O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 17 (od skupaj 17)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄2

Sodne takse po ZST-1

Jože Dernovšek, 22.1.2009

Sodišča

Jože Dernovšek, Jože Dernovšek, Pravna praksa, 2/2009Novi Zakon o sodnih taksah (ZST-1)1 je začel veljati 1. oktobra 2008, vendar se za postopke, ki so začeli teči pred uveljavitvijo tega zakona, do pravnomočnega zaključka postopka takse plačujejo po dosedanjem Zakonu o sodnih taksah (ZST) in po dosedanji tarifi (39. člen ZST-1).
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄42

Stvarnopravni zakonik s komentarjem

Jože Dernovšek, 9.12.2004

Lastnina in druge stvarne pravice

Jože Dernovšek, Pravna praksa, 42/2004Pri GV Založbi je izšlo delo Stvarnopravni zakonik (SPZ) s komentarjem, ki obsega prek 1000 strani in stvarno kazalo. Čeprav gre za prvi komentar novega SPZ v Sloveniji, je delo na tako visoki ravni, da spada v strokovno knjižnico vsakega pravnika, še zlasti tistega, ki se ukvarja s civilnim in gosp...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄24

Darilo za primer smrti in plačilo davka od darila

Jože Dernovšek, 22.7.2004

Obligacije, Dedovanje

Jože Dernovšek, Pravna praksa, 24/2004Do uveljavitve Obligacijskega zakonika (OZ -- Ur. l. RS, št. 83/01), ki je začel veljati 1. januarja 2002, darilna pogodba ni bila zakonsko normirana niti v bivši Jugoslaviji niti v slovenskem pravnem redu. Zato so bila ves čas v uporabi pravna pravila bivšega Občnega državljanskega zakonika -- ODZ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄30

Zemljiškoknjižno dovolilo

Jože Dernovšek, 4.9.2003

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Jože Dernovšek, Pravna praksa, 30/2003Zakon o zemljiški knjigi iz leta 1995 (Ur. l. RS št. 33/95, ZZK) je opustil intabulacijsko klavzulo kot obvezno sestavino pravnega posla za vpis stvarnih pravic na nepremičninah v zemljiško knjigo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄17

ZEMLJIŠČA: Promet s kmetijskimi zemljišči po uveljavitvi novele ZKZ-B

Jože Dernovšek, 15.5.2003

Lokalna samouprava, Kmetijska zemljišča

Jože Dernovšek, Pravna praksa, 17/2003Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ - Ur. l. RS, št. 59/96) je bil že večkrat spremenjen, nazadnje z novelo ZKZ-A (Ur. l. RS, št. 67/02). Še pred to novelo je Ustavno sodišče RS z odločbo št. U-I-266/98-72 (Ur. l. RS, št. 27/02 z dne 28. 3. 2002) razveljavilo celotno III. poglavje ZKZ, ki se nanaša n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄1

STVARNO PRAVO: Zakonita predkupna pravica

Jože Dernovšek, 16.1.2003

Lastnina in druge stvarne pravice

Jože Dernovšek, Pravna praksa, 1/2003S 1. januarjem 2003 so začeli veljati Stvarnopravni zakonik (SPZ - Ur. l. RS, št. 87/02), Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1 - Ur. l. RS, št. 110/02) in Zakon o graditvi objektov (ZGO-1 - Ur. l. RS, št. 110/02).
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄35

K "Lepo je biti milionotar"

Jože Dernovšek, 14.12.2000

Odvetništvo in notariat

Jože Dernovšek, Pravna praksa, 35/2000Odgovor na pisanje Stanislava Maurija Na mojo repliko v PP, št. 29-30/2000 se je v PP, št. 33/2000 odzval Stanislav Mauri, odvetnik z Vrhnike, kateremu ne bi odgovoril, če mi ne bi očital, da "ne gre samo za "(ne)strokovnost" bivšega kolege, temveč za grobo zavajanje". Kot dokaz za to navaja nere...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄29-30

Za narodov ali za notarski blagor?

Jože Dernovšek, 26.10.2000

Odvetništvo in notariat

Jože Dernovšek, Pravna praksa, 29-30/2000V članku z gornjim naslovom v PP 27/2000 je g. Hinko Jenull, odvetnik in podpredsednik OZS repliciral na moj prispevek z naslovom Privatizacija sodstva ter notariat in odvetništvo. V članku so številne netočne in nekorektne navedbe o slovenskih notarjih in notariatu, vendar avtorju odgovarjam samo n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄24-25

Privatizacija sodstva ter notariat in odvetništvo

Jože Dernovšek, 14.9.2000

Denacionalizacija in lastninjenje, Odvetništvo in notariat

Jože Dernovšek, Pravna praksa, 24-25/2000Julija in avgusta je bilo v Pravni praksi objavljenih več prispevkov, ki vsebujejo kritična stališča glede delovanja notariata v Sloveniji. Ker nanje doslej ni bilo odziva, se oglašam v zvezi s člankom g. Hinka Jenulla, odvetnika in podpredsednika Odvetniške zbornice Slovenije, z naslovom "Privatiza...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄24

Slovenski notariat po prvem letu obstoja

Jože Dernovšek, 28.11.1996

Odvetništvo in notariat, Pravoznanstvo

Jože Dernovšek, Pravna praksa, 24/1996Po dobrem letu dni, odkar je bil po polstoletni prekinitvi pri nas ponovno vzpostavljen notariat, je treba odgovoriti na vprašanje, kako notarji izpolnjujejo naloge, ki so jim bile zaupane z zakonom o notariatu (ZN).
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄19

Prvih 30 notarjev - s kakšnimi izkušnjami

Jože Dernovšek, 16.9.1993

Odvetništvo in notariat

Jože Dernovšek, Pravna praksa, 19/1993V prehodnih in končnih določbah predloga zakona o notariatu je v 2. odst.125. člena predvideno, da prvih 30 notarjev imenuje državni zbor RS na predlog ministra za pravosodje. V 126. členu je vsebovana določba, da se lahko ne glede na določbo 4. odst. 8. člena imenuje za notarja tudi oseba, ki tega ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄12-13

Rapolaganje bank z devizami občanov

Jože Dernovšek, 25.6.1992

Devizno poslovanje

Jože Dernovšek, Pravna praksa, 12-13/1992Poslovne banke v Sloveniji, pa tudi v drugih delih bivše SFRJ, so delno ob koncu leta 1990, v celoti pa spomladi 1991 prenehale izplačevati deponirana devizna sredstva fizičnih oseb (prihranke na deviznih hranilnih knjižicah in deviznih računih). Sprva so se sklicevale na (Markovičev) odlok o nač...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄11

Pravdni postopek

Jože Dernovšek, 11.6.1992

Civilni sodni postopki

Jože Dernovšek, Pravna praksa, 11/1992Zakon o pravdnem postopku bivše SFRJ, ki se na podlagi l. odst. 4. čl. ustavnega zakona za izvedbo temeljne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije uporablja na območju Slovenije do sprejema ustreznega slovenskega procesnega zakona, vsebuje v 102. do 105. členu določbe o uporabi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄10

Zakonite zamudne obresti - po novem zakonu

Jože Dernovšek, 28.5.1992

Obresti in obrestna mera

Jože Dernovšek, Pravna praksa, 10/1992Z 28. 3. 1992 je končno pričel veljati zakon o obrestni meri zamudnih obresti (Ur. l. RS, št. 14/92, ki ga je Skupščina RS sprejela 18. 3. 1992. S tem zakonom je Skupščina RS ustrezno naredila problematiko "zakonitih zamudnih obresti", ki pripadajo upnikom na podlagi 1. odst. 288. člena zakona o obl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄8

Valutna klavzula in pogodbene (zamudne) obresti

Jože Dernovšek, 23.4.1992

Devizno poslovanje, Obresti in obrestna mera

Jože Dernovšek, Pravna praksa, 8/1992Zakon o deviznem poslovanju v 1. odst. 5. člena izrecno dopušča uporabo valutne klavzule (Ur. l. RS, št. 1/91-I). Domala vse pogodbe z valutno klavzulo se glasijo na DEM ali na druge konvertibilne valute.
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄25

Sedanje "zakonite zamudne obresti" - kraja upnikom, darilo dolžnikom

Jože Dernovšek, 26.12.1991

Obligacije

Jože Dernovšek, Pravna praksa, 25/1991Ustavni zakon za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 1/91-I) določa v 1. odstavku 4. člena, da se v Republiki Sloveniji smiselno uporabljajo kot republiški predpisi tisti zvezni predpisi, ki so veljali v Republiki Sloveniji ob uveljavi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄25

Obvezno avtomobilsko zavarovanje - za realne zavarovalnezneske

Jože Dernovšek, 26.12.1991

Zavarovalništvo

Jože Dernovšek, Pravna praksa, 25/1991Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slovenije predlagam sprejem odloka o najnižjih zavarovalnih zneskih, za katere se mora skleniti zavarovanje proti avtomobilski odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam. Na podlagi 1. odstavka 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(17)

Leto objave

2009(1) 2004(2) 2003(3) 2000(3)
1996(1) 1993(1) 1992(4) 1991(2)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČD ĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: D

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov