O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 23 (od skupaj 23)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄39-40

Nekateri pravno-finančni pogledi na izvedene finančne instrumente

Jovanovič Dušan, Mlinarič Franjo, Bratina Miha, 14.10.2016

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Dušan Jovanovič, dr. Franjo Mlinarič, Miha Bratina, Pravna praksa, 39-40/2016Pomanjkanje primernih postopkov za zagotavljanje skladnosti poslovanja v bankah ni povzročilo le krize, temveč banke "tepe" tudi v obdobju po krizi. Tako so sodni spori Deutsche Bank v letu od konca globalne finančne krize do sredine leta 2015 stali 11 milijard evrov in ne kažejo upadanja, saj je uprava v letu 2016 "pripravila" novih 6 milijard za viseče spore. Globalno se pravni stroški največjih bank med časom od konca krize in letom 2015 gibljejo pri 277 milijardah evrov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄9

Pojem in pomen uzakonitve pravila podjetniške presoje - več kot le kozmetična sprememba

Bratina Borut, Jovanovič Dušan, Bratina Miha, 5.3.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Borut Bratina, dr. Dušan Jovanovič, Miha Bratina, Pravna praksa, 9/2015Svetovna gospodarska in finančna kriza je tudi v Sloveniji zaostrila odnose med člani organov vodenja in nadzora ter družbeniki v gospodarskih družbah, kar se kaže predvsem v vse večjem številu vloženih utemeljenih in tudi neutemeljenih odškodninskih zahtevkov zoper člane organov vodenja in nadzora. To je med člani organov vodenja in nadzora zasejalo strah pred podjetniškim odločanjem, predvsem v luči poznejše odškodninske odgovornosti za nekaj, kar je bilo v času odločanja običajen in tudi donosen posel. Da bi se izognili pravni in poslovni negotovosti, je zato potreben poseg zakonodajalca de lege ferenda.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄5

Odgovornost predsednika skupščine v delniški družbi

Bratina Borut, Jovanovič Dušan, Bratina Miha, 5.2.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Borut Bratina, dr. Dušan Jovanovič in Miha Bratina, Pravna praksa, 5/2015V zadnjem času se vse več razpravlja o odgovornosti članov organov vodenja in nadzora, med katerimi se iščejo "krivci" za škodo, ki je nastala družbi, čeprav sploh ne izhaja iz njihove sfere. Delovanje družbe je namreč kompleksen sistem, ki ni odvisen le od dveh kolegijskih organov družbe, temveč še od številnih drugih dejavnikov. V tem sistemu se pozablja na vpliv delničarjev, ki s sprejemanjem skupščinskih sklepov odločajo tudi o najpomembnejših zadevah v družbi. Res je sicer, da je formalnopravno vpliv delničarjev na poslovodenje družbe zelo omejen. Dejansko pa v praksi večinski delničar (pri nas v Sloveniji je to pogosto država kot delničar) predpisane meje svojega vpliva prevečkrat prekorači. Že pred časom so se prav zato začele strokovne razprave o dolžnostih in posledično tudi odgovornosti delničarjev. Ti svojo moč izvršujejo prek skupščine, na kateri pa pomembne procesne odločitve, ki lahko tudi krojijo usodo družbe, sprejema predsednik skupščine, čigar odgovornost se povsem zapostavlja. To bi lahko izhajalo iz zelo skope ureditve v Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄3-4

Razlikovanje funkcij posebnega revizorja in posebnega zastopnika po ZGD-1

Jovanovič Dušan, Bratina Miha, 22.1.2015

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Dušan Jovanovič, Miha Bratina, Pravna praksa, 3-4/2015Na prvi pogled dokaj podobni funkciji, namenjeni predvsem za uveljavljanje odškodninskih zahtevkov zoper člane organov vodenja ali nadzora družbe, se ob natančnejšem pregledu precej razlikujeta in imata obe sebi lastne naloge. V korporacijski praksi se to pogosto zamenjuje. Tudi pri nas prihaja do takih napak, ki so podkrepljene z željo po ne vedno utemeljenih odškodninskih zahtevkih zoper člane organov vodenja ali nadzora. Napake, ki izvirajo iz pomanjkljivega razumevanja funkcije in nezadostnega korporacijskega poznavanja posameznega instituta, pa povzročijo marsikatero nepravilnost, ki ima lahko negativne posledice in lahko vodi celo do oškodovanja družbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄5

Skrbnost pri vlaganju odškodninskih zahtevkov zoper člane uprave v skladu z 263. členom ZGD-1

Jovanovič Dušan, Bratina Miha, 6.2.2014

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Dušan Jovanovič, Miha Bratina, Pravna praksa, 5/2014Razmahnitev gospodarske krize in posledično slabše poslovanje gospodarskih subjektov je tudi v Sloveniji sprožilo vprašanja odgovornosti za poslovanje družb. Posledica tega je tudi uveljavljanje (potencialnih) odškodninskih zahtevkov zoper člane organov vodenja in nadzora v družbi. Precej časa smo torej v Sloveniji potrebovali, da se je začelo udejanjati načelo odgovornosti članov organov vodenja in nadzora v družbah po 263. členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), pri čemer še zelo zaostajamo za razmišljanji oziroma uveljavljanjem odškodninske odgovornosti zaradi vpliva tretjih oseb po 264. členu ZGD-1, za kar v Sloveniji obstaja kar nekaj konkretnih primerov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Delničarjeva dolžnost zvestobe družbi

Bratina Borut, Jovanovič Dušan, Bratina Miha, 31.1.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Borut Bratina, dr. Dušan Jovanovič, Miha Bratina, Pravna praksa, 4/2013Ob sedanji finančni in gospodarski krizi je potreben vnovičen premislek o ustroju gospodarskih družb in o ravnotežju oziroma sorazmernosti pravic in obveznosti ter dolžnosti družbenikov teh družb in članov njihovih organov. V kapitalskih družbah niso v ospredju družbeniki, temveč le personificirani kapital, ki so ga vložili ustanovitelji in pozneje po potrebi družbeniki. Prav zato pride v kapitalskih družbah do razmejitve lastninske in upravljavske sfere. Pojem upravljanja v kapitalskih družbah lahko pravno opredelimo kot pravice, pristojnosti in obveznosti organov in njenih članov v procesu odločanja v kapitalskih družbah. Pri tem se srečujemo z nasprotjem med omejitvijo odgovornosti družbenikov za obveznosti družbe na eni strani in načelom svobodnega odločanja v poslovnih razmerjih na drugi strani, ki je podlaga za nastanek obveznosti. Zato odločanja v zvezi s poslovanjem podjetja znotraj družbe ni mogoče prepustiti le družbenikom in njihovim interesom, temveč je to v pristojnosti poslovodstva teh družb, katerih pravni položaj je natančno urejen z zakonodajo. Zatrdimo lahko, da se ekonomski interesi družbe uresničujejo prek podjetja, družbeniki pa svoje članske pravice uresničujejo praviloma v okviru družbe. Družbeniki imajo svoj organ, to je skupščino družbe, v katerem uresničujejo svoje članske pravice in poskušajo uveljaviti svoje posamične interese v družbi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄11

Sprememba druge (kapitalske) direktive EU

dr. Dušan Jovanovič, 22.3.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Dušan Jovanovič, Pravna praksa, 11/2007dr. pravnih znanosti Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerza v Mariboru Dvajset dni po objavi v Uradnem listu Evropske unije (6. septembra 2006) so začele veljati spremembe in dopolnitve Druge (kapitalske) direktive EU,ŠO]1 ki je osrednji predpis s področja kapitalskih vprašanj na ozemlju EU.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄10

Veliki komentar ZGD-1

dr. Dušan Jovanovič, 15.3.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Dušan Jovanovič, Pravna praksa, 10/2007dr. pravnih znanosti, Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru Tik pred novim letom je v zbirki Nova slovenska zakonodaja pri GV Založbi izšel dolgo pričakovan prvi del Velikega komentarja Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) v redakciji dr.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄45

Korporacijsko pravo

mag. Dušan Jovanovič, 11.12.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Dušan Jovanovič, Pravna praksa, 45/2003V slabem letu po izdaji druge, dopolnjene in spremenjene izdaje obsežnega in podrobnega komentarja zakona o gospodarskih družbah je bila pri GV Založbi Ljubljana in Pravni fakulteti Univerze v Mariboru izdana tudi celovita knjiga o pravu družb z naslovom Korporacijsko pravo in podnaslovom Pravni pol...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄32

ZGD s komentarjem

mag. Dušan Jovanovič, 12.9.2002

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Dušan Jovanovič, Pravna praksa, 32/2002Nedolgo tega je v zbirki Nova slovenskazakonodaja izdala GV-Založba dolgo pričakovan in nujno potreben komentar zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD) v redakciji prof. dr. Marijana Kocbeka. Navedeni komentar zakona je izvirno znanstveno delo 12 avtorjev iz vrst priznanih pravnih stro...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄5

Pravniško društvo Maribor: O delu Ustavnega sodišča RS

Dušan Jovanovič, 18.2.1999

Ustavno sodišče, Društva, javni shodi, prireditve

Dušan Jovanovič, Pravna praksa, 5/1999Na prvem srečanju Pravniškega društva v Mariboru v letu 1999, ki je, kakor je že v navadi, vsak prvi četrtek v mesecu, nas je s svojo prisotnostjo in predavanjem razveselila ustavna sodnica prof. dr. Miroslava Geč - Korošec, saj je predstavila delo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki v zadnjem...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄13

Sprejem letnega poročila - sklic skupščine d.d.

Dušan Jovanovič, 9.7.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Dušan Jovanovič, Pravna praksa, 13/1998Uprava večje d. d. je sprejela poslovno poročilo ter revizijsko poročilo ter ga dala v sprejem nadzornemu svetu, ta pa pogojuje sprejem poslovnega poročila s spremembami statuta (glede števila članov uprave in nadzornega sveta) ter dokler ne bosta ti dve vprašanji predhodno dogovorjeni z večinskimi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄12

Korporacijskopravni in obligacijskopravni vidiki hibridnih vrednostnih papirjev

Dušan Jovanovič, 26.6.1998

Obligacije

Dušan Jovanovič, Pravna praksa, 12/1998Iz magistrskih nalog Na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru je 26. maja 1998 zagovarjal svojo magistrsko nalogo z naslovom Korporacijsko pravni in obligacijsko pravni vidiki hibridnih vrednostnih papirjev kandidat Saša Prelič, ki je po uspešno opravljenem zagovoru pred komisijo pridobil naziv ma...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄5

Zavarovanje odgovornosti članov uprave in nadzornega sveta

Dušan Jovanovič, 19.3.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Dušan Jovanovič, Pravna praksa, 5/1998Pravniško društvo Maribor Na marčevskem srečanju Pravniškega društva v Mariboru je bila s strani prof. dr. Šimeta Ivanjka predstavljena zanimiva tema z naslovom Zavarovanje odgovornosti članov uprave in nadzornega sveta, ki v zadnjem času dviga precej prahu tako na strani zavarovalnic kakor tudi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄25

Mediji in varstvo osebnostnih pravic

Dušan Jovanovič, 24.12.1997

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Dušan Jovanovič, Pravna praksa, 25/1997Na zadnjem srečanju v iztekajočem letu nam je članom Pravniškega društva v Mariboru 4. decembra prof. dr. Šime Ivanjko predstavil zanimivo temo o medijih in varstvu osebnostnih pravic. Predavatelj je najprej podal definicijo medijskega prava,(*1) ki ga je opredelil kot skupek pravnih pravil, ki s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄12

Pravniško društvo Maribor: Novi ZDR in volilni občni zbor

Dušan Jovanovič, 26.6.1997

Društva, javni shodi, prireditve, Delovna razmerja

Dušan Jovanovič, Pravna praksa, 12/1997Na zadnjem preddopustniškem srečanju so člani mariborskega Pravniškega društva 5. junija zvedeli vrsto podrobnosti o, zdaj še, strokovni zasnovi novega zakona o delovnih razmerjih (predaval je dr. Drago Mežnar), v drugem delu srečanja pa so izvedli še redni občni zbor s pregledom dela v minulem razd...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄11

Aktualna pravna vprašanja gospodarskih poslov ( V.posvetovanje)

Dušan Jovanovič, 12.6.1997

Obligacije, Delovna razmerja

Dušan Jovanovič, Pravna praksa, 11/1997Od 22. do 24. maja 1997 je v Rogaški Slatini potekalo že peto tradicionalno spomladansko srečanje pravnikov v organizaciji Inštituta za gospodarsko pravo v Mariboru. Za tokratno posvetovanje pod naslovom Aktualna pravna vprašanja gospodarskih poslov so bili predvideni naslednji tematski sklopi in si...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄8

Razmerja med organi kapitalskih družb

Dušan Jovanovič, 24.4.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Dušan Jovanovič, Pravna praksa, 8/1997Člani Pravniškega društva v Mariboru smo na prvem pomladanskem srečanju 3. aprila prisluhnili dr. Borutu Bratini, ki je predaval o razmerju med organi v kapitalskih družb. Ta tematika je bila tudi predmet njegove doktorske disertacije z naslovom Korporacijskopravni status organov kapitalskih druž...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄5

Novi obligacijski zakonik (III) - nekatere novosti civilnopravnih pogodb

Dušan Jovanovič, 13.3.1997

Obligacije

Dušan Jovanovič, Pravna praksa, 5/1997Člani Pravniškega društva v Mariboru se sestanemo, kakor je že v navadi, vsak prvi četrtek v mesecu. Tema tokratnega srečanja je zaokrožila iztekajoči sklop predavanj o novem obligacijskem zakoniku.(*1) Tako je v četrtek 6. februarja mag. Vesna Rijavec predavala o civilnopravnih pogodbah, ki ne spad...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄25

Novi obligacijski zakonik

Dušan Jovanovič, 19.12.1996

Odvetništvo in notariat (vključno tarifa), Obligacije

Dušan Jovanovič, Pravna praksa, 25/1996Kakor je že v navadi, se člani Pravniškega društva v Mariboru sestanemo vsak prvi četrtek v mesecu. Tema tega srečanja je zaokrožila iztekajoče se leto 1996, saj smo enako kot v začetku leta, ko smo pričeli s predavanjem o novi obligacijski zakonodaji v Republiki Sloveniji, zadnje srečanje namenili ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄19

Davek na dodano vrednost

Dušan Jovanovič, 3.10.1996

Davek na dodano vrednost in trošarine

Dušan Jovanovič, Pravna praksa, 19/1996September je prvi podopustniški mesec in prične se resno delo, zato se je tudi v Društvo pravnikov Maribor prekinilo dopustniško mrtvilo ter se je sestalo na srečanju, kot je to že običajno, prvi četrtek v mesecu. Državljane oziroma davkoplačevalce najbolj skrbijo davki, ki jih predpisuje država, za...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄11

Novosti v zemljiškoknjižnih postopkih

Dušan Jovanovič, 6.6.1996

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Dušan Jovanovič, Pravna praksa, 11/1996Že na seminarju o zemljiški knjigi, ki ga je letošnjega 28. marca pripravil Inštitut za gospodarsko pravo pri mariborski PF, se je pokazalo, kako zanimiva in pereča so vprašanja, povezana z vpisi v sodni register. Novi zakon o zemljiški knjigi pač vnaša v naš pravni sistem obilo novosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄9

Sodna praksa v stečajnih postopkih

Dušan Jovanovič, 9.5.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Dušan Jovanovič, Pravna praksa, 9/1996Tako kot vsak mesec so se tudi prvi četrtek v mesecu aprilu zbrali člani Pravniškega društva Maribor. Tokrat je zbranim predstavil mag. Dušan Dougan, sodnik Višjega sodišča v Mariboru, vedno aktualno temo povezano z zakonom o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, pri čigar sestavi je sodeloval...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(23)

Leto objave

2016(1) 2015(3) 2014(1) 2013(1)
2007(2) 2003(1) 2002(1) 1999(1)
1998(3) 1997(5) 1996(4)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJ KLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
< Prva črka priimka: J

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov