O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 51)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄25

Izterjava denarne kazni na kraju prekrška

Robert Zonta, 24.12.1997

Prekrški

Robert Zonta, Pravna praksa, 25/1997Primer: Državljan Janez K. je po pošti prejel plačilni nalog z obvestilom o prekršku Postaje prometne policije, iz katerega je bilo razvidno, da je dne 22. 9. 1997 ob 10.35 kot voznik osebnega avtomobila kršil določila 33. točke prvega odstavka 229. člena zakona o temeljih varnosti cestnega prometa ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄25

Zakon o kazenskem postopku: Hišna preiskava - navzočnost dveh prič

Avtor ni naveden, 24.12.1997

Ustavno sodišče, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 25/1997Pravno mnenje, sprejeto na občni seji 19. junija 1997 Ko hišno preiskavo odredi sodišče, morata biti pri njej po tretjem odstavku 216. člena ZKP obvezno navzoči dve polnoletni osebi kot priči, saj v takih primerih izjema, določena v tretjem odstavku 218. člena ZKP, ne velja.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Spremembam kazenske zakonodaje ob rob

Boštjan Penko, 11.12.1997

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Boštjan Penko, Pravna praksa, 24/1997Spoštovani urednik, odgovoren tudi za te vrstice! Opravičujem se, ker nisem v celoti sledil vašemu predlogu za temo uvodnega prispevka te številke PP. Spremembe kazenske zakonodaje, ki naj bi jih v kratkem predstavil, so sicer pomembne in aktualne, vendar menim, da se z njimi lahko seznani vsak stro...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Usklajenost slovenske kazenske zakonodaje s Pekinškimi pravili

Katja Filipčič, 11.12.1997

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Katja Filipčič, Pravna praksa, 24/1997Prizadevanja za internacionalno varstvo otrokovih pravic segajo še v obdobje Lige narodov, ki je sprejela konvencijo o prepovedi trgovanja z ženskami in otroci (1921) in suženjstva in trgovine s sužnji (1926). Mednarodna organizacija dela, ki je bila ustanovljena 1919, je sprejela številne konvencij...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Občinski odlok - medsebojna skladnost, veljavnost, urejanje prekrškov

Avtor ni naveden, 11.12.1997

Lokalna samouprava, Prekrški

, Pravna praksa, 24/1997V Odloku o začasnem financiranju zagotovljene porabe in drugih nalog iz proračuna Občine Tržič za leto 1997 (Ur. l. RS, št. 33/97) se odpravita 8. člen in 10. člen v delu, ki se glasi: "uporablja pa se od 1. 1. 1997 dalje". Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti 2. člena Odloka o začasnem fi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Volitve sodnikov za prekrške

Avtor ni naveden, 11.12.1997

Sodišča, Prekrški

, Pravna praksa, 24/1997Določbe 258.b, 258.c, 258.č, 258.f, 258.g, četrtega stavka tretjega odstavka 258.h in šestega odstavka 258. h člena Zakona o prekrških ter določba 21. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških se razveljavijo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Zakon o kazenskem postopku: Zahteva za preiskavo

Avtor ni naveden, 27.11.1997

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 23/1997Če se zunajobravnavni senat ali sodišče druge stopnje, ko odloča o pritožbi, ne strinja s pravno opredelitvijo kaznivega dejanja v sklepu o preiskavi, ne more razveljaviti sklepa o preiskavi z naročilom, da naj preiskovalni sodnik opravi določena preiskovalna dejanja, da bi se ugotovile okoliščine, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Zakon o kazenskem postopku: Obdolženec in zagovornik

Avtor ni naveden, 27.11.1997

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 23/1997Če je obdolženec v enem od kazenskih postopkov, ki se vodijo zoper njega, v priporu, ni obvezno, da bi imel zagovornika tudi v drugih kazenskih postopkih, ki ločeno tečejo zoper njega in v katerih zoper njega ni bil odrejen pripor. (Problem je sprožilo Okrožno sodišče v Kranju). Obrazložitev:
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄23

Zakon o kazenskem postopku: Kaznovanje priče - odločanje o pritožbi

Avtor ni naveden, 27.11.1997

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 23/1997Načelna pravna mnenja, sprejeta na občni seji 19. junija 1997 O pritožbi zoper sklep, s katerim sodnik posameznik okrajnega sodišča ali senat okrožnega sodišča kaznuje pričo, ki neopravičeno ne pride na glavno obravnavo, odloča višje sodišče. (Problem je sprožilo Okrožno sodišče v Ljubljani).
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

Posebna obravnava mladoletnih storilcev kaznivih dejanj

Janka Šolinc, 13.11.1997

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Janka Šolinc, Pravna praksa, 22/1997Študijski obisk na Danskem Na razpis Sveta Evrope v lanskem letu sva se med drugimi javili in bili izbrani sodnici Lea Kadunc-Ilič z Okrožnega sodišča v Ljubljani in Janka Šolinc z Okrožnega sodišča v Kranju. V času od 6. do 13. septembra 1997 sva obiskali Dansko in se seznanili z njihovim sistem...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

K "Ustavnost predkazenskih postopkov"

dr. Janez Šinkovec, 13.11.1997

Ustavno sodišče, Kazenski postopek

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 22/1997V prilogi pp, št. 20/97 je g. Janko Marinko polemiziral z mojim člankom o ustavnosti predkazenskih postopkov (glej prilogo pp, št. 17-18/97). V njem sem razlagal odločbe Ustavnega sodišča republike Slovenije in sem le v enem primeru navedel ameriške ugotovitve o metodah policijskega uvodnega preisko...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄21

Gospodarski kriminal: Klasični in novi elementi pri poslovnih goljufijah

Andrej Ferlinc, 30.10.1997

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Andrej Ferlinc, Pravna praksa, 21/1997Kaznivo dejanje goljufije je pravzaprav skozi ves razvoj kazenskega prava sodilo v "klasični repertoar" obravnavanja pred sodišči v večini sodobnih držav. Takojšnja prepoznavnost kaznivega dejanja z njegovimi bistvenimi zakonskimi znaki vred goljufijo tudi nedvomno uvršča med t. i. "mala in se", to ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄20

K "Pristojnosti centrov za socialno delo - odvzem ogroženega otroka"

Drago Ribaš, 16.10.1997

Zakonska zveza in družinska razmerja, Kaznovalno pravo

Drago Ribaš, Pravna praksa, 20/1997V zvezi s člankom "Pristojnosti centrov za socialno delo - odvzem ogroženega otroka" avtorice dr. Mateje Končina Peternel, objavljenim v pp, št. 16/97, bi rad izrazil nestrinjanje, in sicer glede navedb v 1. točki prispevka, kolikor se nanaša na pristojnosti policije. Gre za primer, ko starši del...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄20

Kazenskopravni sistemi in izzivi organizirane kriminalitete

Damjan Korošec, 16.10.1997

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Damjan Korošec, Pravna praksa, 20/1997Ugledno "Mednarodno združenje za kazensko pravo" ("Association internationale de droit penal - AIDP") je v okviru priprav na XVI. mednarodni kongres kazenskega prava, ki bo leta 1999 na Madžarskem, organiziralo več t. i. pripravljalnih srečanj teoretikov in praktikov s področja boja zoper organizira...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄20

Odmevi: Ob zapisu "Ustavnost predkazenskih postopkov"

Janko Marinko, 16.10.1997

Ustavno sodišče, Kazenski postopek

Janko Marinko, Pravna praksa, 20/1997V Prilogi pp, št. 17-18/97 je dr. Janez Šinkovec v članku z naslovom "Ustavnost predkazenskih postopkov" predstavil svoj pogled na problematiko predkazenskih postopkov in svoja izvajanja argumentiral predvsem s primeri iz sodne prakse sodišč v ZDA. Navajeni smo že, da se v našo zakonodajo vnašajo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄19

Unifikacija kazenskega prava ali modelni kazenski zakonik za združeno Evropo?

dr. Zvonko Fišer, 2.10.1997

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Zvonko Fišer, Pravna praksa, 19/1997Sredi septembra letos je založba CEDAM iz Padove, specializirana za učbenike in strokovno literaturo, ki izdaja tudi knjige ter revije z različnih pravnih področij, organizirala mednarodni posvet o nadnacionalnih izkušnjah na področju kazenskega prava v Evropi (Esperienze giuridico-penali transnazio...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄19

Avstrija

Aleksander Karakaš, 2.10.1997

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Aleksander Karakaš, Pravna praksa, 19/1997ureditev sodstva, sistema kazenskih sankcij in pripravljalnega kazenskega postopka Zapiski s treh predavanj prof. dr. Karla Heinza Probsta v Mariboru V drugi polovici meseca marca 1997 smo v okviru programa CEEPUS(*1) na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru gostili dr. Karla Heinza Probsta, so...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Razlaga 145. člena ZIKS: Pripombe k odločbi Ustavnega sodišča

Aljoša Rupel, 18.9.1997

Ustavno sodišče, Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Aljoša Rupel, Pravna praksa, 17-18/1997Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS, Ur. l. SRS št. 17/78, 8/90, Ur. l. RS št. 12/92) ureja v 145. členu vrnitev zaplenjenega premoženja obsojencu, če je kazen zaplembe premoženja razveljavljena. Po 2. odst. 145. člena ZIKS vrne zaplenjeno premoženje ali povrne vrednost tega premoženja, če v...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Ustavnost predkazenskih postopkov

dr. Janez Šinkovec, 18.9.1997

Ustavno sodišče, Kazenski postopek

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 17-18/1997Ustavno sodišče je v nekaj primerih obravnavalo problematiko predkazenskega postopka, pri čemer smo naleteli na nekatera sporna tolmačenja določb zakona o kazenskem postopku s strani organov za notranje zadeve, v enem primeru pa je Ustavno sodišče razveljavilo odločbe okrožnega, višjega in vrhovnega...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Posebne operativne metode in sredstva ter delitev procesnih funkcij v predkazenskem postopku

dr. Zvonko Fišer, 18.9.1997

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Zvonko Fišer, Pravna praksa, 17-18/1997Skoraj povsem normalno je, če že ne čisto zakonito, da uvedba novih pravnih institutov odpre dotlej neznane teoretične probleme in povzroči praksi večje ali manjše težave. To velja tudi za t. i. posebne operativne metode in sredstva(*1): po eni strani je njihova uzakonitev pomenila olajšanje, saj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄16

ZKP - pripor, ponovitvena nevarnost

Avtor ni naveden, 4.9.1997

Ustavno sodišče, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 16/1997Pobuda za oceno ustavnosti 3. točke drugega odstavka 201. člena Zakona o kazenskem postopku ter določb Zakona o kazenskem postopku, ki urejajo postopek odločanja o odreditvi, podaljšanju in odpravi pripora, se zavrne.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄16

Kazenska odgovornost pravnih oseb in EU

Damjan Korošec, 4.9.1997

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Damjan Korošec, Pravna praksa, 16/1997Prispevek je bil pripravljen na "Europa institut" ("Evropskem inštitutu") Pravne fakultete Univerze v Amsterdamu v okviru enomesečne raziskovalne štipendije Evropske unije iz programa "TEMPUS". KAZENSKO PRAVO IN EVROPSKA UNIJA? Poznavalci ustroja in prava Evropske unije ob različnih priložnost...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Izvrševanje kazenskih sankcij - odškodnine

Avtor ni naveden, 24.7.1997

Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

, Pravna praksa, 14-15/1997Drugi odstavek 145. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij ni v neskladju z ustavo, če se razlaga tako, da je po ustanovitvi občin kot samoupravnih lokalnih skupnosti zavezanec za te določbe le Republika Slovenija.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Računalniška kriminaliteta

Dejan Markovič, 24.7.1997

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Dejan Markovič, Pravna praksa, 14-15/1997V času od 9. do 13. junija je hrvaško Ministrstvo za notranje zadeve v Dubrovniku organiziralo 2. seminar na temo računališke kriminalitete (computer crime). Od številnih povabljenih tujih gostov smo se omenjenega seminarja udeležili le predstavniki Slovenije in Ukrajine medtem, ko so bili preostali...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄14-15

Iz sodnih arhivov: Primer Mice Cekunjačeve

Milan Petek, 24.7.1997

Sodišča, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Milan Petek, Pravna praksa, 14-15/1997Zgodba iz porumenelih sodnih spisov pripoveduje, da se je morala Mica Cekunjačeva, vdova po pokojnem Leopoldu Cekunjaču in dninarka z Malega brega, zagovarjati pred sodiščem zaradi tatvine kokoši. Po obtožbi, ki jo je spisal in na sodišču zastopal državni pravdnik, spoštovani doktor jusa Karlo Žabič...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
25(2) 24(4) 23(3) 22(2)
21(1) 20(3) 19(2) 17-18(3)
16(2) 14-15(4) 12(1) 11(1)
10(1) 9(3) 8(1) 7(2)
6(1) 5(3) 4(7) 3(4)
2(1)

Leto objave

< Vsi
1997(51)
> Januar(1) > Februar(11) > Marec(4) > April(3) > Maj(4) > Junij(2) > Julij(4) > September(5) > Oktober(6) > November(5) > December(6)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.4. KAZNOVALNO PRAVO 2.4.1. Kazniva dejanja in gospodarski prestopki 2.4.2. Kazenski postopek 2.4.3. Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev 2.4.4. Prekrški

Avtorji

AB CĆČDĐEF GHIJ K LM NOP QR SŠ TUVWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov