O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 77)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄45

Zakon o delovnih razmerjih - prekrški

Suzana Gril, 11.12.2003

Prekrški, Delovna razmerja

Suzana Gril, Pravna praksa, 45/2003Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR ali zakon), objavljen v Ur. l. RS, št. 42/02 in ki velja od 1. 1. 2003, je v primerjavi s prejšnjimi zakoni uredil delovna razmerja drugače, mnogo bolj enotno; številne novosti je prinesel tudi na področje inšpekcijskega nadzorstva in kazenskih določb....
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄44

Nasilje: ni le družinska zadeva?

Vlasta Nussdorfer, 4.12.2003

Zakonska zveza in družinska razmerja, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Vlasta Nussdorfer, Pravna praksa, 44/2003Društvo državnih tožilcev Slovenije je v sodelovanju z Generalno policijsko upravo na Brdu pri Kranju 12. in 13. novembra pripravilo seminar Nasilje – ali res še kdo misli, da je to le družinska zadeva? Seminarja, ki je letos potekal že četrtič, se je udeležilo približno enako število sodnikov, k...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄44

Onkraj zločina in kazni

Matjaž Ambrož, 4.12.2003

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 44/2003Knjiga Onkraj zločina in kazni izpod peresa Zorana Kanduča, ki je pred kratkim izšla pri Študentski založbi, je celovit pregled in nadgradnja idej in pogledov, ki jih je avtor snoval in razvijal že v svojih prejšnjih knjigah. Delo v marsičem presega okvire tradicionalne kriminologije in viktimololog...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄42-43

Kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti

Andrej Ferlinc, 27.11.2003

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Andrej Ferlinc, Pravna praksa, 42-43/2003Med ciljem in posledico storilčevega ravnanja (določenost posledice) Kar nekaj pritožbenih postopkov je pokazalo, da načelo kondradiktornosti (adversarnosti) in z njim povezano načelo akuzatornosti(*1) vendarle prodirata v našo sodno prakso, saj je vedno bolj izražena težnja, da morata za svoj do...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄41

Delo kot sankcija

Alenka Mežnar, 20.11.2003

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Alenka Mežnar, Pravna praksa, 41/2003Simbol totalitarizma ali moderne družbe? »Iz morja so morali zjutraj naravnost v kamnolom. Na krvaveča pleča so si naložili kamenje in se opotekajoč vlekli kot sence po spolzki poti v hrib. Ko so prinesli vse kamenje na vrh, se je kolesje obrnilo: zdaj so ga morali nositi z vrha v kotanjo. Huje k...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄39

Denarna kazen kot stranska kazen

mag. Liljana Selinšek, 6.11.2003

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Liljana Selinšek, Pravna praksa, 39/2003Podlaga temu prispevku je praksa, ki jo je mogoče zaslediti pri nekaterih slovenskih (zlasti okrajnih) sodiščih, ki pri odločanju o kaznivih dejanjih poleg zaporne kazni kot glavne kazni izrekajo tudi denarno kazen kot stransko kazen, čeprav konkretno kaznivo dejanje ni bilo storjeno iz koristoljubj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄39

Mednarodna politika in (kazenska) odgovornost v mednarodnem (in notranjem) pravu

Jože Oberstar, 6.11.2003

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Jože Oberstar, Pravna praksa, 39/2003Ko ob novih terorističnih napadih v Iraku obujamo spomin na žrtve terorističnega napada v ZDA, ko mnogi govorijo o koncu mednarodnega prava, o njegovem dokončnem umiku pred politiko, ko ZDA kot edina preostala velesila tepta lastne dosežke in uspehe »stare Evrope« - od Magne Charte, Deklaracije o čl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄38

Olajševalne in obteževalne okoliščine

Dean Zagorac, 30.10.2003

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Dean Zagorac, Pravna praksa, 38/2003Iz prakse mednarodnih kazenskih sodišč (XXX) Primarni pravni viri, ki jih uporablja Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo (v nadaljevanju MKSJ), (to so torej njegov statut ter pravila o postopku in dokazih) so glede olajševalnih in obteževalnih okoliščin, ki jih sodišče lahko upošte...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄38

Preučevanje poteka in trajanja kazenskih postopkov

dr. Marko Bošnjak, 30.10.2003

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Marko Bošnjak, Pravna praksa, 38/2003Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani izvaja raziskavo »Analiza poteka in trajanja kazenskih postopkov v Republiki Sloveniji«. Za raziskavo in njene morebitne rezultate vlada nadpovprečno zanimanje v strokovnih krogih, oblastnih organih in laični javnosti, kar je glede na aktual...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

Odmera kazni

Dean Zagorac, 23.10.2003

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Dean Zagorac, Pravna praksa, 36-37/2003Iz prakse mednarodnih kazenskih sodišč (XXIX) Nemška filozofinja Hannah Arendt je svojemu nekdanjemu profesorju Karlu Jaspersu o hudodelstvih, ki so jih zagrešili nacisti med drugo svetovno vojno, pisala, da zanje nobena kazen ni dovolj stroga, saj so ta dejanja tako grozovita, da so preprosto on...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

Varnost na športnih prizoriščih

mag. Tone Jagodic, 23.10.2003

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Šport in organizacije

mag. Tone Jagodic, Pravna praksa, 36-37/2003V času približevanja standardom v Evropi se zdi, da je prav varnost ena od tistih dobrin, ki naj bi jo moderni človek še posebej cenil. Občutek varnosti je pomembna kakovostna življenjska prvina, ki pa je v času ekspanzije terorizma in kriminala, povezanega s povečano mobilnostjo množic, vse bolj og...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

4. SEKCIJA

dr. Ivan Bele, 23.10.2003

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Ivan Bele, Pravna praksa, 36-37/2003Kazensko-pravno varstvo gospodarskih interesov države in EU Kazenskopravna sekcija se tokrat ni osredotočila na posebne, zlasti aktualne probleme, marveč je po relativno daljšem premoru razpravljala o gospodarskih kaznivih dejanjih. Skozi prizmo gospodarskih kaznivih dejanj bi bilo namreč treba k...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄35

Posredno storilstvo v mednarodnem in domačem kazenskem pravu

Primož Baucon, 16.10.2003

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Primož Baucon, Pravna praksa, 35/2003Institut posrednega storilstva zajema primere, ko storilec pri izvršitvi kaznivega dejanja uporabi drugo osebo, stori kaznivo dejanje po drugi osebi. Ta druga oseba (neposredni storilec) je takrat le sredstvo v rokah posrednega storilca, ki upravlja z njegovim delovanjem in ga ima pod svojim vplivom...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄35

Pomoč žrtvam trgovine z ljudmi

Jože Oberstar, 16.10.2003

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Jože Oberstar, Pravna praksa, 35/2003Vrhovna državna tožilka Zdenka Cerar, minister za notranje zadeve dr. Rado Bohinc in predsednica Društva Ključ – Centra za boj proti trgovini z ljudmi. Katjuša Kodele Kos so 13. septembra 2003 v Centru Evropa v Ljubljani, v prisotnosti veleposlanika EU v Sloveniji g. Evrana Fuareja, podpisali sporaz...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄35

Preprečevanje kriminalitete - sklepi sekcij

Avtor ni naveden, 16.10.2003

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 35/2003II. nacionalna kriminološka konferenca Druga kriminološka konferenca, ki so jo organizirali Inštitut za kriminologijo pri PF v Ljubljani, Visoka policijsko-varnostna šola ter Društvo za kazensko pravo in kriminologijo Slovenije, je 26. in 27. septembra poleg domačih strokovnjakov s področja krimi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄34

Preprečevanje kriminalitete

Jernej Juren, 2.10.2003

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Jernej Juren, Pravna praksa, 34/2003II. nacionalna kriminološka konferenca Druga kriminološka konferenca, ki so jo organizirali Inštitut za kriminologijo pri PF v Ljubljani, Visoka policijsko-varnostna šola ter Društvo za kazensko pravo in kriminologijo Slovenije, je 26. in 27. septembra poleg domačih strokovnjakov s področja krimi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄34

Kontradiktornost

dr. Marko Novak, 2.10.2003

Kazenski postopek

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 34/2003Pojem kontradiktornost je predvsem pomemben za kazenski proces, četudi se načelo kontradiktornosti pojavlja tudi v civilnih postopkih. V civilnem procesu je kontradiktornost namreč dejstvo že od samega začetka, saj je njegovo bistvo v sporu dveh strank, ki naj ga razreši sodišče. V kazenskem procesu...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄34

Forenzično preiskovanje pisav in grafologija

Borut Pogačnik, 2.10.2003

Civilni sodni postopki, Kazenski postopek

Borut Pogačnik, Pravna praksa, 34/2003Pri delu sodstva in pregona je treba razlikovati med dvema povsem različnima disciplinama – med grafologijo in forenzičnim preiskovanjem pisav. Medtem ko se prva, kot ena od vej izrazne psihologije, ukvarja s preučevanjem človekove osebnosti in še posebej njegovega značaja, se forenzično preiskovanj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄32

Zakonitost odvzema prostosti in pristojnost sodišča

Dean Zagorac, 18.9.2003

Sodišča, Kazenski postopek

Dean Zagorac, Pravna praksa, 32/2003Iz prakse mednarodnih kazenskih sodišč (XXV) Za vsakršno mednarodno kazensko sodišče je bistveno, da upošteva najvišje standarde človekovih pravic in procesnih pravic obdolženca in je tako za vzgled sodiščem posameznih držav ter mednarodni skupnosti na sploh. Eno izmed vprašanj, ki se postavi s t...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄32

Kaznovalni nalog in spremembe kazenskoprocesne zakonodaje

Andrej Ferlinc, 18.9.2003

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Andrej Ferlinc, Pravna praksa, 32/2003Zakonodajalec je z uvrstitvijo postopka za izdajo kaznovalnega naloga v razdelek pod D, kamor je v posameznih poglavjih uvrstil še posebne določbe o skrajšanem postopku pred okrajnim sodiščem, posebne določbe o izrekanju sodnega opomina in postopek proti mladoletnikom, pokazal, da tega postopka v bi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄30

Mladoletniki in postopek o prekršku

Suzana Gril, 4.9.2003

Prekrški

Suzana Gril, Pravna praksa, 30/2003Mladoletniki so v kazenskem pravu in tudi v pravu o prekrških posebna kategorija storilcev, saj gre praviloma za nedozorele in še ne dovolj razvite osebnosti, na katere lahko zelo hitro vplivajo zunanje okoliščine. Zato so ravnanja, ki presegajo meje dopustnega, pri mladoletnikih pogosta in zelo raz...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄30

Kaznivo dejanje ugrabitve - res kaznivo dejanje stanja?

dr. Damjan Korošec, 4.9.2003

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 30/2003Sodeč po Deisingerjevem osrednjem slovenskem komentarju posebnega dela KZ(*1), slovenska sodna praksa kaznivo dejanje ugrabitve iz 144. člena KZ(*2) (Ur. l. RS, št. 63/94, 70/94 in 23/99) razume kot kaznivo dejanje stanja. "To dejanje opredeljujemo kot kaznivo dejanje stanja", zapiše Deisinger na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄29

Pravica obtoženca, da se brani sam

Dean Zagorac, 21.8.2003

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Dean Zagorac, Pravna praksa, 29/2003Statut Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ) obtožencem med drugim jamči tudi pravico, da se branijo sami (četrti odstavek 21. člena). Najbolj znana primera, ko obtoženca vztrajata pri tem, da se branita sama in da pred sodiščem nastopata brez zagovornikov, sta nekdanji jugo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄27-28

Pripor, letni dopust

Avtor ni naveden, 31.7.2003

Kazenski postopek, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 27-28/2003Delavcu je bil februarja 2003 odrejen pripor. * Ali mora podjetje delavci izdati odločbo o suspenzu pogodbe o zaposlitvi od prvega dne pripora, ali pa lahko delavec v dogovoru s podjetjem izrabi dopust? * Ali je delavec upravičen do nadomestila in kdo mu ga izplačuje? Suspenz (visečnost) pogodb...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄26

Izločitev dokazov

Dean Zagorac, 24.7.2003

Kazenski postopek

Dean Zagorac, Pravna praksa, 26/2003Tudi Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo (v nadaljevanju MKSJ) pozna izločitveno (ekskluzijsko) pravilo kot enega izmed načinov sankcioniranja kršitev dokaznih prepovedi. Izločitveno pravilo, katerega domovina je sicer v adversarnem postopku ter je v pravilih o postopku in dokazih me...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
45(1) 44(2) 42-43(1) 41(1)
39(2) 38(2) 36-37(3) 35(3)
34(3) 32(2) 30(2) 29(1)
27-28(1) 26(1) 25(2) 24(3)
22-23(3) 21(1) 20(2) 19(2)
18(3) 17(4) 15-16(3) 14(3)
13(5) 10-11(2) 9(3) 8(4)
6-7(3) 5(1) 4(3) 3(1)
2(2) 1(2)

Leto objave

< Vsi
2003(77)
> Januar(5) > Februar(7) > Marec(9) > April(11) > Maj(9) > Junij(6) > Julij(7) > Avgust(1) > September(4) > Oktober(11) > November(4) > December(3)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.4. KAZNOVALNO PRAVO 2.4.1. Kazniva dejanja in gospodarski prestopki 2.4.2. Kazenski postopek 2.4.4. Prekrški

Avtorji

A B CĆČD ĐE F G HIJ K L M N O P QRS Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov