O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 35)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄12

Število izrečenih kazenskih sankcij

Avtor ni naveden, 26.3.2020

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2020Delež pogojnih obsodb v zadnjih letih pada, vendar so še vedno v veliki večini
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄12

Prodor evropskega tožilca v Zakon o kazenskem postopku

mag. Jasmina A. Tabaković, 26.3.2020

Kazenski postopek

mag. Jasmina A.-Tabaković, Pravna praksa, 12/2020Če smo v obdobju zadnjih dvajsetih let razpravljali ter pisali predloge in pripombe k novelam Zakona o kazenskem postopku (ZKP), je v letu 2020 prišel trenutek, ki bo spremenil sistem preiskave storilcev kaznivih dejanj. Premika perspektive (še) ne bo prinesel nov model kazenskega postopka (kot nekoč predviden s predlogom ZKP-1), ampak nadnacionalni organ, Evropsko javno tožilstvo (EJT), h kateremu je z namenom medsebojnega okrepljenega sodelovanja v boju proti kaznivim dejanjem na škodo finančnih interesov Unije pristopila tudi Slovenija. Od uveljavitve zadnje novele ZKP-N je minilo šele nekaj mesecev, vendar morajo države članice do začetka delovanja EJT, ki se predvideva konec leta, omogočiti delovanje evropskega tožilca, ki bo na nacionalnih tleh pristojen za preiskave, pregon in obtožbo storilcev kaznivih dejanj, ki škodijo finančnim interesom Unije, v skladu z Direktivo (EU) 2017/1371 ter kaznivih dejanj, ki so z njimi neločljivo povezana. Uredba o EJT odpira vprašanja najprimernejše vključitve EJT v tradicije nacionalnih sistemov držav članic.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄12

Stranpoti dokazovanja nekaznovanosti v postopkih javnega naročanja

Leskovec Borut, Kovačič Gregor, 26.3.2020

PRORAČUN, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Borut Leskovec, Gregor Kovačič, Pravna praksa, 12/2020Vsi naročniki na splošnem področju morajo v razpisno dokumentacijo kot obvezni razlog za izključitev ponudnika vključiti tudi pogoj nekaznovanosti, ki velja tako za gospodarski subjekt kot tudi za osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta, in za osebe, ki imajo pri gospodarskem subjektu pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄12

Ob prevzemu zaseženih predmetov se zahteva posebna skrbnost sodišča

Avtor ni naveden, 21.3.2019

Kazenski postopek, Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2019Policija je pobudniku leta 2013 zasegla več predmetov. Po končanem postopku je pobudnik večkrat zaprosil Okrožno sodišče v Mariboru (sodišče) za njihovo vrnitev, a mu sodišče vseh zaseženih predmetov ni vrnilo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄12

Narava rokov iz četrtega odstavka 153. in drugega odstavka 154. člena ZKP

mag. Aleksander Karakaš, 21.3.2019

Kazenski postopek

mag. Aleksander Karakaš, Pravna praksa, 12/2019Pred koncem lanskega leta je bila v medijih objavljena vest, da je Ustavno sodišče v postopku za oceno ustavnosti na zahtevo Generalnega državnega tožilca do končne odločitve zadržalo izvrševanje prve, druge in tretje povedi drugega odstavka 154. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP), razen v primeru, ko državni tožilec izjavi, da ne bo začel kazenskega pregona.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Kaznivo dejanje pranja denarja v KZ-1

mag. Damijan Florjančič, 27.3.2014

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Damijan Florjančič, Pravna praksa, 12/2014Kaznivo dejanje pranja denarja, kot je opredeljeno v 245. členu Kazenskega zakonika (KZ-1), je bilo v preteklih obdobjih spremenjeno in dopolnjevano, z namenom določneje opredeliti njegove zakonske znake in tako zagotoviti njegovo ustrezno uporabo, ki naj bi bila skladna tudi z določbami pri nas ratificirane Konvencije Sveta Evrope o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem. Glede na problematiko, s katero se v zvezi s pranjem denarja srečuje slovenska sodna praksa, se zdi, da ta cilj še ni v celoti dosežen.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Kako se pogajati v kazenskem postopku?

Andreja Tratnik, 28.3.2013

Kazenski postopek

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 12/2013Skoraj leto dni je že naokrog, odkar se je v praksi začela uporabljati enajsta novela Zakona o kazenskem postopku (ZKP), ZKP-K. Eden njenih glavnih ciljev je poenostavitev in skrajšanje kazenskih postopkov, in sicer tudi tako, da se obdolženca z obljubo nagrade spodbudi k sodelovanju s tožilcem. O (teoretični) problematičnosti novega pristopa k reševanju kazenskih zadev je bilo že precej napisanega. Nasprotno velja za praktične vidike, saj so izkušnje s pogajanji razmeroma kratke. Dejstvo je, da se z uvedbo pogajanj o priznanju krivde spreminja koncept kazenskega postopka, s tem pa tudi vloga ključnih kazenskopravnih akterjev - tožilca, obdolženca, njegovega zagovornika in sodišča. Ker je bistvo pogajalskega načina reševanja kazenskih zadev v njegovi prožnosti - pogajalca lahko razpolagata s svojimi (temeljnimi) pravicami in dolžnostmi brez pretiranih formalnih okovov (torej brez zakonsko opredeljenega dolžnostnega ravnanja) - je oblikovanje (pravičnih) standardov ravnanja prepuščeno praksi. Vendar pa se je treba zavedati, da morajo biti standardi poenoteni, sicer bo prišlo do razmaha neenakosti v kazenskem postopku (ki ga izvorno povzroča že sama uvedba pogajanj, saj se z njimi vpeljuje dvotirni sistem kaznovanja: strožji za tiste, ki vztrajajo pri sojenju v kazenskem postopku, ter milejši za tiste, ki sodelujejo s tožilcem in priznajo krivdo). Zato v nadaljevanju ponujam tudi nekatere smernice, ki bi jih bilo v praksi smiselno upoštevati, da se prepreči razvoj spornih praks in kar najbolj spoštuje načelo enakosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Izrek prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja

Luka Vavken, 28.3.2013

Prekrški

Luka Vavken, Pravna praksa, 12/2013Sankcijo prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja izreče sodišče, ko storilec prekrška oziroma prekrškov doseže ali preseže v zakonsko predpisanem obdobju zadostno število kazenskih točk v cestnem prometu. Marsikdo bi utegnil pomisliti, da gre pri tem za preprosto, bolj ali manj mehanično opravilo sodišča, ki na podlagi prejetega obvestila Ministrstva za pravosodje o doseženem številu kazenskih točk izda sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja. A vendar ni tako. Izdaja pravilnega in zakonitega sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja od sodnika zahteva natančno delo ter dobro poznavanje in razlago ne vedno najbolj jasnih in po več členih Zakona o prekrških (ZP-1) raztresenih določb, ki jih je treba kombinirati z uporabo določbe 138. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

Etika v zaporu - epilog

Jože Podržaj, 29.3.2012

Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Jože Podržaj, Pravna praksa, 12/2012Nespodobno bi bilo, če bi dr. Petrovcu odrekal humanizem in pravičništvo, bi pa pričakoval, da bo zmogel bolj častno in navsezadnje strokovno (poznavalsko) držo ob očitni zadregi, ko je soočen s konkretnim izzivom, na primer s primerjavo med Dobom in tujimi zapori.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄12

Odreditev pripora - begosumnost

Avtor ni naveden, 25.3.2010

Kazenski postopek

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2010Dejstvo, da identiteta tujca ni bila ugotovljena, utemeljuje zaključek o obdolženčevi begosumnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄12

Enoten postopek zoper več obdolžencev - zaslišanje obdolženca kot priča

Avtor ni naveden, 26.3.2009

Kazenski postopek

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2009Sodba I Ips 451/2008, 11. december 2008 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani I Kp 1507/2007 ZKP - 227. in 234. člen Obdolženec nikoli ne more biti priča v lastni zadevi in tudi ne v enotnem postopku zoper soobdolžence, ne glede na (ne)povezanost kaznivih dejanj. Iz obrazložitve Z uvodo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄12

O kaznovalnopravni odgovornosti za napake pri internem strokovnem nadzoru v zdravstvu

dr. Damjan Korošec, 26.3.2009

Kazenski postopek

dr. Damjan Korošec, dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 12/2009Informacije, ki jih o ugotavljanju različnih odgovornosti za smrt otroka Bora Nekrepa kot posledico domnevnih zdravniških napak prek javnih občil po koščkih prejema slovenska javnost, so vznemirljive. Tudi z vidika teorije kaznovalnega prava.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄12

Preklic pogojne obsodbe - roki za preklic

Avtor ni naveden, 27.3.2008

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 12/2008 Sodba I Ips 7/2008 z dne 14. februarja 2008 (v zvezi s sodbo Višjega sdoišča v Celju Kp 113/2007) ZKP - 5. točka 372. člena, 2. točka prvega odstavka 383. člena KZ - drugi odstavek 55. člena Sodba o preklicu pogojne obsodbe, v kateri je bil naložen dodaten pogoj, mora postati tudi pravnomoč...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄12

Umor na grozovit način

dr. Matjaž Ambrož, 29.3.2007

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 12/2007dr. pravnih znanosti, docent na PF v Ljubljani Sklep 5 StR 320/2006, 13. marec 2007 Nedavno je nemško javnost pretresla zadeva, v kateri zakonski par iz Cottbusa (dežela Brandenburg), ki je živel v izrazito slabih socialnih razmerah, enega od svojih otrok ni ustrezno hranil, vse dokler ta...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄12

Boj se Danajcev, ki prinašajo darila ...

mag. Goran Klemenčič, 30.3.2006

Uprava, Kazenski postopek

mag. Goran Klemenčič, Pravna praksa, 12/2006»V čem naj bi sploh bila oporečnost prisluškovanja? Prisluškovanje, o tem pač ne more biti nobenega dvoma, je paradigmatični napad na zasebnost, prvič zato, ker globoko, da globlje sploh ne bi mogla, posega v zasebnost, in drugič, ker oseba, v katere zasebnost je poseženo, tega niti ne ve, to je, tr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄12

Sodbe VS RS

Avtor ni naveden, 30.3.2006

Sodišča, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 12/2006Sodba I Ips 311/2004 z dne 12. 1. 2006 (v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Krškem K 118/2000 in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani I Kp 100/2004) KZ – drugi odstavek 159. člena Zakonski znaki in opis kaznivega dejanja neupravičenega izkoriščanja avtorskega dela Ime avtorja oziroma nosilca avt...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄12

PREKRŠKI: Ali je nadzor prometa s sistemom Provida zakonit?

Vid Jakulin, 1.4.2005

Prekrški

Vid Jakulin, Pravna praksa, 12/2005Prvega januarja 2005 je začel veljati novi zakon o varnosti cestnega prometa.(*1) Zanj je značilno občutno povišanje kazni, kar naj bi nagnalo strah v kosti udeležencem v cestnem prometu in s tem povečalo prometno varnost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄12

Nove knjige s področja kazenskega prava

Jernej Juren, 1.4.2004

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Jernej Juren, Pravna praksa, 12/2004Uradni list RS in Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani sta 4. marca predstavila pet novih publikacij, in sicer: * prof. dr. Ljubo Bavcon, prof. dr. Alenka Šelih in soavtorji: Kazensko pravo, Ljubljana, Uradni list RS, 2003; * prof. dr. Darko Maver in soavtorji: Kriminalistika...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄12

GOLJUFIJE V ZAVAROVALNIŠTVU

mag. Liljana Selinšek, 1.4.2004

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Zavarovalništvo

mag. Liljana Selinšek, Pravna praksa, 12/2004V sredo, 24. marca je v Mariboru potekal posvet, naslovljen "Goljufije v zavarovalništvu", ki predstavlja prvi skupni projekt Pravne fakultete in novoustanovljene Fakultete za policijsko varnostne vede Univerze v Mariboru. Posveta se je udeležilo več kot 90 predstavnikov s področja zavarovalništva, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄12

Kazenska ovadba

dr. Marko Novak, 1.4.2004

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 12/2004Izraz "kazenska ovadba" je na žalost slišati takorekoč vsak dan, če le malce prisluhnemo dnevnim poročilom. Ni torej treba biti specialist za kazenski postopek. Vremenar Trontelj bi verjetno tu nadaljeval, da za osveščenost javnosti glede izraza kazenska ovadba prejkone poskrbijo politiki, ki se ob ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄12

Čemu ustavnosodno zniževanje kazensko-procesnih pravic?

mag. Andraž Teršek, 1.4.2004

Ustavno sodišče, Kazenski postopek

mag. Andraž Teršek, Pravna praksa, 12/2004Že po sami naravi stvari so v ustavi določene pravice in svoboščine pretežno negativnega značaja in posameznika varujejo pred neupravičenimi posegi države vanje. V tem pogledu gre prav poseben pomen kazensko-procesnim pravicam. V zvezi s slednjimi morajo biti meje med dovoljenimi in nedovoljenimi re...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄12

Boj proti mobilnosti organiziranega kriminala na nivoju EU

Mateja Dobovšek, 4.4.2002

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Mateja Dobovšek, Pravna praksa, 12/2002V okviru programa Falcone je v organizaciji Višjega sodnega sveta v Rimu od 14. do 16. marca 2002 potekal seminar o boju proti mobilnosti organiziranega kriminala na ravni Evropske unije. Udeležilo se ga je petdeset sodnikov in tožilcev iz Italije, poleg njih pa še sodniki in tožilci ter oficirji...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄12

Ustavno sodišče RS: ZKP - kršitev pravice do nepristranskega sojenja

Avtor ni naveden, 4.4.2002

Ustavno sodišče, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 12/2002Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Okrožnega sodišča v Ljubljani in Okrajnega sodišča v Mariboru, na seji dne 21. marca 2002 odločilo: 1. Zakon o kazenskem postopku (Ur. l. RS, št. 63/94, 70/94 - popr., 72/98, 6/99, 66/00 in 111/01) je v neskladju z Ustavo, ke...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄12

Kje so meje uporabe POMS?

Marijan Bobič, 4.4.2002

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Marijan Bobič, Pravna praksa, 12/2002Že nekaj časa sem nameraval pisati o tej temi, pa nekako ni bilo prave vzpodbude. Sedaj je ta vzpodbuda prišla. Na nekoliko nepričakovan način. V Primorskih novicah (15. 3.) in Slovenskih novicah (19. 3.) (morda še kje) so objavili dele mojega pismenega mnenja v pritožbeni zadevi, kjer so bile poseb...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄12

Mednarodno sodstvo: Eurojust - enote proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu

Luigi Varanelli, 19.4.2001

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Luigi Varanelli, Pravna praksa, 12/2001Ob koncu preteklega leta, natančneje 14. decembra 2000, je Svet Evropske unije sprejel sklep o ustanovitvi (še začasne) enote o sodelovanju na pravosodnem področju, ki se imenuje "Eurojust". Oblikovanje takšne enote je zagotovo najpomembnejši korak v okviru pravosodnega sodelovanja na ravni evropski...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 12

Leto objave

2020(3) 2019(2) 2014(1) 2013(2)
2012(1) 2010(1) 2009(2) 2008(1)
2007(1) 2006(2) 2005(1) 2004(4)
2002(3) 2001(2) 1999(3) 1997(1)
1996(1) 1995(1) 1994(2) 1991(1)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.4. KAZNOVALNO PRAVO 2.4.1. Kazniva dejanja in gospodarski prestopki 2.4.2. Kazenski postopek 2.4.3. Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev 2.4.4. Prekrški

Avtorji

A B CĆČD ĐEF GHIJ K L MN OP QR S ŠT UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov