O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 30)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄3-4

Kaznivo dejanje poslovne goljufije - preslepitev - opis kaznivega dejanja v izreku odločbe - odstop od sodne prakse VS RS

Avtor ni naveden, 25.1.2018

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3-4/2018S to odločbo Vrhovno sodišče odstopa od svoje prakse, po kateri je za uresničitev zakonskih znakov kaznivega dejanja poslovne goljufije v določenih primerih zadostovalo že, če je opis dejanja (v povezavi z abstraktnim delom) vseboval navedbo, da se je dolžnik zavezal, da bo obveznosti izpolnil in/ali obljubljal plačilo, pa do izpolnitve obveznosti ob dospelosti ni prišlo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄3-4

Je Avtentična razlaga določbe četrtega odstavka 153. člena in drugega odstavka 154. člena ZKP ustavnopravno dopustna?

dr. Blaž Kovačič Mlinar, 25.1.2018

Kazenski postopek

dr. Blaž Kovačič-Mlinar, Pravna praksa, 3-4/2018Državni zbor je dne 22. novembra 2017 sprejel Avtentično razlago določbe četrtega odstavka 153. člena in drugega odstavka 154. člena ZKP (ORZKP153, 154), ki dvoletni rok v določbi drugega odstavka 154. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP) opredeljuje kot zgolj instrukcijski rok: "Določbo četrtega odstavka 153. člena in drugega odstavka 154. člena Zakona o kazenskem postopku [...] je treba razumeti tako, da je rok dveh let po koncu izvajanja ukrepov instrukcijski rok. Če je glede na aktivnosti državnega tožilca v tem obdobju jasno, da namerava nadaljevati kazenski pregon, se lahko pridobljeno gradivo iz četrtega odstavka 153. člena oziroma drugega odstavka 154. člena v postopku uporabi kot dokaz tudi, če je zahteva za preiskavo ali obtožnica oziroma obtožni predlog vložen po poteku roka dveh let od konca izvajanja ukrepov iz 149.a, prvega odstavka 149.b, 150., 151., 155., 155.a in 156. člena."
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄3-4

Nadomestni zapor - nova oblika izvršitve neplačane in neizterljive globe

mag. Mojca Curk, 25.1.2018

Prekrški

mag. Mojca Curk, Pravna praksa, 3-4/2018Uklonilnega zapora, ukinjenega z odločbo Ustavnega sodišča RS, kot sredstva prisile k plačilu globe ne moremo primerjati z uvedbo novega instituta nadomestnega zapora v prekrškovnem postopku, saj je slednji oblika izvršitve neplačane in neizterljive globe. Nadaljnja pomembna značilnost je tudi v tem, da obveznost plačila globe s prestanim nadomestnim zaporom ugasne, medtem ko je bil storilec po prestanem uklonilnem zaporu še zmeraj dolžan plačati globo in je uklonilni zapor torej ni nadomestil. Namen prispevka je podati splošen oris in informacije o odreditvi nadomestnega zapora v postopku o prekršku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄3-4

Proizvodnja prepovedane droge kot izvršitveno ravnanje pri kaznivem dejanju po prvem odstavku 186. člena KZ-1 (med) ratio legis in ratio decidendi

mag. Aleksander Karakaš, 25.1.2018

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Aleksander Karakaš, Pravna praksa, 3-4/2018Kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po 186. členu Kazenskega zakonika (KZ-1) je bilo kot inkriminacijsko razširjeni "naslednik" kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa z mamili po 196. členu Kazenskega zakonika (KZ) od uveljavitve leta 2008 do danes spremenjeno samo enkrat. Z novelo leta 2011 je določil, da del storilčevih izvršitvenih ravnanj po prvem odstavku 186. člena KZ-1 ni motiviran zgolj s prodajo prepovedanih drog, nedovoljenih snovi v športu in predhodnih sestavin za izdelavo prepovedanih drog, ampak še z njihovim dajanjem v promet. V drugem odstavku je predmet izvršitve dodatno razširjen na nedovoljene snovi v športu. V tretjem odstavku sta izvršitveni ravnanji iz prvega in drugega odstavka predpisani alternativno namesto kumulativno, v petem odstavku pa je obvezen odvzem prevoznih sredstev, uporabljenih za prevoz in hrambo teh snovi in prepovedanih drog, znova omejen le na posebej prirejena prevozna sredstva ali omejen z novim pogojem, da je njihov lastnik vedel ali mogel vedeti, da bodo uporabljena za takšen namen.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄3-4

Preprečitev ali oviranje ustanavljanja političnih strank - praznina v Kazenskem zakoniku

dr. Miha Šepec, 26.1.2017

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Miha Šepec, Pravna praksa, 3-4/2017Svobodna in prostovoljna ustanovitev politične stranke kot združenja državljanov, ki uresničujejo svoje politične cilje, je osnovni pogoj demokratične družbe in v razviti pravni državi ena od temeljnih ustavnih človekovih pravic. Brez političnih strank ni demokracije. Državni režim, v katerem vlada le ena politična stranka, ki onemogoča ustanavljanje političnih strank z nasprotnimi interesi, nasproti misleče pa označi kot politične nasprotnike, nam je iz naše zgodovine še predobro poznan. Osamosvojena Slovenija, ki se je oddaljila od tedanjega nedemokratičnega režima, bi zato morala še toliko bolj poskrbeti, da je ustanavljanje političnih strank v Sloveniji popolnoma svobodno in da ne more nihče te temeljne ustavne pravice omejevati, preprečevati ali ovirati, če za to niso podane ustavno dopustne omejitve.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄3-4

Kaznivo dejanje po 240. členu KZ-1 v luči predvidene novele E

mag. Mojca Turinek, 26.1.2017

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Mojca Turinek, Pravna praksa, 3-4/2017V predlogu novele KZ-1E je med drugim predvidena tudi sprememba 240. člena Kazenskega zakonika (KZ-1). Za pregon kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, ki ga je za zdaj mogoče storiti le naklepno, in sicer z obliko direktnega naklepa, obarvanega s posebnim ciljem oziroma namenom pridobitve premoženjske koristi ali povzročitve škode, bi odslej zadoščal eventualni naklep storilca v zvezi s storjeno zlorabo položaja ali zaupanja. Kaznivi (predhodni) namen pridobitve premoženjske koristi sebi ali drugemu ali povzročitve premoženjske škode pa bi se črtal in določil kot posledica kaznivega dejanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄3-4

Anomalije pri uporabi instituta pogajanj o priznanju krivde v slovenskem kazenskem postopku

dr. Katja Šugman Stubbs, 22.1.2015

Kazenski postopek

dr. Katja Šugman-Stubbs, Pravna praksa, 3-4/2015Z novelo Zakona o kazenskem postopku ZKP-K je naš kazenski postopek naredil še en odločen korak proti adversarnemu modelu: uvedel je namreč pravilo, da zoper obdolženca, ki prizna krivdo, postopka ne vodimo več v celoti. S tem (deloma) odstopamo od temeljnega načela našega sicer mešanega tipa postopka: načela iskanja materialne resnice. Sodna in tožilska statistika kažeta, da se je "pogajalski" pristop k reševanju kazenskih zadev v slovenski sodni praksi dodobra ukoreninil; morda še predobro. V dobrih dveh letih se je naš postopek temeljito "amerikaniziral"; z dobrimi in slabimi stranmi vred. Prispevek kritično prikazuje nekatere nezakonite bližnjice k obsodbi, ki so se uveljavile v naši sodni praksi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄3-4

Še o prenehanju Janševega poslanskega mandata

dr. Matevž Krivic, 22.1.2015

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Matevž Krivic, Pravna praksa, 3-4/2015Težko je, še zlasti v mojih letih, polemizirati z enim od svojih najljubših in najbolj spoštovanih profesorjev, ki me je že pred pol stoletja naučil razumnega, življenjskega in ne črkobralskega razumevanja prava - in je še zdaj enako čilega duha kot takrat. Še težje, ker vse od takrat deliva iste strokovne, humanistične in nazorske ideale in vrednote. In še težje, ker je prav zaradi njih zadnjih dvajset let izpostavljen skrajno nemoralnim in politikantskim podtikanjem in lažem Janše in njegovih, da je bil snovalec in zagovornik "komunistične" represivne zakonodaje, čeprav je tudi njim znana resnica ravno nasprotna. In ker zdaj upravičeno opozarja na skrajno nedopustne napade Janše in njegovih podpornikov na pravosodje - na kar že ves čas opozarjam tudi sam.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄3-4

Ravnanje z elektronskimi napravami po ZKP-J: zgolj policija ali tudi drugi državni organi?

dr. Liljana Selinšek, 28.1.2010

Kazenski postopek

dr. Liljana Selinšek, Pravna praksa, 3-4/2010Sredi oktobra 2009 je začela veljati novela Zakona o kazenskem postopku ZKP-J,1 ki je v ZKP med drugim vnesla določbe o pridobivanju elektronskih dokazov, se pravi analognih in zlasti digitalnih dokazov, ki jih vsebujejo elektronske naprave. Pojem elektronske naprave je v ZKP uporabljen široko in za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄3-4

Oblast psihodiagnostike, morala in pravo

dr. Dragan Petrovec, 28.1.2010

Kazenski postopek

dr. Dragan Petrovec, Pravna praksa, 3-4/2010dr. pravnih znanosti, raziskovalec na Inštitutu za kriminologijo pri PF Univerze v Ljubljani S profesorjem Zupančičem sva razpravljala točno pred dvajsetimi leti - zanimivo - na približno isto temo. Moje vnovično oglašanje na njegov prispevek "Pravo in psihopatologija oblasti" (PP, št. 2/2010, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄3-4

Letališki varnostni screening

dr. Aleš Završnik, 28.1.2010

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Aleš Završnik, Pravna praksa, 3-4/2010Laboratoriji varnostnih eksperimentov in utelešenje nove prevencijske pravičnosti
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Načelo kontradiktornosti - izvajanje listinskih dokazov

Avtor ni naveden, 29.1.2009

Kazenski postopek

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3-4/2009Sodba I Ips 383/2008, 27. november 2008 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Celju Kp 30/2008)
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Sojenje v nenavzočnosti - opravičilo izostanka

Avtor ni naveden, 29.1.2009

Kazenski postopek

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3-4/2009Eden od pogojev za sojenje v nenavzočnosti je, da je bil obdolženec v redu povabljen in da svojega izostanka ni opravičil, kar pomeni, da je navedel razloge, zaradi katerih se naroka ni oz. ne bo mogel udeležiti in temu predložil tudi ustrezna dokazila. Samo navedba razloga izostanka za opravičilo n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Nasilje v družini - razmerje med prekrškom in kaznivim dejanjem

dr. Liljana Selinšek, 29.1.2009

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Liljana Selinšek, dr. Liljana Selinšek, Pravna praksa, 3-4/2009Z uveljavitvijo Kazenskega zakonika (KZ-1) je nasilje v družini postalo samostojno kaznivo dejanje, ki je inkriminirano v 191. členu. S tem se je odprlo vprašanje razmejevanja med tem kaznivim dejanjem in prekrškom nasilnega in drznega vedenja iz šestega odstavka Zakona o varstvu javnega reda in mir...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Kritičen pogled na nekatere določbe splošnega dela slovenskega KZ-1

Primož Baucon, 29.1.2009

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Primož Baucon, Primož Baucon, Pravna praksa, 3-4/2009Novi slovenski Kazenski zakonik1 (KZ-1; v nadaljevanju uporabljam izraz KZ za vse druge kazenske zakone oz. kazenske zakonike), ki je začel veljati 1. novembra 2008, je povzročil številne odzive v strokovni in tudi v širši laični javnosti. Ker do zdaj še ni bila objavljena ustrezna analiza določb no...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Neustavnost popolnega prekrivanja zakonskih znakov kaznivega dejanja in prekrška

Avtor ni naveden, 29.1.2009

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3-4/2009Odločba US RS, št. U-I-88/07, z dne 8. januarja 2008, objavljena v Ur. l. RS, št. 5/09 Prvi odstavek 310. člena Kazenskega zakonika (Ur. l. RS, št. 63/94 70/94 - popr., 23/99, 44/04 in 95/04 - UPB) je bil v delu, ki se je nanašal na izvršitev kaznivega dejanja, storjenega s "protipravno hrambo stre...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄3-4

Poseči tudi v splošni del zakonika

Primož Baucon, 29.1.2004

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Primož Baucon, Pravna praksa, 3-4/2004Ob predlogu KZ – B (II.) V Poročevalcu DZ. št. 93/2003, je objavljen predlog zakona o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakonika (KZ – B). V tem delu poskušam prikazati nekatere določbe splošnega dela KZ, ki se nanašajo na predpostavke kaznivosti in ki bi jih morali spremeniti oziroma nekatere...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄3-4

Različni pristopi k sodnemu obravnavanju organiziranega kriminala

Damijan Florjančič, 29.1.2004

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Damijan Florjančič, Pravna praksa, 3-4/2004Na 46. letnem kongresu mednarodnega sodniškega združenja na Dunaju novembra 2003 so v okviru tretje (kazenske) študijske komisije obravnavali različne pristope v posameznih državah pri procesuiranju zadev organiziranega kriminala. V razpravi je bil dan izrazit poudarek novim preiskovalnim metodam, n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄3-4

Potrdilo o nekaznovanosti oz. neizdani odločbi o prepovedi opravljanja dejavnosti

Andraž Žvan, 29.1.2004

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Andraž Žvan, Pravna praksa, 3-4/2004Odločitve državne revizijske komisije Zakon o javnih naročilih med drugim določa, da mora naročnik izločiti ponudbo ponudnika, če mu je bila v zadnjih petih letih pred objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem, ali izdana pravnomočna sodn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄3-4

Vrhovno sodišče RS: Kazensko pravo - Načelna pravna mnenja: Zakon o kazenskem postopku

Avtor ni naveden, 8.2.2001

Sodišča, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 3-4/20011. Peti odstavek 207. člena ZKP Po vložitvi obtožnice lahko traja pripor največ dve leti do izreka sodbe sodišča prve stopnje. Če sodišče druge stopnje v celoti razveljavi obsodilno sodbo glede obtoženca, ki je po vložitvi obtožnice v priporu več kot dve leti, mora pripor odpraviti. (Pro...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄3-4

Kazenski postopek

Avtor ni naveden, 8.2.1996

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 3-4/1996Zahtevo za varstvo zakonitosti je mogoče vložiti zoper pravnomočen sklep, s katerim je bil zavrnjen zagovornikov predlog za odpravo pripora. (Sodba Vrhovnega sodišča RS z dne 24. 7. 1995, opr. št. I Ips 105/95 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju z dne 13. 7. 1995, opr. št. Ks 234/95). ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄3-4

Kazenski postopek

Avtor ni naveden, 8.2.1996

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 3-4/1996Če se med postopkom ugotovi, da gre za kaznivo dejanje, ki se preganja na predlog oškodovanca, se za ovadbo oziroma predlog za uveljavitev premoženjskopravnega zahtevka v kazenskem postopku šteje za predlog oškodovanca tudi uradni zaznamek pooblaščene uradne osebe organa za notranje zadeve o obvesti...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄3-4

Kazenski postopek

Avtor ni naveden, 8.2.1996

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 3-4/1996Drugi odstavek 462. člena v zvezi s 4. točko 39. člena, drugim odstavkom 472. in prvim oziroma drugim odstavkom 207. člena ZKP Sodnik za mladoletnike, ki je vodil pripravljalni postopek, v isti kazenski zadevi ne sme biti predsednik senata za mladoletnike tudi, ko senat odloča o priporu po drugem...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄3-4

Vrhovno sodišče o pravni praznini pri gospodarskih prestopkih

Avtor ni naveden, 8.2.1996

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Pravoznanstvo

, Pravna praksa, 3-4/1996V pp smo že pisali o problemu, ki je glede gospodarskih prestopkov nastal po 1. 1. 1995, ko sta bila uveljavljena novi kazenski zakonik Republike Slovenije (KZ) in zakon o kazenskem postopku (ZKP)(*1). Zakon o gospodarskih prestopkih (ZGP) je ostal brez naslonitve na prejšnjo kazensko zakonodajo ter...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄3-4

Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu

Aleksander Karakaš, 8.2.1996

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Aleksander Karakaš, Pravna praksa, 3-4/1996Hrvaško združenje za kazensko - pravne znanosti in prakso (Hrvatsko udruženje za kaznenopravne znanosti i praksu) je pred nedavnim v Zagrebu izdalo že drugo številko polletne revije "Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu." Kot je že iz njenega naslova mogoče razbrati, gre za revijo, ki obravna...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 3-4

Leto objave

2018(4) 2017(2) 2015(2) 2010(3)
2009(5) 2004(3) 2001(1) 1996(9)
1994(1)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.4. KAZNOVALNO PRAVO 2.4.1. Kazniva dejanja in gospodarski prestopki 2.4.2. Kazenski postopek 2.4.3. Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev 2.4.4. Prekrški

Avtorji

AB C ĆČDĐEF GHIJK LM NOP QR S Š T UVWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov