O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 25)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄24

Nadaljevano kaznivo dejanje - ne bis in idem

Avtor ni naveden, 16.6.2016

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 24/2016V okviru prepovedi ponovnega sojenja o isti stvari se kot isti historičen dogodek obravnava časovno in krajevno povezan življenjski primer, katerega obravnavanje v več ločenih kazenskih postopkih bi bilo z vidika pravice do poštenega postopka in vsebinsko pravilne odločitve nesprejemljivo. Samo ob izpolnjevanju teh pogojev se načelo ne bis in idem lahko nanaša tudi na pozneje odkrita ista oziroma istovrstna kazniva dejanja, ki niso bila zajeta v pravnomočno obravnavanem nadaljevanem kaznivem dejanju, ki se nanaša na isto časovno obdobje, ter je zato kasnejši pregon zanje izključen.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄24

Hišna preiskava v stanovanju z več solastniki

dr. Marko Bošnjak, 16.6.2005

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori, Kazenski postopek

dr. Marko Bošnjak, Pravna praksa, 24/2005-Ali je v kakšnem zakonu določeno, ali se sme opraviti hišna preiskava v stanovanju z več solastniki, če je v odredbi za hišno preiskavo naveden le eden izmed solastnikov? -Nadalje, ali izvedba take hišne preiskave predstavlja kaznivo dejanje kršitve nedotakljivosti stanovanja po 152. členu kazensk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄24

O slovenskem kazenskem sistemu

Sara Pernuš, 22.7.2004

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Sara Pernuš, Pravna praksa, 24/2004Obisk študentov iz Nizozemske Na ljubljanski PF je Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani v sodelovanju z gostujočimi profesorji iz Nizozemske 1. julija pripravil strokovni seminar na temo kazenskega prava. Omeniti je vsekakor treba, da je bil eden izmed namenov seminarja s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄24

Zapor, civilizacija in utopija

dr. Dragan Petrovec, 22.7.2004

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Pravoznanstvo

dr. Dragan Petrovec, Pravna praksa, 24/2004Razmer v zaporih ni mogoče oblikovati ločeno od splošnih idej in prakse kriminalitetne politike. Kolikor nevarnejši se zdi kriminal na sploh, toliko trši bo režim v zaporu. Zato ni čudno, da v desetletju zaostrenega boja proti kriminaliteti ("War on Crime" postaja zaščitna znamka vseh političnih in ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

Novela ZKP-E: Zapovedano popravljanje

Hinko Jenull, 10.7.2003

Kazenski postopek

Hinko Jenull, Pravna praksa, 24/2003Peta novela Zakona o kazenskem postopku (ZKP-E; Uradni list RS, št. 56/03) začne veljati 13. julija 2003. Najpomembnejši novosti - način zagotovitve ustavne skladnosti zbiranja policijskih obvestil in uvedba kaznovalnega naloga - sta v strokovni in splošni javnosti izzvali številne in različne odme...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

Obnova kazenskega postopka na podlagi odločbe Ustavnega sodišča

mag. Sebastian Nerad, 10.7.2003

Ustavno sodišče, Kazenski postopek

mag. Sebastian Nerad, Pravna praksa, 24/2003Med pogosteje izpodbijanimi zakoni pred Ustavnim sodiščem je tudi zakon o kazenskem postopku (ZKP - Ur. l. RS, št. 63/94, 70/94 - popr., 72/98, 6/99, 66/00, 111/01 in 56/03). Pomembnejše odločitve Ustavnega sodišča s tega področja so npr. odločba št. U-I-18/93 (OdlUS V, 40), v kateri je Ustavno sodi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄24

MKS: Še o privilegiranih pričah

Dean Zagorac, 10.7.2003

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Dean Zagorac, Pravna praksa, 24/2003Iz prakse mednarodnih kazenskih sodišč (XIX.) Status privilegirane priče, ki ga Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo (v nadaljevanju MKSJ) priznava novinarjem pod določenimi pogoji, je bila sicer - kot smo predstavili v prejšnjem prispevku - precej odmevna odločitev tega sodišča, n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄24

Objektivni pogoj kaznivosti pri kaznivem dejanju davčne zatajitve

mag. Liljana Selinšek, 4.7.2002

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Liljana Selinšek, Pravna praksa, 24/2002Kaznivo dejanje davčne zatajitve jedoločeno v 254. členu Kazenskega zakonika (Ur. l. RS, št. 63/94, 70/94, 23/99). Gre za splošno kaznivo dejanje, blanketno normo, namerni delikt itd., ki je določen z objektivnim pogojem kaznivosti. Formulacija objektivnega pogoja kaznivosti pri davčni zatajit...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄24

Zakon o prekrških v luči davčnih prekrškov

mag. Liljana Selinšek, 4.7.2002

Prekrški

mag. Liljana Selinšek, Pravna praksa, 24/2002Primerjava veljavne ureditve s predlogomnovega zakona V pravnem redu Republike Slovenije se trenutno vzpostavljajo novi temelji za ureditev prava o prekrških. Reforma poteka v obliki priprav novega zakona o prekrških, ki je potreben iz dveh razlogov: * v prvi vrsti je nujna uskladitev prava o pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄24

Državni tožilci: Od ovadbe do obtožbe povprečno tri mesece

Irena Vovk, 4.7.2002

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo, Kazenski postopek

Irena Vovk, Pravna praksa, 24/2002Poročilo o delu državnih tožilstev v letu2001 Generalna državna tožilka Zdenka Cerar je z vodjem oddelka za gospodarski in organiziran kriminal pri ljubljanskem okrožnem tožilstvu Miranom Železnikom in vrhovnim državnim tožilcem Silvijem Šinkovcem predstavila skupno poročilo o delu državnih tožil...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄24

ZKP Hrvaške

dr. Zvonko Fišer, 10.12.1998

Kazenski postopek

dr. Zvonko Fišer, Pravna praksa, 24/1998Komentar, literatura in sodna praksa Komaj leto dni po tem, ko je izšel njihov novi zakon o kazenskem postopku(*1), so v sosedni Hrvaški že dobili obsežen komentar zakona, ki ga je sestavil tudi pri nas dobro znani profesor in dekan Pravne fakultete na Reki dr. Berislav Pavišič, s sodelavci mag. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄24

Mladostniki - storilci in žrtve kaznivih dejanj

mag. Jože Friedl, 10.12.1998

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Jože Friedl, Pravna praksa, 24/1998Od 18. do 22. septembra 1998 je bilo v Hamburgu 24. posvetovanje sodnikov za mladoletnike, državnih tožilcev in drugih strokovnjakov, socialnih delavcev specialnih pedagogov in psihologov, ki sodelujejo v kazenskih postopkih proti mladoletnikom ali jim nudijo pomoč in so vključeni v strokovno združe...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Usklajenost slovenske kazenske zakonodaje s Pekinškimi pravili

Katja Filipčič, 11.12.1997

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Katja Filipčič, Pravna praksa, 24/1997Prizadevanja za internacionalno varstvo otrokovih pravic segajo še v obdobje Lige narodov, ki je sprejela konvencijo o prepovedi trgovanja z ženskami in otroci (1921) in suženjstva in trgovine s sužnji (1926). Mednarodna organizacija dela, ki je bila ustanovljena 1919, je sprejela številne konvencij...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Občinski odlok - medsebojna skladnost, veljavnost, urejanje prekrškov

Avtor ni naveden, 11.12.1997

Lokalna samouprava, Prekrški

, Pravna praksa, 24/1997V Odloku o začasnem financiranju zagotovljene porabe in drugih nalog iz proračuna Občine Tržič za leto 1997 (Ur. l. RS, št. 33/97) se odpravita 8. člen in 10. člen v delu, ki se glasi: "uporablja pa se od 1. 1. 1997 dalje". Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti 2. člena Odloka o začasnem fi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Spremembam kazenske zakonodaje ob rob

Boštjan Penko, 11.12.1997

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Boštjan Penko, Pravna praksa, 24/1997Spoštovani urednik, odgovoren tudi za te vrstice! Opravičujem se, ker nisem v celoti sledil vašemu predlogu za temo uvodnega prispevka te številke PP. Spremembe kazenske zakonodaje, ki naj bi jih v kratkem predstavil, so sicer pomembne in aktualne, vendar menim, da se z njimi lahko seznani vsak stro...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄24

Volitve sodnikov za prekrške

Avtor ni naveden, 11.12.1997

Sodišča, Prekrški

, Pravna praksa, 24/1997Določbe 258.b, 258.c, 258.č, 258.f, 258.g, četrtega stavka tretjega odstavka 258.h in šestega odstavka 258. h člena Zakona o prekrških ter določba 21. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških se razveljavijo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Izvolitev sodnikov za prekrške - sodno varstvo

Avtor ni naveden, 28.11.1996

Ustavno sodišče, Prekrški

, Pravna praksa, 24/19961. Prvi odstavek 6. člena Zakona o začasni ureditvi organizacije in pristojnosti občinskih sodnikov za prekrške in občinskih javnih pravobranilcev (Ur. l. RS, št. 82/94) in drugi odstavek 278. člena Zakona o prekrških (Ur. l. SRS, št. 25/83 itd.) nista v skladu z ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Položaj mladoletnika v kazenskem postopku - Skladnost zakona z mednarodno konvencijo

Avtor ni naveden, 28.11.1996

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 24/1996Določbe prvega in drugega odstavka 473. člena Zakona o kazenskem postopku (Ur.l.RS, št. 63/94 in 70/94) in drugega stavka v drugem odstavku 16. člena Pravilnika o izvrševanju pripora (Ur.l. SRS, št. 22/81) niso v neskladju s točko c) 37. člena Konvencija združenih narodov o otrokovih pravicah.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄24

K. d. ponarejanja denarja - vrednostni boni

Avtor ni naveden, 14.12.1995

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 24/19951. Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča RS, št. IIps 133/93 z dne 30. 6. 1993 se zavrne. 2. Vsak udeleženec nosi svoje stroške postopka. Vrednostni boni, ki so bili v obtoku na podlagi zakona o uporabi denarne enote in uzakonjeni kot zakonito plačilno sredstvo, so bili denar - ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄24

Osebna preiskava (pregled) in pregled preiskave - pooblastilo trgovca, varnostnika ali policije?

Miroslav Žaberl, 14.12.1995

Uprava, Kazenski postopek

Miroslav Žaberl, Pravna praksa, 24/1995Demokratizacija družbe je v našo mlado pravno državo zanesla tudi zahodnjaške primesi tako na področju ekonomije kot prava. K nam so prineseni tuji trgovinski sistemi vključno s firmami. V teh trgovinah pa lahko ob blagajniškem pultu zasledimo zanimiv napis, ki obvešča nakupovalce o naslednjem: ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄24

K. d. ponarejanje denarja - vrednostni boni

Avtor ni naveden, 14.12.1995

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 24/1995Sodišče je na seji 3.11. 1995 v zadevi Up-40/94 zavrnilo ustavno pritožbo A. A. zoper sodbo VS RS, št. I Ips 133/93 z dne 30. 6. 1995, odločilo pa tudi, da vsak udeleženec nosi svoje stroške postopka. Iz odločbe izhaja naslednji evidenčni stavek: Vrednostni boni, ki so bili v obtoku na podlagi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄24

Plačaj kazen ali ovadi drugega

Franc Mazi, 15.12.1994

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Franc Mazi, Pravna praksa, 24/1994Sodnik za prekrške je te dni nekoga kaznoval zaradi prekrška po 28. točki 1. odstavka 227. člena zakona o temeljih varnosti cestnega prometa (Uradni list SFRJ, št. 50/88, 80/89, 29/90 in 11 /91 - ZTVCP), ker kot "lastnik vozila ni dal podatkov o identiteti osebe, kateri je dal vozilo za vožnjo." Mat...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄24

Mednarodno društvo za kazensko pravo - s slovensko sekcijo

mag. Vid Jakulin, 25.11.1993

Društva, javni shodi, prireditve, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Vid Jakulin, Pravna praksa, 24/1993Mednarodno društvo za kazensko pravo (Association Internationale de Droit Penal - AIDP) je bilo ustanovljeno v Parizu leta 1924 in ima svoje korenine v Mednarodnem združenju za kazensko pravo, ki so ga januarja 1889 na Dunaju ustanovili von Liszt, van Hamel in Prins. Verjetno je najstarejše strokovn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄24

Kazenskopravno varstvo človekovega naravnega okolja(*)

mag. Zlatko Dežman, 25.11.1993

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Varstvo okolja

mag. Zlatko Dežman, Pravna praksa, 24/1993V začetku šestdeset let je prodrlo spoznanje, da grozi človeštvu zaradi negativnih postranskih učinkov naglega ekološkega razvoja, industrializacije, prometa ter masovne kmetijske proizvodnje ekološka katastrofa, če ne bo pravočasno ponovno vzpostavljeno ustrezno razmerje med družbo in njenim naravn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄24

Še o pravnem (ne)redu

Hinko Jenull, 25.11.1993

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Hinko Jenull, Pravna praksa, 24/1993Ob članku dr. Janeza Kranjca "Neglecto pereunt ordine magna brevi", ali po slovensko "Petelin najlepše zapoje na gnoju" Dr. Janez Kranjc je v pp 22/93 (28. 10. 1993) komentiral navedeni latinski rek, njegov nastanek in pomen, še zlasti v današnjem času. Pri tem se v potrditev svojih stališč nekaj...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 24

Leto objave

2016(1) 2005(1) 2004(2) 2003(3)
2002(3) 1998(2) 1997(4) 1996(2)
1995(3) 1994(1) 1993(3)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.4. KAZNOVALNO PRAVO 2.4.1. Kazniva dejanja in gospodarski prestopki 2.4.2. Kazenski postopek 2.4.4. Prekrški

Avtorji

AB CĆČD ĐEF GHIJ KLM N OP QRS ŠTUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov