O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 37)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄25

Ekonomska kriminaliteta v Evropi: povezanost med goljufijo, pranjem denarja in korupcijo

mag. Matjaž Jager, 24.12.1998

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Pranje denarja

mag. Matjaž Jager, Pravna praksa, 25/1998- analize in odgovori Raziskovalna skupina Transcrime, Pravna fakulteta Univerze v Trentu, 22.-23. oktober 1998. Organizirana kriminaliteta je trenutno v središču pozornosti. Ali gre pri tem za resnično zelo pomembno noviteto v kriminalni praksi, ki terja takojšno poglobljeno analizo in "odloč...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄25

Mednarodno varstvo okolja tudi z ukrepi kazenskega prava

Blaž Kovačič, 24.12.1998

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Varstvo okolja

Blaž Kovačič, Pravna praksa, 25/1998V okviru Sveta Evrope je bila 4. novembra letos sprejeta Konvencija o varstvu okolja s sredstvi kazenskega prava (v nadaljevanju Konvencija). Zanimivo je, da gre za prvi multilateralni dokument, ki nalaga državam izrecno obveznost, da naravno okolje (in zdravje ljudi) varujejo tudi s sredstvi kazens...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄24

ZKP Hrvaške

dr. Zvonko Fišer, 10.12.1998

Kazenski postopek

dr. Zvonko Fišer, Pravna praksa, 24/1998Komentar, literatura in sodna praksa Komaj leto dni po tem, ko je izšel njihov novi zakon o kazenskem postopku(*1), so v sosedni Hrvaški že dobili obsežen komentar zakona, ki ga je sestavil tudi pri nas dobro znani profesor in dekan Pravne fakultete na Reki dr. Berislav Pavišič, s sodelavci mag. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄24

Mladostniki - storilci in žrtve kaznivih dejanj

mag. Jože Friedl, 10.12.1998

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Jože Friedl, Pravna praksa, 24/1998Od 18. do 22. septembra 1998 je bilo v Hamburgu 24. posvetovanje sodnikov za mladoletnike, državnih tožilcev in drugih strokovnjakov, socialnih delavcev specialnih pedagogov in psihologov, ki sodelujejo v kazenskih postopkih proti mladoletnikom ali jim nudijo pomoč in so vključeni v strokovno združe...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄22

Kazenskopravno varstvo cestnega prometa in temeljne predpostavke kaznivosti

Andrej Ferlinc, 12.11.1998

Kazenski postopek, Cestni promet

Andrej Ferlinc, Pravna praksa, 22/1998Po daljšem času so nas založniki obogatili tudi z delom s področja kazenskega prava. Javno objavo je namreč doživela doktorska disertacija dr. Zlatana Dežmana "Kazensko pravno varstvo cestnega prometa in temeljne predpostavke kaznivosti". Ko bralec prebira naslov in se s tem seznani z okvirom zač...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄21

"Športni pravilnik" Avto moto zveze Slovenije

dr. Damjan Korošec, 29.10.1998

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Šport in organizacije

dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 21/1998Krivdna kaznovalna odgovornost za disciplinski prestopek "namernega oviranja drugih voznikov na progi" po 2. točki V. oddelka Kaznovalnopravna normiranost športa je iz različnih vzrokov med teoretično bolj zanimivimi področji prava. Pri športu gre za človekovo dejavnost, ki nekako po naravi stvar...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄21

Prekršek po zakonu o prometnem davku - obvezen odvzem motornega vozila

Avtor ni naveden, 29.10.1998

Prekrški, Druge davščine in olajšave

, Pravna praksa, 21/19981. Tretji odstavek 68. člena in drugi odstavek 72. člena zakona o prometnem davku se v delu, ki se nanaša na odvzem motornega vozila ( tovornjaka, osebnega avtomobila idr.), traktorja, plovila ali drugega motorja, s katerim je bilo storjeno dejanje iz 6. točke prvega odstavka 68. člena oziroma iz 4....
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄21

Hišna preiskava in ustavne svoboščine

dr. Janez Šinkovec, 29.10.1998

Človekove pravice, Kazenski postopek

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 21/1998V zadnjem času se pojavljajo številne vesti o opravljenih hišnih preiskavah, neredko nastajajo dvomi o spoštovanju ustavnih pravic prizadetih. Ker menim, da je čas za razčiščevanje spornih vprašanj, navajam nekaj lastnih misli ter poglede iz tuje sodne prakse in literature. Ustavna in zakonska iz...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄21

Kazensko pravo - nedoločeni pravni pojmi

Avtor ni naveden, 29.10.1998

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 21/1998Prvi odstavek 28. člena ustave določa, da ne sme biti nihče kaznovan za dejanje, za katero ni zakon določil, da je kaznivo, in ni zanj predpisal kazni, še preden je bilo dejanje storjeno. Navedeno ustavno načelo med drugim določa, da mora biti dejansko stanje prepovedanega dejanja v zakonu opisano i...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄20

Kontinuiteta kazensko-pravnega liberalizma

dr. Zvonko Fišer, 15.10.1998

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Zvonko Fišer, Pravna praksa, 20/1998Predstavitev KZ RS v dvojezični izdaji V zadnjih dneh septembra je v Padovi, v soorganizaciji Univerze iz Genove ter založbe CEDAM, potekal forum z naslovom Kontinuiteta kazenskopravnega liberalizma: od političnega absolutizma devetnajstega stoletja do postkomunističnih kazenskih zakonikov(*1)).
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

Zdravstvena dokumentacija, zasebnost in kazenski postopek

Alenka Jelenc-Puklavec, 1.10.1998

Kazenski postopek, Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Alenka Jelenc-Puklavec, Pravna praksa, 19/1998Ko so mi organizatorji posveta predstavili temo, sem ugibala, kaj bi se dalo povedati o pravni problematiki pri uporabi zdravstvene dokumentacije v kazenskem postopku. Razmišljanja in spoznanja iz spremljanja sodne prakse so me pripeljala do ugotovitve, da je pravzaprav problemov, spornih vprašanj i...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

Presojanje kazenske odgovornosti pri alternativnih medicinskih posegih

dr. Zlatko Dežman, 1.10.1998

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Zdravstvena in lekarniška dejavnost

dr. Zlatko Dežman, Pravna praksa, 19/1998"Vse kar vemo, je tako rekoč nič v primerjavi s tem, kar je treba še spoznati." (Descartes) Razrešitev vprašanja, katero ravnanja naj postane predmet inkriminacije in po kakšnih kriterijih naj se presoja kazenska odgovornost storilca, zadeva analizo socioloških, psiholoških, socialno-psiholoških,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄18

Koga se boji država

dr. Dragan Petrovec, 17.9.1998

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Dragan Petrovec, Pravna praksa, 18/1998Pobuda o podaljšanju zaporne kazni na trideset let je že v kratkem veku mlade države doživela reprizo. Medtem ko je prvič šla mimo razmeroma manj opazno, saj se je zanjo ogrevalo le omejeno število poslancev, se zdaj vrača na oder ob ovacijah političnih in celo nekaterih strokovnih sponzorjev. Vz...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄18

Zakon o kazenskem postopku: Ustavitev postopka za preklic pogojne obsodbe - pritožba

Avtor ni naveden, 17.9.1998

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 18/1998Oškodovanec ima pravico do pritožbe zoper sklep o ustavitvi postopka za preklic pogojne obsodbe. (Sklep Okrožnega sodišča v Celju z dne 20. novembra 1997, opr. št. Ks 217/96 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Celju z dne 27. januarja 1998, opr. št. Kp 6/98). Obrazložitev: Sodišče prve stop...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄18

Poravnalni načini reševanja sporov in komisija za revizijo kazenskih sodb

Jernej Rovšek, 17.9.1998

Civilni sodni postopki, Kazenski postopek

Jernej Rovšek, Pravna praksa, 18/1998Združeno kraljestvo Velike Britanije V prvem delu prispevka, na podlagi udeležbe na seminarju za ombudsmane v Londonu, sem prikazal posebnosti ombudsmanskih shem Združenega kraljestva (glej pp, št. 14-15/98). V tem delu pa bom podrobneje predstavil nekaj britanskih institucij, ki smo jih obiskali...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄18

Zakon o kazenskem postopku: Zavrženje tožilčeve zahteve za preiskavo

Avtor ni naveden, 17.9.1998

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 18/1998Preiskovalni sodnik na podlagi tretjega odstavka 76. člena ZKP zavrže zahtevo tožilca (tudi državnega tožilca) za preiskavo, če je nerazumljiva ali če ne obsega vsega, kar je treba, da bi se dala obravnavati, če tožilec v danem roku ne ravna v skladu z zahtevo preiskovalnega sodnika, da zahtevo za p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄18

Vnaprejšnje izplačevanje nagrad postavljenim zagovornikom

Sebastjan Kerčmar, 17.9.1998

Kazenski postopek

Sebastjan Kerčmar, Pravna praksa, 18/1998K predlogu novele zakona o kazenskem postopku V parlamentarni proceduri so popravki zakona o kazenskem postopku, priložnost za odpravo in popravo določb, ki omejujejo in onemogočajo učinkovitost sodišč.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄18

Zakon o kazenskem postopku: Pritožba zoper sklep o ustavitvi preiskave

Avtor ni naveden, 17.9.1998

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 18/1998Oškodovanec ima pravico do pritožbe zoper sklep preiskovalnega sodnika o ustavitvi preiskave. (Pobudo je dalo Okrožno sodišče v Ljubljani) Obrazložitev: Praviloma sodišče preizkuša pravna sredstva zoper sodne odločbe po ustaljenih stopnjah: najprej dovoljenost, nato pravočasnost vložitve in...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄18

Zakon o kazenskem postopku: Združitev več kazenskih postopkov

Avtor ni naveden, 17.9.1998

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 18/1998V primeru subjektivne koneksitete stvarna pristojnost okrožnega sodišča nastopi šele potem, ko je okrožno sodišče združilo več kazenskih postopkov zoper isto osebo za kazniva dejanja, glede katerih je za nekatera pristojno okrajno, za druga pa okrožno sodišče. Združitev postopka v primeru subjekt...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄18

Status neprištevnega storilca v zakonu o kazenskem postopku

Andrej Ferlinc, 17.9.1998

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Andrej Ferlinc, Pravna praksa, 18/1998Ob rob predavanju doc. dr. Velinke Grozdanić Predavanje doc. dr. Velinke Grozdanić, ki ga je imela letošnjega marca v Ljubljani s temo, navedeno v naslovu, je vzbudilo precejšnjo pozornost strokovne javnosti. Predavateljica je prikazala namreč nekaj originalnih novih rešitev v hrvaškem zakonu o k...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄16-17

Denarna odškodnina za duševne bolečine, povzročene z razžalitvijo dobrega imena in časti oškodovanca

Mirko Kostanjevec, 3.9.1998

Obligacije, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Mirko Kostanjevec, Pravna praksa, 16-17/1998Mnogo pozornosti v slovenski javnosti so zadnje čase zbudile tožbe za plačilo visokih denarnih zneskov za pretrpljene oziroma še trajajoče duševne bolečine, povzročene z razžalitvijo dobrega imena in časti javnosti dobro poznanih oseb. Tu omenim le tri primere, in sicer: 1) mariborski župan dr. A...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄16-17

Premoženjskopravni zahtevek in pogojna obsodba

mag. Jože Požun, 3.9.1998

Civilni sodni postopki, Kazenski postopek

mag. Jože Požun, Pravna praksa, 16-17/1998Že iz naslova je razvidno, da gre pri problematiki premoženjskopravnih zahtevkov v zvezi s pogojnimi sodbami za prepletanje kazenskopravnih in civilnopravnih vprašanj. Predvsem je zanimivo vprašanje,ali mora biti rok za izpolnitev premoženjskopravnega zahtevka enak roku, ki ga določi sodišče v pogoj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄16-17

Revija za kriminalistiko in kriminologijo, št. 2/98

Marija Milenković, 3.9.1998

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Marija Milenković, Pravna praksa, 16-17/1998Druga letošnja številka revije objavlja na prvem mestu statistični pregled in razlago kriminalitete ter prikaz kriminalističnega dela Ministrstva za notranje zadeve v preteklem letu. Staš Svetek, avtor prispevka, ugotavlja, da je z obravnavanimi 37.173 dejanji obseg kriminalitete podoben tistemu iz ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄11

Revija za kriminalistiko in kriminologijo št. 1/98

Marija Milenković, 11.6.1998

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Marija Milenković, Pravna praksa, 11/1998V prvi letošnji številki RKK je prispeval uvodni članek prof. Janez Pečar, govori pa o sodobnih migracijah in kriminologiji. Migracijska gibanja in tokovi so predmet kriminološkega preučevanja, čeprav jim veda sama doslej ni namenjala posebne pozornosti. Preseljevanje ljudi postaja vedno bolj pereč ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄9

O hišni preiskavi

Janko Marinko, 14.5.1998

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Janko Marinko, Pravna praksa, 9/1998Hišna preiskava (in osebna preiskava ter zaseg predmetov)(*1) predstavlja po eni strani nedvomen poseg v ustavno zaščiteno pravico (čl. 35 in 36. Ustave R Slovenije - v nadaljnjem tekstu: Ustava), katerega zlorabo je zakonodajalec skušal omejiti z določbami o izločitvi dokazov, po drugi strani pa v ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(37)

Leto objave

< Vsi
1998(37)
> Januar(1) > Februar(2) > Marec(5) > April(2) > Maj(3) > Junij(1) > September(11) > Oktober(7) > November(1) > December(4)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.4. KAZNOVALNO PRAVO 2.4.1. Kazniva dejanja in gospodarski prestopki 2.4.2. Kazenski postopek 2.4.4. Prekrški

Avtorji

AB CĆČD ĐEF GHIJ K LM N OP QR SŠ TUVWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov