O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 86)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄10

Podaljšani letni dopust za invalida

mag. Tanja Dobrin, 29.5.1997

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 10/1997Kolektivna pogodba za cestno gospodarstvo določa, da ima delavec pravico do povečanja letnega dopusta dva dni zaradi najmanj 60 odstotne telesne okvare. Ali ima to pravico le delavec, ki izkazuje telesno okvaro z ustrezno listino zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ali tudi delavec, ki ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄10

Vrnitev na delo po zaključku bolniškega staleža

mag. Tanja Dobrin, 29.5.1997

Delovna razmerja, Zdravstveno varstvo in zavarovanje

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 10/1997Delavka je bila dalj časa odsotna iz zdravstvenih razlogov. Ko ji je bil bolniški stalež zaključen,, je ugovarjala na zdravniško komisijo II. stopnje, ki pa je odločitev komisije I. stopnje potrdila. Delavka se kljub temu na delo ni vrnila, po 80-tih urah odsotnosti pa je sporočila, naj se ji odsotn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄10

Odsotnost z dela zaradi osebnih okoliščin

mag. Tanja Dobrin, 29.5.1997

Kolektivne pogodbe

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 10/1997V podjetju s področja tekstilne industrije velja praksa, da se prizna delavcu pravica do odsotnosti z dela do 7 delovnih dni na leto tako, da se v določeno število dni odsotnosti vštevajo tudi dnevi, ko delavec zaradi razporeditve delovnega časa ali praznika že tako ne bi bil dolžan delati. Ali je t...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄7

Delovno razmerje za določen čas - sklep o prenehanju

mag. Tanja Dobrin, 10.4.1997

Delovna razmerja

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 7/1997Delavka je sklenila delovno razmerje za določen čas zaradi nadomeščanja delavke na porodniškem dopustu. V pogodbi o zaposlitvi je natančno določen datum, kdaj bo delavki prenehalo delovno razmerje. Ali je treba pred prenehanjem delavki vročiti sklep o prenehanju delovnega razmerja s pravnim pouko...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄7

Dopust in regres pred upokojitvijo in ob sočasni bolniški odsotnosti z dela

mag. Tanja Dobrin, 10.4.1997

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 7/1997Delavka, zaposlena v vrtcu, bo v marcu invalidsko upokojena in bo do prenehanja delovnega razmerja v bolniški. Ali ji za tekoče leto pripada letni dopust in regres? Če ima pravico do celotnega dopusta, ali se pomakne datum njene dejanske upokojitve? Delavka, ki pridobi pravico do invalidske up...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄7

Evidenca in obračun dela na praznik, bolniške odsotnosti in letnega dopusta

mag. Tanja Dobrin, 10.4.1997

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 7/1997V zavodu (lekarni) delajo nekateri delavci po razporeditvi delovnega časa na pet delovnih dni v tednu z vsemi prostimi sobotami, drugi delavci pa zaradi prerazporeditve delovnega časa tudi na eno do dve soboti na mesec. Kako se v takih primerih evidentirajo in obračunajo prazniki, odsotnosti zara...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄7

Omejitev dolžine letnega dopusta

mag. Tanja Dobrin, 10.4.1997

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 7/1997Podjetje za zaposlovanje invalidov opravlja pretežno gospodarske in le eno dejavnost, ki bi praviloma sodila med negospodarske. Zato so se pri pripravi splošnih aktov oprli na splošno kolektivno pogodbo za gospodarstvo. Tako so pri določitvi meril za dolžino letnega dopusta upoštevali, kar določata ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄7

Odmera letnega dopusta

mag. Tanja Dobrin, 10.4.1997

Kolektivne pogodbe

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 7/1997Pri odmeri letnega dopusta se po kolektivni pogodbi dejavnosti vrednoti skupna delovna doba do pet let z 20 delovnimi dnevi dopusta, za skupno delovno dobo nad pet let pa se določi povečan letni dopust tako, da se prizna najmanj 1 delovni dan za vsakih dopolnjenih pet let. Ali ima delavec pravico...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Odmera letnega dopusta

mag. Tanja Dobrin, 13.3.1997

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 5/1997Kako je treba razumeti zakonsko določbo o minimalnem letnem dopustu? Ali se tudi pri dolžini 18 delovnih dni dopusta upoštevajo oziroma seštevajo vse osnove za odmero letnega dopusta, ali pa je treba ustrezno ovrednotene osnove prišteti k minimalni dolžini 18 delovnih dni? Enako vprašanje velja t...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Povračilo stroškov za prevoz na delo

mag. Tanja Dobrin, 13.3.1997

Kolektivne pogodbe

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 5/1997Delodajalec izplačuje povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela na osnovi določil pravilnika družbe, ki je usklajen z določili kolektivne pogodbe za tekstilno industrijo, in sicer v višini 60% cene javnega prevoza po tarifni lestvici lokalnega avtobusnega prevoznika, vsem delavcem, ki imajo ure...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Medicinska sestra - dodatek za terensko delo

mag. Tanja Dobrin, 13.3.1997

Delovna razmerja, Socialno varstvo in zavarovanje

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 5/1997Višja medicinska sestra, zaposlena v zdravstvenem domu, opravlja ves delovni čas (8 ur dnevno) vzgojno-izobraževalno delo (predava na šolah in v vrtcih v občini, kjer je sedež zdravstvenega doma). Ali ji pripada dodatek za delo na terenu in katero delo se šteje za terensko delo? Ali mora akt o si...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Odškodnina za neizrabljeni letni dopust

mag. Tanja Dobrin, 13.3.1997

Delovna razmerja

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 5/1997Delavka se bo vrnila s porodniškega dopusta sredi junija tega leta in ne bo mogla do konca junija izrabiti vsega letnega dopusta iz leta 1996. Ali je upravičena do odškodnine za neizrabljeni letni dopust? Delavka, ki v letu 1996 ni mogla izrabiti letnega dopusta zaradi izrabe porodniškega dopusta...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Zaposlitev za določen čas

mag. Tanja Dobrin, 13.3.1997

Delovna razmerja

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 5/1997Družba zaposluje v novo odprtih prodajalnah, vzetih v najem za določen čas, delavke in sklepa z njimi pogodbe o zaposlitvi za določen čas enega leta. Takšne zaposlitve utemeljuje z namenom, da bi ugotovila rentabilnost prodajo oziroma raziskala trg ter usposobila delavke za prodajo tekstila in tekst...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄4

Izraba letnega dopusta

mag. Tanja Dobrin, 20.2.1997

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 4/1997Delavka je bila odsotna z dela zaradi porodniškega dopusta od 3. 5. 1994 do 2. 5. 1995. Od 26. 6. 1995 je bila zopet v bolniški, tako da je od skupnega fonda 2080 ur delala v letu 1995 le 434 ur. Od 6. 1. 1996 do 5. 1. 1997 je imela zopet porodniški dopust. Z 20. 1. 1997 je delavka želela sporazumno...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄4

Avtorska pogodba z upokojenko

mag. Tanja Dobrin, 20.2.1997

Intelektualna lastnina (industrijska lastnina in avtorsko pravo)

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 4/1997Delavki, ki je opravljala delo vodenja strokovne enote, je kot presežni delavki prenehalo delovno razmerje. Po prenehanju delovnega razmerja se je delavka predčasno upokojila. Ali lahko nekdanji delodajalec sklene z delavko avtorsko pogodbo za izvajanje predavanj? Delodajalec je omejen pri skl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄2

Regres za letni dopust

mag. Tanja Dobrin, 23.1.1997

Kolektivne pogodbe

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 2/1997VPRAŠANJE: Delavka je v letu 1995 pridobila pravico do dopusta. V letu 1995 je delala le do 22. 3. 1995 in izrabila le en dan letnega dopusta, od tedaj dalje pa je ves čas v bolniškem staležu. Ali ima delavka pravico do regresa za letni dopust? ODGOVOR: Pravica do regeresa za letni dopust j...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄2

Odpoved pravici do ugovora - začetek odpovednega roka

mag. Tanja Dobrin, 23.1.1997

Delovna razmerja

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 2/1997VPRAŠANJE: Delavka je ob vročitvi sklepa o prenehanju delovnega razmerja zaradi trajnega prenehanja potrebe po njenem delu na vročilnici napisala izjavo, da se odpoveduje pravici do pritožbe in se podpisala. Kdaj je delavki začel teči šestmesečni odpovedni rok, od dneva vročitve sklepa ali kasnej...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄1

Nadomestilo plače delavcu - invalidu

mag. Tanja Dobrin, 9.1.1997

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 1/1997Ali je treba zagotoviti delavcu-invalidu za čas čakanja na drugo ustrezno delo nadomestilo v višini 80% njegove osnovne plače, povečane za dodatek za delovno dobo po 3. odst. 36. člena Kolektivne pogodbe za kemično, nekovinsko in gumarsko industrijo Slovenije, ali pa je možno uporabiti 3. odst. 36. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄25

Nova KP dejavnosti - nova merila za letni dopust

mag. Tanja Dobrin, 19.12.1996

Kolektivne pogodbe

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 25/1996Ali je dopustno, da bi posamezniki zaradi uporabe novih in drugačnih kriterijev v Kolektivni pogodbi za kemijo, nekovine in gumarstvo Slovenije (Ur. l. RS št. 37/94) imeli v prihodnje manjše skupno število delovnih dni dopusta kot doslej? S kolektivno pogodbo, navedeno v vprašanju, je predvideno,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄25

Začasno delo s polovičnim delovnim časom - pravice in obveznosti

mag. Tanja Dobrin, 19.12.1996

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 25/1996Delavka želi po končanem porodniškem dopustu delati polovični delovni čas do treh let otrokove starosti zaradi koristi otroka v skladu s 45. členom zakona o delovnih razmerjih in 17. členom kolektivne pogodbe za gospodarske javne službe na področju komunalnih dejavnosti in vodnega gospodarstva.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄25

Povračila za službena potovanja

mag. Tanja Dobrin, 19.12.1996

Delovna razmerja

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 25/1996Podjetje ima organizacijske enote izven sedeža podjetja, oddaljene od 10 do 100 km. Do kakšnega povračila so upravičeni delavci, ki po nalogu podjetja potujejo iz ene enote v drugo enoto? Ali so upravičeni do dnevnice za službeno potovanje? Ali so upravičeni do dnevnice za službeno potovanje delavci...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄22-23

Prenehanje delovnega razmerja presežnim delavcem - letni dopust

mag. Tanja Dobrin, 14.11.1996

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 22-23/1996Določenemu številu trajno presežnih delavcev bo prenehalo delovno razmerje v januarju 1997, nekaterim v mesecu marcu in nekaterim v aprilu. Ali delavcem pripada letni dopust za leto 1997 in v kakšnem obsegu bi ga lahko izrabili? Delavec ima pravico izrabiti letni dopust v vsakem koledarskem le...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄22-23

Prevozni stroški po prodaji odkupljenega stanovanja in preselitvi

mag. Tanja Dobrin, 14.11.1996

Stanovanjska razmerja in upravljanje ter gospodarjenje s hišami, Delovna razmerja, plače in nadomestila

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 22-23/1996Podjetje je delavcu dodelilo stanovanje v kraju, v katerem so sedež in poslovni prostori podjetja. Na podlagi stanovanjskega zakona je delavec stanovanje odkupil, ga kasneje prodal in se odselil v drug kraj. Ker so se s tem povečali stroški prevoza na delo in z dela za tega delavca, prihaja do vpraš...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄22-23

Razveza pogodbe o zaposlitvi, ko ni možna izročitev izjave delodajalcu

mag. Tanja Dobrin, 14.11.1996

Delovna razmerja

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 22-23/1996Kako naj delavka razveže delovno razmerje z zasebnim delodajalcem, če je ta zapustil obratovalnico in odšel neznano kam, zaradi česar ga o razvezi ne more obvestiti, že več mesecev pa ji tudi ni izplačal plače? Delavka ne more pridobiti sklepa delodajalca o prenehanju delovnega razmerja in se ne mor...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄22-23

Prenehanje d.o.o. po skrajšanem postopku - varstvo pravic delavcev

mag. Tanja Dobrin, 14.11.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja, plače in nadomestila

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 22-23/1996Kdaj preneha delovno razmerje delavcev v družbi z omejeno odgovornostjo, ki preneha po skrajšanem postopku, in kakšne pravice ima v takem primeru delavec v zvezi s prenehanjem delovnega razmerja? Po določbah veljavne delovnopravne zakonodaje (zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja, Ur....
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(86)

Leto objave

1997(18) 1996(41) 1995(16) 1994(1)
1993(5) 1992(2) 1991(3)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČD ĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: D

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov