O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 38)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄1

Položaj izbrisane pravne osebe v kazenskem postopku

mag. Ivan Pridigar, 12.1.2017

Kazenski postopek

mag. Ivan Pridigar, Pravna praksa, 1/2017Institut izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra brez likvidacije je v civilnem in gospodarskem pravu odprl več vprašanj, na katera so (različne) odgovore podajali tako zakonodajalec kot teorija in tudi praksa. Izpostavljena vprašanja ter posledice in problematika izbrisa pravnih oseb imajo svoje vplive tudi na kazensko pravo. V članku bom poskušal odgovoriti na nekatera od teh vprašanj, in sicer: o vplivu izbrisa pravne osebe na kazenski postopek, ki teče zoper to pravno osebo; o vplivu izbrisa oškodovane pravne osebe ter o kasneje najdenem premoženju izbrisane pravne osebe kot predmetu kaznivega dejanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄1

Načelo ne bis in idem pri konstrukciji nadaljevanega kaznivega dejanja

mag. Andreja Sedej Grčar, 12.1.2017

Kazenski postopek

mag. Andreja Sedej-Grčar, Pravna praksa, 1/2017Kazenski sodnik pri sojenju večkrat naleti na storilca, ki je serijsko izvršil več kaznivih dejanj, za katera se mu hkrati sodi in izreče ena kazenska sankcija. Še preden je bil institut nadaljevanega kaznivega dejanja v Kazenskem zakoniku (KZ-1) zakonsko urejen, je institut izoblikovala in uporabljala sodna praksa, ki mu je bila zelo naklonjena. Uporaba instituta pa je bila preširoka, predvsem pa neenotna. Sodišča so dejansko prevzemala vlogo zakonodajalca.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄1

Kaj imajo skupnega kazenske zadeve Bavčar, Snežič in Zavašnik?

dr. Matjaž Ambrož, 7.1.2016

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 1/2016Vse tri so bile medijsko odmevne, poročanje o njih pa je v podtonu zaznamoval poziv: "Nekaj je treba storiti!" Zakonodajni aparat je ta poziv vzel resno in se na vse tri zadeve odzval energično: v kratkem času so bile pripravljene in sprejete spremembe zakonodaje, ki naj poskrbijo za to, da se taki primeri ne bodo več ponovili.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄1

Pravnomočnost plačilnega naloga in odločbe o prekršku

Anja Koren, 7.1.2016

Prekrški

Anja Koren, Pravna praksa, 1/2016V zadnjem času se v praksi pogosto pojavljajo dileme glede pravnomočnosti in izvršljivosti odločb, izdanih v postopku o prekršku, predvsem plačilnega naloga prekrškovnega organa. Za pravilno in usklajeno delovanje prekrškovnih organov ter pravno varnost državljanov, ki se vsakodnevno srečujejo s prekrškovnimi normami, so v prispevku predstavljena izhodišča za obravnavanje nedovoljenih in prepoznih zahtev za sodno varstvo po določbah Zakona o prekrških (ZP-1).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄1

Razveljavitev ureditve uklonilnega zapora

Avtor ni naveden, 8.1.2015

Kazenski postopek, Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 1/2015Prvi, drugi, tretji in četrti odstavek 19. člena, sedmi odstavek 19. člena, kolikor se nanaša na izvršitev uklonilnega zapora, ter 202.b člen Zakona o prekrških se razveljavijo. Postopki odločanja o uklonilnem zaporu, ki do dneva objave te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije še niso bili končani, se ustavijo. V zadevah, v katerih je bil postopek odločanja o uklonilnem zaporu do navedenega dne končan, se uklonilni zapor ne izvrši oziroma se njegovo izvrševanje ustavi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄1

Skrajšani postopek v kazenski zadevi Patria (III.)

Marko Stupica, 8.1.2015

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Marko Stupica, Pravna praksa, 1/2015Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije je v javni izjavi Potrditev, da je tožilstvo uspešno pri pregonu najzahtevnejših kaznivih dejanj 7. novembra 2014 navedlo, da potrditev obsodilne sodbe v primeru Patria tudi na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije dokazuje, da je tožilstvo uspešno pri pregonu najzahtevnejših kaznivih dejanj. Dokazovanje in preganjanje korupcije namreč spadata med najzahtevnejše kazenske postopke tožilstva, potrditev pravnomočne obsodilne sodbe v tem dolgotrajnem, zahtevnem in odmevnem primeru pa je dokaz, da je tožilstvo dobro opravilo svoje delo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄1

Predlagane nove spremembe Zakona o prekrških

Hinko Jenull, 10.1.2013

Prekrški

Hinko Jenull, Pravna praksa, 1/2013Vlada je 21. decembra 2012 v Državni zbor RS vložila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1H). Iz uvodne obrazložitve zakona, ki bo obravnavan po rednem postopku, izhaja, da zasleduje tri temeljne cilje: poenostavitev, pospešitev in večjo ekonomičnost postopkov, lažje čezmejno obravnavanje cestnoprometnih prekrškov in odpravo v praksi zaznanih pomanjkljivosti ali nejasnosti veljavnega zakona.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄1

Forenzika GSM

Blaž Vrbič, 12.1.2012

Kazenski postopek

Blaž Vrbič, Pravna praksa, 1/2012 "S pomočjo forenzičnih metod je iz mobilnih telefonov, ki so v zadnjem času postali pravi mini računalniki, mogoče pridobiti izjemno število raznovrstnih podatkov," je na prvem letošnjem srečanju Pravniškega društva Ljubljana, ki je potekalo 5. januarja v ljubljanskem City hotelu, povedal mag.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄1

Trajanje varščine po ZKP

Avtor ni naveden, 12.1.2012

Kazenski postopek

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 1/2012Odločba, št. U-I-90/09, Up-489/09, Up-510/09 z dne 8. decembra 2011 (Ur. l. RS, št. 105/11) Določbe Zakona o kazenskem postopku (ZKP), ki urejajo trajanje varščine, niso v neskladju z Ustavo. Sklep Višjega sodišča v Kopru št. Kp 27/2009 z dne 11. februarj
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄1

Izdaja tajnih podatkov

dr. Sabina Zgaga, 12.1.2012

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Sabina Zgaga, Pravna praksa, 1/2012 V luči nedavnih dogodkov, ko so se na internetu "znašli" posnetki sej Vlade Republike Slovenije, se postavlja nekaj pravnih vprašanj glede kazenske odgovornosti za kaznivo dejanje izdaje tajnih podatkov. Poglejmo si zlasti morebitne posebnosti tega kaznivega dejanja z vidika udeležbe in krivde.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄1

Forenzična bolnišnica - medicinski ukrep v sistemu kazenskih sankcij

Sabina Zgaga, 13.1.2011

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Sabina Zgaga, Pravna praksa, 1/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄1

Procesna dejanja obdolženca v kazenskem postopku

Andreja Tratnik, 14.1.2010

Kazenski postopek

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 1/2010Takoj ko je javna oblast razglasila nekatera dejanja za kazniva, ker ogrožajo temeljne družbene vrednote, se je postavilo vprašanje, kako oziroma v kakšnem postopku taka kazniva dejanja preganjati. V tem postopku je domnevnemu storilcu treba dokazati, da je izpolnil vse znake kaznivega dejanja, in g...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄1

Pravica do pritožbe

Avtor ni naveden, 14.1.2010

Prekrški

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 1/2010Odločba US RS, št. U-I-56/08 z dne 16. decembra 2009 (Ur. l. RS, št. 109/09) Tretji, četrti in sedmi odstavek 66. č
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄1

Izrekanje sodbe po vloženem ugovoru

Avtor ni naveden, 14.1.2010

Kazenski postopek

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 1/2010 Člen 445.d Zakona o kazenskem postopku (ZKP)1 ni v neskladju z Ustavo. Ker sta ugovor zoper sodbo o kaznovalnem nalogu in pritožba po cilju in namenu različni pravni sredstvi, pravil postopkov, povezanih z uporabo enega in drugega pravnega sredstva, ni mogoče primerjati. Zato ni v nasprotju z nač...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄1

Ugotavljanje identitete domnevnega storilca kaznivega dejanja s strani policije

mag. Nataša Brenk, 15.1.2009

Kazenski postopek

mag. Nataša Brenk, mag. Nataša Brenk, Pravna praksa, 1/2009Policija ima v veljavni slovenski zakonodaji zadostno pravno podlago, da lahko ugotavlja identiteto osebe v primeru, ko posameznik izkaže upravičeno zahtevo zaradi suma storitve kaznivega dejanja. Policija lahko tako ugotovljeno identiteto posreduje posamezniku, ki izkaže pravni interes za uveljavlj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄1

Prenova kazenskega postopka

Hinko Jenull, 10.1.2008

Kazenski postopek

Hinko Jenull, Pravna praksa, 1/2008univ. dipl. pravnik, vrhovni državni tožilec Prispevek izraža osebna stališča člana delovne skupine Ministrstva za pravosodje RS za prenovo Zakona o kazenskem postopku. Ministrstvo za pravosodje RS (MP) je na svoji spletni strani objavilo osnutek novega Zakona o kazenskem postopku (ZKP-1).1 Ne ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄1

Obtožni akt in obtožba (I.)

Nataša Skubic, 11.1.2007

Kazenski postopek, Pravoznanstvo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 1/2007Obtožni akt in obtožba sta temeljna pojma kazenskega postopka. V rednem kazenskem postopku sta obtožna akta obtožnica in zasebna tožba, v skrajšanem postopku pa obtožni predlog in zasebna tožba. Obtožba je vsebovana v obtožnem aktu in pomeni zahtevo upravičenega tožilca v kazenskem postopku, s kater...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄1

Ponižujoče izpostavljanje soju medijskih luči

Aleš Butala, 11.1.2007

Kazenski postopek, Javno obveščanje

Aleš Butala, Pravna praksa, 1/2007univ. dipl. pravnik, nekdanji namestnik varuha človekovih pravic Prav na dan, ko je Državni zbor izvolil novo (prvo) varuhinjo človekovih pravic, tj. 20. decembra 2006, smo kot v posmeh človekovim pravicam na televiziji (javni in komercialni) ter naslednji dan tudi v tiskanih občilih gledali o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄1

Obrnjeno dokazno breme v kazenskem postopku

Matija Longar, 11.1.2007

Človekove pravice, Kazenski postopek

Matija Longar, Pravna praksa, 1/2007univ. dipl pravnik, LL.M., pravni sodelavec na ESČP Mnenja, izražena v prispevku, so izključno avtorjeva in niso stališča ustanove, v kateri je zaposlen. Vos proti Franciji, št. 10039/03, 5. december 2006 Domneva nedolžnosti je eno izmed temeljnih načel kazenskega postopka, ki je v pra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄1

Kritika predloga novele ZKP-H in ZDT-D

Hinko Jenull, 11.1.2007

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo, Kazenski postopek

Hinko Jenull, Pravna praksa, 1/2007univ. dipl. pravnik, vrhovni državni tožilec na Vrhovnem državnem tožilstvu RS Avtor izraža osebno strokovno stališče do zakonskih predlogov. Konec lanskega leta je vlada državnemu zboru predlagala, naj po nujnem postopku spremeni Zakon o kazenskem postopku (novela ZKP-H) in Zakon o držav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄1

Življenje na razprodaji

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 12.1.2006

Društva, javni shodi, prireditve, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 1/2006Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄1

Alternative kazni zaporu

Primož Feguš, 12.1.2006

Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Primož Feguš, Pravna praksa, 1/2006Kazni so uporabljali v vseh razvojnih oblikah družbe in v vseh družbenih ureditvah. Bile so in so še danes sredstvo za zagotavljanje obstoja določene družbe, za varstvo njenih temeljnih vrednot in pomenijo zadnje sredstvo za zagotavljanje družbenega, ekonomskega, političnega in pravnega sistema. Klj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄1

KAZENSKO PRAVO: Storitev kaznivega dejanja po 311. členu KZ v tujini (III.)

Ivan Bele, 13.1.2005

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Ivan Bele, Pravna praksa, 1/2005Pred zadnjo novelo kazenskega zakonika se je pojavilo vprašanje, ali se sme inkriminacija prepovedi prehajanja meje ali ozemlja države iz 311. člena KZ uporabiti, tudi če je bilo kaznivo dejanje povzročeno v tujini, tako da je storilec povzročal prepovedano posledico na meji med tujima državama.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄1

Legalnost MKS za nekdanjo Jugoslavijo

Dean Zagorac, 16.1.2003

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Dean Zagorac, Pravna praksa, 1/2003MKS: Iz prakse mednarodnih kazenskih sodišč (I) V skoraj desetih oziroma devetih letih delovanja imata mednarodni kazenski sodišči za nekdanjo Jugoslavijo in Ruando za seboj že bogato sodno prakso. Ker je bilo v tem času glede marsikaterega pravnega vprašanja nasploh prvič odločeno, sta na ta nač...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄1

Ustavne spremembe s stališča mednarodnega kazenskega prava

dr. Ljubo Bavcon, 16.1.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Kazenski postopek

dr. Ljubo Bavcon, Pravna praksa, 1/2003Nekaj misli in predlogov k razpravi Vstop Slovenije v Evropsko unijo nedvomno zahteva ustrezne določbe v ustavi, ki bodo odprle vrata za vstop evropskega primarnega in sekundarnega prava v naš pravni red. Sedanji 8. člen ustave tega ne omogoča, posebej ne ob tradicionalni razlagi tega člena, da i...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 1

Leto objave

2017(2) 2016(2) 2015(2) 2013(1)
2012(3) 2011(1) 2010(3) 2009(1)
2008(1) 2007(4) 2006(2) 2005(1)
2003(2) 2000(2) 1999(2) 1998(1)
1996(2) 1995(1) 1994(3) 1992(1)
1991(1)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.4. KAZNOVALNO PRAVO 2.4.1. Kazniva dejanja in gospodarski prestopki 2.4.2. Kazenski postopek 2.4.3. Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev 2.4.4. Prekrški

Avtorji

A B CĆČ D ĐEF G HIJ K L M NOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov