O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 28)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄10

O spremenjeni praksi pri kaznivem dejanju poslovne goljufije

mag. Aleksander Karakaš, 12.3.2020

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Aleksander Karakaš, Pravna praksa, 10/2020Poslovna goljufija je bila v Kazenskem zakoniku RS določena kot kaznivo dejanje šele z novelo KZ-A z dne 8. aprila 1999. Glede na pogojno imenovano navadno goljufijo iz poglavja kaznivih dejanj zoper premoženje je bila poslovna goljufija kot njena posebna ali bolj specialna oblika uvrščena v poglavje kaznivih dejanj zoper gospodarstvo, kjer se je pridružila nekaterim drugim oblikam preslepitvenih ravnanj, kot so denimo preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji, davčna zatajitev itd.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Davčna kazniva dejanja ter njihovo razmerje do zakonite davčne evazije in davčnih prekrškov

Primož Baucon, 16.3.2017

Kazenski postopek, Poravnava davkov in prispevkov

Primož Baucon, Pravna praksa, 10/2017Za učinkovito, pravočasno in kakovostno delovanje ter razvoj države in samoupravnih lokalnih skupnosti oziroma uresničevanje njihovih funkcij oziroma nalog je treba zagotoviti potrebna materialna sredstva v proračunu (državnem in samoupravnih lokalnih skupnosti) prek ustreznega davčnega sistema kot skupka vseh možnih davčnih oblik (davkov, taks, dotacij, subvencij in nadomestil). Za zadovoljevanje fiskalnih interesov in nemoteno delovanje javnega sektorja je tako treba zagotoviti zakonito in pravočasno izpolnjevanje oziroma plačevanje davčnih obveznosti (davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev). Zaradi možnosti izogibanja (v celoti ali deloma) ali nepravočasnega izvrševanja (kršitve) davčnih obveznosti (kar je treba razlikovati od zakonite davčne evazije) vse države določajo sistem različnih davčnih deliktov ter predpisujejo različne sankcije zanje. Pri tem predstavljajo davčna kazniva dejanja najtežje vrste davčnih deliktov, pri čemer pripada osrednje mesto kaznivemu dejanju davčne zatajitve.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Ustavnoskladna razlaga prekluzije v hitrem postopku o prekršku

mag. Luka Vavken, 16.3.2017

Prekrški

mag. Luka Vavken, Pravna praksa, 10/2017Zakonske določbe je glede na njihov odnos do Ustave mogoče v grobem razdeliti v tri skupine. V prvo, daleč največjo skupino sodijo tiste, ki jih lahko neposredno uporabljamo brez bojazni, da bi ob tem prišli v nasprotje z Ustavo, saj je že zakonodajalec ob njihovem nastanku imel pred očmi, da mora biti njihova vsebina prežeta z duhom Ustave. V drugo, k sreči najmanj številno skupino sodijo tiste zakonske določbe, ki so v neposrednem nasprotju z Ustavo. Te določbe so zrele za presojo Ustavnega sodišča. Obstaja še tretja skupina abstraktnih pravnih norm, ki sicer niso v neposrednem nasprotju z Ustavo, so pa hkrati pomensko nepopolne do te mere, da se do njihovega pravega pomena ne moremo dokopati drugače, kot da hkrati v eni roki držimo zakon, v drugi pa Ustavo ter potujemo s pogledom sem in tja. V tem primeru govorimo o ustavnoskladni razlagi zakonskih določb. Ena izmed takšnih je določba o prekluziji iz drugega odstavka 55. člena Zakona o prekrških (ZP-1).
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Okrogli trikotnik kazenskega procesa

mag. Milan Vajda, 16.3.2017

Kazenski postopek

mag. Milan Vajda, Pravna praksa, 10/2017V kazenskem procesu nastopa pred očmi sodnika vrteči se trikotnik treh najpomembnejših udeležencev, in sicer: obdolženca, tožilca in zagovornika. Gre dejansko za dinamičen proces, v katerem imajo omenjeni udeleženci zakonsko določene vloge in položaje, torej so njihova razmerja zakonsko uokvirjena. V praksi pa lahko pride tudi do primerov, ko je treba po "naravi stvari" ali na podlagi "pravnega občutka" vsebinsko dopolniti in izoblikovati kazenski proces, da ne postane t. i. okrogla zgodba ali neka nova sodniško-odvetniško-tožilska anekdota.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄10

Boj proti terorizmu - pomanjkljivosti slovenske ureditve glede na prakso ZR Nemčije

Nina Židanik, 10.3.2016

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Nina Židanik, Pravna praksa, 10/2016Čeprav so v Evropski uniji teroristični napadi čedalje pogostejši, je Slovenija še vedno varna država. Vendar proces globalizacije, napoved boja proti terorizmu in dnevne migracije beguncev iz ogroženih držav čez naše ozemlje pomenijo nevarnost, ki je ne smemo podcenjevati. Navsezadnje so tudi slovenski državljani že odšli v Sirijo in se tam pridružili samooklicani "Islamski državi". Zato se mora tudi Slovenija pripraviti na morebitne grožnje in se na teroristična dejanja odzvati ne le z njihovim sankcioniranjem, temveč zlasti z njihovim preprečevanjem. Pri tem pa je nedvomno treba upoštevati prakso držav, ki take izkušnje že imajo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Kaznivo dejanje zvijačnega zapeljevanja - primerno orodje za preprečevanje spolnih zlorab otrok?

Nika Skvarča, 12.3.2015

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Nika Skvarča, Pravna praksa, 10/2015Pred dvema letoma smo lahko v dnevnem časopisju prebrali novico o poskusu zvijačnega zapeljevanja. Nekega dne se je devetletna deklica potožila babici, da jo v spletni klepetalnici nadleguje neki fant. Gospa se je takoj podvizala k računalniku, se pod psevdonimom vnukinje prijavila v spletno klepetalnico in namesto nje nadaljevala načeti pogovor. Kaj kmalu se je tudi sama prepričala v resničnost otrokovih trditev. Opolzke ponudbe sogovornika so jo prepričale, da je pograbila telefon in podala prijavo policiji zaradi suma izvršitve kaznivega dejanja zvijačnega zapeljevanja. Zgodba je pozneje dobila veliko večje razsežnosti, vendar je tukaj pomembno le to, da iz domnevnega, prvega primera zvijačnega zapeljevanja ni bilo nič. To pa je povsem pričakovano, saj se pravzaprav nič ni zgodilo. Vsaj ne dovolj za sprožitev kazenskopravnega varstva. Nagovarjanju otroka k spolnemu ravnanju in k osebnemu srečanju bi morala namreč slediti tudi storilčeva konkretna dejanja za uresničitev srečanja. Taka je namreč dikcija novega kaznivega dejanja, ki ga je slovenski zakonodajalec poimenoval Pridobivanje oseb, mlajših od petnajst let, za spolne namene. Njen namen je predvsem preprečiti ali odvrniti fizični stik med otrokom in odraslim. Vendar - ali je taka inkriminacija lahko kos tako zahtevni nalogi?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄10

Uklonilni zapor - kako naprej?

Zinka Strašek, 12.3.2015

Prekrški, Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Zinka Strašek, Pravna praksa, 10/2015Ustavno sodišče je na svoji seji 11. decembra 2014 v postopku za oceno ustavnosti, začetem na zahtevo Varuha človekovih pravic, odločilo, da se prvi, drugi, tretji in četrti odstavek 19. člena in sedmi odstavek 19. člena (kolikor se nanaša na izvršitev uklonilnega zapora) ter 202.b člen Zakona o prekrških (ZP-1) razveljavijo. Hkrati je odločilo, da se vsi postopki odločanja o uklonilnem zaporu, ki do dneva objave te odločbe še niso bili končani, ustavijo. V primerih, ko je bil postopek odločanja o uklonilnem zaporu do tega dne končan, pa se uklonilni zapor ne izvrši oziroma se njegovo izvrševanje ustavi. S tem je Ustavno sodišče korenito poseglo v ta institut. Kot novost ga je uzakonil ZP-1, ki se je začel uporabljati s 1. januarjem 2005, dotedanja zakonodaja na področju prekrškovnega prava pa ga še ni poznala. V strokovnih krogih je bila odločitev v zvezi z izterjavo glavne sankcije, tj. globe, težko pričakovana že več kot dve leti. Poglejmo si pravne dileme in vprašanja, ki se v praksi pojavljajo v zvezi s sprejeto odločitvijo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄10

Sovražni govor in kaznivo dejanje javnega spodbujanja sovraštva, nasilja in nestrpnosti

Nina Židanik, 14.3.2013

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Nina Židanik, Pravna praksa, 10/2013V Pravni praksi je bilo v preteklem letu objavljenih že več prispevkov, ki obravnavajo problematiko kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja in nestrpnosti, predvsem z vprašanji, katere izjave pomenijo sovražni govor ter ali jih je treba kazenskopravno sankcionirati ali jih opredeliti zgolj kot prekršek. Danes, ko je splet kar preplavljen s komentarji, ki spodbujajo sovraštvo in nasilje proti vladajoči politični eliti, pa je treba odgovoriti na vprašanje, kaj sploh je objekt pravnega varstva obravnavanega kaznivega dejanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄10

Še o etiki v zaporu

Jože Podržaj, 15.3.2012

Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Jože Podržaj, Pravna praksa, 10/2012Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja, in ne ustanove, v kateri je zaposlen. Priznam, da mi je odleglo, ko sem prebral odziv dr. Petrovca na moj tekst o "rumeni penologiji". Napredek je namreč očiten: nič več očitkov o manipulacijah in zlorabah, samopašnosti ipd., "samo" še o domne
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄10

Ukradeni dokazi

Janko Marinko, 17.3.2011

Kazenski postopek

Janko Marinko, Pravna praksa, 10/2011V začetku leta 2008 je v Nemčiji izbruhnila t. i. liechtensteinska davčna afera, ko je na podlagi ukradenih bančnih podatkov, ki jih je nemška vlada odkupila, bilo sproženih več sto davčno-kazenskih postopkov zaradi davčne utaje. Naši mediji so poročali, da se je slovenska vlada obrnila na nemško s prošnjo za posredovanje bančnih podatkov slovenskih državljanov. Ali so na tej podlagi v Slovenji stekli kakšni postopki, ni znano. V Nemčiji je medtem že končanih več kazenskih postopkov, plačane so bile velike vsote utajenih davkov, Zvezno ustavno sodišče Nemčije pa je tudi že odločilo o temeljnem vprašanju - dovoljenosti uporabe protizakonito pridobljenih dokazov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄10

Kazenske novosti

Natali Gak, 11.3.2010

Kazenski postopek

Natali Gak, Pravna praksa, 10/2010Kazenska zakonodaja bo v naslednjih mesecih predmet večjih sprememb, o katerih je na srečanju Pravniškega društva Ljubljana 4. marca 2010 v Ljubljani spregovoril minister za pravosodje Aleš Zalar. Poudaril je, da je treba k spreminjanju zakonodaje pristopiti celovito in upoštevati, da sprememba eneg...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄10

Zloraba znamenj za pomoč in za nevarnost - obstoj prekrška

Avtor ni naveden, 11.3.2010

Kazenski postopek, Prekrški

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2010Če je obsojenka (za krivo kaznivega dejanja zlorabe znamenj za pomoč in nevarnost) policijo klicala zaradi vozila, parkiranega na njeni dovozni poti, kar bi lahko pomenilo, da je z ravnanjem osebe, ki je vozilo parkirala na dovozno pot, izpolnjen zakonski dejanski stan prekrška po 13. točki 47. člen...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄10

Še o ZDZdr kot zakonu iz 376. člena KZ-1

mag. Aleksander Karakaš, 11.3.2010

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Aleksander Karakaš, Pravna praksa, 10/2010K pisanju me je spodbudil prispevek dr. Zlatka Dežmana, objavljen v prilogi Pravne prakse, št. 46/2009.1 V njem se avtor ob življenjsko pretresljivem primeru,2 ki je zahteval učinkovit in nedvoumen kazenskopravni odziv, sprašuje, ali je Zakon o duševnem zdravju (ZDZdr)3 tisti zakon, v katerega naj b...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄10

Preiskovanje komunikacijske zasebnosti

Hinko Jenull, 12.3.2009

Kazenski postopek

Hinko Jenull, Hinko Jenull, Pravna praksa, 10/2009Kazenskopravni posegi v komunikacijsko zasebnost niso celovito urejeni. Omogočeno je pridobivanje podatkov o prometu v elektronskem komunikacijskem omrežju od operaterja (149.b člen Zakona o kazenskem postopku - ZKP)1 in prestrezanje elektronskih komunikacij v dejanskem času (150. člen ZKP). Uporaba...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄10

Kršitev pravice do obrambe - zavrnitev dokaznega predloga

Avtor ni naveden, 12.3.2009

Kazenski postopek

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2009Sodba I Ips 371/2008, 4. december 2008 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča Koper Kp 345/2007) ZKP - deveti odstavek 148. in drugi odstavek 371. člena URS - tretja alineja 29. člena Ugibanje sodišča, da policisti prstnih odtisov na nerazbiti steklenici, s katero je obsojenec zamahoval proti njim in j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄10

Neznosna lahkotnost vladanja

Blaž Kovač, 13.3.2008

Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Blaž Kovač, Pravna praksa, 10/2008univ. dipl. pravnik, vodja projektov, Amnesty International Slovenije Dne 20. februarja 2008 je Vlada na spletu objavila besedilo predloga sprememb Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS), ki ga je pripravilo Ministrstvo za pravosodje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄10

Prepoznava obtoženca na glavni obravnavi

Avtor ni naveden, 15.3.2007

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 10/2007Sodba I Ips 5/2006 z dne 21. 12. 2006 (zoper sodbo Okrajnega sodišča v Celju K 392/2001) ZKP - člen 242 Prepoznava obtoženca na glavni obravnavi se ne opravi v skladu z načinom, določenim v 242. členu ZKP. Iz obrazložitve 1.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄10

Poravnavanje v kazenskih zadevah po ZKP

Jožef Kovač, 15.3.2007

Kazenski postopek

Jožef Kovač, Pravna praksa, 10/2007univ. dipl. pravnik, podsekretar na Ministrstvu za notranje zadeve RS, poravnalec v kazenskih zadevah V bližnji preteklosti so v Sloveniji delovali poravnalni sveti, ki so imeli veliko politično podporo in veliko strokovno pomoč pravosodnih organov. Med ljudmi so si pridobivali zaupanje, saj ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄10

Trgovanje s svobodo za varnost – včeraj in danes

Kristina Božič, 16.3.2006

Človekove pravice, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Kristina Božič, Pravna praksa, 10/2006Vojna proti terorizmu je spet – zlasti Američanom – načela vprašanja, ki so si jih zastavljali njihovi praočetje, ko so gradili državo Novega sveta. Gre za osnovna vprašanja teorije (moderne) pravne države in njene ureditve, v kateri naj bi bile danes eden od temeljnih stebrov človekove svoboščine. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄10

Varstvo javnega reda in miru

dr. Katja Filipčič, 16.3.2006

Prekrški

dr. Katja Filipčič, Pravna praksa, 10/2006Z zakonodajno-tehničnega vidika je predlog Zakona o varstvu javnega reda in miru (v nadaljevanju predlog) bistveno boljši od Zakona o prekrških zoper javni red in mir iz leta 1974. Po zgledu Kazenskega zakonika je v predlogu najprej opisan dejanski stan prekrška, nato je predpisana globa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄10

Hvalnica norosti

dr. Dragan Petrovec, 16.3.2006

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

dr. Dragan Petrovec, Pravna praksa, 10/2006Ponavljam se. Pa mislim, da ne gre drugače. Pomemben del Slovenije je zajela norost, ki ni izvirno naša, saj nas vodi v stanje, ki je v Zahodni Evropi povsem domače. Vešala škripljejo. Tokrat jih ne postavljajo le eksotični marginalci in priložnostni specialisti za kaznovanje Jelinčičevega kroga z ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄10

Pravo in spolno nadlegovanje

dr. Božidar Veljković, 18.3.2004

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Božidar Veljković, Pravna praksa, 10/2004Kot avtor članka "Pravo in spolno nadlegovanje" (PP, št. 6) sem zelo žalosten, da je le -- ta izzval en sam odziv (PP, št. 7), pa še ta ni bil odziv na to, o čem sem pisal, ampak vse drugo. V reagiranju, žal ni bilo moč zaslediti nič o strokovni razlagi (ne)upravičenosti pravnega urejanja oziroma "p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄10

Meje (samo)omejevanja države ali kakor nam drago

dr. Matjaž Jager, 13.4.2000

Kazenski postopek, Pravoznanstvo

dr. Matjaž Jager, Pravna praksa, 10/2000Meta analizo kazenskega procesa običajno - oziroma kot bi dejal profesor Bogomir Sajovic: "šolsko" - zastavimo kot iskanje pravega razmerja med učinkovitostjo postopka in obsegom varovanja človekovih pravic (predvsem obdolženca). V luči takšnega "tehtanja" je predavanje o samoomejevanju države oziro...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄10

Ustavna pravica do obrambe - kaznivo dejanje? (4.del)

Dušan Mohorko, 1.4.1999

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Dušan Mohorko, Pravna praksa, 10/1999Upokojeni ustavni sodnik g. dr. Janez ŠINKOVEC je v svojem članku (v PP, št. 6/99) podal mnenje o mojih "razglabljanjih" v prispevku "Ustavna pravica do obrambe - kaznivo dejanje". Seveda težko polemiziram s tako eminentno osebo kot je g. dr. Janez Šinkovec, ki je nesporno velik pravni strokovnja...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄10

Izkazani pravni interes - prepoved ponovnega sojenja o isti stvari

Avtor ni naveden, 29.5.1997

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 10/1997Zgolj s tem, da je pooblaščenec stranke, odvetnik ne izkazuje pravnega interesa za izpodbijanje zakonskih določb (KZ in ZKP), ki neposredno posegajo v pravice njegove stranke.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 10

Leto objave

2020(1) 2017(3) 2016(1) 2015(2)
2013(1) 2012(1) 2011(1) 2010(3)
2009(2) 2008(1) 2007(2) 2006(3)
2004(1) 2000(1) 1999(1) 1997(1)
1996(1) 1994(2)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.4. KAZNOVALNO PRAVO 2.4.1. Kazniva dejanja in gospodarski prestopki 2.4.2. Kazenski postopek 2.4.3. Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev 2.4.4. Prekrški

Avtorji

AB CĆČD ĐEF G HIJ K LM NOP QRS ŠTUV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov