O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 21 (od skupaj 21)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄25

Nekatere značilnosti italijanske zakonodaje o mamilih

mag. Zvonko Fišer, 24.12.1992

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Zvonko Fišer, Pravna praksa, 25/1992Nekatere značilnosti italijanske zakonodaje o mamilih MAG. ZVONKO FIŠER Kot sem nakazal v polemičnem odzivu (glej pp, št. 20/92) na nekoliko površno in nekritično propagiranje tujih rešitev, pa čeprav prihajajo z razvitega zahoda in iz dežele, ki ima v tem pogledu veliko izkušenj (a tudi ogrom...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄23-24

Autodesk Inc. dosegel prvo kazensko obsodilno sodbo zoper softwarsko piratstvo v Sloveniji

mag. Miha Trampuž, 10.12.1992

Intelektualna lastnina, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Miha Trampuž, Pravna praksa, 23-24/1992"Vemo za judikat." To lahko danes odgovorimo na povsem utemeljeno, katonsko vprašanje Janeza Topliška v naslovu njegovega uvodnika v 1. številki Informatike in prava v začetku leta 1991.(*1) V juniju 1992 je Temeljno sodišče v Ljubljani, Enota v Ljubljani v zadevi Autodesk v. B. B., opr. št. V K ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄23-24

Mamila in odgovornost zakonodajalca

Avtor ni naveden, 10.12.1992

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

, Pravna praksa, 23-24/1992Zapis z gornjim naslovom - avtorja Aleksandra Čeferina - v pp, št. 18/92 je spodbudil Zvonka Fišerja k odgovoru v št. 20/92, nakar mu je "izzvani.." v prejšnji številki odgovoril. Žal se je v ta "odmev" prikradla kopica tiskarskih škratov, ki so celo kazensko pravo prekrstili iz magične palčke (ž...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄23-24

Vprašanje razlage KZ in interpretacije kaznivega dejanja protipravnega odvzema prostosti

mag. Mira Polutnik-Špringer, 10.12.1992

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Mira Polutnik-Špringer, Pravna praksa, 23-24/1992Kaznivo dejanje mora biti v zakonu ne samo določeno, torej inkriminirano, temveč tudi opisano. Opisovanje kaznivih dejanj pa se manifestira v določanju njegovih zakonskih znakov. Bistveno načelo v kazenskem pravu je načelo zakonitosti, saj kazensko pravo velja kot ius cogens in je v celoti ter povse...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄21-22

Zakon o prometnem davku - v postopku o prekršku

Maja Pruša, 12.11.1992

Prekrški, Druge davščine in olajšave

Maja Pruša, Pravna praksa, 21-22/1992Zakon o prometnem davku, objavljen v Ur. l. RS, št. 4/92 (v nadaljnjem besedilu zakon), ki je začel veljati dne 26. 1. 1992, se uporablja od 1. 2. 1992 dalje. V 89. členu prehodnih in končnih določb tega zakona je določeno, da z dnem, ko začne veljati ta zakon, nehajo veljati med drugim zakon o z...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄21-22

"Mamila in odgovornosti zakonodajalca" - drugič

Aleksander Čeferin, 12.11.1992

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Aleksander Čeferin, Pravna praksa, 21-22/1992Avtorju članka "Mamila in odgovornost zakonodajalca - nekoliko drugače" (pp, št. 20/92) se je v njegov prispevek "prikradlo" toliko nedoslednosti pri interpretaciji članka "Mamila in odgovornost zakonodajalca" (pp 18/92), da je prav gotovo potrebno napisati nekaj pojasnil, ki bodo morda pomagale avt...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄20

Predlog za uvedbo postopka o prekršku

Janez Bolha, 29.10.1992

Prekrški

Janez Bolha, Pravna praksa, 20/1992Stalno povečevanje števila ravnanj, ki jih določajo predpisi kot prekrške, ki jih je treba obravnavati po zakonu o prekrških (carinski, devizni, davčni prekrški, spreminjanje gospodarskih postopkov v prekrške itd.) in precej močan priliv in odliv sodnikov za prekrške povzroča, da se na novo srečuje ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄20

"Mamila in odgovornost zakonodajalca" - nekoliko drugače

mag. Zvonko Fišer, 29.10.1992

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

mag. Zvonko Fišer, Pravna praksa, 20/1992V članku z naslovom Mamila in odgovornost zakonodajalca (pp, št. 18/92) je bil predstavljen eden od možnih pogledov na vlogo kazenske represije na področju zlorabe mamil, s kategoričnostjo zapisanih sodb in nekritičnostjo nekaterih pogledov tolikanj izzivalen, da je z njim treba polemizirati. Naj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄18

Postopek o prekrških

Zdenko Pavlina, 1.10.1992

Prekrški

Zdenko Pavlina, Pravna praksa, 18/1992Določbe v zvezi s postopkom o prekrških vsebuje drugi del zakona o prekrških (Ur. l. RS, št. 25/83, 24/85, 47/87 in 5/90 ter Ur. l. RS, št. 10/91). Po citiranem zakonu o prekrških, ki velja od 1. 1. 1984 dalje, se ta zakon ne sklicuje več na smiselno uporabo določb zakona o kazenskem postopku, kot s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄18

Mamila in odgovornost zakonodajalca

Aleksander Čeferin, 1.10.1992

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Aleksander Čeferin, Pravna praksa, 18/1992Letos je zaradi zastrupitve z mamili v Sloveniji umrlo osem mladih ljudi, kar je več kot v vsem preteklem letu. V Sloveniji že nastajajo organizirane skupine, ki se ukvarjajo s preprodajo mamil. Šestnajstletni uživalec heroina pravi, da preprodajalci mamilo najprej ponudijo zastonj, če se bojiš, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄16

Obnova kazenskega postopka

Avtor ni naveden, 3.9.1992

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 16/1992Določbe zveznega zakona o kazenskem postopku, ki predvidevajo možnost obnove kazenskega postopka v škodo oproščenega ali obsojenca v nasprotju s 7. odst. 14. člena mednarodnega pakta o političnih in državljanskih pravicah, nasprotujejo pravnemu redu Republike Slovenije.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄16

Predlog za novelo zakona o prekrških

Zdenko Pavlina, 3.9.1992

Prekrški

Zdenko Pavlina, Pravna praksa, 16/1992V številki 15 Poročevalca z dne 27. 7. 1992 je bil objavljen predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških, s predlogom zakona, ki ga je pripravilo Ministrstvo za pravosodje in upravo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄15

Svet Evrope in problemi kriminalitete

dr. Alenka Šelih, 23.7.1992

Človekove pravice, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Alenka Šelih, Pravna praksa, 15/1992Vprašanja kriminalitete so bila od začetka delovanja Sveta Evrope (SE) med tistimi, na področju katerih je bil Svet posebej aktiven. To dokazuje obsežna zakonodajna in strokovna dejavnost Sveta, ki se kaže v vrsti ratificiranih konvencij SE, priporočil Sveta ministrov, Evropskih poklicnih pravil za ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄15

Kazensko procesno pravo

Avtor ni naveden, 23.7.1992

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 15/1992Umik zasebne tožbe Izjava o umiku zasebne tožbe, ki jo da odvetnik kot pooblaščenec zasebnega tožilca v mejah pooblastila, ima enake pravne učinke, kot če bi jo dal sam zasebni tožilec. Če je taka izjava posledica nesporazuma, do katerega je prišlo med pooblaščencem in zasebnim tožilcem, to ni ra...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄15

Kazensko procesno pravo

Avtor ni naveden, 23.7.1992

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 15/1992O nadomestitvi denarne kazni, ki je ni mogoče prisilno izterjati, z zaporom (3. odst. 39. člena KZ SFRJ), odloča izvenobravnavni senat iz 6. odstavka 23. člena KZP. Sklep Višjega sodišča v Kopru z dne 29. 10. 1991, opr. št.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄14

Pravni položaj obdolženca - po osnutku zakona o kazenskem postopku

mag. Zlatko Dežman, 9.7.1992

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Zlatko Dežman, Pravna praksa, 14/1992Temeljno značilnost razvoja našega kazenskega procesnega prava predstavlja kontinuiteta v prizadevanju, da bi izboljšali pravni položaj procesnih udeležencev, še zlasti obdolženca. Tej osrednji težnji pa še zlasti sledi osnutek zakona o kazenskem postopku, katerega delovno gradivo je bilo izoblikova...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄14

Kazensko pravo

Avtor ni naveden, 9.7.1992

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 14/1992Če osebi, ki živita v zunajzakonski skupnosti v stanovanju obeh, uživata skupaj mamilo, tista od njiju, v katere stanovanju sta oba ob tej priložnosti, ne stori kaznivega dejanja omogočanja uživanja mamil po 1. odstavku 246. člena KZ SFRJ v obliki dajanja stanovanja na razpolago za uživanje mamil.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄12-13

Kriminaliteta v zvezi z računalniki

mag. Vid Jakulin, 25.6.1992

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Vid Jakulin, Pravna praksa, 12-13/1992Računalništvo kot veda se zelo hitro razvija. Temu razvoju z manjšim zamikom sledi uporaba računalnikov v vsakdanjem življenju. Nenehno izpopolnjujejo računalniško opremo in računalniške programe na tržišče prihajajo vedno boljši računalniki z vedno večjimi zmogljivostmi, vzpostavljajo velike računa...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄7

Odvzem premoženjske koristi

Avtor ni naveden, 9.4.1992

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 7/1992Obdolžencu se naloži plačilo denarnega zneska, pridobljenega s storitvijo kaznivega dejanja, ne da bi ta znesek valorizirali in povečali z zamudnimi obrestmi za čas od pridobitve te koristi do izdaje sodbe. (Sodba Višjega sodišča v Celju opr. št. Kp 429/90 z dne 15. 1. 1991 v zvezi s sodbo Temelj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Prisilna izterjava denarne kazni, izrečene tujcu z odločbo sodnika za prekrške

Maja Pruša, 5.3.1992

Sodišča, Prekrški

Maja Pruša, Pravna praksa, 4/1992Odločba, izdana v postopku o prekršku, se izvrši, ko postane pravnomočna in ko za izvršitev ni zakonskih ovir. Odločba, s katero je pravnomočno izrečena denarna kazen, se izvrši, ko preteče rok, ki je v njej določen za plačilo kazni (253. člen zakona o prekrških).
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄1

Vpliv 19. člena nove ustave RS na položaj osumljenca v (pred)kazenskem postopku

Rok Čeferin, 16.1.1992

Ustavno sodišče, Kazenski postopek

Rok Čeferin, Pravna praksa, 1/1992Še veljavni zakon o kazenskem postopku (v nadaljevanju ZKP) omogoča obdolžencu bolj ali manj učinkovito obrambo v kazenskem postopku. Tako mu daje pravico do pomoči zagovornika, pravico do pasivne obrambe z molkom, proti obdolžencu se ne smejo uporabiti sila, grožnja ali druga podobna sredstva, vsak...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(21)

Leto objave

< Vsi
1992(21)
> Januar(1) > Marec(1) > April(1) > Junij(1) > Julij(5) > September(2) > Oktober(4) > November(2) > December(4)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.4. KAZNOVALNO PRAVO 2.4.1. Kazniva dejanja in gospodarski prestopki 2.4.2. Kazenski postopek 2.4.4. Prekrški

Avtorji

AB CĆČ D ĐEF GHIJ KLMNOP QRSŠ T UVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov