O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 15
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 372)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄45

Zakon o delovnih razmerjih - prekrški

Suzana Gril, 11.12.2003

Prekrški, Delovna razmerja

Suzana Gril, Pravna praksa, 45/2003Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR ali zakon), objavljen v Ur. l. RS, št. 42/02 in ki velja od 1. 1. 2003, je v primerjavi s prejšnjimi zakoni uredil delovna razmerja drugače, mnogo bolj enotno; številne novosti je prinesel tudi na področje inšpekcijskega nadzorstva in kazenskih določb....
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄45

Okvirna merila za določanje višine pravične denarne odškodnine

mag. Bogomir Horvat, 11.12.2003

Obligacije

mag. Bogomir Horvat, Pravna praksa, 45/2003Nepremoženjska škoda Nepremoženjska škoda je po svoji pravni naravi take vrste škoda, ki je ni mogoče reparirati. Nemogoče jo je odpraviti z enakimi sredstvi kot premoženjsko škodo, to je z vzpostavitvijo prejšnjega stanja, in ni je mogoče dobesedno povrniti z denarjem. Zato pravična denarna odšk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄45

Se mar to spodobi za sodnika?

Tomaž Pavčnik, 11.12.2003

Sodišča

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 45/2003Z OBROBJA POSTAVE V Kollamu sem prejel SMS, ki je sporočal, da me je državni zbor izvolil za sodnika. Ta dan sem bil kot nalašč za to priložnost spodobno len, saj sva noč prebila na vlaku. Prejšnji večer sva tako sedela v nekem lokalčku blizu železniške postaje v Palakkadu. Na stropu se je sukalo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄45

Vabilo za poravnalni narok sočasno z vabilom za glavno obravnavo

mag. Peter Prodanovič, 11.12.2003

Civilni sodni postopki

mag. Peter Prodanovič, Pravna praksa, 45/2003Anomalija v ureditvi Institut »poravnalni narok« poudarja vlogo sodnika pri vzpodbujanju sodnih poravnav tako v domačem kakor tujem procesnem pravu civilnega postopka, saj sodnik v okviru odprtega sojenja in načelu materialno procesnega vodstva poskuša med strankama doseči sporazumno rešitev spor...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄45

Začetno in stalno izobraževanje sodnikov

Aleš Zalar, 11.12.2003

Sodišča

Aleš Zalar, Pravna praksa, 45/2003V Strassbourgu je v času od 26. do 28. novembra 2003 potekalo redno zasedanje Posvetovalnega sveta evropskih sodnikov (CCJE). Gre za organ Sveta Evrope, ki pripravlja mnenja in predloge za Odbor pravosodnih ministrov Sveta Evrope. Teme, ki jih Posvetovalni svet evropskih sodnikov obravnava so določe...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄45

Ponudbe naročnik ne predstavi na javnem odpiranju ponudb, vendar jo izbere kot najugodnejšo

Andraž Žvan, 11.12.2003

Obligacije

Andraž Žvan, Pravna praksa, 45/2003Odločitve Državne revizijske komisije Na javnem odpiranju ponudb naročniki prisotnim ponudnikom pogosto ne predstavijo vseh zahtevanih podatkov o predloženih ponudbah. Pri tem se postavlja vprašanje: * kakšna je usoda ponudbe, ki je naročnik sploh ne predstavi in vpiše v zapisnik o javnem odpira...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄45

Koliko?

Avtor ni naveden, 11.12.2003

Upravni postopek in upravne takse

, Pravna praksa, 45/2003UPRAVNE TAKSE Vrednost točke je 17 tolarjev. KONZULARNE TAKSE Potne listine Tarifna št. 76 Za potne liste, ki jih izdajajo diplomatska ali konzularna predstavništva RS v tujini tujim osebam: - za izdajo ali podaljšanje veljavnosti potnega lista za begunce 27 evrov ali 6.381 tolarjev. - za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄45

Dva ali dve; dveletna ali dvoletna pogodba?

mag. Tina Verovnik, 11.12.2003

Obligacije

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 45/2003Bralka M. Š. je na uredništvo PP že konec aprila poslala elektronsko pošto, kjer med drugim piše: »Že dalj časa me muči vprašanje, kdaj se uporablja števnik dve in kdaj dva. Slišala sem namreč, da je pravilno uporabiti dve, ker je dva hrvatizem – jedan, dva, tri.« Sprašuje tudi, ali je zaradi tega p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄45

Sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju tudi med zakonci – zakaj pa ne?

Anita Dolinšek, 11.12.2003

Zakonska zveza in družinska razmerja, Dedovanje

Anita Dolinšek, Pravna praksa, 45/2003Po določilu 137. člena sedaj veljavnega Zakona o dedovanju/ZD/ (Ur. l. SRS, št. 15/76 in 23/78, Ur. l. RS, št. 17/91, 13/94, 40/94 - odločba US RS, št. U-I-3/93, 82/94, 117/00 – odločba US RS, št. U-I-330/97, 67/01 in 83/01) se lahko sklene sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju samo med predniki...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄45

Denarne odškodnine in zahtevki

Marko Petek, 11.12.2003

Obligacije

Marko Petek, Pravna praksa, 45/2003Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 83/01; v nadaljevanju: OZ) v prvem odstavku 179. člena določa, da za pretrpljene telesne bolečine itd. pripada oškodovancu, če okoliščine primera, zlasti pa stopnja bolečin in strahu ter njihovo trajanje to opravičujejo, pravična denarna odškodnina neodvisno od p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄45

Plača kot predmet sodne izvršbe

Damjan Orož, 11.12.2003

Civilni sodni postopki

Damjan Orož, Pravna praksa, 45/2003Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-A; Ur. l. RS, št. 75/2002 z dne 22. 8. 2002), ki je stopil v veljavo dne 21. 9. 2002, je spremenil dodatno omejitev izvršbe na stalne denarne prejemke (plača, nadomestilo plače, prejemki iz naslova začasne brezposelnosti – 2. ods...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄45

Obračun pogodbenih obresti

mag. Janez Tekavc, 11.12.2003

Obligacije

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 45/2003Podjetje je pred leti prevzelo terjatev, z upnikom pa se je dogovorilo le, da se bo dolgovani znesek obrestoval po obrestni meri TOM+0%. Upnik je obresti obračunaval tako, da je h glavnici v tekočem koledarskem letu vsak mesec pripisal natečene obresti ter v naslednjem mesecu obračunal obresti na ta...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄44

Onkraj zločina in kazni

Matjaž Ambrož, 4.12.2003

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 44/2003Knjiga Onkraj zločina in kazni izpod peresa Zorana Kanduča, ki je pred kratkim izšla pri Študentski založbi, je celovit pregled in nadgradnja idej in pogledov, ki jih je avtor snoval in razvijal že v svojih prejšnjih knjigah. Delo v marsičem presega okvire tradicionalne kriminologije in viktimololog...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄44

Carinski ukrepi proti kršitvam pravic intelektualne lastnine v EU in Sloveniji

Andrej Bukovnik, 4.12.2003

Intelektualna lastnina, Predpisi o carini in prosti trgovini

Andrej Bukovnik, Pravna praksa, 44/2003Evropska komisija in belgijska carina sta med 27. in 29. oktobrom v Bruslju v okviru programa Customs 2007 pripravili seminar Boj proti ponaredkom in piratstvu. Na seminarju so predstavili novo uredbo Evropske komisije, ki se nanaša na carinske ukrepe. Uredba bo poenostavila carinske postopke glede ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄44

Zakonita predkupna pravica solastnika nepremičnine

dr. Matjaž Tratnik, 4.12.2003

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 44/2003Dejansko stanje in vprašanja: Leta 1997 so solastniki neke nepremičnine kupcu (v nadaljnjem besedilu: kupec 1) prodali »polovico gostinskega lokala«, ki se je nahajal oziroma se nahaja v tej nepremičnini. Stranke so se zavezale skleniti aneks, ki naj bi določil delež polovice lokala nasproti celo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄44

Nasilje: ni le družinska zadeva?

Vlasta Nussdorfer, 4.12.2003

Zakonska zveza in družinska razmerja, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Vlasta Nussdorfer, Pravna praksa, 44/2003Društvo državnih tožilcev Slovenije je v sodelovanju z Generalno policijsko upravo na Brdu pri Kranju 12. in 13. novembra pripravilo seminar Nasilje – ali res še kdo misli, da je to le družinska zadeva? Seminarja, ki je letos potekal že četrtič, se je udeležilo približno enako število sodnikov, k...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄44

Koliko?

Avtor ni naveden, 4.12.2003

Upravni postopek in upravne takse

, Pravna praksa, 44/2003UPRAVNE TAKSE Vrednost točke je 17 tolarjev. Konzularne takse – potni listi Tarifna št. 75 Za potne liste, ki jih izdajajo diplomatska ali konzularna predstavništva RS v tujini: 1. za izdajo potnega lista z veljavnostjo 1 leta 32 evrov ali 7.560 tolarjev. 2. za izdajo potnega lista z ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄44

Črna knjiga?

dr. Andrej Berden, 4.12.2003

Sodišča

dr. Andrej Berden, Pravna praksa, 44/2003Človek je nemalo presenečen, ko prebere od enega najuglednejših pravnih strokovnjakov in ne nazadnje enega odgovornejših za nastalo situacijo, da so kritike sodstva etično nesprejemljive, da pa se o njih izplača govoriti in materijo prenapenjati, saj gre za čustveno hvaležno blago, ki ga je mogoče p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄44

Vloga in odgovornost vrhovnih sodišč pri vodenju sodstva in vodenju sodne uprave

Nataša Pirc-Musar, 4.12.2003

Sodišča

Nataša Pirc-Musar, Pravna praksa, 44/2003Na Brdu pri Kranju so se 27. novembra sestali predstavniki vrhovnih sodišč Češke, Madžarske, Poljske, Slovaške, Hrvaške in Slovenije. Tokrat so se zbrali že četrtič, prvič pred štirimi leti pa prav na pobudo predsednika slovenskega vrhovnega sodišča mag. Mitje Deisingerja in sekretarja Janka Mari...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄44

Civilna odgovornost sodnika

mag. Nina Betetto, 4.12.2003

Sodišča

mag. Nina Betetto, Pravna praksa, 44/2003Civilna študijska komisija Mednarodnega sodniškega združenja, katerega član je tudi Slovensko sodniško društvo, je na svojem 46. letnem kongresu novembra 2003 na Dunaju v Avstriji obravnavala vprašanja civilne odgovornosti sodnika. V ta namen je 25 držav izdelalo pisna poročila, ki so predstavljala ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄44

Sporazum med RS in Svetim sedežem o pravnih vprašanjih

Avtor ni naveden, 4.12.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Verske skupnosti

, Pravna praksa, 44/2003Člen 1 Sporazuma med Republiko Slovenijo (RS) in Svetim sedežem o pravnih vprašanjih (Sporazum), po katerem RS in Sveti sedež potrjujeta načelo, da sta država in Katoliška cerkev, vsaka v svoji ureditvi, neodvisni in samostojni, in po katerem deluje Katoliška cerkev v RS svobodno po kanonskem pravu,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄42-43

Naravni sodnik

dr. Marko Novak, 27.11.2003

Sodišča

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 42-43/2003Drugi odstavek 23. člena naše ustave zagotavlja vsakomur (strankam v postopku, ki so lahko fizične in pravne osebe) pravico do t. i. naravnega sodnika. Sodi lahko torej le sodnik, ki je izbran po pravilih, vnaprej določenih z zakonom in sodnim redom. Ta ustavna določba je tako nadalje konkretizirana...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄42-43

Civilno pravo, zbirka predpisov

mag. Borut Holcman, 27.11.2003

Civilni sodni postopki

mag. Borut Holcman, Pravna praksa, 42-43/2003PRIKAZI V zbirki Codex iuris je v mesecu septembru izšla zbirka predpisov s področja civilnega prava. Na enem mestu je zbranih štirinajst zakonov. Uredili so jo profesorji in asistenti Pravne fakultete Univerze v Mariboru, prof. dr. Matjaž Tratnik, prof. dr. Vesna Rijavec, mag. Tomaž Keresteš in ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄42-43

Mednarodni seminar o trženju v športu

Tone Jagodic, 27.11.2003

Obligacije, Šport in organizacije

Tone Jagodic, Pravna praksa, 42-43/2003Na marketinškem seminarju, ki ga je Olimpijski komite Slovenije pripravil 14. in 15. novembra v Ljubljani v sodelovanju z Združenjem evropskih olimpijskih komitejev (EOC), so predstavili številne vidike sodelovanja med sponzorji in olimpijskim gibanjem na različnih ravneh. Seminarja so se udeleži...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄42-43

Ureditev fiduciarnega prenosa lastninske pravice v zavarovanje v novem slovenskem pravu

mag. Renato Vrenčur, 27.11.2003

Lastnina in druge stvarne pravice, Civilni sodni postopki

mag. Renato Vrenčur, Pravna praksa, 42-43/2003Fiduciarna zavarovanja niso novodobna oblika zavarovanja, saj imajo svoje korenine že v rimskopravni »fiducii cum creditore contracta«. Ta oblika zavarovanja je obdržala svoj pomen tudi potem, ko se je izoblikoval pignus.(*1) V tem obdobju je bila fiducija, podobno kot pignus, posestna oblika zavaro...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 15 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(372)

Leto objave

< Vsi
2003(372)
> Januar(31) > Februar(29) > Marec(29) > April(44) > Maj(34) > Junij(34) > Julij(36) > Avgust(6) > September(37) > Oktober(37) > November(34) > December(21)

Področja

< Vsi 2. PRAVNA PODROČJA 2.1. PRAVOSODJE 2.2. UPRAVNO PRAVO 2.3. CIVILNO PRAVO 2.4. KAZNOVALNO PRAVO

Avtorji

A B CĆČ D ĐE F G H I J K L M N O P QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov