O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 40)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄19

Glavobol ob težkih kazenskih zadevah

dr. Marko Novak, 17.5.2018

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 19/2018V zadnjem času je odmevalo ukrepanje ministra za pravosodje v zadevi TEŠ zaradi zamudnega postopka, zavoljo dolgotrajnosti postopka je prek kratkim zastarala zadeva Serming, v kateri je bil obdolžen koprski župan Popović. Tema primeroma bi lahko dodali še kaj odmevnih, predvsem kazenskih zadev, katerih dolžina postopkov buri duhove splošne javnosti in ki dajejo medijem obilico materiala za poročanje ter - praviloma - kritiziranje prepočasnega delovanja sodstva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄31-32

Odvzem in omejitev prostosti iz medicinskih razlogov

dr. Anita Napotnik, 20.8.2015

Kazenski postopek

dr. Anita Napotnik, Pravna praksa, 31-32/2015Odvzem ali omejitev prostosti je najhujši poseg v temeljne človekove pravice in svoboščine. Omejitev teh pravic je sicer dopustna, a le pod pogoji in na način, kot je določeno v zakonu. Razlogi za odvzem ali omejitev prostosti so najpogosteje kazenskopravni, lahko pa so tudi medicinski. Medicinski razlogi so lahko duševna bolezen, telesna bolezen, poškodba ali anomalija. Dokaj podrobno je urejen odvzem prostosti, kadar je razlog za tak poseg v človekove pravice duševna bolezen. Posebne pravne ureditve, kako ravnati, kadar je treba komu odvzeti ali omejiti prostost iz drugih medicinskih razlogov, ni.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄40-41

Kraljestvo forenzičnih pacientov izza tančice

Nerat Barbara, Pustoslemšek Miran, 18.10.2013

Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

dr. Barbara Nerat, mag. Miran Pustoslemšek, Pravna praksa, 40-41/2013Enota za forenzično psihiatrijo, locirana v drugem nadstropju Oddelka za psihiatrijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor (EFP UKC Maribor), je splošno nevarnim storilcem kaznivih dejanj svoja vrata odprla 1. junija 2012, ko je uradno začela delovati in sprejemati prve paciente, torej osebe, ki jim je bil izrečen varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu, pa tudi pripornike in obdolžene, ki jim je odrejeno opazovanje zaradi izdelave psihiatričnega izvida in mnenja glede ugotavljanja stopnje (ne)prištevnosti in/ali sposobnosti za udeležbo v kazenskem postopku. Težave v zvezi z namestitvijo in korektno izvedbo medicinske terapevtske obravnave forenzičnih pacientov za zidovi edinstvenih enot F1 in F2 manj kot leto in pol po odprtju razkrivava v naslednjem prispevku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄39

Pravni okviri primata UKC Maribor nad slovensko forenzično psihiatrijo

Barbara Nefat, 10.10.2013

KAZENSKI POSTOPEK

Barbara Nefat, Pravna praksa, 39/2013V primerih, ko imamo opraviti s splošno nevarnim storilcem kaznivih dejanj ali zgolj duševno bolnim izvršiteljem ravnanja, ki ima - z izjemo subjektivnega - vse objektivne znake delikta, sodišče dejansko odloča o človeku, ki ga je treba namestiti v ustrezni zavod zaprtega tipa, v katerem bo deležen ustrezne medicinske terapevtske obravnave. Kot antipod ugotovljenemu obnašanju v neskladju s pravom je namestitev forenzičnega pacienta na Enoto za forenzično psihiatrijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor obravnavana kot kazenska sankcija posebne vrste.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄38

Forenzični pacient pod drobnogledom Velikega brata v črni togi

dr. Barbara Nerat, 3.10.2013

Kazenski postopek

dr. Barbara Nerat, Pravna praksa, 38/2013zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu z novelo Kazenskega zakonika (KZ-1B)1 izvajal na ustreznem specializiranem in centraliziranem forenzično-psihiatričnem oddelku, je bilo treba sprejeti z navdušenim odobravanjem. Tako, s psihiatrično stroko usklajeno2 razmišljanje je namreč v slovenski pravosodni in medicinski prostor končno prineslo locirano obravnavo neprištevnih oziroma bistveno zmanjšano prištevnih izvršiteljev deliktov, ustrezajočo posebnim varnostnim pogojem. Vendar: dejstvo, da morajo biti t. i. forenzični pacienti dejansko obravnavani ločeno od navadnih, nedelinkventnih oziroma "civilnih" bolnikov, bo tudi z vidika predvidoma razmeroma kratkotrajne zaključene medicinske terapevtske obravnave posredno vplivalo na (nujno) vnovično spremembo Kazenskega zakonika, Zakona o kazenskem postopku (ZKP)3 in Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1).4
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄34

Dobrodošlica enoti za forenzično psihiatrijo

Barbara Nerat, 8.9.2011

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Barbara Nerat, Pravna praksa, 34/2011Po svetu ni več sporno, da so legitimni in dopustni - oziroma celo sistemsko potrebni! - nekateri represivni odzivi države zoper splošno nevarne storilce ravnanj, ki izpolnjujejo bit kaznivega dejanja in so protipravna, čeprav storilcem ne gre očitati krivde. Večina razvitih držav že ima primerno urejeno sodnopsihiatrično dejavnost, ki zajema izvajanje medicinskih terapevtskih ukrepov za neprištevne splošno nevarne izvršitelje (sicer kaznivih) dejanj. V ta namen so organizirane posebne samostojne enote za forenzično psihiatrijo. Ugotovitev o nevarnosti storilca in prognoza njegovega prihodnjega vedenja sta delikatni in prav kazensko pravo je v takih zadevah nedvomno najprimernejše jamstvo za varstvo človekovih pravic.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄8

Neprištevni storilci protipravnih dejanj po noveli KZ-1B

Barbara Nerat, 3.3.2011

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

dr. Barbara Nerat, Pravna praksa, 8/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄4

(Ne)racionalizacija procesnega vodenja kazenskih postopkov

Barbara Nerat, 3.2.2011

Kazenski postopek

dr. Barbara Nerat, Pravna praksa, 4/2011Določba tretjega odstavka 314. člena Zakona o kazenskem postopku, ki daje razpravljajočemu kazenskemu sodniku možnost odrediti snemanje glavne obravnave z ustreznimi (zvočnimi ali zvočno-slikovnimi) tehničnimi sredstvi, povzroča mešane občutke. Sprva sem bila nad premikom iz "kamene dobe" v prihodnost navdušena, saj sem prehod na sodoben način procesnega vodenja enačila z veliko hitrejšimi naroki, večjo disciplino procesnih udeležencev, pristnejšim, neposrednim stikom z njimi, avtentičnimi in verodostojnejšimi prepisi od klasičnih zapisnikov ter navsezadnje, manjšimi stroški kazenskega postopka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄23

Forenzična bolnišnica

mag. Barbara Nerat, 10.6.2010

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Barbara Nerat, Pravna praksa, 23/2010mag. pravnih znanosti, doktorska kandidatka na PF Univerze v Ljubljani, okrajna sodnica na Kazenskem oddelku Okrajnega sodišča v Mariboru
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄13

Spregledano načelo v načelnem pravnem mnenju

dr. Aleš Novak, 1.4.2010

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Aleš Novak, Pravna praksa, 13/2010Sprejemanje novega kazenskega zakonika (KZ-1)1 je bilo polno paradoksov, na katere bralce Pravne prakse ni treba znova spominjati. Toda čeprav smo upali, da bodo različna presenečenja in nepričakovani zasuki s sprejemom Kazenskega zakonika počasi izzveneli, lahko po dobrem letu dni nekoliko resignir...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄19

Obrambne poizvedbe v osnutku predloga novega ZKP-1

mag. Mitja Jelenič-Novak, 15.5.2008

Kazenski postopek

mag. Mitja Jelenič-Novak, Pravna praksa, 19/2008Ena izmed poglavitnih posledic morebitne odprave sodne preiskave v kazenskem postopku je nedvomno spremenjen položaj strank v t. i. predkazenskem postopku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄9

Izjema od izbrisa obsodbe iz kazenske evidence po predlogu KZ-1

Vlasta Nussdorfer, 6.3.2008

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Vlasta Nussdorfer, Pravna praksa, 9/2008Kazensko pravo univ. dipl. pravnica, višja državna tožilka "Otrok ni odrasel človek v miniaturi. Otroci gledajo, mislijo in čutijo na svoj način. Narava hoče, da so otroci prej, preden postanejo odrasli. Otrok se upira, če ne upoštevamo njegovih naravnih lastnosti in ker mu jemljemo veselje otroš...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄3

Nepotrebnost usklajevanja kazenskih sankcij z Rimskim statutom

dr. Aleš Novak, 24.1.2008

Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

dr. Aleš Novak, Pravna praksa, 3/2008dr. pravnih znanosti, docent na PF Univerze v Ljubljani V zadnji Pravni praksi smo lahko prebrali zanimiv prispevek vrhovnega sodnika dr. Mitje Deisingerja, v katerem skuša utemeljiti predlagano ureditev kazni dosmrtnega zapora, ki jo prinaša predlog novega Kazenskega zakonika.1 V uvodu dr. Deis...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄41-42

Dosmrtni zapor na trhlih temeljih

dr. Aleš Novak, 25.10.2007

Kazenski postopek, Kaznovalno pravo

dr. Aleš Novak, Pravna praksa, 41-42/2007dr. pravnih znanosti, docent na PF Univerze v Ljubljani Pred dvema tednoma je Ministrstvo za pravosodje strokovno javnost presenetilo z izdelanim predlogom novega Kazenskega zakonika. Ta med drugim predlaga uvedbo v slovenskem pravu doslej neznane kazni dosmrtnega zapora. V tem prispevku se omej...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄24-25

Za skupen seznam zagovornikov za mladoletnike

Vlasta Nussdorfer, 21.6.2007

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Odvetništvo in notariat

Vlasta Nussdorfer, Pravna praksa, 24-25/2007univ. dipl. pravnica, višja državna tožilka na Vrhovnem državnem tožilstvu RS, generalna sekretarka Belega obroča Slovenije Mladoletniki so praviloma nedozorele osebnosti, zato nanje zelo vpliva okolje, v katerem živijo in rastejo, ter osebe, s katerimi se srečujejo. Najpomembnejša je seveda ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄38

Vzgojni ukrep

dr. Marko Novak, 5.10.2006

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 38/2006Vzgojni ukrep je kazenska sankcija, ki se izreče mladoletnim storilcem kaznivih dejanj, nekateri vzgojni ukrepi pa se lahko izrečejo ob posebnih pogojih tudi mlajšim polnoletnim. Naš kazenski zakonik (KZ) vsebuje določbe o vzgojnih ukrepih v šestem poglavju (členi 72-87, deloma pa tudi členi 88-9...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄35

Načelo oportunitete

dr. Marko Novak, 14.9.2006

Kazenski postopek

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 35/2006Oportunitetno načelo je eno izmed načel kazenskega postopka. Pomeni pravico organa kazenskega pregona (državnega tožilca) do presoje o tem, ali bi bil pregon zoper konkretnega osumljenca kljub obstoječim zakonskim pogojem zanj tudi primeren in smotrn. V slovenskem pravu se uporablja v kazenskih post...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄22

Odvetniki kot pooblaščenci mladoletnih oškodovancev

Vlasta Nussdorfer, 15.6.2006

Kazenski postopek

Vlasta Nussdorfer, Pravna praksa, 22/2006Prednosti zagovornikov pred tožilci so, da svoje stranke največkrat zastopajo od prvega pooblastila do zaključka sojenja na zadnji stopnji. To nesporno pomeni tesnejšo povezavo, močan interes za uspeh in spremljanje celotnega postopka. V posebnih primerih, ko gre za mladoletne oškodovance, je država...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄15-16

Pridržanje

dr. Marko Novak, 21.4.2006

Kazenski postopek

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 15-16/2006Pridržanje je ukrep, s katerim lahko policisti izjemoma nekomu vzamejo prostost in ga pridržijo, če so podani razlogi za sum, da je storil kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, ter če je pridržanje potrebno zaradi ugotavljanja istovetnosti, preverjanja alibija, zbiranja obvestil in do...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄4

Izbris obsodbe

dr. Marko Novak, 2.2.2006

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 4/2006Na podlagi 103. člena kazenskega zakonika (KZ) se z zakonsko rehabilitacijo izbriše obsodba iz kazenske evidence in prenehajo vse njene pravne posledice, obsojenec pa velja za neobsojenega. Obsodba se izbriše iz kazenske evidence v določenem roku, odkar je bila kazen izvršena, zastarana ali odpuščen...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄47

Prepoved ponovnega sojenja o isti stvari

dr. Marko Novak, 8.12.2005

Človekove pravice, Kazenski postopek

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 47/2005Po določbi 31. člena Ustave RS nihče ne sme biti ponovno obsojen (tu gre gotovo za redakcijsko napako, saj bi se v tem delu logično pravilno besedilo moralo bržkone glasiti »sojen«) ali kaznovan zaradi kaznivega dejanja, za katero je bil kazenski postopek zoper njega pravnomočno ustavljen, ali je bi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄42

Napeljevanje

dr. Marko Novak, 10.11.2005

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 42/2005Napeljevanje je tipični strokovni izraz s področja kazenskega materialnega prava. Že študentu, ki konča drugi letnik pravne fakultete, bi moralo biti jasno, da gre tu za obliko sodelovanja drugih oseb pri kaznivem dejanju oz. za udeležbo pri kaznivem dejanju. Napeljevalec je torej tisti, ki z naklep...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄31-32

Ovire za alternativne možnosti

Vlasta Nussdorfer, 25.8.2005

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Vlasta Nussdorfer, Pravna praksa, 31-32/2005Poglavitni namen alternative je, da se brez sodnih postopkov zmanjšajo ali odpravijo škodljive posledice kaznivih dejanj. Pri tem imamo v mislih poravnavo in odloženi kazenski pregon. Pogoj je seveda storjeno kaznivo dejanje, njegova manjša teža in pomen ter tudi storilčeve osebnostne lastnosti, zla...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄27

Zločin brez kazni

Vlasta Nussdorfer, 14.7.2005

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo, Kazenski postopek

Vlasta Nussdorfer, Pravna praksa, 27/2005Društvo državnih tožilcev Slovenije je v okviru letnega izobraževanja na občnem zboru, ki je bil na Brdu pri Kranju 2. in 3. junija, udeležencem ponudilo dve predevanji in okroglo mizo. Ker je bil letošnji občni zbor volilni, nam je prinesel tudi novo vodstvo društva. Po dveh mandatih smo se od d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄6

Reforma prekrškov

Domen Neffat, 17.2.2005

Prekrški

Domen Neffat, Pravna praksa, 6/2005Iz naslova prekrškov je letno izdanih med 600.000 in 800.000 plačilnih nalogov. Od tega je neizterjanih med 12 in 15 milijard tolarjev, je uvodoma pojasnil gost srečanja članov Pravniškega društva Ljubljane, vrhovni državni tožilec in eden izmed avtorjev novega ZP-1 Hinko Jenull.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
47(1) 44(1) 43-44(1) 42(1)
41-42(1) 40-41(1) 39(1) 38(2)
35(2) 34(2) 31-32(2) 30(1)
27(1) 24(1) 24-25(1) 23(2)
22(3) 20(1) 19(2) 17-18(1)
15-16(2) 13(1) 12(1) 9(1)
8(2) 6(1) 4(2) 3(2)

Leto objave

2018(1) 2015(1) 2013(3) 2011(3)
2010(2) 2008(3) 2007(2) 2006(5)
2005(5) 2004(5) 2003(5) 2002(2)
1999(1) 1998(1) 1996(1)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.4. KAZNOVALNO PRAVO 2.4.1. Kazniva dejanja in gospodarski prestopki 2.4.2. Kazenski postopek 2.4.3. Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev 2.4.4. Prekrški

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMN OPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov