O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 50)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄25

II. strokovno srečanje pravnikov s področja javnega prava

Damjan Korošec, 19.12.1996

Kazenski postopek

Damjan Korošec, Pravna praksa, 25/1996Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in Pravna fakulteta v Ljubljani sta v okviru že utečenih strokovnih srečanj pravnikov s področja javnega prava letos v Rogaški Slatini 26. in 27. novembra organizirala srečanje s preprostim naslovom "II. strokovno srečanje pravnikov s področj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄25

Dokazovanje v kazenskem postopku - Skladnost zakona z mednarodno konvencijo

Avtor ni naveden, 19.12.1996

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 25/1996Določba 177. člena zakona o kazenskem postopku ni v neskladju s Konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin in z ustavo. Po določbi točke (d) tretjega odstavka 6. člena EKČP se ne zahteva, da bi moralo sodišče izvesti prav vsak dokaz, ki ga je predlagala obramba.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Izvolitev sodnikov za prekrške - sodno varstvo

Avtor ni naveden, 28.11.1996

Ustavno sodišče, Prekrški

, Pravna praksa, 24/19961. Prvi odstavek 6. člena Zakona o začasni ureditvi organizacije in pristojnosti občinskih sodnikov za prekrške in občinskih javnih pravobranilcev (Ur. l. RS, št. 82/94) in drugi odstavek 278. člena Zakona o prekrških (Ur. l. SRS, št. 25/83 itd.) nista v skladu z ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Položaj mladoletnika v kazenskem postopku - Skladnost zakona z mednarodno konvencijo

Avtor ni naveden, 28.11.1996

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 24/1996Določbe prvega in drugega odstavka 473. člena Zakona o kazenskem postopku (Ur.l.RS, št. 63/94 in 70/94) in drugega stavka v drugem odstavku 16. člena Pravilnika o izvrševanju pripora (Ur.l. SRS, št. 22/81) niso v neskladju s točko c) 37. člena Konvencija združenih narodov o otrokovih pravicah.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄22-23

Gospodarska kazniva dejanja

Jaka Repanšek, 14.11.1996

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 22-23/1996V svojem uvodnem referatu z naslovom Kazenskopravno varstvo gospodarstva v tranziciji in tržnem sistemu, je vodja sekcije mag. Mitja Deisinger opozoril predvsem na probleme, ki se v tranzicijskih državah kažejo ob spreminjanju sistemov in pri tem nakazal nekaj poti za reševanje trenutne situacije na...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄22-23

V. Evropski kriminološki kolokvij

Dragan Petrovec, 14.11.1996

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Dragan Petrovec, Pravna praksa, 22-23/1996Pred dvema letoma je Slovenija sprejela ponudbo za organizacijo petega evropskega kriminološkega kolokvija. K tej odločitvi evropskih kriminologov je verjetno precej pripomogel mednarodni znanstveni ugled slovenskih strokovnjakov za kazensko pravo in kriminologijo, zlasti direktorice Inštituta za kr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄22-23

Kriminaliteta na Slovenskem in "evro-iluzije"

Dragan Petrovec, 14.11.1996

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Dragan Petrovec, Pravna praksa, 22-23/1996Peti Evropski kriminološki kolokvij, ki je bil septembra na Bledu (in o katerem poročamo na ...... strani, je moral treznemu kriminologu pravzaprav prinesti olajšanje, navdušenemu evropolitiku slovenske pripadnosti pa nekaj streznitve in izgubljenih iluzij. Kdor si od Evrope obeta koristnih vzorcev ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄22-23

Pravni vidiki preprečevanja piratstva

Damjan Korošec, 14.11.1996

Intelektualna lastnina, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Damjan Korošec, Pravna praksa, 22-23/1996V prostorih World Trade Centra v Ljubljani je bilo 5. novembra 1996 strokovno srečanje z naslovom "Pravni vidiki preprečevanja piratstva", ki sta ga organizirali slovenska podružnica mednarodne organizacije Business Software Alliance - BSA GIZ iz Ljubljane in Gospodarska zbornica Slovenije (Združenj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄20

Zakon o kazenskem postopku

Avtor ni naveden, 17.10.1996

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 20/1996V postopku s pritožbo zoper sklep državni tožilec, razen v primeru po 2. odstavku 403. člena ZKP, ne sodeluje na seji senata. Lahko pa da svoj pisni predlog ob pritožbi, saj se tudi v tem postopku uporablja določba 1. odstavka 377. člena ZKP, po kateri v primeru, če gre za kaznivo dejanje, za katero...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄20

Zakon o kazenskem postopku

Avtor ni naveden, 17.10.1996

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 20/1996Organi za notranje zadeve niso na podlagi 148. člena ZKP upravičeni zahtevati od poštnih delavcev, da jim sporočijo podatke, ki se nanašajo na poštne pošiljke, čeprav ne gre za podatke o vsebini pošiljke, temveč za druge podatke, ki so jih poštni delavci dolžni varovati.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄20

Odločba po členu 59/II zakona o prekrških

mag. Janez Kramarič, 17.10.1996

Prekrški

mag. Janez Kramarič, Pravna praksa, 20/1996Po členu 59/II zakona o prekrških lahko organ, ki je pristojen za postopek, izda odločbo o prekršku tudi brez obdolženčevega zaslišanja, kadar spozna, da zaslišanje ni potrebno za pravilno odločitev, ob pogojih, da pravilno povabljeni obdolženec ne pride k zaslišanju in izostanka ne opraviči.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄19

Uveljavljanje novosti v mladoletniškem kazenskem pravu

Savica Pureber, 3.10.1996

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Savica Pureber, Pravna praksa, 19/1996Naslov pričujočega sestavka nakazuje, da bodo v njem predstavljeni vsi problemi v zvezi z uveljavljanjem novosti v mladoletniškem kazenskem pravu po spremembi slovenske kazenske zakonodaje. Zavedajoč se, da je to skoraj nemogoče, bom spregovorila le o tistih problemih, ki, po eni strani, pomenijo vz...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Zakon o kazenskem postopku

Avtor ni naveden, 19.9.1996

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 17-18/1996Načelno pravno mnenje - občna seja VS RS 18. in 19. 6. 1996 Če je obdolženec v priporu, zunajobravnavni senat pa ob ugovoru spozna, da je potrebna boljša razjasnitev stvari, da bi se mogla preizkusiti utemeljenost obtožnice in vrne obtožnico tožilcu, da zahteva preiskavo ali njeno dopolnitev (2. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Odgovornost posameznika in kolektivna odgovornost v kazenskem pravu

Damjan Korošec, 19.9.1996

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Damjan Korošec, Pravna praksa, 17-18/1996V organizaciji slovitega Instituta Max Planck za primerjalno in mednarodno kazensko pravo iz Freiburga v Breisgauu smo se v začetku julija v gradu Ringberg v kraju Tegernsee ob istoimenskem jezeru zbrali na mednarodnem kolokviju predstavniki Češke, Hrvaške, Nemčije, Avstrije, Grčije, Danske, Nizozem...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Zakon o kazenskem postopku

Avtor ni naveden, 19.9.1996

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 17-18/1996Načelno pravno mnenje VS RS 18. in 19. 6. 1996 Za pritožbo zoper sklep, s katerim zunajobravnavni senat po izreku obsodilne sodbe zavrne predlog za odpravo pripora, ni mogoče uporabiti določbe 4. odstavka 207. člena ZKP in je zato pritožba dovoljena.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Najem izterjevalca - napeljevanje h kaznivemu dejanju?

Janez Tekavc, 19.9.1996

Civilni sodni postopki, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Janez Tekavc, Pravna praksa, 17-18/1996V zadnjih letih se je razmahnil pojav "izterjevalcev". Izterjevalci za določeno provizijo izterjajo dolg, ob tem pa dolžniku bolj ali manj grozijo in včasih tudi povzročijo razne telesne poškodbe. Kaznovanje samih izterjevalcev niti ni problematično, problematično pa je kaznovanje upnikov, ki so za ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Odlog kazenskega pregona po 162. členu ZKP - ugodne izkušnje

Vlasta Nussdorfer, 19.9.1996

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Vlasta Nussdorfer, Pravna praksa, 17-18/1996Ni rečeno, da je novo vedno tudi dobro, in to se je v marsikaterem primeru potrdilo 1. 1. 1995, ko je začela veljati nova kazenska zakonodaja z zakonom o kazenskem postopku in kazenskim zakonikom Republike Slovenije.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Dogovor o nadomestilu za plačane denarne kazni za prekrške

Renato Vrenčur, 19.9.1996

Obligacije, Prekrški

Renato Vrenčur, Pravna praksa, 17-18/1996Ali je dopusten dogovor, s katerim se član poslovodstva, ki je odgovoren za določeno področje dela, dogovori o nadomestilu za plačane denarne kazni za prekrške, ki jih je dolžan plačati kot odgovorna oseba pravne osebe? Sprejet je namreč predpis, na podlagi katerega mora družba izpolnjevati dodat...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Meja med dopustnimi poslovnimi odločitvami in kriminalom

mag. Božidar Merc, 19.9.1996

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Božidar Merc, Pravna praksa, 17-18/1996Mejo med družbeno dopustnimi in nedopustnimi ravnanji v sodobni družbi določa več dejavnikov, ki imajo vlogo kriterijev. V vseh sferah družbenega življenja in delovanja ti kriteriji običajno niso isti in tudi ne enako precizno določeni. Mejo med družbeno dopustnim in nedopustnim ravnanjem običajno d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Kazenski zakonik

Avtor ni naveden, 19.9.1996

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 17-18/1996Načelno pravno mnenje - občna seja VS RS 18. in 19. 6. 1996 Z izrazom "v zvezi s kazenskim postopkom" v 86. členu ter 3. odstavku 105. člena Kazenskega zakonika Republike Slovenije je mišljen tudi predkazenski postopek, ki se vodi zoper mladoletnika oziroma prej obsojeno osebo. (Problem je spr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄16

The Anatomy of the Nuremberg Trials

mag. Aleksander Čičerov, 5.9.1996

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Aleksander Čičerov, Pravna praksa, 16/1996Čas je, da se znova vprašamo, ali se vojni zločini izplačajo? Knjiga avtorja Telforda Taylorja nam kaže ozadje nekega, ne tako oddaljenega procesa zoper vojne zločince. Medtem, ko se v Haagu že začenja nov "Nürnberški proces" zoper balkanske vojne zločince, je branje navedenega dela kot svojevrstna ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄16

Preizkus določbe KZ - izkazani pravni interes

Avtor ni naveden, 5.9.1996

Ustavno sodišče, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 16/1996Ni izkazan pravni interes za preizkus ustavnosti dopločbe Kazenskega zakonika o kaznivem dejanju, če je podana le možnost ali verjetnost, da bo pobudnik zaradi kaznivega dejanja po tej določbi preganjan. Sklep US RS, št. U-I-30/94 z dne 14. 5. 1996
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄16

Pravica do rehabilitacije in odškodnine

Avtor ni naveden, 5.9.1996

Obligacije, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 16/1996Določba prvega odstavka 546. člena Zakona o kazenskem postopku (Ur. l. RS, št. 63/94) in določba prvega odstavka 250. člena Zakona o prekrških (Ur. l. SRS, št. 25/83 itd. in Ur. l. RS, št. 10/91 itd. ) nista v skladu z ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄16

Priporni razlogi - izkazani pravni interes

Avtor ni naveden, 5.9.1996

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 16/1996Odločba ustavnega sodišča o ugotovljeni neustavnosti zakonske določbe učinkuje rega omnes, torej tudi za pobudnika, ki v ponovnem postopku za oceno ustavnosti ne bi mogel doseči drugačne odločitve ustavnega sodišča. Ker se tako s ponovno začetim postopkom za oceno ustavnosti ne bi v ničemer spremeni...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Zakon o kazenskem postopku - obvezen pripor

Avtor ni naveden, 1.8.1996

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 15/19961. Razveljavijo se naslednje določbe Zakona o kazenskem postopku ( Ur. l. RS, št. 63/94): - prvi odstavek 201. člena in prvi odstavek 361. člena, - besedilo drugega odstavka 202. člena, ki se glasi: "kratko obrazložitev, v kateri mora biti razlog za pripor posebej obrazložen". 2.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
25(2) 24(2) 22-23(4) 20(3)
19(1) 17-18(8) 16(4) 15(3)
14(1) 13(1) 12(1) 11(1)
10(1) 9(2) 7(2) 6(2)
3-4(9) 2(1) 1(2)

Leto objave

< Vsi
1996(50)
> Januar(3) > Februar(9) > Marec(2) > April(2) > Maj(3) > Junij(2) > Julij(2) > Avgust(3) > September(12) > Oktober(4) > November(6) > December(2)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.4. KAZNOVALNO PRAVO 2.4.1. Kazniva dejanja in gospodarski prestopki 2.4.2. Kazenski postopek 2.4.3. Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev 2.4.4. Prekrški

Avtorji

AB CĆČ D ĐEF GHIJK L M N OP QR S ŠT UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov