O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 18 (od skupaj 18)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄17-18

Spodbujanje sovraštva ali nestrpnosti: meja med prekrškom in kaznivim dejanjem

Primož Križnar, 9.5.2019

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Prekrški

Primož Križnar, Pravna praksa, 17-18/2019Ministrstvo za pravosodje je spomladi leta 2016 predlagalo spremembo prekrškovne zakonodaje, ki bi Policiji omogočala razkritje identitete oseb, ki na spletnih straneh širijo sovražnost in spodbujajo nestrpnost. Ideja ni nova, saj na teoretični ravni sega že v leto 2012. Takrat je bilo mogoče zaslediti najbrž prvo pobudo o dekriminalizaciji sovražnega govora ter njegovem sankcioniranju s prekrški zaradi večje učinkovitosti postopka, ki je pozneje doživela ponovitev leta 2017. Vendar pa vse do danes nimamo odgovora na vprašanje, kje se končajo prekrški in začno kazniva dejanja s tega področja oziroma kaj sploh predstavlja ločnico med tema dvema oblikama kaznivih ravnanj.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄17-18

Pristojnost za odločanje o pravnih sredstvih zoper odločbe prekrškovnega organa

Avtor ni naveden, 9.5.2019

Ustavno sodišče, Prekrški

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 17-18/2019Za odločanje o zahtevi za sodno varstvo zoper sklep Finančne uprave Republike Slovenije, Finančni urad Murska Sobota, št. DT 71011-3364/2017-9 z dne 27. marca 2018 je pristojno Okrajno sodišče v Murski Soboti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄17-18

Pravica do svobodne izbire zagovornika in povrnitev stroškov kazenskega postopka

Avtor ni naveden, 9.5.2019

Kazenski postopek, Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 17-18/2019Vse kar bi pravico do svobodne izbire zagovornika v kazenskem postopku omejevalo in ni nujno potrebno za zaščito obdolženčevih interesov, je neskladno s pravico do poštenega postopka. Obdolženec je nasproti državi, ki ga je obtožila storitve kaznivega dejanja, izrazito šibkejša stranka, zato ima pravico, da si izbere tistega odvetnika, ki mu zaupa in za katerega meni, da bo njegove interese pred sodiščem zastopal v najboljši mogoči meri. Če pooblasti zagovornika izven območja sodišča, na katerem poteka sojenje, nase prevzeme tveganje, da bo v primeru obsodilne sodbe nosil tudi stroške, ki jih je imel njegov zagovornik s prihodom na sodišče - oziroma obratno, če bo oproščen ali bo zoper njega izdana zavrnilna sodba, breme stroškov povezanih s svobodno izbiro zagovornika, pade na državni proračun.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄17-18

KNJIGE: Potek kazenskih postopkov v Sloveniji

Aleš Završnik, 28.4.2005

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Aleš Završnik, Pravna praksa, 17-18/2005Publikacija temelji na raziskavi Analiza poteka in trajanja kazenskih postopkov v Republiki Sloveniji, ki jo je izvedel Inštitut za kriminologijo pri PF Univerze v Ljubljani pod vodstvom znanstvenega sodelavca dr. Marka Bošnjaka z raziskovalno skupino, ki jo sestavljajo (tudi) soavtorji publikacije:...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄17-18

PREKRŠKI: Plačilo globe in vložitev zahteve za sodno varstvo

Maja Pruša, 28.4.2005

Prekrški

Maja Pruša, Pravna praksa, 17-18/2005Zakon o prekrških (Ur. l. RS, št. 7/03, 86/04 ? ZP-1), ki se je začel uporabljati s 1. 1. 2005, v praksi povzroča nemalo težav zaradi nejasnih rešitev določenih vprašanj in tudi zaradi tega, ker nekatera vprašanja v zakonu sploh niso rešena .
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄17-18

Poligraf v kazenskem postopku

Dean Zagorac, 28.4.2005

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Dean Zagorac, Pravna praksa, 17-18/2005Kljub številnim priložnostim, ki jih v kazenskem postopku nudi poligrafska metoda (od izločanja oseb kot morebitnih storilcev kaznivega dejanja do odkrivanja novih dejstev), so mnogi (predvsem pravniki) še vedno precej skeptični glede njene uporabe, še posebno v dokaznih postopkih. Ravno soočenje ar...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄17-18

KAZENSKO PRAVO: Evropski urad za boj proti finančnim goljufijam

Andrej Ferlinc, 28.4.2005

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Andrej Ferlinc, Pravna praksa, 17-18/2005Evropski urad za boj proti finančnim goljufijam ? OLAF (Office Europeen de Lutte Anti-fraude) je pri Evropski komisiji ustanovljen urad za boj proti goljufijam in drugim nezakonitostim in škodljivim ravnanjem, s katerimi so ogroženi finančni interesi EU.(*1) Že s pridružitvenim sporazumom se je Slov...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Razlaga 145. člena ZIKS: Pripombe k odločbi Ustavnega sodišča

Aljoša Rupel, 18.9.1997

Ustavno sodišče, Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Aljoša Rupel, Pravna praksa, 17-18/1997Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS, Ur. l. SRS št. 17/78, 8/90, Ur. l. RS št. 12/92) ureja v 145. členu vrnitev zaplenjenega premoženja obsojencu, če je kazen zaplembe premoženja razveljavljena. Po 2. odst. 145. člena ZIKS vrne zaplenjeno premoženje ali povrne vrednost tega premoženja, če v...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Ustavnost predkazenskih postopkov

dr. Janez Šinkovec, 18.9.1997

Ustavno sodišče, Kazenski postopek

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 17-18/1997Ustavno sodišče je v nekaj primerih obravnavalo problematiko predkazenskega postopka, pri čemer smo naleteli na nekatera sporna tolmačenja določb zakona o kazenskem postopku s strani organov za notranje zadeve, v enem primeru pa je Ustavno sodišče razveljavilo odločbe okrožnega, višjega in vrhovnega...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄17-18

Posebne operativne metode in sredstva ter delitev procesnih funkcij v predkazenskem postopku

dr. Zvonko Fišer, 18.9.1997

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Zvonko Fišer, Pravna praksa, 17-18/1997Skoraj povsem normalno je, če že ne čisto zakonito, da uvedba novih pravnih institutov odpre dotlej neznane teoretične probleme in povzroči praksi večje ali manjše težave. To velja tudi za t. i. posebne operativne metode in sredstva(*1): po eni strani je njihova uzakonitev pomenila olajšanje, saj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Meja med dopustnimi poslovnimi odločitvami in kriminalom

mag. Božidar Merc, 19.9.1996

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Božidar Merc, Pravna praksa, 17-18/1996Mejo med družbeno dopustnimi in nedopustnimi ravnanji v sodobni družbi določa več dejavnikov, ki imajo vlogo kriterijev. V vseh sferah družbenega življenja in delovanja ti kriteriji običajno niso isti in tudi ne enako precizno določeni. Mejo med družbeno dopustnim in nedopustnim ravnanjem običajno d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Zakon o kazenskem postopku

Avtor ni naveden, 19.9.1996

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 17-18/1996Načelno pravno mnenje VS RS 18. in 19. 6. 1996 Za pritožbo zoper sklep, s katerim zunajobravnavni senat po izreku obsodilne sodbe zavrne predlog za odpravo pripora, ni mogoče uporabiti določbe 4. odstavka 207. člena ZKP in je zato pritožba dovoljena.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Dogovor o nadomestilu za plačane denarne kazni za prekrške

Renato Vrenčur, 19.9.1996

Obligacije, Prekrški

Renato Vrenčur, Pravna praksa, 17-18/1996Ali je dopusten dogovor, s katerim se član poslovodstva, ki je odgovoren za določeno področje dela, dogovori o nadomestilu za plačane denarne kazni za prekrške, ki jih je dolžan plačati kot odgovorna oseba pravne osebe? Sprejet je namreč predpis, na podlagi katerega mora družba izpolnjevati dodat...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Odlog kazenskega pregona po 162. členu ZKP - ugodne izkušnje

Vlasta Nussdorfer, 19.9.1996

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Vlasta Nussdorfer, Pravna praksa, 17-18/1996Ni rečeno, da je novo vedno tudi dobro, in to se je v marsikaterem primeru potrdilo 1. 1. 1995, ko je začela veljati nova kazenska zakonodaja z zakonom o kazenskem postopku in kazenskim zakonikom Republike Slovenije.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Najem izterjevalca - napeljevanje h kaznivemu dejanju?

Janez Tekavc, 19.9.1996

Civilni sodni postopki, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Janez Tekavc, Pravna praksa, 17-18/1996V zadnjih letih se je razmahnil pojav "izterjevalcev". Izterjevalci za določeno provizijo izterjajo dolg, ob tem pa dolžniku bolj ali manj grozijo in včasih tudi povzročijo razne telesne poškodbe. Kaznovanje samih izterjevalcev niti ni problematično, problematično pa je kaznovanje upnikov, ki so za ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Odgovornost posameznika in kolektivna odgovornost v kazenskem pravu

Damjan Korošec, 19.9.1996

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Damjan Korošec, Pravna praksa, 17-18/1996V organizaciji slovitega Instituta Max Planck za primerjalno in mednarodno kazensko pravo iz Freiburga v Breisgauu smo se v začetku julija v gradu Ringberg v kraju Tegernsee ob istoimenskem jezeru zbrali na mednarodnem kolokviju predstavniki Češke, Hrvaške, Nemčije, Avstrije, Grčije, Danske, Nizozem...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Zakon o kazenskem postopku

Avtor ni naveden, 19.9.1996

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 17-18/1996Načelno pravno mnenje - občna seja VS RS 18. in 19. 6. 1996 Če je obdolženec v priporu, zunajobravnavni senat pa ob ugovoru spozna, da je potrebna boljša razjasnitev stvari, da bi se mogla preizkusiti utemeljenost obtožnice in vrne obtožnico tožilcu, da zahteva preiskavo ali njeno dopolnitev (2. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄17-18

Kazenski zakonik

Avtor ni naveden, 19.9.1996

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 17-18/1996Načelno pravno mnenje - občna seja VS RS 18. in 19. 6. 1996 Z izrazom "v zvezi s kazenskim postopkom" v 86. členu ter 3. odstavku 105. člena Kazenskega zakonika Republike Slovenije je mišljen tudi predkazenski postopek, ki se vodi zoper mladoletnika oziroma prej obsojeno osebo. (Problem je spr...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 17-18

Leto objave

2019(3) 2005(4) 1997(3) 1996(8)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.4. KAZNOVALNO PRAVO 2.4.1. Kazniva dejanja in gospodarski prestopki 2.4.2. Kazenski postopek 2.4.3. Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev 2.4.4. Prekrški

Avtorji

ABCĆČDĐEF GHIJK LM N OP QR SŠ T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov