O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 90)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄49-50

Raziskovalni eksperiment - poziv k sodelovanju!

mag. Ciril Keršmanc, 22.12.2011

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Ciril Keršmanc, Pravna praksa, 49-50/2011 Odnos med pravno teorijo in prakso je večkrat predmet bolj ali manj pikrih izjav in komentarjev tako z ene kot tudi z druge strani. Nekateri teoretiki praktičen pristop k znanosti hitro označijo za njeno vulgarizacijo, na drugi strani pa tudi nekateri praktiki niso najbolj navdušeni nad pretira
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄49-50

Prebiranje obtožbe odhaja v zgodovino

dr. Zvonko Fišer, 22.12.2011

Kazenski postopek

dr. Zvonko Fišer, Pravna praksa, 49-50/2011 Bilo je nekoč, precej na začetku moje tožilske kariere. Znancu, nepravniku, so na prehodu za pešce zbili otroka (nič hudega, na srečo, tedaj smo še preganjali tudi za lahko telesno poškodbo), pa je bil kot zastopnik oškodovanca povabljen na glavno obravnavo. Ko sem ga srečal nekaj dni pozneje,
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄49-50

Dovoljenost zahteve za varstvo zakonitosti - odločbe v zvezi z izvrševanjem kazenske sankcije

Avtor ni naveden, 22.12.2011

Kazenski postopek, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 49-50/2011Sklep I Ips 123/2011, 8. september 2011 (v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Kopru II Kp 128/2010) ZKP - prvi odstavek 420. člena, tretji odstavek 421. člena KZ-1 - četrti odstavek 86. člena KZ - četrti odstavek 107. člena Zahteva za varstvo zakonitosti zoper sodne odločbe, izdane v fazi izvršev
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄48

Izdaja odredbe po 219.a členu ZKP

Kavšek Nuša, Bele Vid, 15.12.2011

Kazenski postopek

Nuša Kavšek, Vid Bele, Pravna praksa, 48/2011 Z novelo Zakona o kazenskem postopku (ZKP-J) sta bili v Zakon o kazenskem postopku (ZKP) uvrščeni določbi 219.a in 223.a člena. Določbi sta bili sprejeti kot odziv na odločbo Ustavnega sodišča Up-106/05 z dne 2. oktobra 200
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄48

Je naložitev zaporne kazni med postopkom vračanja v skladu s pravom EU?

Katarina Vatovec, 15.12.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 48/2011Sodba v zadevi Alexandre Achughbabian proti Préfet du Val-de-Marne, C-329/11, 6. december 2011 (veliki senat) Luksemburško Sodišče je že razlagalo t. i. Direktivo o vračanju v zadevi alžirskega državljana El Dridija, ki mu
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄48

Kaznivo dejanje šikaniranja na delovnem mestu

Avtor ni naveden, 15.12.2011

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 48/2011Sodba I Ips 7226/2009-39, 15. september 2011 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Celju II Kp 7226/2009) KZ-1 - prvi odstavek 197. člena V obravnavanem primeru je za ugotovitev obstoja zakonskih znakov kaznivega dejanja šikaniranja na delovnem mestu odločilnega pomena nastop prepovedanih posledic p
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄47

Še o kritični obravnavi nove pravne ureditve krivde

Avtor ni naveden, 8.12.2011

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 47/2011V prilogi PP, št. 46/2011, je bil na strani II objavljen prispevek mag. Andreja Ferlinca Kritična obravnava nove pravne ureditve krivde v slovenski kazenski zakonodaji. Avtor med drugim navaja: "Pri tem spreminjanju niti predlagatelj ni zanikal svoje ambicije, da določbe o krivdi, ki jih je predlag
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄47

Neupravičena proizvodnja in promet z mamili - stek izvršitvenih dejanj

Avtor ni naveden, 8.12.2011

Kazenski postopek

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 47/2011Sodba I Ips 4/2011, 1. september 2011 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru Kp 149/2009) KZ - prvi odstavek 196. člena ZKP - prva točka 372. člena Sodišče, ki je v izreku sodbe upoštevalo določeno količino mamila zgolj pri izvršitveni obliki proizvodnje mamila, ne pa tudi pri hrambi mamila,
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄46

Kaznivost nezakonitega prenašanja avtorskih del prek interneta po novem

dr. Sabina Zgaga, 1.12.2011

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Sabina Zgaga, Pravna praksa, 46/2011 Odkar je bila pred tedni sprejeta nova novela h Kazenskemu zakoniku (KZ-1B), visi med računalniškimi navdušenci v zraku vprašanje, ali je spletno piratstvo kaznivo dejanje ali ne. Natančneje, ali zasebni uporabnik, ki z interneta na svoj računalnik prenese ne
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄46

Legitimnost kazenskopravnega poseganja v predpolje kaznivega dejanja

dr. Ljubo Bavcon, 1.12.2011

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Ljubo Bavcon, Pravna praksa, 46/2011Prispevek je bil pripravljen in predstavljen na Konferenci kazenskega prava in kriminologije, 15. novembra 2011 na Bledu. Objavljamo njegovo posodobljeno in spremenjeno različico. Ko sem sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja pripravljal monografijo o političnih deliktih,1<
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄46

Kritična obravnava nove pravne ureditve krivde v slovenski kazenski zakonodaji

mag. Andrej Ferlinc, 1.12.2011

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Andrej Ferlinc, Pravna praksa, 46/2011 Krivda ni le eden od osrednjih pojmov kazenskega prava in temeljni element v strukturi splošnega pojma kaznivega dejanja. Kot rezultat tisočletnega razvoja, ki je privedel k uveljavitvi načela subjektivne odgovornosti in s tem odgovornosti za krivdo, je enako
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄45

Razžalitev časti - protipravnost

Avtor ni naveden, 24.11.2011

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 45/2011Sodba II Ips 195/2010, 26. september 2011 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani I Cp 703/2009) OZ - prvi odstavek 131. in 179. člena Na načelni ravni ni mogoče izključiti prisoje denarne odškodnine v primeru, ko z nedopustnim ravnanjem drugi niso seznanjeni, torej, ko ne pride do posega v u
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄45

V ospredju novosti kazenske zakonodaje

Andreja Tratnik, 24.11.2011

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 45/2011 Dogajanje na področju kazenskega prava je v zadnjih časih precej burno. Zlasti v novembru 2011. Za to je s sprejemom treh pomembnih novosti v slovenski kazenski zakonodaji poskrbel predvsem zakonodajalec. Pa tudi GV Založba in PF Univerze v Ljubljani, ki sta
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Prikriti preiskovalni ukrepi v sodni praksi

Kavšek Nuša, Bele Vid, 17.11.2011

Kazenski postopek

Nuša Kavšek, Vid Bele, Pravna praksa, 44/2011Prispevek je nastal pri pripravi odgovorov na vprašanja sodnikov o sodni praksi Vrhovnega sodišča v zvezi s prikritimi preiskovalnimi ukrepi in so ga vrhovni sodnici Barbara Zobec in Vesna Žalik ter višji sodnik Aleš Arh predstavili na delavnicah Kazenskopravne sodniške šole v Portorožu, 26.-28. sep
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Nadaljevano kaznivo dejanje - povezovalni elementi - res iudicata

Avtor ni naveden, 17.11.2011

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 44/2011Sodba I Ips 18724/2010-49, 15. avgust 2011 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru IV Kp 18724/2010) ZKP - tretja točka 372. člena KZ-1 - 54. člen Pri konstrukciji nadaljevanega kaznivega dejanja gre za fikcijo, da je bilo storjeno le eno kaznivo dejanje. Njena uporaba mora biti zato nujno za
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Koliko stane mobing?

mag. Tanja Pirnat, 17.11.2011

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Delovna razmerja

mag. Tanja Pirnat, Pravna praksa, 44/2011Ob pregledu do zdaj objavljenih prispevkov na temo mobinga sem bila presenečena nad dvojim: da prispevkov, vsaj s pravnega področja, ni veliko (čeprav je na splošno zaslediti veliko "govora" o mobingu) in da je večina prispevkov, pa tudi drugih zapisov (na primer na internetu), z nepravnih (sociološkega, zdravstvenega, psihološkega in podobnih) področij.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄43

Ureditev poravnavanja v ZDT-1

mag. Jožef Kovač, 10.11.2011

Kazenski postopek

mag. Jožef Kovač, Pravna praksa, 43/2011Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča ustanove, v kateri je avtor zaposlen. Pozdraviti je treba rešitev v novem Zakonu o državnem tožilstvu (ZDT-1), s katerim so bile določbe o poravnalcih v kazenskem postopku povzdignjene na zakonsko raven in
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄41-42

KZ-1B

Irena Vovk, 27.10.2011

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Irena Vovk, Pravna praksa, 41-42/2011Poslanci Državnega zbora so na zadnji redni seji 18. oktobra potrdili novelo Kazenskega zakonika (KZ-1B), ki prinaša pomembne spremembe in ukrepe za učinkovitejši pregon gospodarske kriminalitete. Odslej bo tako izraz "gospodarska dejavnost" pomenil "vsako dejavnost, ki se opravlja proti plačilu na trgu" in tudi "vsako dejavnost, ki se za dogovorjeno ali predpisano plačilo opravlja poklicno ali organizirano".
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄38

Opisi gospodarskih kaznivih dejanj kot dejavnik (ne)učinkovitosti boja proti gospodarskemu kriminalu

dr. Liljana Selinšek, 6.10.2011

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Liljana Selinšek, Pravna praksa, 38/2011Kljub številnim prizadevanjem na različnih ravneh naši državi še ni uspelo najti uspešne formule za boj proti gospodarskemu kriminalu. V tej formuli so zelo pomemben element opisi (inkriminacije) gospodarskih kaznivih dejanj. Če želimo učinkovit in vsestransko - torej tako do storilcev kot tudi do družbe in poštenih državljanov - pravičen končni rezultat posameznih postopkov in sistema kot celote, bo treba prej ko slej ustrezno (in) poglobljeno pozornost nameniti tudi tem opisom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄38

Razsojeno

Toni Tovornik, 6.10.2011

Prekrški

Toni Tovornik, Pravna praksa, 38/2011Sodišče prve stopnje je 30. decembra 2010 storilcu prekrška s sklepom izreklo prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja za vse kategorije motornih vozil, za katere je imel vozniško dovoljenje na dan 31. avgusta 2009, ko je dosegel 18 kazenskih točk v cestnem prometu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄38

Različni pristopi prekrškovnih reform

Čas Petra, Orel Nuša, 6.10.2011

Prekrški

mag. Petra Čas, mag. Nuša Orel, Pravna praksa, 38/2011Področje prekrškov je eden tistih temeljev, na katerih se gradi pravna država, saj prekrški zajemajo zelo široko področje bivanja državljanov in se zato z njimi v vseh državah tako ali drugače srečuje večina prebivalstva, je na Konferenci o regionalnem sodelovanju organov, pristojnih za odločanje v zadevah prekrškovnega prava, in izmenjavi izkušenj pri oblikovanju prekrškovne prakse poudarila regionalna svetovalka pri Evropski banki za obnovo in razvoj mag. Mihaela Ristovska. Konferenca je potekala 20. in 21. septembra v Beogradu, pod pokroviteljstvom veleposlaništva Nizozemske pa jo je organiziralo Združenje sodnikov prekrškovnih sodišč Republike Srbije v sodelovanju z USAID in Institutom ISC.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄37

Korupcija v kazenski in protikorupcijski zakonodaji

dr. Liljana Selinšek, 29.9.2011

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Liljana Selinšek, Pravna praksa, 37/2011Korupcija je danes široko teoretično obravnavan pojem, pereč globalni problem in težko obvladljiv pojav na ravni odkrivanja, pregona in sojenja. Zaradi slednjega jo je razmeroma težko tudi uspešno preprečevati. Države se s korupcijo spopadajo na različne načine, ki jih skušajo vsaj na osnovni ravni vzpostaviti in/ali poenotiti mednarodni dokumenti s področja boja zoper korupcijo, povsod pa so temeljni parametri uspešnega preganjanja in preprečevanja korupcije zapisani v zakonih oziroma drugih pravnih aktih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄37

Drobitev predpisov ali njihova simbiotična združitev?

dr. Marko Pavliha, 29.9.2011

Prekrški

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 37/2011Slovenski pravniki smo svojevrsten ceh, saj se njegovi člani in članice praviloma ne strinjamo o ničemer, tem raje pa se cinično grajamo, če nas je le kdo pripravljen gledati, poslušati, brati in po možnosti plačati, prenašati pa nas tako ali tako skoraj nihče ne mara. Kakopak ni nič narobe z dobrohotno kritiko, neetično in neokusno pa je bodisi ignoriranje mnenja in sporočila koga drugega ali pa šentflorjansko skoparjenje s pohvalo, še zlasti do mlajših kolegic in kolegov, ki jih tako že na začetku kariere demotiviramo in jim odpihnemo osvežujoč veter iz napetih jader.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄36

ZP-1G in nova prometna zakonodaja - korak v pravo smer?

Suzana Gril, 22.9.2011

Prekrški

Suzana Gril, Pravna praksa, 36/2011Minilo je šest let od začetka uporabe Zakona o prekrških (ZP-1). V tem času je bil zakon že velikokrat spremenjen in dopolnjen, zadnja sprememba ZP-1G je začela veljati 13. marca 2011. Ta je sledila spremembam, ki jih je zakonodajalec letos uvedel na področju varnosti cestnega prometa. Konec leta 2010 so namreč takrat veljavni Zakon o varnosti v cestnem prometu (ZVCP-1) nadomestili štirje novi predpisi, in sicer Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), Zakon o voznikih (ZVoz), Zakon o motornih vozilih (ZMV) in Zakon o cestah (ZCes-1). Vsi štirje novi zakoni so se začeli uporabljati 1. julija 2011. Razlog za tako prenovo naj bi bilo lažje izvajanje zelo obsežnih vsebin, ker naj bi bil ZVCP-1 preobsežen, nepregleden in neprijazen do uporabnikov. Z ureditvijo celotne materije iz ZVCP-1 po posameznih sklopih in v posameznih predpisih naj bi bila tako za organe, ki na tem področju opravljajo svoje naloge, kot tudi za storilce prekrškov, pa tudi vse druge, ki se s tem področjem srečujejo v praksi, uporaba teh predpisov preprostejša, preglednejša in boljša. Sprememba ZP-1G, ki je sledila sprejetju nove prometne zakonodaje, se večinoma navezuje na rešitve, ki so jih prinesli novi predpisi, in je bila v tem pogledu torej nujna, kljub temu pa lahko vnovič in še enkrat več ugotovimo, kako nepremišljeno je ravnanje države na področju prekrškovnega prava, ki z vsako spremembo poskuša popravljati napake iz prejšnjih novel. To pa v praksi povzroča le še večje težave.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄36

Tudi odvetniki in računovodski servisi morajo preprečevati pranje denarja in financiranje terorizma

Mojca Kunšek, 22.9.2011

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 36/2011V poslovnem primežu Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT) velja sicer že več let, konkretneje pa se je začel izvajati šele v preteklem letu, ko je Urad za preprečevanje pranja denarja
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
49-50(3) 48(3) 47(2) 46(3)
45(2) 44(3) 43(1) 41-42(1)
38(3) 37(2) 36(4) 34(5)
32(4) 30-31(7) 28-29(1) 27(4)
26(4) 24-25(2) 23(3) 22(3)
20(2) 19(1) 18(1) 17(2)
15-16(1) 14(1) 13(3) 10(1)
9(3) 8(4) 6-7(2) 5(3)
4(2) 3(1) 2(2) 1(1)

Leto objave

< Vsi
2011(90)
> Januar(4) > Februar(7) > Marec(8) > April(5) > Maj(6) > Junij(8) > Julij(9) > Avgust(11) > September(11) > Oktober(4) > November(6) > December(11)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.4. KAZNOVALNO PRAVO 2.4.1. Kazniva dejanja in gospodarski prestopki 2.4.2. Kazenski postopek 2.4.3. Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev 2.4.4. Prekrški

Avtorji

A B C ĆČ DĐE F G HIJ K L M N O P QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov