O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 54)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

Doba internacije - pokojninska doba

dr. Ivan Žužek, 15.6.1995

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Ivan Žužek, Pravna praksa, 11/1995Ali se doba internacije pred dopolnjenim 15. letom starosti šteje v pokojninsko dobo, ali ne? Delavec je bil med vojno interniran v Nemčijo in je bil takrat star 10 let. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.12/92 in 5/94) določa, da se pokojninska doba za čas, dopolnje...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄11

Letni dopust delavca, ki odpove delovno razmerje

dr. Ivan Žužek, 15.6.1995

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

dr. Ivan Žužek, Pravna praksa, 11/1995Koliko dni letnega dopusta lahko izrabi delavec v zavodu pred prenehanjem delovnega razmerja, če se bo tako zaposlil pri drugem delodajalcu, ali pa opravljal samostojno zasebno delo? Kako je treba zagotoviti letni dopust delavcu, ki določen čas po prenehanju delovnega razmerja ostane brez zaposlitve...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄9

Dokup delovne dobe - vštevanje v delovno dobo

dr. Ivan Žužek, 18.5.1995

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Ivan Žužek, Pravna praksa, 9/1995Vprašanje: Delavec je dokupil zavarovalno dobo za čas opravljanja samostojne kmetijske dejavnosti in samostojne obrtne dejavnosti, ki jo je opravljal pri materi kot obrtnici. Ali delavcu pripada za navedena obdobja tudi dodatek za povečanje plače za delovno dobo? Odgovor: Zavarovalna doba, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄9

Višje dnevnice - boniteta

dr. Ivan Žužek, 18.5.1995

Delovna razmerja

dr. Ivan Žužek, Pravna praksa, 9/1995Vprašanje: Ali je višina izplačane dnevnice v znesku 3.500 SIT pravilna, ali pa se lahko izplačujejo višje dnevnice (4.873 SIT), kot je navedeno v Uradnem listu RS, št. 11/95 in se razlika do navedenega zneska upošteva v davčni napovedi kot boniteta, od katere se plača dohodnina? Odgovor: Ured...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄9

Razveljavljeni sklep o prenehanju delovnega razmerja - odgovornost delodajalca

dr. Ivan Žužek, 18.5.1995

Delovna razmerja

dr. Ivan Žužek, Pravna praksa, 9/1995Vprašanje: Sodišče je z odločbo razveljavilo sklep o prenehanju delovnega razmerja in delavca vrnilo nazaj na delo. Ker je bil v letu 1993 brezposelen, zahteva, da se mu omogoči izrabo rednega letnega dopusta za to leto v letu 1995. Ali je upravičen do dopusta iz leta 1993? Odgovor: Ker je sodišče r...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄9

Zmanjšanje ali ukinitev rente zaradi poškodbe pri delu

dr. Ivan Žužek, 18.5.1995

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Ivan Žužek, Pravna praksa, 9/1995Vprašanje: Delavec je postal invalid I. kategorije invalidnosti zaradi poškodbe pri delu. Po sodni odločbi je podjetje delavcu dolžno plačevati rento, ki pomeni razliko med višino invalidske pokojnine in plačo, ki bi jo delavec dobival, če bi delal. Ali ima podjetje kakšno možnost zahtevati ukinitev...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄9

Izraba dopusta za prihodnje leto

dr. Ivan Žužek, 18.5.1995

Kolektivne pogodbe

dr. Ivan Žužek, Pravna praksa, 9/1995Vprašanje: Ali je možno uveljavljati izrabo letnega dopusta iz prihodnjega koledarskega leta? Odgovor: Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št.14/90, 5/91 in 71/93) predvideva pogoje za izrabo letnega dopusta iz preteklega koledarskega leta (1. odst. 58. člena).
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄9

Čas poklicne rehabilitacije - upoštevanje pri pravicah iz delovnega razmerja

dr. Ivan Žužek, 18.5.1995

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Ivan Žužek, Pravna praksa, 9/1995Vprašanje: Delavec je bil po poškodbi v prometni nesreči spoznan za invalida III. kategorije, zato mu je bila priznana poklicna rehabilitacija. Čas poklicne rehabilitacije ima vpisan v delovni knjižici. Ali se to obdobje upošteva pri odmeri letnega dopusta? V pravilniku o delovnih razmerjih je do...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄9

Zadržanost z dela - nadomestilo plače

dr. Ivan Žužek, 18.5.1995

Delovna razmerja, Plače v gospodarstvu

dr. Ivan Žužek, Pravna praksa, 9/1995Vprašanje: Delavec je po štirih urah dela moral k zdravniku, ker je med malico zaužil pokvarjeno hrano. Zdravnik mu je priznal bolniški stalež za ves dan, to je za 8 ur dela. Ali morajo v podjetju upoštevati zdravnikovo potrdilo in obračunati nadomestilo za ves dan ali pa samo za 4 ure, koliko...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Izračun nadomestila plače za odsotnost zaradi bolezni

dr. Ivan Žužek, 27.4.1995

Delovna razmerja, Plače v gospodarstvu

dr. Ivan Žužek, Pravna praksa, 8/1995Vprašanje: Splošna kolektivna pogodba za gospodarstvo določa obračun nadomestila plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni. Kot osnovo upošteva plačo iz preteklega meseca. Po naši presoji je oškodovan tisti delavec, ki je odsoten z dela zaradi bolezni dva meseca zaporedoma, s tem da določen č...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Razporejanje delavcev zaradi potreb delovnega procesa

dr. Ivan Žužek, 27.4.1995

Delovna razmerja

dr. Ivan Žužek, Pravna praksa, 8/1995Zaradi potreb delovnega procesa so bili razporejeni na druga delovna mesta nekateri delavci. Tako je bil delavec, ki ima samo osnovnošolsko izobrazbo, razporejen na delovno mesto, ki je uvrščeno v II. tarifni razred, čeprav je prej delal na delovnem mestu, ki je bilo uvrščeno v IV. tarifni razred. D...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Dokup zavarovalne dobe ali nadomestilo za primer brezposelnosti

dr. Ivan Žužek, 27.4.1995

Zaposlovanje in brezposelnost

dr. Ivan Žužek, Pravna praksa, 8/1995Vprašanje: Po določbi 2. odst. 36/d. člena zakona o delovnih razmerjih lahko starejšemu delavcu, ki mu do izpolnitve pogojev za upokojitev manjka do pet let zavarovalne dobe, preneha delovno razmerje, če se mu zagotovi dokup zavarovalne dobe ali denarno nadomestilo iz naslova zavarovanja za primer b...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Plača v bonih

dr. Ivan Žužek, 27.4.1995

Delovna razmerja

dr. Ivan Žužek, Pravna praksa, 8/1995Delavci so za mesec februar 1995 dobili del plače izplačane v obliki internih bonov za nakup tehničnega blaga. Ali je ta oblika izplačila plače zakonita? Splošna kolektivna pogodba za gospodarstvo (Uradni list RS, št. 39/93 in 23/94) določa višino izhodiščnih plač in posebej poudarja, da se plače...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄8

Pravica do predčasne pokojnine

dr. Ivan Žužek, 27.4.1995

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Ivan Žužek, Pravna praksa, 8/1995Kot trajni presežek sta opredeljena dva delavca, ki sta stara 52 let in imata 34 let delovne dobe, od tega 2 leti in 6 mesecev benificirane. Kakšna je njuna možnost, da bosta po izrabi pravice do nadomestila pri zavodu za zaposlovanje pridobila pravico do predčasne upokojitve. Ali se benificirana do...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄7

Pravice delavcev pripojenega podjetja

dr. Ivan Žužek, 13.4.1995

Delovna razmerja

dr. Ivan Žužek, Pravna praksa, 7/1995Manjše podjetje se je pripojilo k drugemu večjemu podjetju. To večje podjetje obračunava mesečno svojim delavcem dodatek za uspešnost. Ali gre tudi prevzetim delavcem pravica do tega dodatka, ali pa se štejejo kot novo zaposleni delavci? S tem, ko se je manjše podjetje pripojilo k drugemu večj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄7

Delo v tujini med našimi prazniki - dodatki k plači

dr. Ivan Žužek, 13.4.1995

Delovna razmerja

dr. Ivan Žužek, Pravna praksa, 7/1995Delavec je bil poslan v tujino, kjer je neprekinjeno delal 14 dni. V tem času sta bila v Sloveniji dva dneva praznična. Ali je delavec upravičen za ta dva dneva samo do dnevnic, ali pa mu je treba priznati tudi nadomestilo plače? Tudi delavec, ki je na službenem potovanju v tujini (saj v konkretn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄7

Letni dopust za pedagoške delavce

dr. Ivan Žužek, 13.4.1995

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

dr. Ivan Žužek, Pravna praksa, 7/1995Ali je v skladu z zakonom izraba letnega dopusta v takem obsegu, kot trajajo šolske počitnice? Če bi namreč ta možnost obveljala, potem bi pedagoški delavci prekoračili število dni dopusta, nepedagoški delavci v šoli pa bi bili prikrajšani, ker imajo pač toliko dopusta, kot ga določa pravilnik. O...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄7

Delo prek polnega delovnega časa-dodatki

dr. Ivan Žužek, 13.4.1995

Delovna razmerja

dr. Ivan Žužek, Pravna praksa, 7/1995Ali pripada delavcu za delo prek polnega delovnega časa dodatek na osnovno plačo, ali pa se z dodatkom povečujejo tudi vsi ostali dodatki (npr. za pogoje dela, za pooblaščenost itd.)? Splošna kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/93, 12/94, 15/94 in 80/94) določa,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄7

Javnost osnovnih plač

dr. Ivan Žužek, 13.4.1995

Plače v gospodarstvu

dr. Ivan Žužek, Pravna praksa, 7/1995Kaj pomeni določba 2. odst. 78. člena kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94), ki določa, da so plače delavcev po določbah te pogodbe javne? Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/93,12l94 in 80/94) ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄7

Čas poklicne rehabilitacije-upoštevanje pri pravicah iz delovnega razmerja

dr. Ivan Žužek, 13.4.1995

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Ivan Žužek, Pravna praksa, 7/1995Delavec je bil po poškodbi v prometni nesreči spoznan za invalida III. kategorije, zato mu je bila priznana poklicna rehabilitacija. Čas poklicne rehabilitacije ima vpisan v delovni knjižici. Ali se to obdobje upošteva pri odmeri letnega dopusta? V pravilniku o delovnih razmerjih je določeno, da ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄6

Udeležba delodajalca v postopku za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja

dr. Ivan Žužek, 30.3.1995

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Ivan Žužek, Pravna praksa, 6/1995Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.12/92 in 5/94) je prevzel pravni sistem, ki je bil v veljavi od leta 1970 dalje: delodajalec je dolžan obdržati na delu delovnega invalida, pri katerem je prišlo do invalidnosti med delovnim razmerjem.
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄6

Zdravniški pregled-plačilo stroškov

dr. Ivan Žužek, 30.3.1995

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

dr. Ivan Žužek, Pravna praksa, 6/1995Vprašanje: Kdo je dolžan plačati stroške začetnega zdravniškega pregleda delavca? Če stroške zdravniškega pregleda plača podjetje, delavec pa je med poskusnim delom prekinil delovno razmerje, kako potem od njega izterjati stroške plačanega zdravniškega pregleda? Odgovor: Po 10. členu zakona o zdravs...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄6

Dodatki za delo na praznični dan

dr. Ivan Žužek, 30.3.1995

Delovna razmerja

dr. Ivan Žužek, Pravna praksa, 6/1995Vprašanje: Kako obračunavati dodatek za delo na dan praznika delavcem, ki delajo v turnusu in opravljajo redno delo, in kako ostalim delavcem, ki delajo na dan praznika prek polnega delovnega časa? Praksa je različna, saj ponekod priznavajo prvi skupini delavcev 50 % dodatka, drugi skupini delavcev ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄6

Podjetnik z delavci ustanovi d.o.o.

dr. Ivan Žužek, 30.3.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Ivan Žužek, Pravna praksa, 6/1995Vprašanje: Samostojni podjetnik je zaposlil dva delavca. Vsi trije skupaj so ustanovili družbo z omejeno odgovornostjo, hkrati pa sta delavca ostala v delovnem razmerju pri samostojnem podjetniku. Kakšen je status delavcev pri samostojnem podjetniku in kako naj uredijo obveznosti ter pravice p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄6

Prenehanje poslovanja samostojnega podjetnika

dr. Ivan Žužek, 30.3.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Ivan Žužek, Pravna praksa, 6/1995Vprašanje: Po kakšnem postopku poteka priglasitev prenehanja poslovanja samostojnega podjetnika, za katerega je bilo v invalidskem postopku ugotovljeno, da svojega dela zaradi invalidnosti ne more več opravljati. Kakšne pravice pridobi iz naslova socialnega zavarovanja samostojni podjetnik, ki mo...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(54)

Leto objave

1995(54)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov