O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 22 (od skupaj 22)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄32

Pravno varstvo pred dejanji marketinga iz zasede v športu

dr. Tone Jagodic, 29.8.2019

Šport in organizacije

dr. Tone Jagodic, Pravna praksa, 32/2019Današnji vrhunski šport je resna, povsem profesionalna dejavnost, ki je odločilno vezana na finančne vire, med katerimi se ves čas povečuje delež sredstev iz zasebnega sektorja. Skorajda ni športa, ki ni na tak ali drugačen način povezan s sponzorstvom, podobno pa velja tudi za organizatorje pomembnih športnih tekmovanj. Nekateri subjekti, ki praviloma nimajo sklenjene sponzorske pogodbe, skušajo z določenimi dejanji pridobiti koristi, ki jih prinaša sponzorstvo, in s tem škodujejo sponzorjem z veljavnimi pogodbami. Med taka ravnanja spada "marketing iz zasede" (ang. ambush marketing), v zvezi s katerim v tujini obstaja pestra zakonodajna ureditev pa tudi zanimiva judikatura.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄23

Nedovoljen dominantni položaj športnih organizacij v razmerju do športnikov?

dr. Tone Jagodic, 13.6.2019

Šport in organizacije, Varstvo konkurence, cene

dr. Tone Jagodic, Pravna praksa, 23/2019V Pravni praksi št. 17-18 je odvetnik Blaž Tomažin Bolcar objavil članek o sporazumu pred Nemškim uradom za varstvo konkurence, v katerem so se stranke sporazumele o pravicah, ki jih bodo v prihodnje imeli nemški športniki pri uveljavljanju Pravila 40 mednarodne Olimpijske listine, ki določa omejitve pri oglaševanju in reklamiranju v zvezi z olimpijskimi igrami. Gre za zanimivo področje s pravnega in športno-političnega vidika, pomenljiv pa je tudi splošni nazorski pogled na to tematiko. Športno pravo je namreč deležno vse večje pozornosti pravnikov, med katerimi mnogi zastopajo gospodarske subjekte, ki so vključeni v športni marketing in druge pravno-poslovne povezave s športniki in športnimi organizacijami. Zaradi celovitejše obravnave v pričujočem prispevku dopolnjujem navedbe kolega Blaža Tomažina Bolcarja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Stroški najemnine v posebni stečajni masi in položaj ločitvenih upnikov

dr. Tone Jagodic, 16.3.2017

Civilni sodni postopki, Obligacije

dr. Tone Jagodic, Pravna praksa, 10/2017Pri vodenju stečajnih postopkov se pogosto pojavljajo tudi vprašanja, v kolikšni meri so ločitveni upniki dolžni nositi stroške, ki nastanejo v času od začetka stečajnih postopkov. Zlasti se problematika pojavlja v primerih, kadar stroški, povezani z določenimi deli premoženja stečajnega dolžnika, presegajo vrednost posameznega dela premoženja, na katerem je priznana ločitvena pravica. V tovrstnih primerih je treba odgovoriti na vprašanja, kako porazdeliti nastale stroške oziroma do katere višine je z njimi možno obremeniti posamezno posebno stečajno maso in jih v posledici nosijo ločitveni upniki in katere stroške, ki nastanejo s premoženjem, ki spada v posebno stečajno maso, krijejo navadni upniki iz splošne stečajne mase. Odgovor na to tematiko je toliko bolj aktualen, ker sodna praksa pri obravnavi te tematike, zlasti pri najemnini kot strošku, ki nastane v stečajnem postopku, ni povsem enotna.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄46

Problematika športnega prava vse pestrejša

dr. Tone Jagodic, 26.11.2009

Šport in organizacije

dr. Tone Jagodic, Pravna praksa, 46/2009Na letnem kongresu Mednarodnega združenja za športno pravo (International Association of Sports Law - IASL), ki je potekal od 19. do 21. novembra v Varšavi, je bilo odprtih precej zanimivih vprašanj, ki so povezana z nezadržno komercializacijo v vrhunskem športu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄22

Pravna narava sponzorske pogodbe

dr. Tone Jagodic, 4.6.2009

Obligacije

dr. Tone Jagodic, dr. Tone Jagodic, Pravna praksa, 22/2009Živimo v (zelo) turbulentnih časih. Interesi in zahteve posameznikov v družbi se izražajo na različne načine, intenzivnost in način izražanja ambicij do priznanja pravic pa postajata zelo izrazita. Razumljivo je, da tudi šport kot tipična interesna dejavnost civilne družbe vse bolj očitno odseva tež...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄42

Oglaševanje na televiziji in promoviranje sponzorjev na športni prireditvi

dr. Tone Jagodic, 30.10.2008

Šport in organizacije

dr. Tone Jagodic, dr. Tone Jagodic, Pravna praksa, 42/2008Olimpijske igre v Pekingu so za nami. Poleg odličnega izkupička slovenskih športnikov na Kitajskem so igre postregle z nekaterimi presežki, ki jih bo v prihodnje težko ponoviti. Izredna gledanost televizijskih prenosov iz Pekinga1 je brez dvoma izziv tako za prihodnje organizatorje olimpijskih iger,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄16-17

Omejitve pravic športnikov v času nastopa na olimpijskih igrah

dr. Tone Jagodic, 24.4.2008

Šport in organizacije

dr. Tone Jagodic, dr. Tone Jagodic, Pravna praksa, 16-17/2008Olimpijske igre v Pekingu se naglo približujejo. Zadnji tragični dogodki v Tibetu so spodbudili nekatere mednarodne dejavnike, ki skušajo v času sklepnih priprav na olimpijske igre vplivati na kitajske oblasti, da bi spoštovale temeljne človekove pravice nekaterih prebivalcev Tibeta. Gre za bolj ali...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄8

Uresničevanje Bele knjige o športu EU in nekateri izzivi pravne stroke

dr. Tone Jagodic, 28.2.2008

Šport in organizacije

dr. Tone Jagodic, Pravna praksa, 8/2008dr. pravnih znanosti, generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije Šport je kot prvina kakovosti življenja vezan v glavnem na prosti čas državljanov EU, iz leta v leto pa pridobiva vse večji pomen, ki ga pred časom ni bilo mogoče niti slutiti. Ob dejstvu, da je velika večina športnih dejav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄38

Darilna in sponzorska pogodba z davčnega vidika

dr. Tone Jagodic, 4.10.2007

Druge davščine in olajšave

dr. Tone Jagodic, Pravna praksa, 38/2007dr. pravnih znanosti, generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije Komisija Evropskih skupnosti je nedavno izdala Belo knjigo o športu,1 v kateri je predstavljen pogled EU na šport, hkrati pa naj bi prispevala k nadaljnjemu razvoju športa v državah članicah EU.2 V "ekonomskem" delu bela kn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄28

Avtonomno pravo športnih organizacij in pravice športnikov

dr. Tone Jagodic, 19.7.2007

Ostalo

dr. Tone Jagodic, Pravna praksa, 28/2007dr. pravnih znanosti, generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije Nedavno je Mednarodni olimpijski komite (MOK) za prireditelja zimskih olimpijskih iger (ZOI) v letu 2014 izbral ruski Soči. Za mnoge je bila ta izbira presenetljiva, drugi, ki bolje poznajo delovanje komiteja, pa take mož...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄5

Zaščita znamke in ekskluzivnost sponzorjev v primeru iz nemške sodne prakse

mag. Tone Jagodic, 9.2.2007

Intelektualna lastnina, Obligacije

mag. Tone Jagodic, Pravna praksa, 5/2007mag. pravnih znanosti, generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije Vrhunskega ali še natančneje komercialnega športa brez sponzorstva danes ni več. V zadnjem času se pogosto srečujemo s problematiko neurejenih sponzorskih razmer v vrhunskem športu. Zahteve sponzorjev, da se jim omogoči ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄1

Zasedanje Mednarodnega združenja za športno pravo bo v Sloveniji

mag. Tone Jagodic, 12.1.2006

Šport in organizacije

mag. Tone Jagodic, Pravna praksa, 1/2006V začetku decembra 2005 je bilo v Johannesburgu zasedanje Mednarodnega združenja za športno pravo (International Association for Sports Law – IASL). Gre za ugledno mednarodno institucijo, v katero se vključujejo posamezne nacionalne pravne fakultete, različni pravni inštituti in društva za športno p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄42

10. kongres IASL

mag. Tone Jagodic, 9.12.2004

Šport in organizacije

mag. Tone Jagodic, Pravna praksa, 42/2004V prestolnici Grčije in prizorišču zadnjih poletnih olimpijskih iger je od 25. do 27. novembra potekal 10. kongres Mednarodnega združenja za športno pravo (International Assotiation of sports law -- IASL). Združenje, ki je bilo ustanovljeno pred dvanajstimi leti, praviloma vsako leto organizira s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄32

Uporaba in komercialno izkoriščanje olimpijskih simbolov

mag. Tone Jagodic, 30.9.2004

Šport in organizacije

mag. Tone Jagodic, Pravna praksa, 32/2004Olimpijske igre v Atenah so za nami. Glede na številne medije, ki so jih spremljali v različnih oblikah in glede na povečano gledanost (poslušanost, branost), ki se izkazuje po svetu, je morda zanimivo z zornega kota opazovalca s pravnim ozadjem ugotavljati nekatere okoliščine, ki prihajajo v današn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄20

Mednarodni kodeks o sponzorstvu (2.)

mag. Tone Jagodic, 10.6.2004

Obligacije, Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Tone Jagodic, Pravna praksa, 20/2004Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2004⁄3-4

Mednarodni kodeks o sponzorstvu

mag. Tone Jagodic, 29.1.2004

Obligacije, Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Tone Jagodic, Pravna praksa, 3-4/2004Ena od poglavitnih novosti na nedavnem srečanju Evropskega sponzorskega združenja (European Sponsorship Association) ob koncu novembra 2003 v Bruslju je bila brez dvoma promocija novega mednarodnega kodeksa o sponzorstvu, ki ga je izdala Mednarodna gospodarska zbornica. (MGZ). Besedilo kodeksa je...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄42-43

Mednarodni seminar o trženju v športu

Tone Jagodic, 27.11.2003

Obligacije, Šport in organizacije

Tone Jagodic, Pravna praksa, 42-43/2003Na marketinškem seminarju, ki ga je Olimpijski komite Slovenije pripravil 14. in 15. novembra v Ljubljani v sodelovanju z Združenjem evropskih olimpijskih komitejev (EOC), so predstavili številne vidike sodelovanja med sponzorji in olimpijskim gibanjem na različnih ravneh. Seminarja so se udeleži...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄36-37

Varnost na športnih prizoriščih

mag. Tone Jagodic, 23.10.2003

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Šport in organizacije

mag. Tone Jagodic, Pravna praksa, 36-37/2003V času približevanja standardom v Evropi se zdi, da je prav varnost ena od tistih dobrin, ki naj bi jo moderni človek še posebej cenil. Občutek varnosti je pomembna kakovostna življenjska prvina, ki pa je v času ekspanzije terorizma in kriminala, povezanega s povečano mobilnostjo množic, vse bolj og...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄32

Nekatere razlike med darilno in sponzorsko pogodbo

mag. Tone Jagodic, 18.9.2003

Obligacije

mag. Tone Jagodic, Pravna praksa, 32/2003V času približevanja Evropi vsi po vrsti ugotavljamo, kako zelo pomembna je civilna družba s svojimi institucijami. Med slednje sodijo tudi številna društva, ki imajo pri nas zavidljivo tradicijo in pomembno mesto kot dejavnik »aktiviranja« prebivalstva na področjih, kjer sicer država s svojimi inst...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄3

OBLIGACIJSKA RAZMERJA: Značilnosti in posebnosti sponzorske pogodbe

mag. Tone Jagodic, 30.1.2003

Obligacije

mag. Tone Jagodic, Pravna praksa, 3/2003Sodoben način življenja vse bolj vpliva na pravo, ki mu mora slediti v pravem tempu, saj v nasprotnem primeru lahko pride do razkoraka, ki lahko negativno vpliva na razvoj določenega področja. Povsem normalno se zdi, da spreminjajoči se odnosi v družbi, globalizacija, vse bolj prevladujoč vpliv kapi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄44

DRUŠTVA: Davek od dobička v društvih

mag. Tone Jagodic, 12.12.2002

Društva, javni shodi, prireditve, Davek od dohodka pravnih oseb

mag. Tone Jagodic, Pravna praksa, 44/2002Ministrstvo za finance pripravlja novzakon o davku od dohodkov pravnih oseb, ki se v določeni meri nanaša tudi na društva, kot civilnopravne osebe, ki naj bi po tem zakonu bile zavezane plačevati davek od pridobitne dejavnosti, s katero se ukvarjajo. V zvezi s tem se poraja nekaj pravnih vprašanj, k...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄36

Športna društva in pridobitna dejavnost

mag. Tone Jagodic, 10.10.2002

Društva, javni shodi, prireditve, Šport in organizacije

mag. Tone Jagodic, Pravna praksa, 36/2002V PP, št. 7/2002 je bil objavljen zelozanimiv članek Vide Kokalj "Pridobitna dejavnost društev". Gre za posrečen poskus pokazati na razlike, ki jih je treba upoštevati pri ločevanju delovanja društev od gospodarskih subjektov pri opravljanju "pridobitne "dejavnosti. Upoštevajoč dejstvo, da smo Slove...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(22)

Leto objave

2019(2) 2017(1) 2009(2) 2008(3)
2007(3) 2006(1) 2004(4) 2003(4)
2002(2)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJ KLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: J

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov