O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 23 (od skupaj 23)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄25

Strožje nad trgovino z ljudmi

Dean Zagorac, 23.6.2005

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Dean Zagorac, Pravna praksa, 25/2005»Slovenija ne izpolnjuje minimalnih standardov za odpravo trgovine z ljudmi, vendar pa si prizadeva, da bi to storila.« To je bistvena ugotovitev posebnega poročila ameriškega zunanjega ministrstva o trgovini z ljudmi, ki se nanaša na našo državo. Avtorji poročila sicer poudarjajo, da je vsako leto ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄25

Procesne pravice v EU

Dean Zagorac, 23.6.2005

Kazenski postopek

Dean Zagorac, Pravna praksa, 25/2005Po sprejetju vrste odločitev in aktov, ki so po svojem bistvu represivne narave (najočitnejši je evropski nalog za prijetje in predajo), se je na ravni EU začela priprava akta, katerega cilj je varstvo pravic osumljencev in obdolžencev v kazenskem postopku. K pripravi takega akta je že takoj po spre...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄25

MLADOLETNO PRESTOPNIŠTVO: Prevzgojni dom Radeče

Cvikl Lana, Lesjak Primož, 23.6.2005

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 25/2005V okviru izdelave seminarske naloge o problematiki mladoletniškega prestopništva sva novembra 2004 obiskala prevzgojni dom Radeče in opravila pogovore z direktorjem, vzgojiteljico ter tremi gojenci. Gre za edini prevzgojni dom v Sloveniji. Namen prevzgojnega doma je izvrševanje zakonsko predvidenega...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄25

Kazensko pravo Evropske unije

dr. Katja G. Šugman, 23.6.2005

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 25/2005Kazensko pravno področje v prvih desetletjih razvoja Evropske unije (EU) ? od ustanovitve prvih evropskih institucij, predhodnic EU leta 1951, pa do Maastrichtske pogodbe 1992 ? EU ni zanimalo. Interes Unije za kazenskopravno področje se je začel kazati leta 1992 z eno za oblikovanje EU najpomembnej...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄25

JAVNI RED IN MIR: Pooblastila občinskim redarjem

Janez Kušar, 23.6.2005

Lokalna samouprava, Prekrški

Janez Kušar, Pravna praksa, 25/2005Nedvomno drži, da je bil Zakon o prekrških zoper javni red in mir (Ur. l. SRS, št. 16/74 in spremembe ? ZJRM) v času veljavnosti dvanajstkrat spremenjen ali dopolnjen.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄25

Zakaj reforme slovenskega kazenskega postopka ne bodo uspele

Blaž Kovačič, 17.7.2003

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Blaž Kovačič, Pravna praksa, 25/2003Burne razprave in mirna odločitev V slovenski strokovni in laični javnosti vse od predstavitve predloga novele zakona o kazenskem postopku (v nadaljevanju: ZKP-E) potekajo intenzivne razprave o prednostih in slabostih nove ureditve ter o posledicah, ki jih bodo nove rešitve imele za kazenske post...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄25

MKS: Dopustnost sekundarnih dokazov

Dean Zagorac, 17.7.2003

Kazenski postopek

Dean Zagorac, Pravna praksa, 25/2003Iz prakse mednarodnih kazenskih sodišč (XX) Postopek pred Mednarodnim kazenskim sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo (v nadaljevanju MKSJ) in sodiščem za Ruando je sui generis in bi ga zato težko primerjali s postopkom kakšne države. Kljub temu bi ga lahko na splošno označili kot pretežno akuzatorneg...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄25

Ponovni razmislek o terorizmu

Matjaž Ambrož, 11.7.2002

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 25/2002Med 16. in 22. junijem je pod naslovomSodobni pogledi na terorizem (Contemporary Perspectives on Terrorism) v bližini mesta Noto na Siciliji potekal letni kongres Mladih penalistov, sekcije Mednarodnega združenja za kazensko pravo (AIDP). Kongresa, pri organizaciji katerega je poleg omenjenega združ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄25

Ustavno sodišče RS: ZKP - zahteva za varstvo zakonitosti

Avtor ni naveden, 11.7.2002

Ustavno sodišče, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 25/2002Postopek za preizkus pobude za začetekpostopka za oceno ustavnosti 43. in 44. člena, tretjega odstavka 147. člena, 200. in 286. člena, 3. točke prvega odstavka 201. člena ter 538. do 544. člena zakona o kazenskem postopku (Ur. l. RS, št. 63/94, 70/94 - popr., 72/98, 6/99, 66/00 in 111/01) se ustavi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄25

Kdo je kriv?

Hinko Jenull, 11.7.2002

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Hinko Jenull, Pravna praksa, 25/2002To vprašanje se zastavlja v vsaki kazenskizadevi. V zadnjem času pa je odprto veliko širše. Javnost se kritično odziva na potek nekaterih odmevnih kazenskih postopkov. Prevladuje mnenje, da so organi odkrivanja, pregona in sojenja neučinkoviti, zlasti če se učinkovitost meri s številom obsodilnih...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄25

Ustavna spornost polovične kazni za prekrške

mag. Drago Čepar, 23.8.2001

Prekrški

mag. Drago Čepar, Pravna praksa, 25/2001Spomladi leta 1998 je Državni zbor RS sprejel spremembo zakona o prekrških, s katero je poskusil zmanjšati problem preobremenjenosti sodnikov za prekrške. Ta cilj je zakonodajalec skušal doseči s pomočjo prizadevanj za zmanjšanje števila pritožnikov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄25

Kazensko pravo: Poplačilo davčnega dolga v "lažnem" stečaju

Liljana Jovanovič, 23.8.2001

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Liljana Jovanovič, Pravna praksa, 25/2001Namen prispevka je okvirno razdelati možnosti, ki jih ima davčni organ oziroma država proti davčnemu dolžniku, ki je v stečaju; ta stečaj pa je posledica kaznivega dejanja lažnega stečaja po 232. členu Kazenskega zakonika (KZ).(*1) Država oziroma davčni organ v primeru stečaja pravne osebe - davčneg...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄25

Ekonomska kriminaliteta v Evropi: povezanost med goljufijo, pranjem denarja in korupcijo

mag. Matjaž Jager, 24.12.1998

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Pranje denarja

mag. Matjaž Jager, Pravna praksa, 25/1998- analize in odgovori Raziskovalna skupina Transcrime, Pravna fakulteta Univerze v Trentu, 22.-23. oktober 1998. Organizirana kriminaliteta je trenutno v središču pozornosti. Ali gre pri tem za resnično zelo pomembno noviteto v kriminalni praksi, ki terja takojšno poglobljeno analizo in "odloč...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄25

Mednarodno varstvo okolja tudi z ukrepi kazenskega prava

Blaž Kovačič, 24.12.1998

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Varstvo okolja

Blaž Kovačič, Pravna praksa, 25/1998V okviru Sveta Evrope je bila 4. novembra letos sprejeta Konvencija o varstvu okolja s sredstvi kazenskega prava (v nadaljevanju Konvencija). Zanimivo je, da gre za prvi multilateralni dokument, ki nalaga državam izrecno obveznost, da naravno okolje (in zdravje ljudi) varujejo tudi s sredstvi kazens...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄25

Zakon o kazenskem postopku: Hišna preiskava - navzočnost dveh prič

Avtor ni naveden, 24.12.1997

Ustavno sodišče, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 25/1997Pravno mnenje, sprejeto na občni seji 19. junija 1997 Ko hišno preiskavo odredi sodišče, morata biti pri njej po tretjem odstavku 216. člena ZKP obvezno navzoči dve polnoletni osebi kot priči, saj v takih primerih izjema, določena v tretjem odstavku 218. člena ZKP, ne velja.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄25

Izterjava denarne kazni na kraju prekrška

Robert Zonta, 24.12.1997

Prekrški

Robert Zonta, Pravna praksa, 25/1997Primer: Državljan Janez K. je po pošti prejel plačilni nalog z obvestilom o prekršku Postaje prometne policije, iz katerega je bilo razvidno, da je dne 22. 9. 1997 ob 10.35 kot voznik osebnega avtomobila kršil določila 33. točke prvega odstavka 229. člena zakona o temeljih varnosti cestnega prometa ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄25

II. strokovno srečanje pravnikov s področja javnega prava

Damjan Korošec, 19.12.1996

Kazenski postopek

Damjan Korošec, Pravna praksa, 25/1996Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in Pravna fakulteta v Ljubljani sta v okviru že utečenih strokovnih srečanj pravnikov s področja javnega prava letos v Rogaški Slatini 26. in 27. novembra organizirala srečanje s preprostim naslovom "II. strokovno srečanje pravnikov s področj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄25

Dokazovanje v kazenskem postopku - Skladnost zakona z mednarodno konvencijo

Avtor ni naveden, 19.12.1996

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 25/1996Določba 177. člena zakona o kazenskem postopku ni v neskladju s Konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin in z ustavo. Po določbi točke (d) tretjega odstavka 6. člena EKČP se ne zahteva, da bi moralo sodišče izvesti prav vsak dokaz, ki ga je predlagala obramba.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄25

Več pozornosti kazenskim določbam

Franc Mazi, 28.12.1995

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Franc Mazi, Pravna praksa, 25/1995Serijsko sprejemanje zakonov ima za posledico, da so posamezne določbe premalo premišljene, včasih pa tudi nejasne. To je pač nujno v času, ko mora nova država čimprej uveljaviti svojo zakonodajo. Vendar pa to ne more biti opravičilo, če se na nekem področju večkrat pojavljajo povsem pravne napake, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄25

Še k predlogu zakona o prekrških

mag. Janez Kramarič, 28.12.1995

Prekrški

mag. Janez Kramarič, Pravna praksa, 25/1995Izhajajoč iz vzajemnega odnosa kazenskega prava in prava o prekrških ter načel, na katerih temelji predlog zakona o prekrških, navedenih v uvodu tega zakona (Poročevalec državnega zbora R Slovenije, št. 30 z dne 29. 6. 1995), sem v sestavku "K predlogu zakona o prekrških", objavljenem v pp, št. 19-2...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄25

Nekatere značilnosti italijanske zakonodaje o mamilih

mag. Zvonko Fišer, 24.12.1992

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Zvonko Fišer, Pravna praksa, 25/1992Nekatere značilnosti italijanske zakonodaje o mamilih MAG. ZVONKO FIŠER Kot sem nakazal v polemičnem odzivu (glej pp, št. 20/92) na nekoliko površno in nekritično propagiranje tujih rešitev, pa čeprav prihajajo z razvitega zahoda in iz dežele, ki ima v tem pogledu veliko izkušenj (a tudi ogrom...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄25

Poskus prekrška

Zdenko Pavlina, 26.12.1991

Prekrški

Zdenko Pavlina, Pravna praksa, 25/1991Zakon o prekrških (Ur. l. SRS, št. 25/83), ki je stopil v veljavo 1. 1. 1984, je opustil inkriminacij o poskusa prekrška glede na splošne določbe o pooblastilu za kaznivost poskusa pri kaznivem dejanju.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄25

Namen kaznovanja

Avtor ni naveden, 26.12.1991

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 25/1991Ko učbenik kazenskega prava prikazuje zgodovinski razvoj namena kaznovanja, navaja, da danes prevladuje relativna teorija, po kateri je kazen sredstvo za dosego družbenega cilja - preprečevanje kriminalitete s specialno in z generalno prevencijo; kot najstarejšo pa omenja absolutno teorijo, po kater...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 25

Leto objave

2005(5) 2003(2) 2002(3) 2001(2)
1998(2) 1997(2) 1996(2) 1995(2)
1992(1) 1991(2)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.4. KAZNOVALNO PRAVO 2.4.1. Kazniva dejanja in gospodarski prestopki 2.4.2. Kazenski postopek 2.4.4. Prekrški

Avtorji

A BC ĆČ DĐEF GHIJ K L M NOP QRSŠ TUVWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov