O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 16 (od skupaj 16)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄5

Redefinicija kazenskega pregona z Avtentično razlago ZKP

Boštjan Zrnec Orlič, 1.2.2018

Kazenski postopek

Boštjan Zrnec-Orlič, Pravna praksa, 5/2018Državni zbor je z Avtentično razlago določb ZKP o pogojih za uničenje gradiva, zbranega s prikritimi preiskovalnimi ukrepi, povedal, da je "rok dveh let po koncu izvajanja ukrepov instrukcijski rok". Gradivo se po tej razlagi ne uniči in lahko postane dokaz v postopku, tudi če zahtevo za preiskavo, obtožnico ali obtožni predlog državni tožilec vloži po poteku dveh let, "če je glede na aktivnosti državnega tožilca v tem obdobju jasno, da namerava nadaljevati kazenski pregon". Bistvena podmena sprejete Avtentične razlage je, da kazenski pregon v času izvajanja omenjenih ukrepov, kar je praviloma v predkazenskem postopku, že teče in da lahko po prenehanju izvajanja ukrepov državni tožilec konkludentno izrazi voljo po nadaljevanju pregona z določenimi aktivnostmi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄45-46

Neučinkovitost slovenskega kazenskega pravosodja - resničnost ali mit?

Boštjan Zrnec Orlič, 23.11.2017

Kazenski postopek, Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Boštjan Zrnec-Orlič, Pravna praksa, 45-46/2017V času, ko še vedno visi usoda sveže novele kazenskega procesnega zakona v zraku,se je vredno ponovno ozreti na eno od ključnih gesel zakonodajnih posegov v kazenski postopek, tj. na zahtevo po izboljšanju njegove učinkovitosti. V drugem delu prispevka bom poskušal oceniti, ali je verjetno, da celota doslej sprejetih sprememb Zakona o kazenskem postopku (ZKP) omogoča izpolnjevanje obetanih se rezultatov glede povečanja učinkovitosti v praksi, še prej pa bi rad opozoril na rutinsko konceptualno poenostavitev, s katero se je legitimirala njihova uveljavitev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄37

Postopek o prekrških z najnovejšo sodno prakso

Čas Petra, Orel Nuša, 27.9.2012

Prekrški

meg. Petra Čas, mag. Nuša Orel, Pravna praksa, 37/2012Zakon o prekrških (ZP-1) je v slabih sedmih letih od uveljavitve doživel kar sedem večjih ali manjših zakonodajnih posegov. Pogosti zakonodajni posegi, pomanjkljivo izobraževanje, (pre)široka mreža sodišč, ki odločajo o zahtevah za sodno varstvo, so, kot se zdi, poglavitni razlogi za to, da se sodna praksa na tem področju nikakor ne uspe ustaliti. Še najbolj zaskrbljujoče pa je, da je večini pooblaščenih uradnih oseb, ki odločajo v postopku o prekršku, sodna praksa, kolikor je vendarle je, skoraj nedostopna ali pa se z odločitvami Vrhovnega sodišča in Ustavnega sodišča, ki so pomembne za pravilno uporabo določb ZP-1, seznanijo razmeroma pozno. Slednje žal velja tudi za sodišča.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄38

Različni pristopi prekrškovnih reform

Čas Petra, Orel Nuša, 6.10.2011

Prekrški

mag. Petra Čas, mag. Nuša Orel, Pravna praksa, 38/2011Področje prekrškov je eden tistih temeljev, na katerih se gradi pravna država, saj prekrški zajemajo zelo široko področje bivanja državljanov in se zato z njimi v vseh državah tako ali drugače srečuje večina prebivalstva, je na Konferenci o regionalnem sodelovanju organov, pristojnih za odločanje v zadevah prekrškovnega prava, in izmenjavi izkušenj pri oblikovanju prekrškovne prakse poudarila regionalna svetovalka pri Evropski banki za obnovo in razvoj mag. Mihaela Ristovska. Konferenca je potekala 20. in 21. septembra v Beogradu, pod pokroviteljstvom veleposlaništva Nizozemske pa jo je organiziralo Združenje sodnikov prekrškovnih sodišč Republike Srbije v sodelovanju z USAID in Institutom ISC.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Vročanje in izvrševanje sodb ter sklepov po zahtevah za sodno varstvo z odmero sodnih taks

Kovač Polona, Orel Nuša, Čas Petra, 28.5.2009

Upravni postopek in upravne takse, Prekrški

Petra Čas, Nuša Orel, Polona Kovač, Nuša Orel, Pravna praksa, 21/2009Vročanje je eno najpomembnejših procesnih dejanj, saj je praviloma pogoj za nastanek pravnih učinkov pisanja, ki ga organ, ki postopek vodi, posreduje drugim udeležencem v postopku. Zato je pravilnost postopanja akterjev pri vročanju zelo pomembna, saj ob bistvenih napakah pri vročanju ne pride do p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄24-25

Oblike plačilnih nalogov, izdanih v postopku o prekršku

Nuša Orel, 19.6.2008

Upravni postopek in upravne takse, Prekrški

Nuša Orel, Nuša Orel, Pravna praksa, 24-25/2008Postopek o prekršku pred prekrškovnimi organi1 se lahko konča z izdajo plačilnega naloga, ki sicer velja kot pisna odločba le tedaj, če hitri postopek ni izključen.2 Zakon o prekrških (ZP-1)3 tudi po noveli ZP-1E4 ohranja možnost izdaje dveh oblik plačilnih nalogov, in sicer običajnega plačilnega na...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄13-14

Posebni primeri plačilnega naloga

Nuša Orel, 5.4.2007

Prekrški

Nuša Orel, Pravna praksa, 13-14/2007univ. dipl. pravnica, okrajna sodnica, Okrajno sodišče v Kočevju Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (ZP-1D)ŠO]1 poleg običajne oblike plačilnega naloga, kot je določen v 57. členu Zakona o prekrških (ZP-1),ŠO]2 uvaja tudi posebne primere plačilnega naloga, namenjene delu po...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄2

Zaščita žrtev trgovine z ljudmi v EU

Jože Oberstar, 22.1.2004

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Jože Oberstar, Pravna praksa, 2/2004Slovenska pot v EU: varstvo človekovih pravic in mednarodna humanitarna pomoč 1. Primarna zakonodaja EU 2. Sekundarna zakonodaja EU 2.1. Zakonodaja, ki ureja zaščito žrtev na splošno 2.2. Zakonodaja, ki specifično ureja zaščito žrtev trgovine z ljudmi 3. Zakonodaja držav članic EU, bodoč...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄39

Mednarodna politika in (kazenska) odgovornost v mednarodnem (in notranjem) pravu

Jože Oberstar, 6.11.2003

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Jože Oberstar, Pravna praksa, 39/2003Ko ob novih terorističnih napadih v Iraku obujamo spomin na žrtve terorističnega napada v ZDA, ko mnogi govorijo o koncu mednarodnega prava, o njegovem dokončnem umiku pred politiko, ko ZDA kot edina preostala velesila tepta lastne dosežke in uspehe »stare Evrope« - od Magne Charte, Deklaracije o čl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄35

Pomoč žrtvam trgovine z ljudmi

Jože Oberstar, 16.10.2003

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Jože Oberstar, Pravna praksa, 35/2003Vrhovna državna tožilka Zdenka Cerar, minister za notranje zadeve dr. Rado Bohinc in predsednica Društva Ključ – Centra za boj proti trgovini z ljudmi. Katjuša Kodele Kos so 13. septembra 2003 v Centru Evropa v Ljubljani, v prisotnosti veleposlanika EU v Sloveniji g. Evrana Fuareja, podpisali sporaz...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄18

Novi kazenskopravni elementi pri preprečevanju nezakonitega vstopa, tranzita in prebivanja -

Jože Oberstar, 22.5.2003

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Jože Oberstar, Pravna praksa, 18/2003Svet EU je na podlagi francoskega predloga v času francoskega predsedstva EU v letu 2000(*1) sprejel nov dokument - Okvirni sklep sveta EU o krepitvi kazenskopravnega okvira pri preprečevanju nezakonitega vstopa, tranzita in prebivanja(*2) - s katerim hoče tudi na kazenskopravnem področju postrožiti...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄8

Migracije, trgovina z ljudmi in zaščita žrtev

Jože Oberstar, 6.3.2003

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Jože Oberstar, Pravna praksa, 8/20031. RAZMEJITEV MED TRGOVINO Z LJUDMI IN TIHOTAPLJENJEM LJUDI V MEDNARODNEM PRAVU 2. TRGOVINA Z LJUDMI IN MIGRACIJE V EVROPSKEM PRAVNEM REDU 2. 1. Primarna zakonodaja in trgovina z ljudmi 2. 2. Zadnje novosti pravnega reda EU na področju trgovine z ljudmi 3. MIGRACIJSKO IN AZILNO PRAVO TER TRGOVINA Z ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄26-27

Preprečevanje in boj proti korupciji

Jože Oberstar, 6.9.2001

Uprava, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Jože Oberstar, Pravna praksa, 26-27/2001Temeljni mednarodni dokumenti, zakonodaja, izgradnja institucij in praksa z vidika bodočega članstva v Evropski uniji Indeks zaznavnosti korupcije v letu 2001 1. Definicija korupcije 2. Temeljni mednarodni dokumenti 2.1. Kazenskopravna konvencija o korupciji 2.2. Civilnopravna konvencija Sveta Ev...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄20

Boj proti nezakoniti trgovini z mamili in terorizmu

Jože Oberstar, 28.6.2001

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Jože Oberstar, Pravna praksa, 20/2001Temeljni mednarodni dokumenti in njihov pomen za policijsko delo 1. Opredelitev temeljnih pojmov 1.1. Definicija mamil 1.2. Definicija terorizma 2. Temeljne mednarodne konvencije 2.1. Najpomembnejše mednarodne konvencije s področja boja proti nezakonitem prometu z mamili 2.1.1. Enotna ko...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄7

Boj zoper organizirani kriminal

Jože Oberstar, 8.3.2001

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Jože Oberstar, Pravna praksa, 7/2001Temeljni mednarodni dokumenti in njihov pomen za policijsko prakso Že nekaj časa sem mi zdi nujno potrebno na enem mestu in zgoščeno opredeliti, kaj natančno Evropska unija (EU) pričakuje od nas in od lastnih držav na področju boja proti organiziranemu kriminalu. Kaj smo v procesu približevanja p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄5

Kazenskopravni instituti v nemščini

Anton Omerza, 15.2.2001

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Anton Omerza, Pravna praksa, 5/2001OST seminarji V Ljubljani je 31. januarja potekal seminar N19 z naslovom "Pasti pri prevajanju pravne terminologije in kako se jim izogniti". Udeležili so se ga sodni tolmači ter drugi strokovni prevajalci iz vladnih ustanov in iz gospodarstva. V prvem delu, ki ga je vodila dr. Ada Gruntar Jer...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
45-46(1) 39(1) 38(1) 37(1)
35(1) 26-27(1) 24-25(1) 21(1)
20(1) 18(1) 13-14(1) 8(1)
7(1) 5(2) 2(1)

Leto objave

2018(1) 2017(1) 2012(1) 2011(1)
2009(1) 2008(1) 2007(1) 2004(1)
2003(4) 2001(4)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.4. KAZNOVALNO PRAVO 2.4.1. Kazniva dejanja in gospodarski prestopki 2.4.2. Kazenski postopek 2.4.3. Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev 2.4.4. Prekrški

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNO PQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov