O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 31)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄36-37

Med Scilo in Karibdo

dr. Dragan Petrovec, 21.12.2000

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Pravoznanstvo

dr. Dragan Petrovec, Pravna praksa, 36-37/2000Pred časom so me vprašali, kakšna naj bi bila kazen, ki bi jo jaz štel za pravično. Ker je pretežni del mojega dela posvečen kaznovanju, bodisi v praksi ali pa na teoretski ravni, sem razmeroma hitro odgovoril. Kazen bi morala biti taka, da bi jo sodniki izrekli v dopustnih in za sodno prakso spreje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄28

Kazniva dejanja, povezana z ogroženimi rastlinskimi in živalskimi vrstami

Štefan Gostič, 12.10.2000

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Štefan Gostič, Pravna praksa, 28/2000V Sloveniji je 24. aprila 2000 začela veljati Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami - Konvencija CITES. Ministrstvo za okolje in prostor je skupaj z Upravo RS za varstvo narave 19. septembra organiziralo informativni seminar o vsebini omenje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄28

Odgovornost in demokracija

Andrej Ferlinc, 12.10.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Andrej Ferlinc, Pravna praksa, 28/2000Vprašanje odgovornosti - kazenske še posebej - je bilo že od nekdaj v središču proučevanja ne le kazenskega prava, pač pa tudi filozofije, psihologije in etike. Kaj pravzaprav pomeni "pravni naslov" za kazensko odgovornost, so se spraševali številni pravniki. Samo dejanje kot objektivna kategorija j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄28

Policijska provokacija: Ali bi bilo jabolko dovoljen dokaz?

Janko Marinko, 12.10.2000

Kazenski postopek

Janko Marinko, Pravna praksa, 28/2000Gospod Bog je rekel ženi: "Zakaj si to storila!" Žena je odgovorila: "Kača me je zapeljala in sem jedla."( Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je v zadevi Teixiera de Castro v. Portugal(*1) postavilo merila za presojo t. i. policijske provokacije.(*2) Kaj je policijska provokacija slo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄26

Nove kazenskopravne pristojnosti EU pred vrati?

dr. Damjan Korošec, 28.9.2000

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 26/2000Na pobudo in v organizaciji Evropske unije - Evropske komisije, v sodelovanju z Evropsko pravno akademijo ("Europäische Rechtsakademie - ERA") iz Trierja(*1) je v dneh od 15. do 16. septembra 2000 v prostorih Evropske pravne akademije v Trierju potekalo srečanje predstavnikov Evropske komisije z izb...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄26

Zakaj je toliko zapornikov?

Alenka Leskovic, 28.9.2000

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 26/2000V Sloveniji le redka raziskovalna dela zagledajo luč sveta v knjižni obliki. Raziskava Inštituta za kriminologijo pri ljubljanski pravni fakulteti sodi med redke izjeme, saj je objavljena v vsem dostopni knjižni publikaciji z naslovom Uveljavljanje novih institutov kazenskega materialnega in proc...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄26

Napredovanje zaposlenih v organih za prekrške

Avtor ni naveden, 28.9.2000

Prekrški, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 26/2000Ob preverjanju izpolnjevanja pogojev za napredovanje zaposlenih pri sodniku za prekrške se postavlja vprašanje, kdaj lahko napredujejo zaposleni, ki so bili 1. marca 1999. leta razporejeni v skladu z novim Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji strokovnih in administrativno tehnični...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄24-25

Intervju: "Menedžersko" upravljanje s kazenskopravnim sistemom

Irena Vovk, 14.9.2000

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Irena Vovk, Pravna praksa, 24-25/2000Pogovarjali smo se z dr. Zoranom Kandučem V Idriji rojeni doktor pravnih znanosti, kriminolog Zoran Kanduč, je raziskovalec na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in občasni predavatelj pri predmetu Kriminologija, član upravnega odbora Mednarodnega združenja za družbeno ob...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄21-22

Mednarodni seminar: Usklajeno proti trgovini z ljudmi v jugovzhodni Evropi

dr. Damjan Korošec, 27.7.2000

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 21-22/2000Svet Evrope je v sodelovanju z nekaterimi drugimi mednarodnimi organizacijami oziroma njihovimi službami v Atenah v dneh od 29. junija do 1. julija letos pripravil seminar o problematiki zatiranja trgovine z ljudmi, ki se je v zadnjem času še posebej razmahnila prav v jugovzhodni Evropi. Cilj semina...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄21-22

Pogled na modela kazenskega postopka

Blaž Kovačič, 27.7.2000

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Blaž Kovačič, Pravna praksa, 21-22/2000Ciklus predavanj profesorja Damaške na podiplomskem študiju kazenskega prava na PF v Ljubljani Na Pravni fakulteti v Ljubljani je v okviru podiplomskega študija kazenskega prava, ki ga organizira Katedra za kazenskopravne znanosti, opravil v tednu od 12. do 16. junija 2000 ciklus predavanj Mirjan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄18-19

Okrogla miza o korupciji

Petra Mahnič, 29.6.2000

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Petra Mahnič, Pravna praksa, 18-19/2000VI. Dnevi javnega prava V okviru VI. Dnevov javnega prava, ki so od 5. do 7. junija 2000 potekali v Portorožu, je bila organizirana tudi okrogla miza s tematskim naslovom korupcija. Nekajmesečno raziskovalno delo petih študentov Pravne fakultete v Ljubljani pod mentorstvom dekana prof. dr. Janeza...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄17

Kazenski postopek: Priporni ukrepi v policijski praksi

mag. Bećir Kečanović, 15.6.2000

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 17/2000Novela Zakona o kazenskem postopku (Ur. list RS, št. 72-3622/98) je z uvedbo t.i. nadomestnih pripornih ukrepov prinesla določene novosti za varstvo osebne svobode obdolženca. Z uvajanjem hišnega pripora, javljanja na policijski postaji in prepovedi približevanja določenemu kraju ali osebi v procesn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄16

Kazensko pravo: Institut dejanja majhnega pomena

Andrej Ferlinc, 8.6.2000

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Andrej Ferlinc, Pravna praksa, 16/2000Med izključitvijo protipravnosti in izključitvijo kaznivosti Posvetovanje v Portorožu ob koncu aprila (18. in 19.) o bagatelni kriminaliteti(*) je pokazalo, da je obravnavanje bagatelne kriminalitete - v nasprotju z nekaterimi pričakovanji glede na izbrano temo - izredno pomembno. Na povečan pome...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Ustavno sodišče RS: Prekrški - zahteva za sodno varstvo

Avtor ni naveden, 25.5.2000

Ustavno sodišče, Prekrški

, Pravna praksa, 14-15/2000Člen 202 Zakona o prekrških (Ur. l. SRS, št. 25/83, 36/83 - popr., 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 39/96, 61/96 - odl. US, 35/97, 73/97 - odl. US, 87/97 in 73/98) je v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄14-15

Bagatelna kriminaliteta - v teoriji in praksi

dr. Damjan Korošec, 25.5.2000

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 14-15/2000S srečanja kazenskih sodnikov in državnih tožilcev V skupni organizaciji Pravne fakultete v Ljubljani, Centra za izobraževanje v pravosodju, Slovenskega sodniškega društva, Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Društva državnih tožilcev Slovenije in Društva za kazensko prav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄13

Mednarodno sodstvo: Na poti k ustanovitvi stalnega mednarodnega kazenskega sodišča

Gorazd Bohte, 11.5.2000

Sodišča, Kazenski postopek

Gorazd Bohte, Pravna praksa, 13/2000Rimski statut - bolje nekaj kot nič Prizadevanja za ustanovitev stalnega mednarodnega kazenskega sodišča so dosegla vrhunec s kodifikacijsko diplomatsko konferenco, ki je potekala leta 1998 v Rimu in posledičnim sprejemom Rimskega statuta. Sodišče bo začelo delovati, ko bo Rimski statut, ki se v ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄13

Kazenski postopek: Snemanje glavnih obravnav

Boštjan Tratar, 11.5.2000

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Boštjan Tratar, Pravna praksa, 13/2000Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 72/98) je na novo uredil sestavo zapisnika o glavni obravnavi kot v predpisani obliki in vsebini sestavljen zapis o opravljenem procesnem dejanju- glavni obravnavi. 314. člen ZKP tako sedaj določa, da "sestavljata zap...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄13

Ni vse zlato, kar se sveti

Andrej Ferlinc, 11.5.2000

Kazenski postopek

Andrej Ferlinc, Pravna praksa, 13/2000Polemika s prispevkom Zvjezdana Radonjiča "Kontradiktornost ali ne?", objavljenega v prilogi PP, št. 9/2000, str. VI-VIII Prijetno je spoznanje, da tudi drugi - med njimi avtor prispevka, s katerim se mi zdi vredno polemizirati - kažejo interes do proučevanja zakonskega in praktičnega uveljavljan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄13

Ustavno sodišče RS: Varnost cestnega prometa - sankcije po KZ in ZVCP

Avtor ni naveden, 11.5.2000

Ustavno sodišče, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 13/2000Prvi odstavek 215. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Ur. l. RS, št. 30/98) se razveljavi, razen v delu, ki se nanaša na osebe iz drugega odstavka 215. člena tega zakona.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄11-12

Mednarodno sodstvo: Haaški mednarodni kazenski tribunal

Gorazd Bohte, 20.4.2000

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Gorazd Bohte, Pravna praksa, 11-12/2000Mednarodna roka pravice za kaznovanje hudih kršitev mednarodnega humanitarnega prava na območju nekdanje SFRJ po letu 1991 Haaški ad hoc mednarodni kazenski tribunal za hudodelstva na območju nekdanje SFRJ (skupaj s podobnim za Ruando) predstavlja prvi primer mednarodnega kazenskega sodišča po Nü...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄11-12

Kazenskopravno varstvo časti in svoboda medijev

dr. Damjan Korošec, 20.4.2000

Človekove pravice, Kazenski postopek

dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 11-12/2000Svobodna katedra Pravne fakultete v Ljubljani "Svobodna katedra na ljubljanski pravni fakulteti - pripravljena 5. aprila - je bila nekaj posebnega, saj je svoja dognanja o kazenskopravnem varstvu časti v luči svobode medijev predstavila skupina študentov. Pod strokovnim somentorstvom prof. dr. Al...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄10

Meje (samo)omejevanja države ali kakor nam drago

dr. Matjaž Jager, 13.4.2000

Kazenski postopek, Pravoznanstvo

dr. Matjaž Jager, Pravna praksa, 10/2000Meta analizo kazenskega procesa običajno - oziroma kot bi dejal profesor Bogomir Sajovic: "šolsko" - zastavimo kot iskanje pravega razmerja med učinkovitostjo postopka in obsegom varovanja človekovih pravic (predvsem obdolženca). V luči takšnega "tehtanja" je predavanje o samoomejevanju države oziro...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄8

Nasilje za zaprtimi vrati

mag. Katja Škrubej, 16.3.2000

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Katja Škrubej, Pravna praksa, 8/2000Svobodna katedra PF v Ljubljani V okviru ciklusa predavanj Svobodne katedre je 2. februarja svoj prispevek "Kazenskopravno obravnavanje nasilja v družini" predstavila dr. Katja Filipčič, asistentka pri Katedri za kazenskopravne znanosti Pravne fakultete v Ljubljani. Predavanju je sledila dokaj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄8

Novela zakona o prekrških

Petra Čas, 16.3.2000

Prekrški

Petra Čas, Pravna praksa, 8/2000V PP, št. 5-6/2000 je g. Boštjan Tratar predstavil nekaj novosti iz predlagane že devete novele zakona o prekrških, ki naj bi jih državni zbor sprejel po hitrem postopku. Predlagana novela je sporna z več vidikov, vendar nameravam osvetliti le nekatere.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄5-6

Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja

dr. Krešo Puharič, 17.2.2000

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Krešo Puharič, Pravna praksa, 5-6/2000Berljivo, strokovno poglobljen in sporočilno upoveden komentar, katerega mimobežni oris je zdaj pred slovenskimi bralci, je pomemben avtorski in založniški dosežek. Avtorski zato, ker nam razkriva, v čem je bistvo odločitve o sodelovanju treh priznanih pravnikov, dr. Ivana Beleta, mag. Mitje Deis...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
36-37(1) 28(3) 26(3) 24-25(1)
21-22(2) 18-19(1) 17(1) 16(1)
14-15(2) 13(4) 11-12(2) 10(1)
8(2) 5-6(3) 4(2) 1(2)

Leto objave

< Vsi
2000(31)
> Januar(2) > Februar(5) > Marec(2) > April(3) > Maj(6) > Junij(3) > Julij(2) > September(4) > Oktober(3) > December(1)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.4. KAZNOVALNO PRAVO 2.4.1. Kazniva dejanja in gospodarski prestopki 2.4.2. Kazenski postopek 2.4.4. Prekrški

Avtorji

AB CĆČ DĐEF G HIJ K L M NOP QRSŠ T UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov