O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 34)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄15

Pravo kot robotski sesalnik v družbi

Jakob Demšar, 11.4.2019

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Jakob Demšar, Pravna praksa, 15/2019Mnogo let, ki sem jih preživel kot preiskovalec in preganjalec mnogoterih kriminalnih dejanj, sem se spraševal o smotrnosti svojega dela. Predvsem takrat, ko smo se skupaj s tožilci mučili s pravno kvalifikacijo dejanj, ki jih je pokojna generalna tožilka Zdenka Cerar poimenovala kot kaznivo dejanje velike svinjarije. In takih svinjarij je tudi zaradi nedorečenosti pravnih predpisov in nesposobnosti raznih državnih organov, vključno s sodišči, vedno več. Morda smo si državljani z vsemi izčrpanimi bankami in hranilnicami, kriminalnimi združbami in goljufivimi prodajami zemljišč in podjetij do konca zabarikadirali življenjsko obzorje. Mogoče že samo zaradi svinjarij, po katerih vsakodnevno gazimo, ne vidimo več ničesar drugega.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄15

Težave pri izvajanju vzgojnega ukrepa oddaje v zavod za usposabljanje

Ivan Šelih, 11.4.2019

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Ivan Šelih, Pravna praksa, 15/2019Mladoletnim storilcem kaznivih dejanj se po postopku in pogojih, ki jih določa zakon, izreče kazen ali pa se zanje uporabi katerega od vzgojnih ukrepov. Mednje spada tudi oddaja v zavod za usposabljanje, ki se sicer v praksi izreče le redko, pa vendar je Varuh človekovih pravic RS (Varuh) že večkrat opozoril na težave pri njegovem izvajanju. Z njimi se je ponovno srečal letos ob primeru mladoletnika, ki mu je sodišče ta ukrep izreko namesto ukrepa oddaje v prevzgojni dom. Zato verjamemo, da so lahko naše ugotovitve in predlogi zanimivi tudi širši strokovni javnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄15

O (ne)učinkovitosti kazenskega postopka skozi oči razpravljajočega sodnika

Tomaž Bromše, 11.4.2019

Kazenski postopek, Sodišča

Tomaž Bromše, Pravna praksa, 15/2019V času pisanja tega članka je bil v Državnem zboru sprejet predlog še ene novele Zakona o kazenskem postopku. Vendarle pa zgolj ta izboljšava zastarelega orodja po mojem mnenju še ne bo pripomogla k temu, da bi se preobremenjeno kolesje kazenskega pravosodja pognalo tako hitro, kot to pričakujejo njeni udeleženci in javnost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄15

Lex certa je tudi lex distincta

Avtor ni naveden, 19.4.2018

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2018Prvi odstavek 243. člena Kazenskega zakonika ni bil v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄15

Listine in korespondenca EU v nacionalnih kazenskih postopkih

dr. Jorg Sladič, 13.4.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Kazenski postopek

dr. Jorg Sladič, Pravna praksa, 15/2017V časniku Finance je bila 24. marca 2017 objavljena odredba o preiskavi Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki se nanaša na problematiko, o kateri sem že pisal v PP. Zaradi tiskarskega škrata so iz članka, ki je bil objavljen v Pravni praksi, izpadli najbolj pomembni citati s sodno prakso, iz katere izhaja, da se lahko listine institucij EU uporabijo v nacionalnih kazenskih postopkih na vseh stopnjah. Namen tega članka je nadaljevati razpravo in pokazati, da na podlagi sodne prakse Sodišča EU uporaba arhivov in listin EU v nacionalnih kazenskih postopkih ni prepovedana in da Protokol št. 7 k PDEU in PEU o privilegijih in imunitetah EU ne zagotavlja absolutne imunitete, kar pomeni, da se lahko listine uporabljajo v kazenskih postopkih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄15

Instrukcijska maksima na poti v ropotarnico zgodovine?

Leon Recek, 17.4.2014

Kazenski postopek

Leon Recek, Pravna praksa, 15/2014Nedavno tega sem se, ne brez začudenja, seznanil z odločbo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije I Ips 218/2012 z dne 24. oktobra 2013, ki obravnava problematiko, povezano z inkvizitornimi pooblastili sodišča v kazenskem postopku. Oškodovanec je na banki dvignil 800 evrov in odšel k zdravniku. Ko je končal, si je omislil prevoz s taksijem - voznik, obsojenec, ga je prevzel in odpeljal do doma. Ko je izstopil in je voznik odpeljal, je ugotovil, da je v vozilu pozabil torbico. Klical je centralo taksi družbe, ta je klicala obsojenca, ki je povedal, da torbice v vozilu ni. Taksist je bil obdolžen najdbe in prilastitve oškodovančeve torbice z gotovino, dokumenti in prenosnim telefonom vred. Storitev kaznivega dejanja je zanikal in se branil z molkom. Sodišče je zaslišalo oškodovanca, prebralo policijska zaznamka in oškodovančevo listinsko dokumentacijo. Obsojenca je spoznalo za krivega, delno (v višini 1.170 evrov) ugodilo oškodovančevemu premoženjskopravnemu zahtevku, obsojencu pa izreklo pogojno obsodbo s posebnim pogojem plačila navedenega zneska.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄15

Prekrški - prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja - kazenske točke - zastaranje izvršitve sankcije

Avtor ni naveden, 18.4.2013

Prekrški

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2013Poleg dveh temeljnih pogojev za izrek sankcije prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja (tretji odstavek 22. člena ZP-1), mora biti izpolnjen še tretji pogoj, in sicer da so kazenske točke, ki jih sodišče upošteva v sklepu o prenehanju vozniškega dovoljenja v skupnem seštevku kazenskih točk, tudi (zakonito) izvršene, torej vpisane v evidenco kazenskih točk pred potekom relativnega zastaralnega roka za zastaranje izvršitve sankcije za prekršek.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄15

Kazenski zakonik z novelama KZ-1A in KZ-1B

dr. Liljana Selinšek, 19.4.2012

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Lilijana Selinšek, Pravna praksa, 15/2012Pri GV Založbi (Ljubljana 2012) je pred kratkim izšel Kazenski zakonik z novelama KZ-1A in KZ-1B, in sicer v dveh različicah. Prva različica (324 strani) vsebuje zakonsko besedilo z vidnimi spremembami, ki so bile v KZ-1 vnesene z novelama A in B, ter obširnim stvarnim kazalom, ki ga je pripravil mag. Ciril Keršmanc. V drugi različici (538 strani) pa so dodana še razširjena uvodna pojasnila obeh novel KZ-1, ki sta jih pripravila dr. Matjaž Ambrož in Hinko Jenull.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄15

Pravica do materialne obrambe - seznanitev z izvedenskim mnenjem

Avtor ni naveden, 15.4.2010

Prekrški

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2010Sodba IV Ips 93/2009, 15. december 2009 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani PRp 1172/2009) ZP-1 - 90. in 121. člen URS - 22. in 29. člen Če je bilo izvedensko mnenje storilcu vročeno šele skupaj s sodbo v postopku o prekršku, ni imel možnosti, da se izjavi o tem delu procesnega gradiva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄15

Odločanje o priporu

Avtor ni naveden, 15.4.2010

Kazenski postopek

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2010V četrtem stavku drugega odstavka 205. člena Zakona o kazenskem postopku1 se razveljavijo besede "preiskovalnega sodnika ali". Predloge za podaljšanje pripora, ki so jih na podlagi zakonske določbe iz prejšnje točke podali preiskovalni sodniki in o njih še ni pravnomočno odločeno, je treba po učink...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄15

Koliko je v upravni omejitvi gibanja sploh varovalk?

Vita Habjan, 16.4.2009

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Vita Habjan, Vita Habjan, Pravna praksa, 15/2009Procesne varovalke po Zakonu o mednarodni zaščiti (ZMZ)1 glede stopnje zaščite so precej nižje kot po Zakonu o kazenskem postopku (ZKP), kljub dejstvu, da ima z vidika stopnje posega v človekovo pravico omejitev gibanja po ZMZ prav enak učinek kot omejitev gibanja po ZKP.2 Zato prihaja do posega v d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄15

Zaslišanje mladoletnega oškodovanca - zahteva obdolženca za zaslišanje

Avtor ni naveden, 16.4.2009

Kazenski postopek

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2009Sodba I Ips 382/2007, 15. januar 2009 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru I Kp 209/2007) ZKP - tretji odstavek 236. člena, drugi odstavek 371. člena URS - 3. točka 29. člena Določbe tretjega odstavka 236. člena ZKP (po kateri je zaslišanje mladoletne osebe, ki ne more razumeti pomena prav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄15

Preprečitev uradnega dejanja uradni osebi - grožnja z neposredno uporabo sile

Avtor ni naveden, 17.4.2008

Kazenski postopek

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2008Sodba I Ips 162/2007, 24. januar 2008 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani I Kp 1155/2006) KZ - prvi odstavek 302. člena Grožnja, izrečena z namenom preprečitve uradnega dejanja, se lahko nanaša na neposredno uporabo sile ali na grožnjo z uporabo sile, ki bo sledila takoj, ko bo storilec i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄15

Velika tatvina - pojem vdora v zaprt prostor

Avtor ni naveden, 17.4.2008

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 15/2008Sodba I Ips 381/2007, 21. februar 1008 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani III Kp 43/2007) KZ - 1. točka prvega odstavka 212. člena Jemanje tuje premične stvari (denarja) iz bančnega avtomata z uporabo ponarejene bančne kartice in varnostne (PIN) kode z namenom protipravne prilastitve pom...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄15

Predvidene spremembe ZOPOKD

dr. Liljana Selinšek, 17.4.2008

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Liljana Selinšek, dr. Liljana Selinšek, Pravna praksa, 15/2008dr. pravnih znanosti docentka na PF Univerze v Mariboru znanosti docentka na PF Univerze v Mariboru V senci obsežnega in naglega spreminjanja materialne kazenske zakonodaje in še obsežnejšega, a ne tako ekspresnega spreminjanja procesne kazenske zakonodaje poteka tudi zakonodajni postopek za d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄15

Poveljniška odgovornost in predlog KZ-1

dr. Matjaž Ambrož, 17.4.2008

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Matjaž Ambrož, dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 15/2008dr. pravnih znanosti, docent na PF v Ljubljani znanosti, docent na PF v Ljubljani Novela KZ-B (2004) je že vsebovala nekatere rešitve, cilj katerih je bila vključitev Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča v slovenski pravni red. Vprašanju poveljniške odgovornosti se je zakonodajalec...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄15

Kaznivo dejanje izsiljevanja - sostorilstvo

Avtor ni naveden, 19.4.2007

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 15/2007Sodba I Ips 208/2004 z dne 25. 1. 2007 (v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani II K 182/2001 in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani I Kp 613/2002) KZ - prvi in tretji odstavek 218. člena Kdor ne more biti sam storilec, ne more biti sostorilec, ampak le napeljevalec ali pomočnik.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄15

Kaj storiti s Sovo in podobnimi pticami

dr. Marko Bošnjak, 19.4.2007

Uprava, Kazenski postopek

dr. Marko Bošnjak, Pravna praksa, 15/2007dr. pravnih znanosti,docent na PF Univerze v Ljubljani, raziskovalec Inštitut za kriminologijo pri PF Univerze v Ljubljani in svetovalec Ustavno sodišče RS V zadnjih tednih smo priče vročim razpravam v zvezi z osrednjo slovensko obveščevalno službo, Sovo. Ob prepirih, kdo naj jo nadzira in kd...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄15

Policijske odločitve diskrecijske narave

mag. Bećir Kečanović, 19.4.2007

Uprava, Kazenski postopek

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 15/2007mag. pravnih znanosti, pomočnik predsednika Komisije za preprečevanje korupcije RS Dr. Katja G. Šugman je s prispevkom Vprašanje diskrecije policijskega dela v PP, št. 13-14, načela eno od najpomembnejših vprašanj zakonitosti in legitimnosti na policijskem področju. S tem je povezan tudi prisp...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄15

Kazenski postopek: Ali to načelo res v celoti drži?

Marijan Bobič, 10.5.2001

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Marijan Bobič, Pravna praksa, 15/2001"Enotni postopek" po pravilih rednega postopka Nedavno tega sem ob reševanju pritožbenega spisa v svojem mnenju višjemu sodišču predlagal, naj v "enotnem postopku", ko je šlo za kaznivi dejanji iz okrožne in okrajne pristojnosti, za dejanje iz okrajne pristojnosti uporabi določila, ki veljajo za ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄15

Kazenski postopek: Ustavnost nekaterih določb novele ZKP

dr. Janez Šinkovec, 27.5.1999

Ustavno sodišče, Kazenski postopek

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 15/1999V zadnjem času so kar pogoste polemike med pravniki in Ministrstvom za pravosodje glede smotrnosti in ustavnosti sprememb kazenske zakonodaje. Odgovorni na ministrstvu so pripravljeni debatirati le s priznanimi strokovnjaki kazenskega prava (sami tega ne dokazujejo z ustreznimi papirji), vendar bi m...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Zakon o kazenskem postopku - obvezen pripor

Avtor ni naveden, 1.8.1996

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 15/19961. Razveljavijo se naslednje določbe Zakona o kazenskem postopku ( Ur. l. RS, št. 63/94): - prvi odstavek 201. člena in prvi odstavek 361. člena, - besedilo drugega odstavka 202. člena, ki se glasi: "kratko obrazložitev, v kateri mora biti razlog za pripor posebej obrazložen". 2.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Ustavno varstvo osebne svobode in kazenskopravni posegi policije

Bećir Kečanović, 1.8.1996

Ustavno sodišče, Kazenski postopek

Bećir Kečanović, Pravna praksa, 15/1996Ustavno sodišče Republike Slovenije s presojo in odločitvami v konkretnih primerih potrjuje, da je tudi dejansko najvišji organ ustavnega varstva temeljnih človekovih pravic in svoboščin v državi. V tej svoji vlogi zapolnjuje tiste pravne praznine abstraktnih norm, ki jih zakonodajalec težko predvid...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄15

Objektivni pogoj kaznivosti

Damjan Korošec, 1.8.1996

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Damjan Korošec, Pravna praksa, 15/1996Na pravni fakulteti v Ljubljani je 8. julija 1996 mag. Zvonko Fišer uspešno obranil svojo doktorsko disertacijo z naslovom "Objektivni pogoj kaznivosti". V njej obravnava vsestransko zanimiv institut, ki v splošnem delu slovenske kazenske zakonodaje sploh ni opredeljen, hkrati pa v posebnem delu ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄15

Obdolženčeva pravica do izvajanja dokazov

Avtor ni naveden, 7.9.1995

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 15/1995Sodba Višjega sodišča v Mariboru in sodba temeljnega sodišča v Murski Soboti, Enote v Lendavi, se razveljavita. Sodba Vrhovnega sodišča je s tem postala brezpredmetna. Zadeva se vrne Okrožnemu sodišču v Murski Soboti v novo odločanje. Sodišče je dolžno postaviti izvedenca psihiatrične stroke, če obd...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 15

Leto objave

2019(3) 2018(1) 2017(1) 2014(1)
2013(1) 2012(1) 2010(2) 2009(2)
2008(4) 2007(3) 2001(1) 1999(1)
1996(3) 1995(2) 1994(3) 1993(2)
1992(3)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.4. KAZNOVALNO PRAVO 2.4.1. Kazniva dejanja in gospodarski prestopki 2.4.2. Kazenski postopek 2.4.3. Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev 2.4.4. Prekrški

Avtorji

A B CĆČD ĐEF GH IJK LMNOP QR S Š TUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov