O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 54)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄44

MKS: Sodelovanje med RS in MKS

mag. Andrejka Krumpak, 12.12.2002

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Andrejka Krumpak, Pravna praksa, 44/2002Zakon o sodelovanju med RepublikoSlovenijo (RS) in Mednarodnim kazenskim sodiščem (MKS)(*1), ki določa dolžnost sodelovanja z MKS v polni meri in brez zadržkov pri preiskavi in tudi pri pregonu kaznivih dejanj iz njegove pristojnosti(*2), je začel veljati 29. novembra 2002. Ministrstvo za pravoso...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄44

Zastaranje v postopku o prekršku

Maja Pruša, 12.12.2002

Prekrški

Maja Pruša, Pravna praksa, 44/2002V PP, št. 43 /2002 je bil objavljen članekSuzane Gril z naslovom Prekrški in zastaranje. V članku se med drugim avtorica glede vprašanja pretrganja zastaranja zavzema za dve rešitvi, do katerih pa imam drugačno stališče. Izdaja odločbe o prekršku v skrajšanem postopku Prvo je vprašanje, ali je...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄41

Prekrški: Postopek o prekršku in vročanje

Suzana Gril, 21.11.2002

Prekrški

Suzana Gril, Pravna praksa, 41/2002Učinkovit sistem vročanja najrazličnejšihsodnih in drugih pisanj je izrednega pomena za učinkovitost sodnega postopka, pa naj bo to upravni postopek, kazenski postopek, pravdni postopek ali postopek o prekršku. Zakon o pravdnem postopku (ZPP) in zakon o kazenskem postopku (ZKP) vsebujeta določbe o v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄39

Korupcijska kazniva dejanja

Matjaž Ambrož, 7.11.2002

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 39/2002Med 11. in 15. septembrom je v prostorihodvetniške zbornice v Budimpešti potekala mendarodna konferenca na temo "Korupcijska kazniva dejanja v mednarodnih ekonomskih dejavnostih" (Corruption and Related Crimes in Interntional Economic Activities). Organizirala jo je madžarska nacionalna skupina Medn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄39

Kazniva dejanja, storjena s tiskom

Primož Šafar, 7.11.2002

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Primož Šafar, Pravna praksa, 39/2002V prvih odstavkih 169. člena (razžalitev),170. člena (obrekovanje), 171. člena (žaljiva obdolžitev), 172. člena (opravljanje) in 173. člena (očitanje kaznivega dejanja z namenom zaničevanja) KZ so določene temeljne oblike teh kaznivih dejanj.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄36

Pripor in nadomestilo

Avtor ni naveden, 10.10.2002

Kazenski postopek, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 36/2002Zoper delavko je sodišče odredilo priporzaradi suma kaznivega dejanja, za katerega je zagrožena 10-letna zaporna kazen. Delodajalec je delavki najprej omogočil izrabo letnega dopusta, po končanem dopustu pa je delavka nastopila bolniški stalež. Sodišče je nato pripor podaljšalo, delodajalec pa je iz...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄36

Protikorupcijska komisija ne bo prevzemala pooblastil drugih organov

Irena Vovk, 10.10.2002

Vlada, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Irena Vovk, Pravna praksa, 36/2002Boštjan Penko Boštjan Penko, direktor pred dobrim letom ustanovljenega urada za preprečevanje korupcije, je leta 1991 postal kazenski sodnik, nato je delal kot državni podsekretar na ministrstvu za pravosodje, in se leta 1999 znova vrnil med sodnike. Je avtor pomembnega dela sprememb ZKP in sprememb...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄35

Primer Joško Joras

Alenka Leskovic, 3.10.2002

Prekrški

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 35/2002Pisni odmev gospoda Franca Stanonika,tiskovnega predstavnika Ministrstva za pravosodje, na kolumno z naslovom "Primer Joško Joras" (objavljen v pp, št. 32/02) dokazuje, da o isti stvari govoriva iz dveh zornih kotov. Po mnenju ministrstva se v Sloveniji niti teoretično ne bo mogel zgoditi primer Jor...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄33-34

Kakšne sankcije izrekajo sodišča v kazenskem postopku?

Janko Marinko, 19.9.2002

Sodišča, Kazenski postopek

Janko Marinko, Pravna praksa, 33-34/2002Kazenski postopek se v primeru obsodilnesodbe konča z izrekom sankcije, ki na podlagi konkretnih okoliščin posamezne zadeve in posameznega storilca pomeni transformacijo abstraktne ocene zakonodajalca o zavržnosti določenega kaznivega dejanja v konkretno. Za slovenska sodišča je v letih 1995-2000...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄33-34

Kazenski zakonik s komentarjem - posebni del

dr. Marko Bošnjak, 19.9.2002

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Marko Bošnjak, Pravna praksa, 33-34/2002Pri GV Založbi je letos spomladi izšelkomentar posebnega dela Kazenskega zakonika (v nadaljevanju KZ), prvo tovrstno delo v samostojni Sloveniji, ki se nanaša na posebni del novega KZ.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄33-34

Prekrški: Prekrški po zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno

Suzana Gril, 19.9.2002

Prekrški, Delovna razmerja

Suzana Gril, Pravna praksa, 33-34/2002Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanjana črno (Ur. l. RS, št. 36/00) je začel veljati 11. maja 2000, uporabljati pa se je začel šele leto kasneje - 11. maja 2001. Določbe 6., 19. in 20. člena, ki se nanašajo na nedovoljeno reklamo, pa so se začele uporabljati že z 11. majem 2000. Dve leti kas...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄32

Kazenski postopek: Dopolnitev preiskave - izjema ali pravilo?

Iztok Drozdek, 12.9.2002

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Iztok Drozdek, Pravna praksa, 32/2002V drugem odstavku 184. člena Zakona okazenskam postopku (ZKP) je med drugim opredeljena možnost dopolnitve preiskave s strani državnega tožilca, in sicer potem, ko mu po končani preiskavi preiskovalni sodnik pošlje spise.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄32

Primer Joško Joras

Franc Stanonik, 12.9.2002

Prekrški

Franc Stanonik, Pravna praksa, 32/2002V 31. št. Pravne prakse je avtorica AlenkaLeskovic v rubriki Paragraf na 41. strani objavila prispevek z naslovom "Primer Joško Joras". V prispevku navaja glede določb, ki jih predlog zakona o prekrških (ZP-1) - prva obravnava določa za uklonilni zapor, med ostalim tudi naslednje: "Izjema, kda...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄31

Male velike zadeve

Alenka Mežnar, 5.9.2002

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Alenka Mežnar, Pravna praksa, 31/2002V ponedeljek, 26. avgusta 2002, se je vknjižnici Državnega tožilstva Republike Slovenije trlo novinarjev, saj je bila prva točka tiskovne konference "primer Petek". Ko so kamere nehale brneti in so bliskavice ugasnile, pa so novinarji (a tudi ne vsi) prisluhnili lahkotnejši točki - predstavitvi zgib...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄31

Primer Joško Joras

Alenka Leskovic, 5.9.2002

Prekrški

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 31/2002Odvzem prostosti Jošku Jorasu je temeljitorazburil slovensko javnost. Niso se oglasili le politiki, temveč se je prebudila tudi civilna družba. Iz anonimnosti so stopili celo politični prvaki iz prve polovice devetdesetih let, saj ljudem preprosto ne gre v glavo, da se človek lahko znajde v zaporu z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄31

MKS - mnenja: Pravo in moč

dr. Božidar Veljković, 5.9.2002

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Božidar Veljković, Pravna praksa, 31/2002Če neko dejanje predstavlja zločin, potemje to zločin, ne glede na to kdo ga je storil, Nemec ali Američan. Ne obstaja časovno zastaranje vojnih zločinov in zločinov zoper človeštvo. Prvi julij 2002, srečen dan za Združene narode in udarec za pravico, pravo in prav. Tudi tokrat so argumenti močnejše...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄31

Popolna imuniteta za državljane ZDA?

Dean Zagorac, 5.9.2002

Kazenski postopek

Dean Zagorac, Pravna praksa, 31/2002Po sprejetju resolucije Varnostnega svetaZdruženih narodov, št. 1422 z dne 12. julija 2002, s katero sta za 12 mesecev odložena preiskava ali pregon pred Mednarodnim kazenskim sodiščem (v nadaljevanju MKS) vseh oseb, ki sodelujejo v mirovnih operacijah po svetu in katerih države niso pogodbenice Rim...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄30

Razvoj sodobne biomedicine in kazensko pravo

mag. Aleš Novak, 22.8.2002

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Aleš Novak, Pravna praksa, 30/2002Iz disertacij Moderni čas je priča vedno večjemu poseganju prava na vsa področja družbenega življenja. Takšna panjuridizacija je v določeni meri razumljiva, hkrati pa odpira pomembna vprašanja o odnosu prava do posameznih področij, na katera vsakodnevno posega. Posebej zanimiv je odnos med pravom in...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄28-29

Ustavno sodišče RS: Kazenski postopek - oprostitev plačila povprečnine za oškodovanca kot tožilca

Avtor ni naveden, 1.8.2002

Ustavno sodišče, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 28-29/2002Pobude za začetek postopka za ocenoustavnosti Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 - popr., 72/98, 6/99, 66/2000 in 111/01) se zavrnejo. Ustavno sodišče je zavrnilo pobude za oceno ustavnosti Zakona o kazenskem postopku, ker ta predpis očitno ni v neskladju z Ustavo, čepr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄26

MKS kot grožnja mednarodnemu miru

Dean Zagorac, 18.7.2002

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Dean Zagorac, Pravna praksa, 26/2002Resolucija Varnostnega sveta Združenihnarodov številka 1422, katere sprejem so ZDA prejšnji petek dobesedno izsilile, ne škoduje zgolj učinkovitemu delovanju na novo nastalega Mednarodnega kazenskega sodišča (MKS) in progresivnemu razvoju mednarodnega kazenskega prava, temveč ima lahko veliko bolj d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄25

Ponovni razmislek o terorizmu

Matjaž Ambrož, 11.7.2002

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 25/2002Med 16. in 22. junijem je pod naslovomSodobni pogledi na terorizem (Contemporary Perspectives on Terrorism) v bližini mesta Noto na Siciliji potekal letni kongres Mladih penalistov, sekcije Mednarodnega združenja za kazensko pravo (AIDP). Kongresa, pri organizaciji katerega je poleg omenjenega združ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄25

Ustavno sodišče RS: ZKP - zahteva za varstvo zakonitosti

Avtor ni naveden, 11.7.2002

Ustavno sodišče, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 25/2002Postopek za preizkus pobude za začetekpostopka za oceno ustavnosti 43. in 44. člena, tretjega odstavka 147. člena, 200. in 286. člena, 3. točke prvega odstavka 201. člena ter 538. do 544. člena zakona o kazenskem postopku (Ur. l. RS, št. 63/94, 70/94 - popr., 72/98, 6/99, 66/00 in 111/01) se ustavi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄25

Kdo je kriv?

Hinko Jenull, 11.7.2002

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Hinko Jenull, Pravna praksa, 25/2002To vprašanje se zastavlja v vsaki kazenskizadevi. V zadnjem času pa je odprto veliko širše. Javnost se kritično odziva na potek nekaterih odmevnih kazenskih postopkov. Prevladuje mnenje, da so organi odkrivanja, pregona in sojenja neučinkoviti, zlasti če se učinkovitost meri s številom obsodilnih...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄24

Objektivni pogoj kaznivosti pri kaznivem dejanju davčne zatajitve

mag. Liljana Selinšek, 4.7.2002

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Liljana Selinšek, Pravna praksa, 24/2002Kaznivo dejanje davčne zatajitve jedoločeno v 254. členu Kazenskega zakonika (Ur. l. RS, št. 63/94, 70/94, 23/99). Gre za splošno kaznivo dejanje, blanketno normo, namerni delikt itd., ki je določen z objektivnim pogojem kaznivosti. Formulacija objektivnega pogoja kaznivosti pri davčni zatajit...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄24

Zakon o prekrških v luči davčnih prekrškov

mag. Liljana Selinšek, 4.7.2002

Prekrški

mag. Liljana Selinšek, Pravna praksa, 24/2002Primerjava veljavne ureditve s predlogomnovega zakona V pravnem redu Republike Slovenije se trenutno vzpostavljajo novi temelji za ureditev prava o prekrških. Reforma poteka v obliki priprav novega zakona o prekrških, ki je potreben iz dveh razlogov: * v prvi vrsti je nujna uskladitev prava o pr...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
44(2) 41(1) 39(2) 36(2)
35(1) 33-34(3) 32(2) 31(4)
30(1) 28-29(1) 26(1) 25(3)
24(3) 23(3) 22(1) 21(1)
18(1) 17(1) 15-16(2) 14(1)
13(2) 12(3) 10-11(3) 9(2)
7(3) 5(1) 4(2) 3(1)
1-2(1)

Leto objave

< Vsi
2002(54)
> Januar(4) > Februar(4) > Marec(5) > April(8) > Maj(2) > Junij(5) > Julij(7) > Avgust(2) > September(9) > Oktober(3) > November(3) > December(2)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.4. KAZNOVALNO PRAVO 2.4.1. Kazniva dejanja in gospodarski prestopki 2.4.2. Kazenski postopek 2.4.4. Prekrški

Avtorji

A B CĆČD ĐEF G HIJ K L M N OP QRS Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov