O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1412
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 35288)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄26-27

Povrnitev pravdnih stroškov v sporu majhne vrednosti

Avtor ni naveden, 9.7.2020

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26-27/2020Drugi odstavek 155. člena Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 73/07 - UPB, 45/08 in 10/17) ni v neskladju z Ustavo v delu, po katerem se izračuna odvetniška nagrada za namen povrnitve potrebnih pravdnih stroškov nasprotni stranki v sporih majhne vrednosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄26-27

O dokončanju brexita v času pandemije

Urša Ravnikar Šurk, 9.7.2020

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Urša Ravnikar-Šurk, Pravna praksa, 26-27/2020Dne 22. junija je Veleposlaništvo Velike Britanije v Sloveniji organiziralo dogodek z naslovom "Brexit med pandemijo: kakšno bo prihodnje razmerje med Veliko Britanijo in EU" ("When Brexit meets a pandemic: What's next for the UK-EU future relationship?"). Moderatorka Katja Geršak, izvršna direktorica Centra za evropsko prihodnost (CEP), je z uglednimi sogovorniki spregovorila o vplivu in problemih, ki jih je pandemija povzročila procesu izstopa Velike Britanije iz EU. Opredelili so se do prihodnjih odnosov, podaljšanju roka, študija v tujini in drugih aktualnih vprašanj.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄26-27

Kazenski pregon obtoženih oseb v letu 2019

Avtor ni naveden, 9.7.2020

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26-27/2020Okvirni obseg in deleži izidov pregona
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄26-27

Razpisi

Avtor ni naveden, 9.7.2020

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26-27/2020 Ur. l. RS, št. 91/20 1. Notarski pomočnik pri notarki Barbari Andrič Velkovrh iz Ljubljane - Notarska zbornica Slovenije, rok je 11. julij. 2. Sodnik na Sodišču Evropske unije v Luksemburgu - Ministrstvo za pravosodje, rok je 15. avgust. Ministrstvo
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄26-27

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) z uvodnimi pojasnili mag. Nine Scortegagna Kavčnik

Primož Rataj, 9.7.2020

Kultura in umetnost

Primož Rataj, Pravna praksa, 26-27/2020Recenzirano delo je sestavljeno iz dveh delov, natančneje iz uvodnih pojasnil mag. Nine Scortegagna Kavčnik in neuradnega prečiščenega besedila Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) po šestih spremembah in enem popravku zakona. Čeprav sta za prihodnje uporabnike pomembna oba dela, je neuradno prečiščeno besedilo manjšega pomena, saj je dostopno vsakomur na spletu prek pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije in drugih informacijskih virov, ki jih uporabljajo (pravni) strokovnjaki (npr. spletni portal IUS-INFO itd.).
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄26-27

Ali je izume umetne inteligence mogoče patentirati

Oskar Peče, 9.7.2020

Intelektualna lastnina

Oskar Peče, Pravna praksa, 26-27/2020Glavna dilema pri patentiranju izumov umetne inteligence je, ali tovrstni izumi ustrezajo pogojem za patentno varstvo. Kot izhaja iz Smernic za preizkus na Evropskem patentnem uradu (v nadaljevanju: Smernice) in obstoječih evropskih patentov, je izum umetne inteligence vsekakor mogoče zaščititi s patentom. Prispevek opredeli pogoje in možnosti pridobitve patenta za izum umetne inteligence po določilih Konvencije o podeljevanju evropskih patentov (v nadaljevanju: EPK).
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄26-27

Skrbnost pri spremembi rabe zemljišča iz zazidljivega v nezazidljivega

Avtor ni naveden, 9.7.2020

Urejanje prostora

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26-27/2020Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 74/14, 9/16 - popr., 63/16, 20/17, 42/17 - popr., 63/17 - popr., 1/18, 23/18 - popr., 41/18 - popr. in 76/19) je v delu, ki se nanaša na enoto urejanja prostora Kranj Primskovo KR P 28/2, v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄26-27

Evropsko potrdilo o dedovanju - vpis v zemljiško knjigo

dr. Nana Weber, 9.7.2020

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster, Dedovanje

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 26-27/2020Po naši mami se je v skladu z Uredbo o dedovanju opravila zapuščinska obravnava v Nemčiji. Nemško sodišče je uporabilo svoje pravo in na koncu izdalo Evropsko potrdilo o dedovanju. Ko smo potrdilo predložili v Sloveniji, je nastala težava pri vpisu v zemljiški knjigo, saj nepremičnine niso bile natančno navedene; navedeni so namreč le podatki o materi (zapustnici), o dedičih in deležih zapuščine. • Kako doseči vpis nepremičnin, ki so v Sloveniji, v zemljiško knjigo?
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄26-27

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 9.7.2020

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26-27/2020 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1B) (Ur. l. RS, št. 91/20) - veljati začne 11. julija. 2. Zakon o spremembi Kazenskega zakonika (KZ-1G) (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄26-27

Odpravnina ob upokojitvi - razlaga 132. člena ZDR-1

dr. Nana Weber, 9.7.2020

Delovna razmerja

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 26-27/2020Naš delavec bo julija izpolnil pogoje za upokojitev. ZDR-1 in kolektivna pogodba o gradbeništvu navajata, da zaposlenemu pripada odpravnina, če je pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let. Delavec je bil v preteklosti pri nas že zaposlen, potem je odšel iz podjetja in se vrnil. • Ali mora biti delavec, da pridobi pravico do odpravnine, pri delodajalcu zaposlen pet zaporednih let ali se lahko leta seštevajo kumulativno?
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄26-27

Zagotavljanje varnih pogojev dela na domu - kaj vse mora storiti delodajalec?

Matej Vošner, 9.7.2020

VARSTVO PRI DELU, Delovna razmerja

Matej Vošner, Pravna praksa, 26-27/2020V našem podjetju bomo tudi po uradnem prenehanju epidemije COVID-19 vsaj deloma še naprej ohranili opravljanje dela od doma.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄26-27

Vlada RS

Avtor ni naveden, 9.7.2020

Vlada

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26-27/2020 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 21. redni seji (18. junij 2020): - predlog zakona o ratifikaciji Sprememb iz leta 2014 Konvencije o delu v pomorstvu, 2006, in Sprememb iz leta 2016 Konvencije o delu v pomorstvu, 2006, - predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Re
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄26-27

Moralni kompas za poslance

dr. Albin Igličar, 9.7.2020

Državni zbor in državni svet

dr. Albin Igličar, Pravna praksa, 26-27/2020Med pravila za vedenje in ravnanje poslancev Državnega zbora se od letošnjega junija uvršča tudi Etični kodeks. Kodeks že na začetku izpostavlja svoj namen: prispeval naj bi h krepitvi integritete Državnega zbora in k dvigu ugleda poslanske funkcije. Z etično naravnanim delovanjem poslanca, ki ga zapoveduje sprejeti kodeks, se krepi zaupanje državljanov v njihovo splošno predstavništvo. Doseganje tega cilja lahko pospeši tudi dejstvo, da so se ob Etičnem kodeksu združili poslanci iz vladajoče koalicije in opozicijski poslanci. Dokument je usmerjen k "dobremu vladanju" (good government) in "javni integriteti" (public integrity).
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄26-27

Pravica do pozabe: tehtanje med svobodnim osebnostnim razvojem in svobodo poročanja

dr. Eneja Drobež, 9.7.2020

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

dr. Eneja Drobež, Pravna praksa, 26-27/2020Pravica do pozabe je novejši pravni institut, ki je izjemnega pomena za varstvo osebnostnih pravic v digitalni družbi. Nemško Zvezno ustavno sodišče (Bundesverfassungsgericht - BVerfG) se je do ustavnopravnega pomena te pravice izčrpno opredelilo v odločbah št. 1 BvR 16/13 (Recht auf Vergessen I) in št. 1 BvR 276/17 (Recht auf Vergessen II) z dne 6. novembra 2019. Prva odločba obravnava zahtevek za izbris članka, ki ga je posameznik uveljavljal v razmerju do medija - upravljavca spletnega arhiva, druga pa zahtevek za izbris povezave do člankov na strani spletnega iskalnika. V prispevku predstavljam odločbo BVerfG, ki se nanaša na obveznosti medijev kot upravljavcev spletnih arhivov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄26-27

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 9.7.2020

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26-27/2020 19. junij - predlog zakona o ratifikaciji Sprememb iz leta 2014 Konvencije o delu v pomorstvu, 2006, in Sprememb iz leta 2016 Konvencije o delu v pomorstvu, 2006, - predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo združenih narodov za izobraže
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄26-27

Evropa

Patricij Maček, 9.7.2020

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Patricij Maček, Pravna praksa, 26-27/2020 Sreda, 17. 6. Subvencije in enotni trg. Evropska komisija (EK) je sprejela belo knjigo, s katero odpira razpravo o načinih za odpravljanje škodljivih učinkov tujih subvencij na enotni trg. EK zdaj zbira mnenja in prispevke vseh deležnikov o možnostih, predstavljenih v b
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄26-27

Procesno-vsebinski vidiki razpisne dokumentacije, zastavljanja vprašanj in posredovanja odgovorov

Tanja Bratina, 9.7.2020

PRORAČUN

Tanja Bratina, Pravna praksa, 26-27/2020Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju tudi razpisna dokumentacija) je ključen dokument, saj predstavlja informacijo potencialnim ponudnikom o tem, pod katerimi pogoji lahko oddajo ponudbo in kaj je dejansko predmet javnega naročila. Na podlagi razpisne dokumentacije gospodarski subjekti proučujejo, ali izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, ali bodo pristopili k oddaji samostojne ponudbe ali pa v sodelovanju z drugimi subjekti, ali pa ponudbe sploh ne bodo oddali bodisi zaradi določenih pogojev, ki jim sodelovanje onemogočajo, bodisi zaradi izvedbenih zahtev, ki so po njihovi oceni pretoge oziroma preveč ambiciozno zastavljene.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄26-27

Odprava in razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici

Patricij Maček, 9.7.2020

Upravni postopek in upravne takse

Patricij Maček, Pravna praksa, 26-27/2020V oddaji 24 ur zvečer na POP TV 8. junija je bilo rečeno, da Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) dopušča možnost, da lahko minister, pristojen za notranje zadeve, odpravi odločbo Ministrstva za notranje zadeve glede dopustitve izvedbe koncerta kontroverznega hrvaškega glasbenika v Sloveniji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄26-27

Izjave

Avtor ni naveden, 9.7.2020

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26-27/2020 "Ustavno sodišče nima več ugleda, ki bi ga naj ustavna sodišča imela. Nekatere očitke o pristranskosti je kar pometlo pod preprogo, namesto, da bi jih razrešili in razjasnili." (Profesorica za evropsko pravo in nekdanja generalna pravobranilka na Sodišču EU dr. Verica T
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄26-27

Pravica do udeležbe pri dobičku kot predmet prenosa

Leonardo Rok Lampret, 9.7.2020

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Obligacije

Leonardo Rok-Lampret, Pravna praksa, 26-27/2020Zgodovina kaže, da so v času gospodarske rasti delniške družbe bolj radodarne pri delitvi dobička oziroma izplačilu dividende. Dividenda ima v korporacijskem pravu poseben položaj, saj se lahko obnaša tako kot korporacijska pravica kot obligacijska pravica, pri čemer je v praksi pomembno, da je jasen trenutek, kdaj se dividenda "izloči" iz delnice in postane obligacijska pravica, saj se za tem v pravnem redu obnaša nekoliko drugače. Pri tem ima bistveno vlogo sklep skupščine o delitvi dobička.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄26-27

Drugostopenjska sodišča prepogosto vračajo zadeve nazaj na prvo stopnjo!?

Janko Marinko, 9.7.2020

Kazenski postopek

Janko Marinko, Pravna praksa, 26-27/2020Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-O) v 35. členu spreminja ureditev pritožbenega postopka: "Prvi odstavek 380. člena se spremeni tako, da se glasi: '(1) Če je treba zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja ponoviti že prej izvedene dokaze ali izvesti nove dokaze, se pred sodiščem druge stopnje opravi obravnava. Sodišče druge stopnje sme zadevo vrniti v novo glavno obravnavo sodišču prve stopnje le, če o zadevi ne more odločiti samo, ker za to obstajajo upravičeni pravni ali dejanski razlogi, ki jih mora sodišče druge stopnje posebej obrazložiti.'" Obrazložitev je skopa: "Podatki iz sedanje sodne prakse namreč kažejo, da drugostopenjska sodišča prepogosto vračajo zadeve nazaj na prvo stopnjo, torej tudi takrat, kadar za to ni res upravičenih razlogov in bi lahko sama meritorno odločila. S predlagano spremembo se zagotavlja pravica do sojenja v razumnem roku."
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄26-27

Varstvo potrošnikov mora v Sloveniji dobiti mesto pri oblikovanju razvojnih politik

Breda Kutin, 9.7.2020

TRGOVINA

Breda Kutin, Pravna praksa, 26-27/2020Okrogle obletnice so vedno priložnost za inventuro in pogled v prihodnost. Kot nacionalna nevladna in neodvisna potrošniška organizacija smo ob 30. obletnici Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS) ponosni na številne pomembne dosežke in akcije v korist potrošnikov ter na premike pri oblikovanju zavesti slovenskih potrošnikov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄26-27

Ob dveh nedavnih pomembnih odločbah VS RS

dr. Marko Brus, 9.7.2020

Obligacije

dr. Marko Brus, Pravna praksa, 26-27/2020Vrhovno sodišče RS je izdalo dve zanimivi odločbi, ki ju obravnavam v pričujočem članku. Sklep VS RS II Ips 218/2017 je bil izdan leta 2018 v revizijskem postopku zoper sodbo VSK I Cp 90/2016 in se nanaša na kavzo in darilno pogodbo. V letu 2019 pa je bil izdan pomemben sklep II Ips 25/2019, ki se nanaša na kršitev lastninske pravice, v zvezi drugostopenjsko sodbo VSL II Cp 650/2018.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄26-27

Zdravstvena oskrba v domovih starejših občanov

Avtor ni naveden, 9.7.2020

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 26-27/2020Na Varuha človekovih pravic (Varuh) se je obrnila hčerka stanovalke enega od domov starejših občanov (DSO) in opisala težave z zagotavljanjem zdravstvene oskrbe (prisotnosti zdravnika, ki prihaja iz bližnjega zdravstvenega doma (ZD)) za svojo mamo. Zdravnik naj bi bil v DSO prisoten dvakrat tedensko, zgodi pa se, da zdravnik iz različnih razlogov ni prisoten, za njegovo nadomeščanje pa ni poskrbljeno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄26-27

Pridevnik "ugleden"

dr. Matjaž Ambrož, 9.7.2020

Kultura in umetnost

dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 26-27/2020Vselej zastrižem z ušesi, kadar o kom pravijo, da je "ugleden". Pri rabi tega pridevnika nekateri napravijo še korak naprej in ga stopnjujejo vse tja do presežnika ("eden najuglednejših"). Omenjeni pridevnik se mi zdi sumljiv. Že leta potrpežljivo čakam na priložnost in forum, da se o njem pogovorimo.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 1412 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(35288)

Leto objave

2020(769) 2019(1443) 2018(1381) 2017(1393)
2016(1489) 2015(1521) 2014(1609) 2013(1714)
2012(1792) 2011(1881) 2010(1951) 2009(1971)
2008(1805) 2007(1720) 2006(1420) 2005(1033)
2004(910) 2003(1106) 2002(999) 2001(886)
2000(775) 1999(786) 1998(702) 1997(704)
1996(610) 1995(837) 1994(434) 1993(588)
1992(461) 1991(598)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6. TEHNIČNI PREDPISI IN KAKOVOST 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D Đ E F G H I J K L M N O P QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov