O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 59)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄5-6

Zakon o agrarnih skupnostih (ZAgrS) s komentarjem

dr. Miha Juhart, 7.2.2019

Kultura in umetnost, DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 5-6/2019Že ob nastanku so bile agrarne skupnosti posebne in so odstopale od splošne pravne ureditve. Predstavljale so zelo zanimiv način urejanja skupnega interesa na podeželju in se skozi zgodovino pokazale kot pomemben socialni dejavnik. Po drugi svetovni vojni in času socialistične kolektivizacije so kljub socialni naravnosti postale predmet prenosa v družbeno lastnino, zato je bila povsem utemeljena odločitev, da se poprava krivic, ki jo je začrtal Zakon o denacionalizaciji (ZDen), razširi tudi na področje agrarnih skupnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄14

Pogoji za koncesijo za rabo vode

dr. Miha Juhart, 12.4.2018

Varstvo okolja

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 14/2018•Ali je posest kot pogoj za podelitev koncesije za rabo podzemne vode, ki ga na podlagi Zakona o vodah (ZV-1) določa koncesijski akt Vlade RS (primer: Uredba o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtin K-1/67, K-2/70, V-1/72, V-3/75 in V-4/84 za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč), treba tolmačiti kot pravno ustaljeni pojem, definiran v 24. členu Stvarnopravnega zakonika (SPZ), torej kot dejstvo, in ne kot pravico do posesti?
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Kmetijska politika in promet s kmetijskimi zemljišči

dr. Miha Juhart, 16.3.2017

Kmetijstvo

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 10/2017Oblikovanje nove kmetijske politike in določitev razvojnih smeri kmetijstva kot gospodarske panoge pomembno vplivata na naše življenje jutri. Določitev dolgoročnih ciljev in prednostnih nalog prepustimo stroki, strokovnjakom pa bo verjetno treba prilagoditi tudi pravni red in oblikovati zakonske rešitve, ki bodo zagotavljale učinkovito uresničevanje ciljev in nalog. Možnost za uveljavljanje posebne ureditve, s katero se zagotavlja uresničevanje javnega interesa na področju kmetijske politike, izhaja iz drugega odstavka 71. člena Ustave RS, ki izrecno poudarja, da se varstvo kmetijskih zemljišč uredi z zakonom. Če to določbo povežemo s splošno določbo 67. člena Ustave RS, ki opredeljuje, da zakon določa pogoje za pridobivanje in uživanje lastnine tako, da je zagotovljena njena gospodarska, socialna in ekološka funkcija, lahko sklenemo, da je določitev posebnih omejitev lastninske pravice na kmetijskih zemljiščih in regulacija pravnih poslov, s katerimi se pridobi lastninska pravica na kmetijskih zemljiščih, utemeljena in znotraj meja ustavno dopustnega posega v lastninsko pravico kot temeljno človekovo pravico. Seveda pa je pri določanju teh omejitev treba upoštevati splošna merila, ki veljajo za omejevanje temeljnih človekovih pravic, predvsem pa test sorazmernosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄38

Za enovit petletni študij prava!

dr. Miha Juhart, 2.10.2014

Pravoznanstvo

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 38/2014Začetek študijskega leta je vselej priložnost za kritičen pogled na sistem izobraževanja pravnikov. Letošnji morda še posebej, saj študij na PF Univerze v Ljubljani končuje prva generacija študentov druge bolonjske stopnje. S tem pa se je bolonjska reforma pravnega študija v celoti uveljavila. Zato si lahko postavimo vprašanje, ali se je študij prava kakorkoli izboljšal.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄2

Nekaj dodatnih premislekov k stvarnopravnim izhodiščem pri prenosu lastninske pravice na nepremičninah

dr. Miha Juhart, 17.1.2013

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 2/2013Ko sem prvič prebral analitično in argumentirano razpravo kolegice Hudejeve in kolega Ščernjaviča Ponovni premislek o nekaterih temeljnih izhodiščih stvarnega prava pri prenosu lastninske pravice na nepremičninah, sem bil iskreno vesel odličnega prispevka, ki mu ni bilo kaj dodati. S časom in ob obravnavanju izhodiščnih vprašanj pa so se mi porodili dodatni premisleki, ki dopolnjujejo razmišljanja avtorjev in bodo morda zanimivi tudi drugim bralcem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄48

Položaj gospodarskega subjekta v nekaterih posebnih primerih

dr. Miha Juhart, 13.12.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 48/2012Enotna (monistična) ureditev obligacijskih pogodbenih razmerij v našem pravu zmanjšuje pomen delitve pogodbenih obligacijskih razmerij na gospodarske in druge pogodbe. Posebna ureditev za gospodarske pogodbe velja za nekatere posebne položaje, ki v praksi nimajo večjega pomena. Najpomembnejša razlika med gospodarskimi in drugimi pogodbami pa je v dolžini splošnega zastaralnega roka. Splošni zastaralni rok v obligacijskem pravu je pet let (346. člen OZ), za terjatve iz gospodarskih pogodb pa je predpisan poseben triletni zastaralni rok (349. člen OZ). Zato ni presenetljivo, da se vprašanje, ali gre za gospodarsko pogodbo ali ne, v sodni praksi večinoma postavlja v zvezi s trajanjem zastaralnega roka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄12

Od erozije obligacijskega prava do erozije pravnega sistema ...

Miha Juhart, 31.3.2011

Obligacije, Pravoznanstvo

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 12/2011Ko sem pred nekaj leti na Dnevih slovenskih pravnikov (2008) predstavil referat Erozija obligacijskega prava, si niti pomisliti nisem upal, da bo do razpadanja enega najbolj tradicionalnih pravnih področij prišlo tako kmalu in tako brutalno. Ob hitrem branju novega Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP, Ur. l. RS, št. 18/11) pa me je obšla groza. Ne zaradi vsebine, ampak predvsem zaradi načina, kako se je zakonodajalec lotil oblikovanja rešitev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄44

Potemkinova vas bolonjske reforme

dr. Miha Juhart, 12.11.2009

Višje in visoko šolstvo

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 44/2009V letošnjem študijskem letu vse tri pravne fakultete izvajajo bolonjske programe. Novogoriška jih je začela že nekaj let prej, kar je razumljivo. Na svojem začetku je morala ponuditi nekaj drugačnega. Mariborska in ljubljanska sta začeli letos, ko zakon druge možnosti ne dopušča. Tudi razumljivo. Di...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄37

Neznosna lahkost omejevanja lastnine

dr. Miha Juhart, 24.9.2009

Človekove pravice, Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 37/2009Najave sprememb zakonodaje v zadnjem času dvigajo vihar v kozarcu vode, pa naj te prihajajo iz bolj ali manj relevantnega vira. Dandanašnji to velja celo za besede iz ministrovih ust, saj vsi poznamo ministra, ki bolje dela, kot govori. In ob poplavi najav, ki temeljito posegajo v pomembna področja ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄31-32

Družba z omejeno odgovornostjo

dr. Miha Juhart, 20.8.2009

Kultura in umetnost

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 31-32/2009Pred kratkim je na naše knjižne police prišla strokovna monografija Družba z omejeno odgovornostjo, ki so jo pripravili dr. Saša Prelič, dr. Bojan Zabel, dr. Šime Ivanjko, dr. Peter Podgorelec in dr. Aleš Kobal (GV Založba, Ljubljana 2009, 627 strani). Čeprav je družba z omejeno odgovornostjo (d. o....
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄3

Funkcionalno zemljišče skozi čas in predpise

dr. Miha Juhart, 24.1.2008

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 3/2008dr. pravnih znanosti, profesor na PF Univerze v Ljubljani Funkcionalno zemljišče je zemljišče, ki je potrebno za redno rabo objekta. Gre za pojem, ki se je izoblikoval v sistemu družbene lastnine in ga je zato treba razumeti v okviru pravil, ki so veljala v tistem času. V veljavni ureditvi funkc...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄39-40

Ali je oseba javnega prava (država, občina) lahko obvladujoča družba dejanskega koncerna?

dr. Miha Juhart, 12.10.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 39-40/2007dr. pravnih znanosti, profesor na PF Univerze v Ljubljani Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1)1 v posebnem poglavju ureja odnose med povezanimi družbami in ena temeljnih oblik povezanih družb je t. i. dejanski koncern.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄2

Pravo mednarodne prodaje

dr. Miha Juhart, 18.1.2007

Trgovina, Kultura in umetnost

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 2/2007dr. pravnih znanosti, prof. na PF Univerze v Ljubljani Ko je kolega Damjan Možina na moja vrata potrkal z idejo, da bi prevedel eno izmed temeljnih del, ki se ukvarja s pravom mednarodne prodajne pogodbe in predvsem Konvencijo Združenih narodov o mednarodni prodaji blaga (Dunajska konvencija),...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄41-42

Bolonjski špageti

dr. Miha Juhart, 26.10.2006

Višje in visoko šolstvo

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 41-42/2006dr. pravnih znanosti. profesor na PF Univerze v Ljubljani V prejšnjih številkah PP je bilo objavljenih že nekaj razmišljanj uglednih kolegov o viziji pravnega študija v luči bolonjske reforme. V vsakem od njih je bilo povedanega marsikaj, s čimer se lahko samo strinjam, in težko je temu dodati...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄1

OBLIGACIJSKA RAZMERJA: Ureditev zamudnih obresti - nujnost ponovne spremembe

Miha Juhart, 13.1.2005

Obligacije

Miha Juhart, Pravna praksa, 1/2005Ureditev zamudnih obresti v veljavni zakonodaji odpira, kar nekaj vprašanj, glede katerih si stališča močno nasprotujejo. Nasploh gre v našem okolju za enega najresnejših problemov obligacijskega prava, k čemer je v veliki meri pripomoglo tudi stalno spreminjanje zakonodaje in obstoj dvojne ureditve...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄26

Nova ureditev zemljiške knjige

dr. Miha Juhart, 24.7.2003

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 26/2003Leto 2003 je prelomno za pravno ureditev nepremičnin. Slabega pol leta po uveljavitvi stvarnopravnega zakonika (SPZ), ki povsem jasno konceptualno izhaja iz modela nepremičninskega pravnega razmerja, je bil sprejet nov zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1), le slab mesec kasneje pa tudi stanovanjski zako...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄35

Zakonik stvarnega prava

dr. Miha Juhart, 3.10.2002

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 35/2002Projekt izdelave slovenskega predpisa, kibi urejal področje stvarnega prava, se je začel v okviru raziskovalne naloge, ki jo je pred skoraj desetimi leti prevzela katedra za civilno pravo Pravne fakultete v Ljubljani. Zaradi kratkih rokov, prilagojenih preambiciozni določbi ustave, da naj se celotna...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄27

Reformi stvarnega prava na pot

dr. Miha Juhart, 5.10.2000

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 27/2000Delitev zakonodajne pristojnosti med federacijo in federalnimi enotami v nekdanji Jugoslaviji ni omogočila sprejema civilnopravnega zakonika, ki bi celovito uredil klasične nosilne stebre civilnega prava. Če odmislimo globoko praznino, ki jo povzroča odsotnost enotnega splošnega dela in jo določila ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄21-22

Borzno pravo

dr. Miha Juhart, 27.7.2000

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 21-22/2000Relativno skromno ponudbo strokovne literature, ki obravnava trg vrednostnih papirjev, je pred kratkim obogatila knjiga mag. Miloša Časa in Simone Jamnik Borzno pravo. Kot je verjetno znano, sta oba avtorja tudi profesionalno povezana z Ljubljansko borzo, zato jima je problematika organiziranih trgo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄27-28

Popravni izpit (Da, vendar za koga?)

dr. Miha Juhart, 7.10.1999

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 27-28/1999Zapis z gornjim naslovom, ki se je pojavil v 25. letošnji številki PP (v kolumni Paragraf), ni temelj, ki bi omogočal strokovno diskusijo in nanj ne bi kazalo odgovarjati, če to ne bi zahtevala neznanska lahkotnost, s katero se avtorica po dolgem in počez loti predloga zakona o začasnih pogojih za v...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄7

Še enkrat o pravnih razmerjih na nestanovanjskih prostorih

dr. Miha Juhart, 16.4.1998

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 7/1998Problem lastninskih razmerij na nestanovanjskih prostorih večjih zgradb je verjetno eno tistih odprtih vprašanj v naše pravnem sistemu, ki potrebuje ustrezno rešitev. Zato me zelo veseli, da je moj pogled, predstavljen v PP, št. 4-98, sprožil polemično razmišljanje kolege Radoševiča (glej pp, št. 5/...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄4

Lastnina na nestanovanjskih prostorih kot delu zgradbe

dr. Miha Juhart, 5.3.1998

Lastnina in druge stvarne pravice, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 4/1998Vprašanje: Na lokaciji H. stoji samostojen objekt, v katerem je v teh etažah 150 garaž (t. i. triplex). Drugih prostorov, razen dovoznih poti in platoja za pranje avtomobilov, ne obsega. Ali se lastniki teh garaž, po analogiji z določbami stanovanjskega zakona, lahko organizirajo kot pravna os...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄22

Promet s kmetijskimi zemljišči

dr. Miha Juhart, 13.11.1997

Lastnina in druge stvarne pravice, Kmetijska zemljišča

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 22/1997V pp, št. 20/97 je kolega Janez Tekavc izpostavil zanimivo vprašanje ovir, ki jih za promet s kmetijskimi zemljišči postavlja Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l., št. RS 59/96 - ZKZ). Lahko se le strinjamo z večino ocen, zapisanih v prispevku, predvsem z ugotovitvijo, da so možnosti za promet s km...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄16

Zbogom, družbena lastnina!

dr. Miha Juhart, 4.9.1997

Denacionalizacija in lastninjenje

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 16/1997Pa smo dočakali: spremembo 68. člena ustave, sprejem predpisov, ki jih je politika poimenovala "zaščitna zakonodaja" ter ratifikacijo pridružitvenega sporazuma z Evropsko unijo. Še posebej sprejem paketa zakonov in sprememb zakonov iz tako imenovane zaščitne zakonodaje naj bi v pozitivno pravo prine...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄13

Kreditna pogodba

dr. Miha Juhart, 10.7.1997

Kreditno poslovanje

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 13/1997Ali mora kreditna pogodba, ki jo sklepa finančna organizacija, vsebovati obrestno mero izkazano v odstotku ali pa lahko vsebuje znesek, rok dospelosti ter število in višino obroka, torej brez obrestne mere, izražene v odstotku? Kreditna pogodba je po ZOR posebna oblika posojilne pogodbe, za kater...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(59)

Leto objave

2019(1) 2018(1) 2017(1) 2014(1)
2013(1) 2012(1) 2011(1) 2009(3)
2008(1) 2007(2) 2006(1) 2005(1)
2003(1) 2002(1) 2000(2) 1999(1)
1998(2) 1997(6) 1996(3) 1995(7)
1993(5) 1992(7) 1991(9)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJ KLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: J

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov