O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 36)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄25

Še k predlogu zakona o prekrških

mag. Janez Kramarič, 28.12.1995

Prekrški

mag. Janez Kramarič, Pravna praksa, 25/1995Izhajajoč iz vzajemnega odnosa kazenskega prava in prava o prekrških ter načel, na katerih temelji predlog zakona o prekrških, navedenih v uvodu tega zakona (Poročevalec državnega zbora R Slovenije, št. 30 z dne 29. 6. 1995), sem v sestavku "K predlogu zakona o prekrških", objavljenem v pp, št. 19-2...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄25

Več pozornosti kazenskim določbam

Franc Mazi, 28.12.1995

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Franc Mazi, Pravna praksa, 25/1995Serijsko sprejemanje zakonov ima za posledico, da so posamezne določbe premalo premišljene, včasih pa tudi nejasne. To je pač nujno v času, ko mora nova država čimprej uveljaviti svojo zakonodajo. Vendar pa to ne more biti opravičilo, če se na nekem področju večkrat pojavljajo povsem pravne napake, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄24

Osebna preiskava (pregled) in pregled preiskave - pooblastilo trgovca, varnostnika ali policije?

Miroslav Žaberl, 14.12.1995

Uprava, Kazenski postopek

Miroslav Žaberl, Pravna praksa, 24/1995Demokratizacija družbe je v našo mlado pravno državo zanesla tudi zahodnjaške primesi tako na področju ekonomije kot prava. K nam so prineseni tuji trgovinski sistemi vključno s firmami. V teh trgovinah pa lahko ob blagajniškem pultu zasledimo zanimiv napis, ki obvešča nakupovalce o naslednjem: ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄24

K. d. ponarejanje denarja - vrednostni boni

Avtor ni naveden, 14.12.1995

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 24/1995Sodišče je na seji 3.11. 1995 v zadevi Up-40/94 zavrnilo ustavno pritožbo A. A. zoper sodbo VS RS, št. I Ips 133/93 z dne 30. 6. 1995, odločilo pa tudi, da vsak udeleženec nosi svoje stroške postopka. Iz odločbe izhaja naslednji evidenčni stavek: Vrednostni boni, ki so bili v obtoku na podlagi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄24

K. d. ponarejanja denarja - vrednostni boni

Avtor ni naveden, 14.12.1995

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 24/19951. Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča RS, št. IIps 133/93 z dne 30. 6. 1993 se zavrne. 2. Vsak udeleženec nosi svoje stroške postopka. Vrednostni boni, ki so bili v obtoku na podlagi zakona o uporabi denarne enote in uzakonjeni kot zakonito plačilno sredstvo, so bili denar - ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄22-23

Zastaranje disciplinskega postopka za kršitev z znaki kaznivega dejanja

Marta Klampfer, 30.11.1995

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Delovna razmerja

Marta Klampfer, Pravna praksa, 22-23/1995Delavec je v podjetju storil hujšo kršitev delovne dolžnosti, ki je tudi kaznivo dejanje. Kršitev je bila storjena aprila 1994, zoper delavca pa je bil šele meseca maja 1995 podan obtožni predlog na sodišče s strani okrožnega državnega tožilca, sodba pa je bila izrečena junija 1995. Ker v podjetju n...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄21

Protiteroristična zakonodaja - nujna tudi v Sloveniji?

Bećir Kečanović, 16.11.1995

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Bećir Kečanović, Pravna praksa, 21/1995Ob zaskrbljujočem porastu terorizma, ki se iz ostalih delov sveta vedno bolj prenaša tudi v Evropo je povsem razumljivo, da je vedno več evropskih držav, ki v svoje pravne sisteme uvajajo posebne protiteroristične norme. Civilizirana družba se namreč zaveda, da tisti ki ubijajo nedolžne ljudi in pov...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄21

Pripor zaradi ponovitvene nevarnosti

Avtor ni naveden, 16.11.1995

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 21/19951. Pripor iz razloga ponovitvene nevarnosti (3. točka drugega odstavka 201. člena zakona o kazenskem postopku) je mogoče odrediti šele, ko tudi osebnost obdolženca, okolje in razmere, v katerih živi, in njegovo dosedanje življenje omogočajo zanesljiv konkretiziran sklep o obstoju realne nevarnosti p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄19-20

K predlogu zakona o prekrških

mag. Janez Kramarič, 2.11.1995

Prekrški

mag. Janez Kramarič, Pravna praksa, 19-20/1995Med kazenskim pravom in pravom o prekrških je ozka povezanost; oba predpisujeta uporabo sankcij zoper storilce dejanj, ki pomenijo napad na določene objekte, njihovo poškodovanje ali ogrožanje; pri obeh veljajo enotna načela, tako materialnopravna kot procesnopravna; odstopanja pa se pojavljajo gled...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄19-20

Ali je podaljševanje pripora nad 6 mesecev protiustavno?

Matija Inkret, 2.11.1995

Ustavno sodišče, Kazenski postopek

Matija Inkret, Pravna praksa, 19-20/1995Na podlagi določil zakona o kazenskem postopku (Ur. l. 63/95 z dne 13. 10. 1995) lahko traja pripor največ dve leti in šest mesecev. Tako lahko preiskovalni sodnik odredi pripor največ za en mesec, izvenrazpravni senat ga lahko podaljša za nadaljnja dva meseca, vrhovno sodišče pa (kolikor gre za kaz...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄16

Kršitev varnostnih ukrepov-kaznovanje na kraju prekrška

mag. Tanja Dobrin, 21.9.1995

Prekrški, Varstvo pri delu

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 16/1995Ali lahko v skladu z veljavno zakonodajo delavci v podjetju izvajajo kaznovanje z denarno kaznijo na kraju prekrška, če se ugotovi, da določeni delavec krši predpise o varstvu pri delu? Na podlagi 1. odst.1. člena Ustavnega zakona za izvedbo Ustave Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 33/91 ) ostaja ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄16

O institutu pripora (še nekoliko drugače)

Andrej Ferlinc, 21.9.1995

Kazenski postopek

Andrej Ferlinc, Pravna praksa, 16/1995Potem ko je Ustavno sodišče Republike Slovenije razveljavilo več sklepov o podaljšanju pripora,* površen pregled prakse nekaterih sodišč lahko kaže, da so se morda zatekla v drugo skrajnost, saj so s svojimi odločitvami pričela uveljavljati prakso, kakor da pravni institut pripora sploh ne obstoji. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄15

Obdolženčeva pravica do izvajanja dokazov

Avtor ni naveden, 7.9.1995

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 15/1995Sodba Višjega sodišča v Mariboru in sodba temeljnega sodišča v Murski Soboti, Enote v Lendavi, se razveljavita. Sodba Vrhovnega sodišča je s tem postala brezpredmetna. Zadeva se vrne Okrožnemu sodišču v Murski Soboti v novo odločanje. Sodišče je dolžno postaviti izvedenca psihiatrične stroke, če obd...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄15

Pripor zaradi ponovitvene nevarnosti

Avtor ni naveden, 7.9.1995

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 15/19951.Sklep Višjega sodišča v Ljubljani in sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani se razveljavita. 2.Zadeva se vrne v ponovno odločanje Okrožnemu sodišču v Ljubljani, ki mora odločiti v 48 urah. Pripor je eden najhujših posegov v ustavno varovano človekovo osebno svobodo, zato je sodišče dolžno ne le ob od...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄14

Zakon o kazenskem postopku

Avtor ni naveden, 27.7.1995

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 14/1995Pravna mnenja, sprejeta na občni seji VS RS, ki je bila 22. junija 1995. Pri nepravi obnovi kazenskega postopka po 1. odst. 407. čl. ZKP se lahko upošteva kot določena le kazen, izrečena s sodbo sodišč RS, kazni, izrečene s sodbami sodišč bivše SFRJ ali drugih republik bivše SFRJ pred 25. 6. 1991 pa...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄12

Pravna praznina in gospodarski prestopki

mag. Mitja Deisinger, 29.6.1995

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Mitja Deisinger, Pravna praksa, 12/1995Razpravo o pravni (ne)praznini na področju gospodarskih prestopkov bi bilo potrebno vrniti na strokovno raven. Rad bi predstavil nekatera stališča do problemov s tega področja. Zakon o gospodarskih prestopkih (ZGP, Uradni list SFRJ, št. 4/77, 14/85, 74/87, 57/89 in 3/90, uporabljeno je prečiščeno be...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

...Pa še nekaj o dejanju majhnega pomena

mag. Mira Polutnik-Špringer, 15.6.1995

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Mira Polutnik-Špringer, Pravna praksa, 11/1995K odgovoru na članek dr. Milana Fabjančiča, objavljenem v pp, št. 9/95, sem vsekakor izzvana kot avtorica prispevka o institutu neznatne družbene nevarnosti oz. o dejanju majhnega pomena po 14. členu KZ, ki je bil objavljen v pp, št. 7/95.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄9

Vroči telefoni

Janez Tekavc, 18.5.1995

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Poštni promet in telekomunikacije

Janez Tekavc, Pravna praksa, 9/1995Pri nas so se z jesenjo začeli pojavljati tako imenovani vroči telefoni, ki poslujejo z višjo ceno telefonskega impulza. Oblikovana je bila posebna omrežna skupina "090", ki je namenjena komercialnim uporabnikom. Ti uporabniki lahko določijo ceno za minuto pogovora. Med najbolj opaznimi uporabniki t...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄9

Ustavna pritožba - vložena obtožnica, pripor...

Avtor ni naveden, 18.5.1995

Ustavno sodišče, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 9/1995Besedila 3. odstavka 20. člena ustave ni mogoče razlagati tako, da je pojem vložena obtožnica treba razumeti kot pojem pravnomočna obtožnica, saj to ne bi bila več razlaga, ampak drug jezikovni pomen, ki ne bi imel opore v ustavnem besedilu. Obtožnica je v pravnem pomenu vloga pristojnega organa kot...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄9

Nič bolj objektivno in manj težavno

dr. Milan Fabjančič, 18.5.1995

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Milan Fabjančič, Pravna praksa, 9/1995Mag. Mira Polutnik Špringer je objavila v pp, št. 7/95 prispevek o inštitutu neznatne družbene nevarnosti oz. o dejanju majhnega pomena po 14. členu KZ RS. Pripombe imam zlasti na njene ugotovitve, da v teoriji ne najdemo postavljenih smernic, namreč, natančnih in konkretnih kriterijev, ki bi o vsak...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Prvi kritični primer in že predlog novele zakona - tako ne gre

mag. Zvonko Fišer, 27.4.1995

Kazenski postopek

mag. Zvonko Fišer, Pravna praksa, 8/1995Prvi slovenski ZKP je bil že od vsega začetka rojen pod nesrečno zvezdo. Pravzaprav segajo korenine zla še bolj nazaj, že v čas slovenskega osamosvajanja, ko je postalo jasno da bo nova država potrebovala tudi novo kaznovalno pravo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Kazenski zakonik RS

Andrej Ferlinc, 27.4.1995

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Andrej Ferlinc, Pravna praksa, 8/1995Preden bomo skušali dogovoriti na vprašanje zastavljeno v naslovu, naj namesto uvoda vendarle opozorimo na okoliščino, da sprememba kazenske zakonodaje, ki se nanaša na sostorilstvo, vsaj do sedaj ni bila deležna kakšne pretirane pozornosti. Če je temu resnično tako, potem takšno ugotovitev lahko pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄7

Neznatna družbena nevarnost - dejanje majhnega pomena po 14. členu KZ RS

mag. Mira Polutnik-Špringer, 13.4.1995

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Mira Polutnik-Špringer, Pravna praksa, 7/1995V prispevku se ukvarjam s problematiko instituta neznatne družbene nevarnosti, ki je v novi kazenski zakonodaji opredeljen kot dejanje majhnega pomena. V kazenskopravni teoriji in praksi institut neznatne družbene nevarnosti v smislu 2. odst. 8. člena KZ bivše SFRJ oz. dejanje majhnega pomena v d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄5

ZKP - Pravice obdolženca

Avtor ni naveden, 16.3.1995

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 5/1995Pobudnik ne izkazuje pravnega interesa za izpodbijanje določbe, ki je med postopkom prenehala veljati (3. odst. 35. člena zakona o kazenskem postopku, Ur. l. SFRJ, št. 4/77 itd.). Ker z že vloženo ustavno pritožbo lahko doseže presojo posamičnega akta, izdanega na podlagi takega predpisa, pa tudi ne...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄5

O nekaterih vojaških določbah nove slovenske kazenske zakonodaje

Damjan Korošec, 16.3.1995

Obramba, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Damjan Korošec, Pravna praksa, 5/1995Nova slovenska kazenska zakonodaja vsebuje več določb, ki z izrazitim poudarjanjem pomena vojske, vojaškega roka,(*1) vojaških vaj, vojakov in vojaške poslušnosti odpirajo filozofska, politična in še posebej tudi nelagodna pravno- teoretična vprašanja. Mnoga od njih smo si sicer tiho ali glasneje za...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
25(2) 24(3) 22-23(1) 21(2)
19-20(2) 16(2) 15(2) 14(1)
12(1) 11(1) 9(3) 8(2)
7(1) 5(5) 4(2) 3(2)
2(3) 1(1)

Leto objave

< Vsi
1995(36)
> Januar(4) > Februar(4) > Marec(5) > April(3) > Maj(3) > Junij(2) > Julij(1) > September(4) > November(5) > December(5)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.4. KAZNOVALNO PRAVO 2.4.1. Kazniva dejanja in gospodarski prestopki 2.4.2. Kazenski postopek 2.4.4. Prekrški

Avtorji

AB CĆČD ĐEF GHI J K L M NOP QRSŠ T UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov