O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 71 / 74
Dokumenti od 1751 do 1775 (od skupaj 1834)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄1

Posvetovanje o kontradiktornosti kazenskega postopka

Andrej Ferlinc, 13.1.1994

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Andrej Ferlinc, Pravna praksa, 1/1994Društvo državnih tožilcev in Sodniško društvo sta še v zadnjih dneh preteklega leta organizirala posvetovanje o predvidenem uvajanju elementov kontradiktornosti v kazenski postopek. Posvetovanje je ob sodelovanju predstavnikov Vrhovnega sodišča in Pravne fakultete v Mariboru zajelo sicer le področje...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄1

Izvršba plačila za delo obsojencev v KPD

Avtor ni naveden, 13.1.1994

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 1/1994Določba bivšega zveznega zakona o izvršilnem postopku, ki se uporablja kot republiški predpis, po kateri so od izvršbe izvzeta tudi plačila za delo obsojencev v kazensko poboljševalnem domu, razen za terjatev zakonite preživnine ter odškodnine za škodo, ki jo je obsojenec povzročil s kaznivim dejanj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄1

Zakon o kazenskem postopku

mag. Zlatko Dežman, 13.1.1994

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Zlatko Dežman, Pravna praksa, 1/1994Odločitev Državnega zbora, da je "potrebno kot temeljno načelo sprejeti načelo kontradiktornosti in določbe zakona prilagoditi temu izhodišču",(*1) zastavlja vprašanje obsega takšne zahteve. To poudarjam zlasti zato, ker prevevajo naš kazenski postopek od novele iz leta 1967 močni akuzatorni element...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄26

Skesanci

mag. Zvonko Fišer, 23.12.1993

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Zvonko Fišer, Pravna praksa, 26/1993Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga kazenskega zakonika Republike Slovenije (prvo branje) na 12. seji, dne 8. 10. 1993, sprejel med vrsto drugih stališč in sklepov, tudi naslednje stališče (točka 9): "V kazenski zakonik naj se vnese tudi določilo, po katerem bi sodišče pri o...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄26

Valorizacija denarnih kazni za prekrške

Zdenko Pavlina, 23.12.1993

Prekrški

Zdenko Pavlina, Pravna praksa, 26/1993Državni zbor Republike Slovenije je 23. novembra sprejel zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških. Zakon je objavljen v Ur. l. RS, št. 66/93, veljati pa je začel naslednji dan po objavi, to je dne 11. decembra 1993.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄24

Mednarodno društvo za kazensko pravo - s slovensko sekcijo

mag. Vid Jakulin, 25.11.1993

Društva, javni shodi, prireditve, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Vid Jakulin, Pravna praksa, 24/1993Mednarodno društvo za kazensko pravo (Association Internationale de Droit Penal - AIDP) je bilo ustanovljeno v Parizu leta 1924 in ima svoje korenine v Mednarodnem združenju za kazensko pravo, ki so ga januarja 1889 na Dunaju ustanovili von Liszt, van Hamel in Prins. Verjetno je najstarejše strokovn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄24

Kazenskopravno varstvo človekovega naravnega okolja(*)

mag. Zlatko Dežman, 25.11.1993

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Varstvo okolja

mag. Zlatko Dežman, Pravna praksa, 24/1993V začetku šestdeset let je prodrlo spoznanje, da grozi človeštvu zaradi negativnih postranskih učinkov naglega ekološkega razvoja, industrializacije, prometa ter masovne kmetijske proizvodnje ekološka katastrofa, če ne bo pravočasno ponovno vzpostavljeno ustrezno razmerje med družbo in njenim naravn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄24

Še o pravnem (ne)redu

Hinko Jenull, 25.11.1993

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Hinko Jenull, Pravna praksa, 24/1993Ob članku dr. Janeza Kranjca "Neglecto pereunt ordine magna brevi", ali po slovensko "Petelin najlepše zapoje na gnoju" Dr. Janez Kranjc je v pp 22/93 (28. 10. 1993) komentiral navedeni latinski rek, njegov nastanek in pomen, še zlasti v današnjem času. Pri tem se v potrditev svojih stališč nekaj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄20

Kje so virusi v novem KZ RS?

Anton Tomažič, 30.9.1993

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Elektronsko trgovanje in poslovanje

Anton Tomažič, Pravna praksa, 20/1993Predlog novega kazenskega zakonika RS vsebuje tudi naslednji dve zanimivi novi kaznivi dejanji: Poškodovanje računalniških podatkov in programov 222. člen (1) Kdor neupravičeno spremeni, zbriše ali kako drugače napravi nerabne podatke ali programe namenjene za računalniško obdelavo ali upor...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄20

Kazenski zakonik RS (II)

mag. Zlatko Dežman, 30.9.1993

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Zlatko Dežman, Pravna praksa, 20/1993Nadaljevanje iz prejšnje številke Pravna zmota Ob 21. členu Pravilna je odločitev, da opravičljiva pravna zmota predstavlja razlog za izključitev kazenske odgovornosti, sporen pa je vsekakor 2. odstavek. Če gre namreč za neopravičljivo zmoto, torej zmoto, kateri bi se storilec lahko izognil...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄20

O objektivnem pogoju kaznivosti - drugič

mag. Zvonko Fišer, 30.9.1993

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Zvonko Fišer, Pravna praksa, 20/1993Po povratku z dopusta mi je nekoliko pozno, a najbrž ne prepozno, prišla v roke št. 16-17 letošnjega letnika Pravne prakse in v njej odmev mag. Zlatka Dežmana na moje marginalije (ne polemiko!) ob sodbi VS RS, ki se je ukvarjala z objektivnim pogojem kaznivosti. Pozorni bralec obeh prispevkov je ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄19

Kazenski zakonik RS (I)

mag. Zlatko Dežman, 16.9.1993

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Zlatko Dežman, Pravna praksa, 19/1993V juliju 1993 je bil objavljen predlog za izdajo kazenskega zakonika Republike Slovenije z osnutkom zakonika.(*1) Primerjava s pozitivno zakonodajo pokaže, da vsebuje predlog vrsto pomembnih sprememb in da je bila zato pravilna odločitev, da kazenski zakonik Republike Slovenije ne bo 1e preprosta re...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄16-17

K razpravi o objektivnem pogoju kaznivosti

mag. Zlatko Dežman, 29.7.1993

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Zlatko Dežman, Pravna praksa, 16-17/1993V pp, št. 15/93, je mag. Zvonko Fišer objavil članek z naslovom "O objektivnem pogoju kaznivosti". Izhodišče za polemiko mu je stališče Vrhovnega sodišča R Slovenije, da predstavlja objektivni pogoj kaznivosti pri kaznivem dejanju ogrožanja javnega prometa po določilu 3. in 1. odstavka 251. člena KZ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄16-17

Osnutek nove kazenske zakonodaje

Barbara Konte, 29.7.1993

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Barbara Konte, Pravna praksa, 16-17/1993V skladu s 4. čl. ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti R Slovenije se pri nas do izdaje ustreznega zakona smiselno uporabljata tudi zvezna zakona kazenski zakon SFRJ in zakon o kazenskem postopku.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄16-17

Odprava smrtne kazni

Biserka Bahovec-Videtič, 29.7.1993

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Biserka Bahovec-Videtič, Pravna praksa, 16-17/1993Slovenija je pravna naslednica in s tem pogodbenica Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah od 25. junija 1991 in bo kmalu pogodbenica prvega Fakultativnega protokola k Mednarodnemu paktu o državljanskih in političnih pravicah (po ratifikaciji v Državnem zboru 18. 5. 1993 in po dep...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄16-17

Zakon o kazenskem postopku

Avtor ni naveden, 29.7.1993

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 16-17/199376., 270. in 436. člen ZKP - začetek postopka zoper sodnika Zahtevo državnemu zboru, da dovoli, da se zoper sodnika začne kazenski postopek (134. člen Ustave Republike Slovenije), pošlje sodišče šele potem, ko opravi preizkus, ali je vloga popolna in razumljiva, ali ko preizkusi zahtevo za preisk...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄15

Svet Evrope in problemi kriminalitete

dr. Alenka Šelih, 15.7.1993

Človekove pravice, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Alenka Šelih, Pravna praksa, 15/19931.Obravnavanje problemov kriminalitete je eno najbolj dejavnih področij dela Sveta Evrope. V okviru Direktorata za pravne zadeve obstaja Vodilni Evropski odbor za vprašanja kriminalitete, katerega naloga je proučevanje problemov kriminalitete. Odbor s svojo dejavnostjo "pokriva" tri področja: kaz...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄15

O objektivnem pogoju kaznivosti

mag. Zvonko Fišer, 15.7.1993

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Zvonko Fišer, Pravna praksa, 15/1993Povod za razmišljanje mi je dala sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije (I Ips 177/92 z dne 4. 11. 1992), ki se v pretežnem delu ukvarja z objektivnim pogojem kaznivosti. Kratek prikaz problema Zaradi lažjega razumevanja najprej zelo na kratko povzemam odločbi sodišč prve in druge stopnje...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄14

Kaznivo dejanje ogrožanje cestnega prometa - de lege ferenda

mag. Zlatko Dežman, 1.7.1993

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Cestni promet

mag. Zlatko Dežman, Pravna praksa, 14/1993Že desetletja sodijo težave z določanjem pojma kaznivega dejanja ogrožanja cestnega prometa med najaktualnejša in najdelikatnejša vprašanja sodobnega kazenskega prava. Pregled obsežne literature ter sodne prakse kaže, da predstavlja to kaznivo dejanje zaradi specifične fenomenologije in izredno komp...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄11

Vloga izvedenca medicinske stroke pri ugotavljanju vzročne zveze med nastalo posledico...

Božidar Merc, 20.5.1993

Kazenski postopek, Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Božidar Merc, Pravna praksa, 11/1993... kot objektivnim pogojem kaznivosti, in storilčevo povzročitvijo nevarne situacije v zvezi s kaznivimi dejanji po 251. in 255. čl. KZ RS Pri kaznivih dejanjih zoper varnost javnega prometa se v veljajočem kazenskem materialnem pravu sicer eksplicitno uveljavljena subjektivni odgovornosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄9-10

Pojem strokovnjaka v kazenskem postopku

mag. Zlatko Dežman, 6.5.1993

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Zlatko Dežman, Pravna praksa, 9-10/1993Z novelo 9. odst. 168. čl. zakona o kazenskem postopku (ZKP), ki je dne 24. 12. 1976 vnesla v sistem našega kazenskega- procesnega prava pojem strokovnjaka, je bilo vsaj v zakonodajnem pogledu zadoščeno zahtevi po strokovnem pristopu k razreševanju tistih dejanskih vprašanj, ki zahtevajo specialisti...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄9-10

Še nekaj o delovnih nezgodah v kazenskem pravu

mag. Mira Polutnik-Špringer, 6.5.1993

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Varstvo pri delu

mag. Mira Polutnik-Špringer, Pravna praksa, 9-10/1993Delovne nesreče so realnost s katero se vsakodnevno srečujemo. Njihove posledice so bolj ali manj krute, praviloma pa se manifestirajo v obliki telesnih poškodb ki človeka za vedno in globoko prizadenejo. Takšna stanja in posledice je tudi pričakovati, saj gre za dela na nevarnih objektih, večinoma ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄8

Zakon o kazenskem postopku

Avtor ni naveden, 15.4.1993

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 8/19931. odstavek 369. člena v zvezi s 398. členom ZKP Pritožbe javnega tožilca zoper sklep zunajobravnavnega senata, s katerim je bila zavrnjena njegova zahteva za preiskavo; se ne vroča obdolžencu in njegovemu zagovorniku zaradi odgovora. (Problem je sprožilo Temeljno sodišče v Ljubljani) Obraz...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄8

Sistem kaznivih ravnanj: dileme in perspektive

dr. Alenka Šelih, 15.4.1993

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Alenka Šelih, Pravna praksa, 8/1993Prispevek obravnava probleme obstoječega sistema kaznivih ravnanj, kakor so se doslej pokazali v slovenski teoriji in praksi, ukvarja pa se tudi z možnostmi za njihovo rezrešitev.* Omenjen je zlasti na sistem kot tak in na dve vrsti kaznivih ravnanj: na prekrške in gospodarske prestopke. Potreba ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄7

Neskladnost ZP s pravnim redom RS

Avtor ni naveden, 1.4.1993

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Prekrški

, Pravna praksa, 7/1993Pobudnika nista dokazala, da sporni zakon (zakon o podjetjih) odloča o njuni pravici, obveznosti ali pravni koristi, torej nista izkazala pravnega interesa, ki je z ustavo določena procesna predpostavka za začetek postopka pred ustavnim sodiščem.
<<   Prejšnja | Stran: 1 ... 70 71 72 ... 74 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
49-50(29) 48(24) 47(22) 46(33)
45(18) 45-46(7) 44(29) 44-45(3)
43(23) 43-44(4) 42(8) 42-43(5)
41(6) 41-42(23) 40(2) 40-41(9)
39(11) 39-40(16) 38(28) 38-39(6)
37(27) 36(34) 36-37(14) 35(34)
35-36(1) 34(38) 34-35(1) 33(29)
33-34(6) 32(15) 32-33(2) 31(6)
31-32(29) 30(8) 30-31(17) 29(4)
29-30(20) 28(33) 28-29(8) 27(32)
27-28(5) 26(34) 26-27(7) 25(23)
25-26(1) 24(25) 24-25(34) 23(38)
Več...

Leto objave

2020(52) 2019(82) 2018(78) 2017(61)
2016(46) 2015(70) 2014(60) 2013(53)
2012(65) 2011(90) 2010(82) 2009(86)
2008(112) 2007(107) 2006(121) 2005(77)
2004(70) 2003(77) 2002(54) 2001(38)
2000(31) 1999(45) 1998(37) 1997(51)
1996(50) 1995(36) 1994(22) 1993(23)
1992(21) 1991(37)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.4. KAZNOVALNO PRAVO 2.4.1. Kazniva dejanja in gospodarski prestopki 2.4.2. Kazenski postopek 2.4.3. Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev 2.4.4. Prekrški

Avtorji

A B C ĆČ D ĐE F G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov