O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 46)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄18

Zapornikov otrok in njegova pravica do stikov

Burkelc Frida, Felc Brina, 10.5.2018

Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev, Zakonska zveza in družinska razmerja

Frida Burkelc, mag. Brina Felc, Pravna praksa, 18/2018Če je človeku, ki ima mladoletnega otroka, odvzeta prostost zaradi izrečene zaporne kazni in nastopi njeno prestajanje, to nedvomno pomeni velik poseg v dotedanji način družinskega življenja vseh njegovih bližnjih. Zaporna kazen pomeni nujno ločitev otroka in staršev ter ima posledice tudi za izvajanje roditeljske pravice oziroma starševske skrbi, pri čemer je možnost stikov z otrokom nedvomno najbolj neposreden način njenega izvrševanja. V veliki večini se družine spremenjenim razmeram prilagodijo in otroci skupaj z drugim od staršev ali drugim bližnjim obsojenega obiskujejo v zaporu. Obstaja pa tudi veliko primerov, ko je moralo o ureditvi otrokovih stikov s starši iz različnih razlogov odločati sodišče, ki je svojo odločitev o otroku najbolj koristnih stikih sprejelo po temeljito raziskanih subjektivnih lastnostih in potrebah vsakega konkretnega otroka, osvetlitvi starševskih zmožnosti njegovih roditeljev ter po seznanitvi z življenjskimi okoliščinami otroka in staršev, ki jih je treba upoštevati, da se stiki lahko izvajajo. Korist konkretnega otroka je osnovno vodilo sodišča tudi, ko se določajo način, kraj, čas in obseg izvajanja stikov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄18

Pravica do odvetnika v kazenskem postopku - stanje in izzivi

Vučko Katarina, Kogovšek Šalamon Neža, 10.5.2018

Kazenski postopek, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Katarina Vučko, dr. Neža Kogovšek-Šalamon, Pravna praksa, 18/2018Pravica osumljencev in obdolžencev do odvetnika in pravne pomoči je temeljna človekova pravica, zavarovana s številnimi nacionalnimi in mednarodnimi predpisi. V ustavnih demokracijah je trdno zasidrana, izvajanje pravice v praksi pa pokaže, da v sistemu še vedno obstajajo področja, ki zahtevajo pozornost za boljše izvajanje pravice.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄18

Odgovornost za prekrške pri prenehanju pravne osebe

Hinko Jenull, 11.5.2017

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Prekrški

Hinko Jenull, Pravna praksa, 18/2017Pravni osebi (d. o. o.) je bila zaradi prekrška po 19. točki prvega odstavka 21. člena Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov, storjenega 16. decembra 2013, dne 15. januarja 2014 s plačilnim nalogom izrečena globa. Od 13. novembra 2014, torej v času, ko je že bil izdan plačilni nalog in zoper njega vložena zahteva za sodno varstvo, sodišče pa o tej zahtevi še ni odločilo, je bila pravna oseba v stečajnem postopku. Sodišče, ki za stečajni postopek ni vedelo, je s sodbo z dne 25. januarja 2016 zavrnilo zahtevo pravne osebe za sodno varstvo. Stečajni postopek je bil končan brez razdelitve s sklepom z dne 7. novembra 2016, ki je postal pravnomočen dne 23. novembra 2016. Globa, ki je bila pravnomočno izrečena pravni osebi, ni bila plačana, niti izterjana.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄18

Žalitev prava in zdravega razuma

mag. Matevž Krivic, 5.5.2016

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 18/2016Sodba Vrhovnega sodišča, s katero je bil dr. Boštjan M. Turk oproščen obtožbe, da je v članku Referenti in renegati v reviji Reporter 13. junija 2011 storil kaznivo dejanje razžalitve dr. Jožeta Pirjevca, je zame šolski primer, kakšna sodba, še zlasti pa sodba vrhovnega sodišča, ne bi smela biti. Šolski primer z zdravim razumom skreganega "obračanja besed", ki iz črnega skušajo narediti belo in zaradi katerih so pravniki pri večini ljudi tako na slabem glasu. In zaradi njih potem žal še pravo, kadar njegovi služabniki pri tem obračanju besed spretno ustvarijo vtis, da gre za veliko učenost in za laikom težko doumljive pravne finese, zaradi česar, ker se to prepogosto ponavlja, potem vse več ljudi pri nas za take, zdravemu razumu nedoumljive nesmisle krivi pravo, in ne slabih pravnikov ali njihovih slabih sodb, v katerih ga niso znali korektno uporabiti. Tako to vidim. Če kdo misli drugače in zna to prepričljivo utemeljiti, naj to naredi. Bom pazljivo prebral in razmislil, najbrž tudi odgovoril. Pritrdilno ali odklonilno. Toda to vprašanje je preveč pomembno, da bi razmišljajoči pravniki smeli molče mimo njega.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

Konkretizacija vsakega posameznega znaka kaznivega dejanja

Avtor ni naveden, 7.5.2015

Kazenski postopek

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2015Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 2457/2010 z dne 1. oktobra 2014, sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 2457/2010 z dne 21. marca 2014 in sodba Okrajnega sodišča v Ljubljani št. II K 2457/2010 z dne 5. junija 2013 se, kolikor se nanašajo na Ivana Janšo, razveljavijo. Zadeva se dodeli drugemu sodniku Okrajnega sodišča v Ljubljani v novo odločanje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

Osebni dokazi - verbalne izjave kot pot k materialni resnici?

Nika Skvarča, 7.5.2015

Kazenski postopek

Nika Skvarča, Pravna praksa, 18/2015Pridobivanje in vrednotenje izjav osumljenca (obdolženca), prič, izvedencev ter strokovnjakov je v kazenskem postopku precej zapleteno. Opraviti imamo namreč z najbolj zapleteno "stvarjo" na svetu: s človekom. Še vedno je težko razumeti priznanje, ki sta ga pred več kot stotimi leti podala zakonca Franc in Marija Bratuš o umoru njune hčerke. Priznala sta, da sta jo umorila, njeno truplo pa razkosala in zažgala v peči. Dve leti pozneje je novomeški preiskovalni sodnik po naključju zasliševal tatico, za katero je posumil, da bi lahko bila "umorjena" hči zakoncev Bratuš. Dvom se je razblinil v trenutku, ko je prednjo pomolil fotografijo obsojenih zakoncev. Prestopnica je namreč vzkliknila: "Oh, to so pa moj ata." Ali so izjavo o umoru izsili orožniki ali je držalo izvedensko mnenje o bolezenskem stanju zakoncev, ne ve nihče. Po več kot stoletju vemo le to, da se o načinih pridobivanja in vrednotenju izjav udeležencev kazenskega postopka sprašujemo še danes. Natančneje so si ta in še številna druga vprašanja postavljali 22. aprila na Fakulteti za varnostne vede, ki je pripravila posvet o kriminalističnih, kazenskopravnih in psiholoških vidikih osebnih dokazov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄18

Obveščanje žrtve o predčasnem odpustu obsojenca s prestajanja zaporne kazni

Avtor ni naveden, 7.5.2015

Človekove pravice, Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2015Na Varuha se je obrnila pobudnica, ki se je znašla v hudi stiski ob skorajšnjem (predčasnem) zaključku prestajanja kazni zapora obsojenca, ki ji je s kaznivim dejanjem, za katerega je prestajal zaporno kazen, skoraj vzel življenje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

Berluskonizacija Zakona o kazenskem postopku?

mag. Andrej Ferlinc, 8.5.2014

Kazenski postopek

mag. Andrej Ferlinc, Pravna praksa, 18/2014Predlog novele Zakona o kazenskem postopku (ZKP) ZKP-M prinaša več novosti, o katerih se je v strokovni in drugi širši javnosti sprožila živahna razprava, vendar pa poleg nekaterih pozitivnih sprememb, ki so bile vsaj deloma usklajene, največ pozornosti tožilcev vzbujajo prekluzivni roki za vložitev neposredne obtožnice in obtožnice po preiskavi, omejujoča določila predlaganih sprememb glede uresničevanja načela javnosti in pravice do obveščenosti, ki veljajo le za tožilca, ne pa tudi za udeležence postopka na nasprotni strani, ter dolžnost "posebno hitrega postopanja", če "teče postopek zoper funkcionarja" (8. člen predloga novele ZKP-M).
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄18

Neznosna lahkotnost zakonodajalca: nekaj misli o noveli ZOPNI

dr. Luigi Varanelli, 8.5.2014

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Luigi Varanelli, Pravna praksa, 18/2014Dragi zakonodajalec, namenil sem se ti napisati te skromne vrstice, čeprav že zdaj dobro vem, da bodo besede naletele na gluha ušesa. Kot slikar začetnik, prepričan o svojih sposobnostih, nikoli nikogar ne poslušaš, čeprav se pogosto zavedaš, da barve, ki jih mešaš skupaj, prav nikomur niso všeč.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄18

Preiskava poslovnih prostorov

Avtor ni naveden, 9.5.2013

Kazenski postopek

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2013Prvi stavek prvega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence je v neskladju z Ustavo. Državni zbor RS mora protiustavnost iz prejšnje točke odpraviti v roku enega leta po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije. Do odprave ugotovljene protiustavnosti se uporablja prvi stavek prvega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence. Členi 54, 56, 57, 59 in 61 Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence niso v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Uporaba dokazov, ki ne smejo biti uporabljeni v kazenskem postopku, v pravdnem postopku

Avtor ni naveden, 10.5.2012

Kazenski postopek

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2012Pravdni postopek je po naravi drugačen od kazenskega, saj gre za spor med dvema enakovrednima strankama. Tako glede vprašanja nedopustnosti dokazov v pravdnem postopku ni mogoče enostavno povzemanje rešitev kazenskega postopka. V kazenskem postopku izločitev dokaza ne posega v pravico nobenega drugega (nasprotna stranka je država), v pravdnem postopku pa bi prepoved uporabe dokaza lahko posegla v pravico ene od strank do dokaza kot del pravice do izjave v postopku. Po ZPP so dopustna vsa dokazna sredstva, pod pogojem, da ne nasprotujejo pravnemu redu in osnovnim načelom postopka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

O stranpoteh justice - primer Kercher

mag. Tea Melart, 10.5.2012

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Tea Melart, Pravna praksa, 18/2012Pred časom smo bili priča odkritju brutalnega umora angleške študentke Meredith Kercher, ki je pretresel italijansko in del svetovne javnosti. Dogodek je takoj pritegnil pozornost medijev, ki od tedaj pozorno spremljajo vsa dejanja organov odkrivanja, pregona in odločitve sodišč. Proces je sprožil številna vprašanja, ki se nanašajo na vrednotenje forenzičnih dokazov, pravice obrambe in na učinkovitost italijanskega pravosodnega sistema. Tematika pa je zaradi pravic obrambe in dokazovanja z izvedenci zanimiva tudi z vidika našega kazenskega postopka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄18

Vštevanje pripora in prejšnje kazni

Avtor ni naveden, 10.5.2012

Kazenski postopek

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2012Tretji odstavek 49. člena Kazenskega zakonika (KZ) v delu, ki se je nanašal na vštevanje sankcije za prekršek v kazen, izrečeno za kaznivo dejanje, ni bil v neskladju z Ustavo. Zahteva za oceno ustavnosti tretjega odstavka 56. člena Kazenskega zakonika (KZ-1) se zavrže.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄18

Razlikovanje med državnimi in civilnimi letali v okviru teritorialnega načela

Sabina Zgaga, 12.5.2011

Kazenski postopek

Sabina Zgaga, Pravna praksa, 18/2011Kazenski zakonik (KZ-1) je prinesel nekatere novosti tudi v okviru teritorialnega načela. Namesto dolgo časa poznanega razlikovanja med civilnimi in vojaškimi letali zdaj poznamo razlikovanje med civilnimi in državnimi letali. Zakaj sploh tako razlikovanje?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄18

Nasilje v družini - vsaka peta ženska je žrtev

Irena Vovk, 6.5.2010

Zakonska zveza in družinska razmerja, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Irena Vovk, Pravna praksa, 18/2010"Namesto problemov (kazenskopravnih, kriminalističnih, kriminoloških), ki jih povzroča gospodarska kriminaliteta, smo se tokrat usmerili v nič manj aktualno področje kriminalitete, to je nasilje v družini. To področje je namreč tudi v Sloveniji v ospredju zanimanja kriminologov in oblikovalec krimin...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄18

Odločanje višjega sodišča o pritožbi po zadnji noveli ZP (določba 163. člena ZP-1 v zvezi s 37. členom ZP-1E)

Maja Pruša, 8.5.2008

Prekrški

Maja Pruša, Pravna praksa, 18/2008Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1E),1 ki je začel veljati 5. marca 2008, je po sprejetju Zakona o prekrških v Državnem zboru 18. decembra 2002 in njegovi objavi v letu 2003 (ZP-1)2 ter od njegove uveljavitve 1. januarja 2005 že peta sprememba tega zakona. V postopku sprejema...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄18

Postavitev zagovornika po uradni dolžnosti v interesu pravičnosti

Avtor ni naveden, 8.5.2008

Kazenski postopek

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2008Sodba I Ips 493/2007, 14. februar 2008 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru I Kp 231/2007)
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄18

Predobravnavni sodnik v osnutku predloga ZKP-1

Mojca M. Plesničar, 8.5.2008

Kazenski postopek

Mojca M. Plesničar, Pravna praksa, 18/2008Predobravnavni sodnik je ena izmed novosti, ki jih zaradi spremenjenega koncepta kazenskega postopka uvaja osnutek predloga ZKP-1. Ker gre za novost, je to eden od institutov, ki jih ni mogoče primerjati z že obstoječimi in ugotavljati razlik med ureditvama, temveč je primerjava mogoča samo s primer...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄18

Problematika dokazovanja v zahtevnih kazenskih zadevah

dr. Liljana Selinšek, 10.5.2007

Kazenski postopek

dr. Liljana Selinšek, Pravna praksa, 18/2007dr. pravnih znanosti, docentka na PF Univerze v Mariboru Dne 18. aprila 2007 je v Mariboru v organizaciji Fakultete za varnostne vede in Pravne fakultete Univerze v Mariboru potekal posvet Problematika dokazovanja v zahtevnih kazenskih zadevah. Fakulteti že četrto leto zapored vsako pomlad pri...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄18

Subsumpcijska zmota

dr. Matjaž Ambrož, 10.5.2007

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 18/2007dr. pravnih znanosti, docent na PF Univerze v Ljubljani Zmote v kazenskem pravu so nekaj takega kot štiriperesne deteljice v botaniki: izrazito zanimiv pojav, ki pa je v praksi sorazmerno redek - če pa že je, ga pogosto prezremo. S to primerjavo nikakor nočem reči, da je vprašanje zmot v kazen...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄18

Ali tudi razveljavljena pravnomočna sodba pomeni prenehanje zastaranja kazenskega pregona?

dr. Zlatko Dežman, 10.5.2007

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Zlatko Dežman, Pravna praksa, 18/2007dr. pravnih znanosti, izredni profesor na PF Univerze v Mariboru, okrožni sodnik na Okrožnem sodišču v Mariboru V naši sodni praksi se kot sporno postavlja vprašanje, ali se določbe Kazenskega zakonika (KZ) o absolutnem zastaranju kazenskega pregona upoštevajo tudi v postopku po razveljavitvi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄18

Neupravičen promet z mamili - opis znakov kaznivega dejanja v izreku sodbe

Avtor ni naveden, 10.5.2007

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 18/2007Sodba I Ips 37/2006 z dne 18. 1. 2007 (v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Novem mestu K 63/2004 in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani I Kp 288/2005) KZ - prvi odstavek 196. člena Kadar so v opis kaznivega dejanja v izreku sodbe prevzeti zakonski znaki določenega kaznivega dejanja, ki jih n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄18

Zahteve za varstvo zakonitosti zoper odločbe, izdane na podlagi predpisov medvojne in povojne oblasti

Avtor ni naveden, 10.5.2007

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 18/2007Odločba US RS, št. U-I-24/04 z dne 20. 4. 2007, objavljena v Ur. l. RS, št. 40/07 Člen 20 Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (Ur. l. RS, št. 101/05) je v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄18

Pravica do obrambe in mutabiliteta obtožbe

Katarina Zidar, 18.5.2006

Človekove pravice, Kazenski postopek

Katarina Zidar, Pravna praksa, 18/2006I. H. in drugi proti Avstriji, št. 42780/98, 20. aprila 2006 Pélissier in Sassi proti Franciji št. 25444/94, 25. marca 1999 Mattoccia proti Italiji, št. 23969/94, 25. julija 2000 Mnenja, izražena v prispevku, so izključno avtoričina in ne kažejo stališč ustanove, v kateri je zaposlena. Iz so...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄18

Preprečevanje pranja denarja

Boštjan Koritnik, 18.5.2006

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Pranje denarja

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 18/2006Na podlagi prijav pooblaščenih prijaviteljev je urad za preprečevanje pranja denarja lani začel obravnavo 116 zadev in jo končal v 104 zadevah. V 46 zadevah je ugotovil nekatere razloge za sum storitve kaznivega dejanja pranja denarja ali drugih kaznivih dejanj in jih posredoval v nadaljnjo obravnav...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 18

Leto objave

2018(2) 2017(1) 2016(1) 2015(3)
2014(2) 2013(1) 2012(3) 2011(1)
2010(1) 2008(3) 2007(5) 2006(6)
2003(3) 2002(1) 1999(3) 1998(8)
1992(2)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.4. KAZNOVALNO PRAVO 2.4.1. Kazniva dejanja in gospodarski prestopki 2.4.2. Kazenski postopek 2.4.3. Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev 2.4.4. Prekrški

Avtorji

A B CĆČ D ĐEF GHIJ K LM NO P QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov