O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 38)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄4

Skrajšani kazenski postopek - pogoji za sojenje v nenavzočnosti obdolženca

Avtor ni naveden, 24.1.2019

Kazenski postopek

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/2019Način izvrševanja pravice do pritožbe iz 25. člena Ustave RS in ustavnega jamstva do sojenja v navzočnosti kot posebnega elementa pravice iz 22. člena Ustave RS, je v skrajšanem postopku urejen tako, da se zagotavlja v pretežni meri skozi pisne vloge. Pritožbeni postopek v okviru skrajšanega postopka je tako usten le, kolikor je navzočnost strank koristna za razjasnitev dejanskih in pravnih vprašanj. Če se obramba želi udeležiti pritožbene seje, mora prepričati sodišče o utemeljenosti svoje zahteve.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄4

Metodološki pristopi k odnosu med pogodbo in kaznivim dejanjem

dr. Luigi Varanelli, 24.1.2019

Obligacije, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Luigi Varanelli, Pravna praksa, 4/2019V prejšnji številki Pravne prakse sem opredelil pogodbe treh vrst: tiste, ki so podlaga za storitev kaznivega dejanja, tiste, ki so kazensko nedopustne, in tiste, ki so sklenjene na kazensko nedopusten način. Tokrat obravnavo nadaljujem in dokončujem z nekaterimi teoretičnimi stališči in metodološkimi pristopi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄4

Kazenski postopek: legitimnost skozi preverljivost

dr. Primož Gorkič, 30.1.2014

Kazenski postopek

dr. Primož Gorkič, Pravna praksa, 4/2014Zdi se, da so časi, ko so razvoj kazenskega procesnega prava narekovala temeljna procesna jamstva, mimo. To ne pomeni, da procesna jamstva kazenskega postopka danes ne sooblikujejo več. Nasprotno, so odločilen, če ne konstitutiven element pravnosti kazenske represije. Vendar pa imamo s procesnimi jamstvi velik problem takoj, ko se z deklarativnega prikimavanja spustimo na raven njihovega izvrševanja. Izvrševanje procesnih jamstev namreč terja, da smo sploh sposobni zaznati trenutek, ko organi kazenskega postopka izgubijo posluh zanje. Z drugimi besedami: če želimo procesna jamstva ohraniti pri življenju, mora biti ravnanje organov kazenskega postopka transparentno in skozi transparentnost tudi preverljivo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄4

Obsodba zaradi obljube državljanstva

Alenka Mordej, 2.2.2012

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Alenka Mordej, Pravna praksa, 4/2012V sosednji Avstriji odmeva nedavno izrečena še nepravnomočna obsodilna sodba politiku zaradi koruptivnega kaznivega dejanja. Predsednik stranke koroških svobodnjakov (FPK) Uwe Scheuch, ki sodi v politični krog pokojnega Jörga Haiderja, je dobil pogojno kazen osemnajstih mesecev zapora, od tega šest mesecev nepogojne kazni. Pristojnost za pregon koruptivnih kaznivih dejanj je v Avstriji od 1. januarja 2009 po določbi 20.a člena Zakona o kazenskem postopku (Strafprozeßordnung - StPO) v rokah posebnega tožilstva, zadolženega za koruptivna kazniva dejanja (Korruptionsstaatsanwaltschaft), s sedežem na Dunaju. Tožilstvo je pooblaščeno za pregon storilcev na območju države, za vlaganje in zastopanje obtožb ter vlaganje pravnih sredstev za 13 kaznivih dejanj. Od 1. januarja 2009 je obravnavalo okoli 5.500 zadev, v približno 140 pa je bila vložena obtožba. Trenutno je zaposlenih 15 tožilcev, še letos pa je predvidena širitev pristojnosti na težka kazniva dejanja zoper gospodarstvo s škodo nad pet milijonov evrov in z zvišanjem števila tožilcev na 40. V primeru Scheuch je tožilstvo najprej vložilo predlog o delegaciji pristojnosti s koroškega na
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄4

KZ-1B prinaša temeljite spremembe na področju mednarodnih hudodelstev

mag. Marko Rakovec, 2.2.2012

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Marko Rakovec, Pravna praksa, 4/2012ZadZadnje spremembe v slovenski kazenski zakonodaji, ki jih vnaša najnovejša novela Kazenskega zakonika (KZ-1B), prinašajo tudi nekaj pomembnih novosti v odnosu do mednarodnega prava. V tem prispevku se bom osredotočil na spremembe, ki se nanašajo na mednarodna hudodelstva (agresija, vojna hudodelstva in piratstvo). KZ-1B je namreč spremenil 11., 13. in 14. člen, ki slovenskim sodiščem dajejo eksteritorialno jurisdikcijo za določena kazniva dejanja oziroma jurisdikcijo po univerzalnem načelu. Nadalje je bil kazenski zakonik spremenjen v določbah glede vojnih hudodelstev (102. člen) in agresije (103. člen), saj so bile te leta 2010 na prvi pregledni konferenci Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča (MKS) spremenjene. Deloma je bila spremenjena tudi določba glede piratstva, ki je zdaj usklajena s Konvencijo ZN o pomorskem mednarodnem pravu (374. člen). Ob tem pa velja omeniti, da je bil sprejet tudi nov 374.a člen glede kršitev omejevalnih ukrepov s strani mednarodnih institucij (t. i. sankcije). jnovejše spremembe kazenske zakonodaje prinašajo precej pomembnih novosti, ki bi lahko pred slovenska sodišča pripeljale primere, s katerimi se ta do zdaj še niso soočila. Na uveljavitev sprememb se velja skrbno pripraviti. Kaj torej konkretno prinašajo te spremembe? Jurisdikcija - univerzalno načelo
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄4

(Ne)racionalizacija procesnega vodenja kazenskih postopkov

Barbara Nerat, 3.2.2011

Kazenski postopek

dr. Barbara Nerat, Pravna praksa, 4/2011Določba tretjega odstavka 314. člena Zakona o kazenskem postopku, ki daje razpravljajočemu kazenskemu sodniku možnost odrediti snemanje glavne obravnave z ustreznimi (zvočnimi ali zvočno-slikovnimi) tehničnimi sredstvi, povzroča mešane občutke. Sprva sem bila nad premikom iz "kamene dobe" v prihodnost navdušena, saj sem prehod na sodoben način procesnega vodenja enačila z veliko hitrejšimi naroki, večjo disciplino procesnih udeležencev, pristnejšim, neposrednim stikom z njimi, avtentičnimi in verodostojnejšimi prepisi od klasičnih zapisnikov ter navsezadnje, manjšimi stroški kazenskega postopka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄4

Gospodarska dejavnost v osnutku KZ-1B

Hinko Jenull, 3.2.2011

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Hinko Jenull, Pravna praksa, 4/2011Ministrstvo za pravosodje je ob koncu lanskega leta dalo v strokovno razpravo osnutek sprememb in dopolnitev splošnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1). Kljub drugačnemu stališču večinskega dela naše kazenskopravne stroke novela ne bo bistveno posegla v veljavno zasnovo zakonika. Poleg nujnih popravkov in uskladitev naj bi bile v predlog zakona vključene le tiste nove vsebine, s katerimi se morajo zapolniti očitne zakonske praznine. Taka usmeritev naj bi veljala tudi za posebni del zakonika.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄4

Gospodarska kazniva dejanja v predlogu KZ-1

dr. Liljana Selinšek, 31.1.2008

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Liljana Selinšek, Pravna praksa, 4/2008dr. pravnih znanosti, docentka na PF Univerze v Mariboru Številnim razpravam ob predlogu KZ-1 dodajam krajši pogled na poglavje kaznivih dejanj zoper gospodarstvo, ki naj bi bila po novem urejena v 225.-250. členu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄4

Sovražni govor po predlogu KZ-1

Aleš Završnik, 31.1.2008

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Aleš Završnik, Pravna praksa, 4/2008univ. dipl. pravnik, doktorski kandidat, mladi raziskovalec na Inštitutu za kriminologijo pri PF Univerze v Ljubljani V slovenski kazenskopravni doktrini "sovražni govor" (pogosto napačno uporabljen za označbo žaljivega, obrekljivega, politično nekorektnega izražanja) razumemo v smislu določbe 6...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Zaslišanje

Nataša Skubic, 1.2.2007

Civilni sodni postopki, Kazenski postopek

Nataša Skubic, Pravna praksa, 4/2007Zaslišanje je procesno dejanje, s katerim skuša sodišče ali drug organ z izpraševanjem obdolženca, prič, izvedencev, strank ali drugih oseb ugotoviti dejansko stanje oziroma dejstva, pomembna za odločitev. Narava zaslišanja, pravila, ki vsakokrat veljajo, ter pravice, ki jih ima zaslišanec v tej zve...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Še o Zakonu o občinskem redarstvu

mag. Janez Kušar, 1.2.2007

Prekrški

mag. Janez Kušar, Pravna praksa, 4/2007mag. državnih in evropskih študij, Mestna občina Celje, Občinski inšpektorat Po prvi ustanovitvi občin v Sloveniji leta 1995 so bile občine, ki so že imele redarstvene službe, zelo redke. Te službe so se tudi od občine do občine različno imenovale, saj ni bilo enotne zakonske podlage. S prvo u...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Občinski redar in uporaba sile

Miroslav Žaberl, 1.2.2007

Prekrški

Miroslav Žaberl, Pravna praksa, 4/2007univ. dipl. pravnik, sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve RS V PP, št. 2/2007, je Roman Lavtar celovito predstavil namen in novosti pred kratkim sprejetega Zakona o občinskem redarstvu.1 Zakon je že od začetka nastajanja vzbujal in spodbujal številne polemike in pomisleke, ki jih ne bi o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄4

Izbris obsodbe

dr. Marko Novak, 2.2.2006

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 4/2006Na podlagi 103. člena kazenskega zakonika (KZ) se z zakonsko rehabilitacijo izbriše obsodba iz kazenske evidence in prenehajo vse njene pravne posledice, obsojenec pa velja za neobsojenega. Obsodba se izbriše iz kazenske evidence v določenem roku, odkar je bila kazen izvršena, zastarana ali odpuščen...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄4

60 let po Nürnbergu

Dominika Švarc, 2.2.2006

Kazenski postopek

Dominika Švarc, Pravna praksa, 4/2006Povojni sodni procesi v Nürnbergu in Tokiu so prvič v zgodovini nakazali možnost uporabe mednarodnega prava proti posameznikom, odgovornim za množično nasilje in grozljiva hudodelstva med drugo svetovno vojno. Ustanovitev prvih mednarodnih kazenskih sodišč je nedvomno pomenila izjemen korak v razvoj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄4

MEDNARODNO KAZENSKO PRAVO: Pravičnost v nevarnosti? (I.)

Neža Kogovšek, 3.2.2005

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Neža Kogovšek, Pravna praksa, 4/2005Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ) je bilo lani deležno več pozornosti mednarodne skupnosti kot običajno. Zato je pri načrtovanju njegovega nadaljnjega delovanja prišlo do novosti. Ena najpomembnejših je bila sprejetje zaključnih strategij (completion strategies), v skladu s ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄4

Pozitivne dolžnosti države in problem "socialnega tveganja"

Andraž Teršek, 6.2.2003

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Andraž Teršek, Pravna praksa, 4/2003Sodba ESČP: Mastromatteo proti Italiji 1. Pozitivne dolžnosti države v sodni praksi ESČP 2. Primer Mastromatteo 2. 1. Dejstva primera 2. 2. Italijanska zakonodaja 2. 3. Statistika 2. 4. Pritožnikove trditve 2. 5. Argumenti vlade 2. 6. Odločitev ESČP a. Načelna izhodišča b. Presoja dejstev v zvezi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄4

Ustavno sodišče RS: Sprememba obtožnice v kazenskem postopku

Avtor ni naveden, 6.2.2003

Ustavno sodišče, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 4/2003Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega in tretjega odstavka 344. člena Zakona o kazenskem postopku (Ur. l. RS, št. 63/94, 70/94 - popr., 72/98, 6/99, 66/00 in 111/01) se zavrne.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄4

PREKRŠKI: Odklonitev odrejenega strokovnega pregleda

Maja Pruša, 6.2.2003

Prekrški

Maja Pruša, Pravna praksa, 4/2003Ustavna odločba - komentar Ustavno sodišče RS je s svojo odločbo, št. Up 33/01 - 18 z dne 18. 12. 2002, objavljeno v Ur. l. RS, št. 5/03, zaradi očitne napačne uporabe prava, kar predstavlja kršitev 22. člen ustave, razveljavilo sodbo Vrhovnega sodišča RS, odločbo Senata za prekrške RS in odločbo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄4

Spoznavanje nemškega kazenskega prava in sodstva

Alenka Mordej, 31.1.2002

Sodišča, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Alenka Mordej, Pravna praksa, 4/2002V lanskem novembru, točneje od 11. novembra do 1. decembra 2001 je nemška ustanova za mednarodno pravno sodelovanje že drugič, skupaj z nemško sodniško zvezo in deželnimi pravosodnimi ministrstvi, organizirala hospitacijo, namenjeno tožilcem in kazenskim sodnikom Srednje in Vzhodne Evrope. Že mes...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄4

Državni tožilci: Strožje kaznovanje za spolne zlorabe otrok

Irena Vovk, 31.1.2002

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Irena Vovk, Pravna praksa, 4/2002Generalna državna tožilka Zdenka Cerar je z vodji območnih državnih tožilstev - Vlasto Nussdorfer, vodja oddelka za mladoletno prestopništvo, ODT Ljubljana, Elizabeto Györkös, vodja ODT Maribor, Ivanom Žaberlom, vodja ODT Celje, Robertom Renierjem, vodja ODT Krško, in Malči Gabrijelčič, vodja ODT No...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄4

Sistem kazenskopravnih dokaznih prepovedi in zapovedi kot merilo razmerja moči...

dr. Damjan Korošec, 10.2.2000

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 4/2000Iz disertacij ...med posameznikom in državo Kolegica na Katedri za kazenskopravne znanosti Pravne fakultete v Ljubljani mag. Katja Gotvan Šugman je 14. januarja 2000 uspešno doktorirala na Pravni fakulteti v Ljubljani. Pod mentorstvom doc. Zvonka Fišerja je izdelala obsežno disertacijo kazens...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄4

Kazenski postopek: Še o hišni preiskavi

dr. Janez Šinkovec, 10.2.2000

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 4/2000V pp, št. 21/1998 sem objavil članek "Hišna preiskava in ustavne svoboščine". V tem sestavku se nisem lotil obravnavanja določb tretjega in četrtega odstavka 36. člena ustave, ker sem menil, da je materija več kot jasna. Glede na opozorilo nekaj odvetnikov pa v praksi očitno ni tako in je treba tudi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄4

Člen 351/1 ZKP: potuha sodniku in tožilcu

Boris Kmet, 11.2.1999

Sodišča, Kazenski postopek

Boris Kmet, Pravna praksa, 4/1999ali - preveč zagret zagovornik škodi zastopanemu obdolžencu Odvetnikom in drugim, zlasti tistim, ki se poglobljeno, teoretično in praktično, pogosto ali vsakodnevno ukvarjajo s kazenskim pravom, so temeljna načela kazenskega postopka nesporno dobro poznana. Pa vendar je za namene tega članka potr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄4

Spremembe sprememb

Alenka Leskovic, 11.2.1999

Kazenski postopek

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 4/1999Teden dni po uveljavitvi novih določb zakona o kazenskem postopku je v Uradnem listu RS izšel zakon o spremembi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku (ZKP-B). V njem sta dva člena.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄4

Revija za kriminalistiko in kriminologijo

Marija Milenković, 5.3.1998

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Marija Milenković, Pravna praksa, 4/1998letn. 48 (1997) št. 4 objavlja: V uvodnem članku F. Brinc poroča o izidih raziskave, ki jo je vodil v okviru Inštituta za kriminologijo, z naslovom "Družbeno vzdušje v zavodih za prestajanje kazni zapora v Republiki Sloveniji". Leta 1995 so anketirali obsojence in osebje v desetih slovenskih zapo...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 4

Leto objave

2019(2) 2014(1) 2012(2) 2011(2)
2008(2) 2007(3) 2006(2) 2005(1)
2003(3) 2002(2) 2000(2) 1999(2)
1998(2) 1997(7) 1995(2) 1992(1)
1991(2)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.4. KAZNOVALNO PRAVO 2.4.1. Kazniva dejanja in gospodarski prestopki 2.4.2. Kazenski postopek 2.4.4. Prekrški

Avtorji

ABCĆČDĐEF G HIJ K L M N OP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov