O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 18 (od skupaj 18)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄17

Pripor zaradi izmikanja glavni obravnavi - opravičilo izostanka

Avtor ni naveden, 5.5.2011

Kazenski postopek

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 17/2011Sodišče ima dolžnost in pravico oceniti, ali so navedbe v opravičilu obtoženega take, da opravičujejo njegov izostanek iz glavne obravnave.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄17

Za razumljivejše inkriminacije dejanj alkoholiziranega voznika motornega vozila

Barbara Kranjc, 5.5.2011

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Barbara Kranjc, Pravna praksa, 17/2011Kazenski zakonik iz leta 2008 (KZ-1) za kaznovanje alkoholiziranih voznikov motornih vozil ponuja teoriji in praksi že dobro poznano malomarnostno in poškodbeno kaznivo dejanje - povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti (323. člen). Na novo pa se je pojavilo konkretno ogrozitveno kaznivo dejanje predrzne vožnje v cestnem prometu (324. člen), ki se strogo omejuje le na krivdno obliko naklepa. Trenutna ureditev se predvsem primerjalnopravno gledano kaže kot precej nekoherentna in tudi koncepcija kaznivega dejanja predrzne vožnje je, še zlasti v praksi, preveč zapletena in težko razumljiva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Luksuz po švicarsko

dr. Matjaž Ambrož, 11.5.2006

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 17/2006V zadnjem času je tudi pri nas zanimiva razprava o zaporih in zaporni kazni. Kolikšne morajo biti zaporne kazni? Kako naj poteka njihovo prestajanje? Kako zagotoviti varnost pred nasiljem med sojetniki in kako varnost pred pobegi? Vse to so vprašanja, ki jim je namenjena precejšnja strokovna, medijs...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Oškodovanec kot stranka v kazenskem postopku

Matija Longar, 11.5.2006

Človekove pravice, Kazenski postopek

Matija Longar, Pravna praksa, 17/2006Mnenja, izražena v prispevku, so izključno avtorjeva in ne kažejo stališč ustanove, v kateri je zaposlen. Perez proti Franciji, št. 47287/99, 12. februarja 2004 Člen 6 Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP) varuje pravico posameznika, da o njegovih civiln...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄17

Parkinsonova bolezen v pisavi

Borut Pogačnik, 11.5.2006

Civilni sodni postopki, Kazenski postopek

Borut Pogačnik, Pravna praksa, 17/2006Pri forenzičnem preiskovanju pisav se večkrat srečujemo tudi z vprašanjem, ali pojav Parkinsonove bolezni vpliva na zavest oziroma na psihofizično stanje pisca in ali je mogoče tremor (drhtavico) pri lastnoročnem zapisu oporok imeti za znak kolapsa pisave. Parkinsonova bolezen zelo vpliva tudi na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄17

Popravek

Avtor ni naveden, 15.5.2003

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 17/2003V članku Anžeta Erbežnika "Nekaj pogledov na predlagano novelo ZKP" - objavljenem v prilogi PP, št. 14/03 - je brez kakršnekoli krivde avtorja prišlo do neljube tehnične napake, ki je nekoliko pomešala zveze med besedili v opombah. Zato prosimo bralce, da upoštevajo naslednje: pri navzkrižnem skl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄17

Kazenski postopek: Slovensko sodniško društvo: Mnenje k predlogu ZKP-E

Avtor ni naveden, 15.5.2003

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 17/2003V Slovenskem sodniškem društvu (v nadaljevanju SSD) smo kljub temu, da smo se z besedilom novele ZKP seznanili šele, ko je bilo objavljeno v Poročevalcu DZ, izvedli temeljit razmislek in razpravo o predlaganih rešitvah.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄17

Ukrep prepovedi približevanja - 39.a in 39.b člen

dr. Katja G. Šugman, 15.5.2003

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Katja G-Šugman, Pravna praksa, 17/2003Novela zakona o policiji(*1) prinaša kar nekaj novosti, med katerimi je posebej zanimiva nova ureditev nekaterih policijskih pooblastil. V okviru teh je bil v javnosti posebej odmeven predlagani ukrep prepovedi približevanja, katerega namen naj bi bil preprečevanje nasilja v družini. Avtorici teg...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄17

MKS: Izvoljeni tožilec: Luis Moreno Ocampo

Dean Zagorac, 15.5.2003

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo, Kazenski postopek

Dean Zagorac, Pravna praksa, 17/2003Glavna naloga držav pogodbenic Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča (MKS) na drugem nadaljevanju prvega zasedanja Skupščine držav pogodbenic, ki je potekalo od 21. do 23. aprila letos na sedežu Združenih narodov v New Yorku, je bila izvolitev mednarodnega tožilca ter članov odbora za pro...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄17

15 let delovanja - novo vodstvo

Milan Petek, 9.5.2002

Sodišča, Prekrški

Milan Petek, Pravna praksa, 17/2002Društvo sodnikov za prekrške Sodniki za prekrške smo 11. in 12. aprila 2002 v Radencih imeli vsakoletno srečanje, namenjeno izobraževanju, istočasno pa še občni zbor društva. Društvo sicer ima svoje občne zbore redno vsako leto, a tokratno srečanje in zbor nista bila običajna. Društvo sodnikov za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄17

Kazenski postopek: Priporni ukrepi v policijski praksi

mag. Bećir Kečanović, 15.6.2000

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 17/2000Novela Zakona o kazenskem postopku (Ur. list RS, št. 72-3622/98) je z uvedbo t.i. nadomestnih pripornih ukrepov prinesla določene novosti za varstvo osebne svobode obdolženca. Z uvajanjem hišnega pripora, javljanja na policijski postaji in prepovedi približevanja določenemu kraju ali osebi v procesn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄17

Mladi delikventi in njihove družine-problem človekovih pravic

dr. Alenka Šelih, 22.9.1994

Človekove pravice, Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

dr. Alenka Šelih, Pravna praksa, 17/1994Edino specializirano mednarodno združenje sodnikov za mladoletnike organizira svoje kongrese vsako četrto leto in je svoj letošnji, 14. kongres (v Bremnu, 28. avgusta do 2. septembra) posvetilo vprašanjem človekovih pravic v mladoletniškem kazenskem sodstvu ter ga povezalo z dvema temama, ki sta tes...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄17

Postopek za carinske prekrške

Zdenko Pavlina, 19.9.1991

Prekrški, Predpisi o carini in prosti trgovini

Zdenko Pavlina, Pravna praksa, 17/1991Skupna brionska deklaracija z dne 7. 9. 1991 je v točki II svojega aneksa določila, da bodo carine pobirali slovenski cariniki. Glede na to ustavni zakon za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 1/I-1991) ni bil razveljavljen. V prvem od...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄17

Javna listina - potrdilo o odsotnosti z dela - 186/3 KZRS

Avtor ni naveden, 19.9.1991

Sodišča, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 17/1991Potrdilo o zdravstveno upravičeni odsotnosti z dela, ki ga je izdal zdravstveni center, je javna listina po 3. odstavku 186. člena KZ RS. (Sodba in sklep Višjega sodišča v Mariboru, opr št. Kp 328/90 z dne 24. 10. 1990 s zvezi s sodbo Temeljnega sodišča v Mariboru, enote v Ptuju, opr. št.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄17

Kazenski zakon Republike Slovenije

Avtor ni naveden, 19.9.1991

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 17/1991Če si direktor delovne organizacije protipravno prilasti določene stvari, ki mu niso zaupane v zvezi z njegovim delom v delovni organizaciji, takega ravnanja ni moč opredeliti kot kaznivo dejanje poneverbe po členu 141 KZ RS, pač pa kot kaznivo dejanje tatvine, ker ni mogoče šteti, da mu je vse prem...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄17

Glavna obravnava, nenavzočnost obdolženca - 442/3 ZKP

Avtor ni naveden, 19.9.1991

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 17/1991Če obdolženec ob prvem zaslišanju na glavni obravnavi odkloni zagovor, na naslednje glavne obravnave pa ne pride, čeprav je bil v redu povabljen, so ob ugotovitvi, da njegova navzočnost ni nujna, izpolnjeni pogoji za sojenje v nenavzočnosti. (Sodba Višjega sodišča v Mariboru, opr. št. Kp 447/90 z...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄17

Zakon o kazenskem postopku

Avtor ni naveden, 19.9.1991

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 17/1991Fotografije oškodovanca, ki jih posnamejo delavci organov za notranje zadeve ob sprejemu ovadbe, da bi z njimi potrdili ugotovitve o povzročenih telesnih poškodbah, niso taka obvestila, ki bi, zaradi oškodovančeve odpovedi pričevanju po 227. členu ZKP, morala biti glede na določbo 3. odstavka 83. čl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄17

Obnova postopka - 400. in 401./1 člen ZKP

Avtor ni naveden, 19.9.1991

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 17/1991Zahteva za obnovo kazenskega postopka zoper delno pravnomočno sodbo ni dovoljena. (Sklep Višjega sodišča v Mariboru, opr št. Kp 455/90 z dne 24. 10. 1990 v zvezi s sodbo Temeljnega sodišča v Mariboru, enota v Slovenj Gradcu, opr. št. Ks 15/89 z dne 5. 7. 1990). Obtoženec je bil s sodbo prve st...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 17

Leto objave

2011(2) 2006(3) 2003(4) 2002(1)
2000(1) 1994(1) 1991(6)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.4. KAZNOVALNO PRAVO 2.4.1. Kazniva dejanja in gospodarski prestopki 2.4.2. Kazenski postopek 2.4.3. Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev 2.4.4. Prekrški

Avtorji

A BCĆČDĐEFGHIJK L MNOP QRSŠ TUVWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov