O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 23 (od skupaj 23)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄7

Okoljski kriminal: ga ni ali ga samo ne zaznamo?

dr. Breda Mulec, 20.2.2020

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Varstvo okolja

dr. Breda Mulec, Pravna praksa, 7/2020Ko so v Državnem zboru RS preiskovali pranje denarja v Novi LB in Novi KBM, je v javnosti odmeval stavek mafijskega skesanca Maurizia Prestierija, ki naj bi leta 2011 Slovenijo označil kot "raj za mafijo". Raj celo za italijansko mafijo, ki naj je v Sloveniji ne bi vezala stroga italijanska protimafijska pravila. Tega pa ni izrekel samo mafijski skesanec, temveč tudi skupina tujih strokovnjakov, ki je za Slovenijo pripravljala Ocenjevalno poročilo osmega kroga medsebojnih ocenjevanj z naslovom "Praktično izvajanje in delovanje evropskih politik za preprečevanje in zatiranje okoljske kriminalitete" - poročilo za Slovenijo (v nadaljevanju: Ocenjevalno poročilo).
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄7

Slabo stanje v slovenskih zaporih

Urša Ravnikar Šurk, 14.2.2019

Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Urša Ravnikar-Šurk, Pravna praksa, 7/2019Po ocenah udeležencev razprave na Odboru Državnega zbora za pravosodje bo odprava vseh problemov zaporskega sistema dolgotrajna in bo trajala več kot en mandat, četudi začnemo že danes.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄7

KAZENSKO PRAVO: Začasno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi

Marko Bošnjak, 24.2.2005

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Marko Bošnjak, Pravna praksa, 7/2005Mnenja v tem članku so zgolj avtorjeva osebna in ne gre za stališča institucij, pri katerih je zaposlen. Ustavno sodišče je maja 2004 odločalo o ustavnosti ureditve začasnega zavarovanja zahtevka za odvzem protipravno pridobljene premoženjske koristi, kot jo je določal Zakon o kazenskem postopku ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄7

PREKRŠKI: Uklonilni zapor - slon v trgovini s porcelanom?

Saša Zagorc, 24.2.2005

Prekrški

Saša Zagorc, Pravna praksa, 7/2005Uklonilni pripor je predviden kot nov institut prekrškovnega prava, ki bo, predvidevam, v primeru širše uporabe tega instituta med tistimi »prekrškarji«, ki so se uspešno izogibali plačevanju pravnomočno izrečenih denarnih kazni, povzročil veliko jeze.(*1) Novi zakon o prekrških (ZP) določa, da se s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄7

KNJIGE: ZP-1, s komentarjem

Suzana Gril, 24.2.2005

Prekrški

Suzana Gril, Pravna praksa, 7/2005ZP-1 se je kljub težavam začel uporabljati s 1. januarjem 2005, GV Založba pa je v januarju v zbirki Nova slovenska zakonodaja izdala Zakon o prekrških s komentarjem, izpod peresa prof. dr.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄7

MEDNARODNO KAZENSKO PRAVO: ZN: Genocida v Sudanu ni bilo

Kristina Božič, 24.2.2005

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Kristina Božič, Pravna praksa, 7/2005Oktobra 2004 ustanovljena komisija Združenih narodov, ki naj bi preiskala dogodke, ki so se zvrstili v zadnjih dveh letih v sudanski pokrajini Darfur, je ugotovila, da ti kažejo znake hudodelstev zoper človečnost in vojnih hudodelstev, vendar pa ne »zadostujejo«, da bi se jih označilo za genocid.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄7

Poligrafski test v nemški sodni praksi

Janko Marinko, 19.2.2004

Kazenski postopek

Janko Marinko, Pravna praksa, 7/2004Poligrafski test kot dokaz v kazenskem postopku je v strokovni in splošni javnosti naletel na precejšen odziv. V prispevku bom predstavil sodno prakso nemških sodišč, brez iskanja vzporednic s slovensko zakonodajo. Nemško zvezno vrhovno sodišče (BGH) je že leta 1954 presodilo, da je uporaba polig...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄7

Rimski statut MKS

Dean Zagorac, 28.2.2002

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Dean Zagorac, Pravna praksa, 7/2002Kanadski sodnik v prvi sestavi Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo Jules Deschenes je še leta 1994 zapisal, da bo dan, ko bo ustanovljeno stalno mednarodno kazensko sodišče, najlepši za tiste, ki si prizadevajo za spoštovanje in varstvo človekovih pravic, potem ko je bila leta 19...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄7

EU proti terorizmu

Mateja Dobovšek, 28.2.2002

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Mateja Dobovšek, Pravna praksa, 7/2002Od 24. do. 25. januarja 2002 je v organizaciji Akademije za evropsko pravo v Trieru v Nemčiji potekal seminar o novi zakonodaji Evropske unije glede boja proti terorizmu. Predavali so med drugim Niels Bracke iz generalnega sekretariata sveta EU, Ties Prakken, odvetnica in profesorica kazenskega prav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄7

Zapiski: Teroristi v pravni državi

Andraž Teršek, 28.2.2002

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Andraž Teršek, Pravna praksa, 7/2002Predsednik ZDA George W. Bush in tisti pripadniki ameriške vladajoče politične elite, ki soglašajo s predsednikovimi javno izpostavljenimi političnimi prepričanji o najustreznejšem in edinem primernem načinu ravnanja z osumljenci terorizma, so prepričani, da je priznavanje temeljnih človekovih pravi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄7

Boj zoper organizirani kriminal

Jože Oberstar, 8.3.2001

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Jože Oberstar, Pravna praksa, 7/2001Temeljni mednarodni dokumenti in njihov pomen za policijsko prakso Že nekaj časa sem mi zdi nujno potrebno na enem mestu in zgoščeno opredeliti, kaj natančno Evropska unija (EU) pričakuje od nas in od lastnih držav na področju boja proti organiziranemu kriminalu. Kaj smo v procesu približevanja p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄7

Pravniško društvo Maribor: Interne oblike organiziranega kriminala - pranje denarja

Urška Mikl, 11.3.1999

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Pranje denarja

Urška Mikl, Pravna praksa, 7/1999Na drugem srečanju Pravniškega društva v Mariboru v letu 1999, 4. februarja, nas je s svojo prisotnostjo počastil mag. Mitja Deisinger, predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Predavatelj je pred številnimi udeleženci srečanja spregovoril o zelo aktualni temi - o organiziranem kriminalu...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄7

Zastaranje cestnoprometnega prekrška

Janez Bolha, 10.4.1997

Prekrški

Janez Bolha, Pravna praksa, 7/1997Kdaj zastara (koliko časa, od katerega dogodka) prekršek iz cestnoprometnih predpisov oziroma od kdaj dalje ni več možen pregon? Primer: A je na cesti prekoračil dovoljeno hitrost dne 1. 1. 1997. Policija je primer predala sodniku za prekrške. Kdaj lahko A ugovarja, da je zadeva zastarela? Za ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄7

Policijski odvzem prostosti in pravice prizadetega

Bećir Kečanović, 10.4.1997

Uprava, Kazenski postopek

Bećir Kečanović, Pravna praksa, 7/1997Policija v kazenskem postopku sodeluje predvsem pri odkrivanju storilcev kaznivih dejanj in zato ima v zakonu tudi posebna pooblastila. S temi pooblastili oziroma ukrepi lahko poseže v človekove pravice in temeljne svoboščine. Zato je treba pri izvajanju teh pooblastil ravnati tako, da so posameznik...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄7

Obravnavni dan na kazenskem oddelku tržaškega sodišča

Damijan Florjančič, 4.4.1996

Sodišča, Kazenski postopek

Damijan Florjančič, Pravna praksa, 7/1996V okviru strokovnih srečanj, ki potekajo v zadnjih dveh letih med sodiščem v Trstu (Tribunale civile a penale) ter Okrožnim sodiščem v Kopru (prej Temeljnim sodiščem), je bilo 1. januarja organizirano tudi spremljanje poteka obravnavnega dne kazenskega oddelka na tržaškem prvostopenjskem sodišču, ki...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄7

Sodna ali policijska preiskava?

Andrej Ferlinc, 4.4.1996

Kazenski postopek

Andrej Ferlinc, Pravna praksa, 7/1996K razpravljanju o tej temi, zapisani v naslovu, vzpodbujajo predvsem številni zapisi v medijih o izkoriščanju zakonske možnosti iz 10. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS št. 63/94), po kateri lahko generalni državni tožilec Republike Slovenije za obravnavo več zahtevnih kaznivih dejan...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄7

Neznatna družbena nevarnost - dejanje majhnega pomena po 14. členu KZ RS

mag. Mira Polutnik-Špringer, 13.4.1995

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Mira Polutnik-Špringer, Pravna praksa, 7/1995V prispevku se ukvarjam s problematiko instituta neznatne družbene nevarnosti, ki je v novi kazenski zakonodaji opredeljen kot dejanje majhnega pomena. V kazenskopravni teoriji in praksi institut neznatne družbene nevarnosti v smislu 2. odst. 8. člena KZ bivše SFRJ oz. dejanje majhnega pomena v d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄7

Zakon o kazenskem postopku

Avtor ni naveden, 7.4.1994

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 7/1994Rok za pritožbo zoper sklep o priporu tujca, ki mu je treba po 3. odst. 8. čl. ZKP vročiti sklep o priporu tudi v jeziku, ki ga uporablja v postopku, začne teči, ko mu je bil vročen tudi prevod sklepa.
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄7

Vrnitev zaplenjenega premoženja

Nikola Todorović, 7.4.1994

Denacionalizacija in lastninjenje, Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Nikola Todorović, Pravna praksa, 7/1994V letu 1949 je bila stranka obsojena tudi na zaplembo celotnega premičnega in nepremičnega premoženja. Zaplembo premičnin in nepremičnin s popisom vsega inventarja je opravilo sodišče, zapisnik o seznamu inventarja in premičnin v letu 1949 pa je bil podpisan s strani predstavnika podjetja, ki je nep...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄7

Neskladnost ZP s pravnim redom RS

Avtor ni naveden, 1.4.1993

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Prekrški

, Pravna praksa, 7/1993Pobudnika nista dokazala, da sporni zakon (zakon o podjetjih) odloča o njuni pravici, obveznosti ali pravni koristi, torej nista izkazala pravnega interesa, ki je z ustavo določena procesna predpostavka za začetek postopka pred ustavnim sodiščem.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄7

Odvzem premoženjske koristi

Avtor ni naveden, 9.4.1992

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 7/1992Obdolžencu se naloži plačilo denarnega zneska, pridobljenega s storitvijo kaznivega dejanja, ne da bi ta znesek valorizirali in povečali z zamudnimi obrestmi za čas od pridobitve te koristi do izdaje sodbe. (Sodba Višjega sodišča v Celju opr. št. Kp 429/90 z dne 15. 1. 1991 v zvezi s sodbo Temelj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄7

O gospodarski kriminaliteti

Avtor ni naveden, 18.4.1991

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 7/1991Katedra za kazenskopravne znanosti pri ljubljanski PF je 16. do 18. aprila pripravila v Ljubljani mednarodno posvetovanje o problemih gospodarske kriminalitete - s sodelovanjem ekspertov Direktorata za pravne zadeve Sveta Evrope. Na posvetovanju so bili predstavljeni večinoma po strokovnjaki iz t...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄7

215. člen ZKP - Vrnitev zaseženih predmetov

Avtor ni naveden, 18.4.1991

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 7/1991Predmete, ki jih zasežejo organi za notranje zadeve v predhodnem postopku in niso bili izročeni v hrambo sodišču, so po ustavitvi postopka dolžni vrniti obdolžencu organi za notranje zadeve, ne pa sodišče. (Problem je sprožilo Temeljno sodišče v Ljubljani). Pooblaščene uradne osebe organov za ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 7

Leto objave

2020(1) 2019(1) 2005(4) 2004(1)
2002(3) 2001(1) 1999(1) 1997(2)
1996(2) 1995(1) 1994(2) 1993(1)
1992(1) 1991(2)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.4. KAZNOVALNO PRAVO 2.4.1. Kazniva dejanja in gospodarski prestopki 2.4.2. Kazenski postopek 2.4.3. Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev 2.4.4. Prekrški

Avtorji

AB CĆČD ĐEF G HIJK LM NO P QR SŠ T UVWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov