mozetič, 13.12.2007

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Polona Mozetič, Pravna praksa, 48/2007univ. dipl. pravnica, mlada raziskovalka na Inštitutu za kriminologijo pri PF Univerze v Ljubljani. Osnutek predloga novega Kazenskega zakonika (KZ-1)1 prinaša novo ureditev terorizma in z njim povezanih kaznivih dejanj.2 Najpomembnejši mednarodni dokument, ki zavezuje Republiko Slovenijo, da in...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄48

Strogo spoštovanje zahteve po obstoju pravnega interesa

Avtor ni naveden, 13.12.2007

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 48/2007Sklep US RS, št. U-I-173/05 z dne 15. novembra 2007, še neobjavljen v Ur. l. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 17. člena Zakona o kazenskem postopku (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄48

Predlog zakona o preprečevanju nasilja v družini

dr. Katja Filipčič, 13.12.2007

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Katja Filipčič, Pravna praksa, 48/2007dr. pravnih znanosti, profesorica na PF Univerze v Ljubljani Avtorica je članica delovne skupine na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve za pripravo Zakona o preprečevanju nasilja v družini.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄47

Kaznivo dejanje ponarejanja listin in goljufije - inkluzija

Avtor ni naveden, 6.12.2007

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 47/2007R: Vrhovno sodišče Sodba I Ips 46/2005, 20. september 2007 (zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru Kp 231/2006) KZ - prvi odstavek 47. člena, prvi odstavek 217. člena, prvi odstavek 256. člena Zgolj razmerje "sredstvo - cilj" med kaznivima dejanjema ponarejanja listin in goljufije, brez presoje drug...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄47

Predlagane spremembe posebnega dela v KZ-1

Sabina Zgaga, 6.12.2007

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Sabina Zgaga, Pravna praksa, 47/2007univ. dipl. pravnica, asistentka na PF Univerze v Ljubljani Predlog novega Kazenskega zakonika (KZ-1)1 ne prinaša bistvenih sprememb zgolj na področju splošnega dela kazenskega prava, tj. konkretizacije splošnega pojma kaznivega dejanja, ampak tudi v posebnem delu. Predstavila bom le nekatere na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄46

Krivda in kazenska odgovornost v predlogu KZ-1

dr. Matjaž Ambrož, 29.11.2007

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 46/2007dr. pravnih znanosti, docent na PF Univerze v Ljubljani Prispevek je namenjen pregledu in kritični analizi sprememb na področju krivde in kazenske odgovornosti v predlogu KZ-1. Poleg predlagane spremembe vsebine pojma kazenske odgovornosti so obravnavane tudi spremembe na področju neprištevnosti...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄46

Kazensko pravo kot zakonsko pravo

dr. Alenka Šelih, 29.11.2007

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Alenka Šelih, Pravna praksa, 46/2007Priloga dr. pravnih znanosti, zaslužna profesorica PF Univerze v Ljubljani, podpredsednica SAZU Splošno sprejeta zahteva, da mora biti kazensko pravo samo zakonsko pravo, izhaja iz načela zakonitosti. Ko sta ga Beccaria in Montesquieu v drugi polovici osemnajstega stoletja oblikovala, sta žele...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄46

Temeljno o splošnem pojmu kaznivega dejanja

dr. Damjan Korošec, 29.11.2007

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 46/2007dr. pravnih znanosti izredni profesor na PF Univerze v Ljubljani Zgodovina kazenskega prava je tudi zgodovina členjenja splošnega pojma kaznivega dejanja na več elementov in vse nadrobnejšega argumentiranja vpetosti posameznih institutov v posamezne elemente. Razmerja med opravičljivo in "zgolj ne...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄46

Časovna odmerjenost učinkov kaznovanja v KZ-1

dr. Katja Filipič, 29.11.2007

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Katja Filipič, Pravna praksa, 46/2007Katja Filipčič, dr. pravnih znanosti, izredna profesorica na PF Univerze v Ljubljani Ker je v kazenskem pravu kot temeljno načelo poudarjena omejenost represije, saj se ta, če ni ustrezno odmerjena, lahko spremeni v svoje nasprotje, je pri teh omejitvah treba računati tudi na potrebo po časovn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄46

Sojenje v nenavzočnosti

Avtor ni naveden, 29.11.2007

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 46/2007Sodba I Ips 153/2007, 6. september 2007 (v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Mariboru III K 105/2001) ZKP - člen 14, drugi odstavek 288. člena, člen 429, prvi odstavek 443. člena URS - člen 22 Glavna obravnava, čeprav je opravljena na več narokih, pomeni celoto, zato imajo procesna dejanja, opra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄46

Mobbing

Boštjan Koritnik, 29.11.2007

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 46/2007Tudi zato so se snovalci predloga novega Kazenskega zakonika (KZ-1) odločili, da v 197. členu kot posebno kaznivo dejanje sankcionirajo šikaniranje na delovnem mestu, t. i. mobbing. Ob tem pa je prav včeraj začela veljati novela Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-A), s katero je zakonodajalec v ZDR do...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄45

Kazniva dejanja, povezana z osebnim stečajem

mag. Miha Šlamberger, 22.11.2007

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 45/2007mag. pravnih znanosti, Nova KBM, d.d. V eni izmed prejšnjih številk PP je dr. Luigi Varanelli zapisal svoja razmišljanja ob uvedbi osebnega stečaja.1 Če sem ga pravilno razumel, je izrazil pomislek glede uvedbe tega instituta v zdajšnjem socialnem, gospodarskem in pravnem okolju v Sloveniji. Avto...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄45

Zloraba položaja ali pravic s strani "lastnikov" pravne osebe

dr. Liljana Selinšek, 22.11.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Liljana Selinšek, Pravna praksa, 45/2007dr. pravnih znanosti, docentka na PF Univerze v Mariboru Maja 2007 je Vrhovno sodišče RS s sodbo I Ips 141/2006 razveljavilo pravnomočno sodbo Okrožnega sodišča v Murski Soboti, s katero je bil obsojenec spoznan za krivega nadaljevanega kaznivega dejanja zlorabe položaja ali pravic po drugem v z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄45

Kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti - prehitevanje

Avtor ni naveden, 22.11.2007

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 45/2007Vrhovno sodišče Sodba I Ips 277/2007 z dne 30. avgusta 2007 (zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru Kp 620/2006 z dne 18. aprila 2007) KZ - prvi odstavek 325. člena ZVCP/98 - 1. točka prvega odstavka 33. člena Jezikovna razlaga določila 1. točke prvega odstavka 33. člena ZVCP/98, po kateri je pravn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄44

Nedovoljeni dokazi - poligraf

Avtor ni naveden, 15.11.2007

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 44/2007Sodba I Ips 247/2006, 21. junij 2007 (v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča na Ptuju K 170/2004) ZKP - drugi odstavek 18. člena, osmi odstavek 227. člena, tretji odstavek 266. člena URS - četrta alinea 29. člena Merilo za dovoljenost nekega dokaza v skladu s sistemsko razlago Zakona o kazenskem posto...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄43

Kazensko pravo in kriminologija

dr. Dragan Petrovec, 8.11.2007

Kazenski postopek, Pravoznanstvo

dr. Dragan Petrovec, Pravna praksa, 43/2007dr. pravnih znanosti, raziskovalec na Inštitutu za kriminologijo pri PF Univerze v Ljubljani Odkar pomnim, je bila kriminologija na Pravni fakulteti v Ljubljani izbirni predmet. V mojih časih, to je v sedemdesetih, so k njej šle še psihologija kot nekakšen izpitni dvojček, po izbiri pa še psihop...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄43

Zloraba monopolnega položaja v predlogu KZ-1

Tanja Bratina, 8.11.2007

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Varstvo konkurence, cene

Tanja Bratina, Pravna praksa, 43/2007univ. dipl. pravnica, višja svetovalka na Uradu RS za varstvo konkurence Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča ustanove, v kateri je avtorica zaposlena. Prenova Kazenskega zakonika je zagotovo zahteven projekt, med drugim zaradi raznovrstnosti področij, na katera se nanašajo pravne ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄41-42

Kaj storiti s predlogom KZ-1?

dr. Marko Bošnjak, 25.10.2007

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Marko Bošnjak, Pravna praksa, 41-42/2007dr. pravnih znanosti, raziskovalec na Inštitutu za kriminologijo pri PF Univerze v Ljubljani Med dnevi slovenskih pravnikov v Portorožu je Ministrstvo za pravosodje objavilo predlog novega kazenskega zakonika (KZ-1).
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄41-42

Domišljija rablja in ječarja

mag. Matic Zupan, 25.10.2007

Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev, Kazenski postopek

mag. Matic Zupan, Pravna praksa, 41-42/2007Benjamin Flander, mag. pravnih znanosti, višji predavatelj na FVV Univerze v Mariboru Matic Zupan, študent - demonstrator na FVV Univerze v Mariboru "Podcenjevalno je, da ima dosmrtni zapor v svoji kazenski zakonodaji 24 članic Evropske unije, v Sloveniji pa te kazni ne poznamo ..." Mi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄41-42

Dosmrtni zapor na trhlih temeljih

dr. Aleš Novak, 25.10.2007

Kazenski postopek, Kaznovalno pravo

dr. Aleš Novak, Pravna praksa, 41-42/2007dr. pravnih znanosti, docent na PF Univerze v Ljubljani Pred dvema tednoma je Ministrstvo za pravosodje strokovno javnost presenetilo z izdelanim predlogom novega Kazenskega zakonika. Ta med drugim predlaga uvedbo v slovenskem pravu doslej neznane kazni dosmrtnega zapora. V tem prispevku se omej...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄41-42

Nova zgradba kaznivega dejanja v predlogu KZ-1

dr. Matjaž Ambrož, 25.10.2007

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 41-42/2007dr. pravnih znanosti, docent na PF Univerze v Ljubljani V petek, 12. oktobra 2007, je bil v javno razpravo poslan predlog novega Kazenskega zakonika (KZ-1). Gre za najobširnejšo novelo KZ doslej (šteto od KZ-94), ki prinaša poleg preštevilčenja členov tudi daljnosežne spremembe institutov splošn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄41-42

Meje lojalnosti

dr. Dragan Petrovec, 25.10.2007

Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev, Pravoznanstvo

dr. Dragan Petrovec, Pravna praksa, 41-42/2007dr. pravnih znanosti, raziskovalec na Inštitutu za kriminologijo pri PF Univerze v Ljubljani Lojalnost se zdi razmeroma udomačena beseda in tudi poznano vedenje. Če gre za lojalnega državljana, ga odlikuje spoštovanje zakonov. K temu utegnemo zavezati s prisego tudi koga, ki namerava postati naš...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄41-42

Dosmrtni zapor - družba prezira?

Saša Kmet, 25.10.2007

Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev, Kazenski postopek

Saša Kmet, Pravna praksa, 41-42/2007univ. dipl. pravnik, mladi raziskovalec na Inštitutu za kriminologijo pri PF Univerze v Ljubljani Smrtna kazen in pri nas zdaj zelo pereč dosmrtni zapor sta kazenski sankciji, ki nikogar, še najmanj pa (kazenskega) pravnika, ne pustita ravnodušnega. Predlogi, po katerih naj bi slovenska kazensko...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄41-42

Varnostniki in uporaba prisilnih ukrepov

Miroslav Žaberl, 25.10.2007

Uprava, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Miroslav Žaberl, Pravna praksa, 41-42/2007univ. dipl. pravnik, sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve RS V javnosti je močno odjeknil zadnji tragični primer pred diskoteko Global, ko naj bi pod udarci in brcami žalostno preminil mladenič. Ker naj bi bil v incident vpleten varnostnik, ki mu je kot uradni osebi podeljen mandat, da sme...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 5 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
49-50(1) 48(3) 47(2) 46(6)
45(3) 44(1) 43(2) 41-42(7)
39-40(2) 38(3) 37(2) 36(1)
35(2) 34(2) 33(1) 29-30(1)
28(1) 27(2) 26(2) 24-25(3)
23(3) 22(2) 21(1) 20(1)
19(4) 18(5) 16-17(3) 15(3)
13-14(4) 12(1) 11(6) 10(2)
9(2) 7-8(6) 6(2) 5(2)
4(3) 3(2) 2(4) 1(4)

Leto objave

< Vsi
2007(107)
> Januar(10) > Februar(13) > Marec(11) > April(10) > Maj(11) > Junij(8) > Julij(6) > Avgust(1) > September(7) > Oktober(12) > November(12) > December(6)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.4. KAZNOVALNO PRAVO 2.4.1. Kazniva dejanja in gospodarski prestopki 2.4.2. Kazenski postopek 2.4.3. Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev 2.4.4. Prekrški

Avtorji

A B CĆČD ĐE F G HIJ K L M N O P QR S Š TUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov