O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 100)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄9-10

Sodno varstvo zoper prostorske akte

mag. Janez Tekavc, 7.3.2019

Urejanje prostora

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 9-10/2019Z uveljavitvijo Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) je začel veljati spremenjen sistem pravnega varstva v zvezi s prostorskimi akti. Zakonodajalec je verjetno imel v mislih predvsem razbremenitev Ustavnega sodišča, vendar pa je nova ureditev prinesla precej vprašanj, na katere zakonodajalec žal ni dal enoznačnega odgovora oziroma nanje morda niti ni pomislil.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄3-4

Sodstvo kot resničnostni šov

mag. Janez Tekavc, 26.1.2017

Sodišča

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 3-4/2017Novi Sodni red je minister za pravosodje objavil 29. decembra 2016, veljati pa je začel 1. januarja 2017, tj. tri dni po objavi. Resni predpisi se redkokdaj objavljajo s tako kratkim vacatio legis, medije pa so ob tem najbolj pritegnile ministrove besede: "Opažam potrebo po večji odprtosti sojenj. Je pa res, da se večini mojih kolegov to še vedno zdi nepotrebno. Sploh pa to velja za stranke, še posebej za javne osebnosti, ki so za medije zelo zanimive."
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄5

Odvetniška tarifa

mag. Janez Tekavc, 5.2.2015

Odvetništvo in notariat

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 5/2015Več kot sto let bo tega, kar je stanovski kolega Fran Milčinski združil žlahten humor in malo slovenskega nemira ter povedal zgodbo o tem, kako tri ure hoda daleč leži vas, pa ji pravijo mesto, in v tem kraju se hitro navdušijo nad vsako novotarijo, ki pride iz širnega sveta. Nekega dne je tako domači popotnik prišel z dolge poti in s seboj prinesel v sprednji malhi proso, vzad pa kašo. Kašo je skuhal, da bi lahko vsakdo poskusil, kako dobra je. Ker pa so vsi hiteli, da bi jo čim prej dali v usta, se je vsak popekel tako zelo, da so naslednje leto pihali v bilke prosa, da bi rodile bolj blago kašo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄22

Novele in novele

mag. Janez Tekavc, 5.6.2014

Pravoznanstvo

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 22/2014Vlada nas je razveselila z deseto novelo Zakona o izvršbi in zavarovanju, novelo J. Tudi to novelo predlaga z namenom, da bi bili postopki učinkovitejši, in tako kot pri vseh do zdaj imam tudi pri tej občutek, da ne bodo, ampak do konca abecede je še veliko priložnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄22

Obveznostno pravo

mag. Janez Tekavc, 5.6.2014

Kultura in umetnost

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 22/2014Pri založbi Uradni list RS je izšla knjiga doc. dr. Marka Brusa z naslovom Obveznostno pravo in podnaslovom Splošni del obligacij brez zakonskih obveznostnih razmerij (2014, 212 strani), ki obravnava predvsem pogodbena razmerja kot del obligacijskega prava. Sistematika knjige bralca popelje od osnovnih pojmov obligacijskega prava prek spraševanja o pravni naravi obligacij do natančnejše opredelitve vlog strank in posameznih stanj pogodbenega razmerja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄2

Energetska izkaznica

mag. Janez Tekavc, 16.1.2014

Varstvo okolja

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 2/2014S sprejemom predloga novega Energetskega zakona (EZ-1), ki je v času pisanja tega članka v tretjem branju, bo z grožnjo globe v višini 200 evrov kaznovan tisti, ki pri prodaji ali oddaji stavbe ali dela stavbe ne bo kupcu ali najemniku predložil energetske izkaznice, z globo 250 evrov pa, če bo oglaševal prodajo ali oddajo, ne da bi navedel energetske kazalnike učinkovitosti. Z globo kar 1.000 do 10.000 evrov pa se bo kaznoval tisti, ki opravlja dejavnost in v prostore vidno ne namesti energetske izkaznice. Po prehodni določbi 541. člena mora stavba, ki ima več kot štiri posamezne dele in je bila zgrajena pred 1. januarjem 1980, pridobiti energetsko izkaznico do 31. decembra 2019; če je bila zgrajena po 1. januarju 1980, pa do 31. decembra 2030. Za preostale stavbe prehodno obdobje ni predvideno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄44

Pogled na priznanje izraelske sodbe - odškodninska odgovornost zdravnika

mag. Janez Tekavc, 14.11.2013

Civilni sodni postopki

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 44/2013Pridružil se bom razpravi o priznanju izraelske sodbe v primeru odškodninske odgovornosti eminentnega slovenskega zdravnika, ker menim, da je treba osvetliti nekatera dejstva, ki se nekako izgubljajo ob zelo načelnih stališčih posameznih avtorjev ali pa so bila celo spregledana.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄39

Odškodnina po 72. členu ZDen

mag. Janez Tekavc, 10.10.2013

DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 39/2013Na videz se je zdelo, da vprašanje odškodnine zaradi nemožnosti uporabe denacionaliziranega premoženja ni več aktualno, dokler ni v javnosti odjeknilo, da je bilo denacionalizacijskim upravičencem prisojeno tudi kar nekaj milijonskih zneskov. Prisojeni zneski so presenetljivi zgolj za tiste, ki niso opazili, kako se je v sodni praksi Vrhovnega sodišča skoraj neopazno izoblikovalo stališče, ki je dalo drugemu odstavku 72. člena Zakona o denacionalizaciji (ZDen) pomen, ki ga iz besedila zakona le stežka razberemo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄28

Meje svobode tiska

mag. Janez Tekavc, 18.7.2013

Kultura in umetnost

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 28/2013Pri GV Založbi je tik pred poletjem izšla knjiga dr. Roka Čeferina Meje svobode tiska - Analiza sodne prakse Ustavnega sodišča Republike Slovenije in Evropskega sodišča za človekove pravice (Ljubljana 2013, 314 strani), ki jo je avtor zasnoval kot zbirko odločitev Ustavnega in Evropskega sodišča z dodano analizo izbranih odločitev in njihovo umestitvijo v kontekst razmerja med svobodo javnega izražanja ter pravico do zasebnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Prispevki za samozaposlene po ZPIZ-2

mag. Janez Tekavc, 28.3.2013

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 12/2013V Uradnem listu RS, št. 96/2012, je bil objavljen Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki naj bi prinesel novosti tudi na področje plačila prispevkov za samozaposlene. Žal je besedilo zakona v tem delu zelo nedorečeno, tako da se jasno vidi le hitenje zakonodajalca, ki prinaša zelo različne razlage z zelo različnimi posledicami za samozaposlene.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄7-8

Izvršba na podlagi menice

mag. Janez Tekavc, 21.2.2013

Civilni sodni postopki

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 7-8/2013V preteklih dneh sem doživel negativno izkušnjo v izvršilnem postopku na podlagi menice, saj je sodišče z odločanjem odlašalo tako dolgo, da je bil nad dolžnikom prej začet stečajni postopek, kot pa je bilo odločeno o predlogu za izvršbo. Konkretna zadeva je izgubljena, vendar pa velja zaradi bodočih podobnih primerov opozoriti na napake v razmišljanju izvršilnega sodišča.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄5

Konec ustavnega sodstva?

mag. Janez Tekavc, 7.2.2013

Ustavno sodišče

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 5/2013Nekaj let sem naročen na obvestila Ustavnega sodišča o sprejetih odločitvah. V zadnjih letih je večina odločitev procesne narave: pobuda, ustavna pritožba se zavrže. Občutek, da Ustavno sodišče le o redkih pobudah odloči meritorno, ni le občutek, izkazuje ga tudi statistika. Iz letnega poročila Ustavnega sodišča za leto 2011 (za 2012 ga še ni) je razvidno, da je bilo od 311 pobud in zahtev za presojo ustavnosti, ki jih je sodišče rešilo v tem letu, kar 205 rešenih tako, da jih je Ustavno sodišče zavrglo (68 odstotkov). Od preostalih 106 zadev, ki jih je meritorno obravnavalo, pa je bilo zavrnjenih še 50 zadev (47 odstotkov). Glede ustavnih pritožb v letnem poročilu ni podatkov, domnevamo pa lahko, da je vsebinsko neobravnavanih prav toliko ali še več.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄1

Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN)

mag. Janez Tekavc, 10.1.2013

Kultura in umetnost

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 1/2013Založba Uradni list je v zbirki predpisov s komentarjem izdala Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) s komentarjem in stvarnim kazalom (Ljubljana 2012, 221 strani) avtorjev Vide Kostanjevec, Marije Bukovec Marovt, Andraža Žvana in Boruta Smrdela.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄44

Je nujna širitev območij Natura 2000?

mag. Janez Tekavc, 15.11.2012

Varstvo okolja

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 44/2012Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je predstavilo predlog širitve območij Natura 2000. Širitev menda izvira iz zahteve Komisije EU, pri čemer ministrstvo izhaja iz opominov Komisije in predlaga širitev zaradi bojazni, da bo sicer Komisija začela postopke proti Sloveniji. Pa je res tako?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄39-40

Še o reformi javnega naročanja

mag. Janez Tekavc, 12.10.2012

PRORAČUN

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 39-40/2012V PP, št. 38/2012, je Maja Potočnik namenila pozornost nekaterim vprašanjem reforme postopkov javnega naročanja. Povedano v celoti drži, dodati velja le, da bi bil čas za res korenito spremembo sistema javnega naročanja, saj se je tog in na formalizmih temelječ postopek izkazal ne le kot neučinkovit, ampak tudi kot vir nerazumno dragih nabav, neizvedenih poslov in morebitnih koruptivnih ravnanj. Izredna formaliziranost postopka je nepotrebna in nikakor ne koristi gospodarnemu ravnanju z javnimi sredstvi, koristi le kot večni izgovor za napačne odločitve, saj se odločevalci lahko skrivajo za izgovorom, da so morali izbrati nekega ponudnika, čeprav je bil za nekaj deset odstotkov dražji ali pa se je zanj že vnaprej vedelo, da naročila ne more izvesti, ker je drugi pač pozabil napisati kakšno vejico ali piko, tako da ga niso mogli izbrati. Državna revizijska komisija pa je žal s kar nekaj svojimi odločitvami naročnike še dodatno utrdila v prepričanju, da je bistveno upoštevanje formalizmov, ne gospodarnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄22

(Ne)odgovornost osebno odgovornih družbenikov

mag. Janez Tekavc, 7.6.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 22/2012Ustavno sodišče je z odločbo U-I-307/11 z dne 12. aprila 2012 razveljavilo določbe 1. do 17. člena Zakona o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih gospodarskih družb (ZPUOOD). S tem je zavrnilo poizkus nasprotnikov osebne odgovornosti družbenikov za obveznosti gospodarskih družb, da bi se aktivne družbenike razbremenilo odgovornosti za nazaj. Vendar pa so nasprotniki osebne odgovornosti v tokratnem poizkusu dosegli nekaj, kar jim v treh predhodnih poizkusih ni uspelo. Sodišče ni razveljavilo določbe 18. člena ZPUOOD, ki razveljavlja določbe ZFPPIPP o osebni odgovornosti. Aktivni družbeniki tako niso več odgovorni za obveznosti družb, ki so bile izbrisane po uveljavitvi ZPUOOD. Zgodba o osebni odgovornosti je s tem končana. Aktivni družbeniki niso več odgovorni za plačilo obveznosti, ki jih ni poplačala izbrisana družba. Nasprotniki osebne odgovornosti so s tem dosegli pomembno zmago in razbremenitev. Kakšen pa je položaj upnikov?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄20

Nepremičninsko pravo 2

mag. Janez Tekavc, 24.5.2012

Kultura in umetnost

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 20/2012Zbirka predpisov Nepremičninsko pravo 2 (GV Založba, zbirka Nova slovenska zakonodaja, 2012, 1128 strani) z uvodnimi pojasnili dr. Matjaža Tratnika in dr. Renata Vrenčurja nadaljuje tradicijo, ki si jo je založnik zastavil že s prvo zbirko Nepremičninskega prava. Primerjava obeh zbirk predpisov nam pokaže pomenljiv podatek: od leta 2008 do 15. februarja 2012 se je spremenila skoraj večina predpisov s tega področja. Zakonodajalec torej neustavljivo hiti normirati prav vsako pravno situacijo, tako da je v tej knjigi zbranih že 33 predpisov (prva zbirka iz leta 2008 je obsegala "le" 26 predpisov).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄10

Država ni Shylock

mag. Janez Tekavc, 15.3.2012

Sodišča

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 10/2012Medijski pogromi zoper vse in vsakogar so zanimivi; čeprav so sporni s stališča novinarske etike, so vendarle odraz nekega trenutka in določenih razmerij sil, ki kažejo na splošne razmere v družbi. Primer izvršbe na hišo za poplačilo 124 evrov se mi je do nedavnega zdel eden takih. Medijska zgodb
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄44

Odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih gospodarskih družb - kolikokrat še?

mag. Janez Tekavc, 17.11.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 44/2011Državni zbor je na eni zadnjih sej (19. oktobra 2011) sprejel Zakon o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih gospodarskih družb (ZPUOOD). Ob vsesplošni politični zmedi je bil sprejem dokaj pričakovan, čeprav bi glede na predhodni odločitvi Ustavnega sodišča U-I-135/00 z dne 9. oktobra 2002 in U-I-117/07 z dne 21. junija 2007 vendarle pričakovali malce več zakonodajne zrelosti. ZPUOOD prinaša vnovično rešitev, ki je bila že dvakrat v postopku presoje ustavnosti ocenjena kot neustrezna. Družbenikom izbrisanih družb namreč ex officio odpušča obveznosti za dolgove izbrisanih družb, v katerih so imeli ti družbeniki take upravljavske pravice, da se štejejo za aktivne družbenike.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄43

ZZK-1 z uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom

mag. Janez Tekavc, 10.11.2011

Kultura in umetnost

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 43/2011 Zemljiška knjiga ima v Sloveniji dolgo tradicijo. Oblikovana na podlagi cesarskega patenta iz leta 1747 je preživela že tri države in dve svetovni vojni. V obdobju stare in nove Jugoslavije so zemljiško knjigo urejali predpisi, ki so bili sprejeti še v času avstro-ogrske monarhije v letu 1871,
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄24-25

Občine - čas za premislek

Janez Tekavc, 23.6.2011

Ustavno sodišče, LOKALNA SAMOUPRAVA

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 24-25/2011Odločitev Ustavnega sodišča Republike Slovenije U-I-114/11 z dne 9. junija 2011, s katero je "ustanovilo" občino Ankaran, je nedvomno ena od prelomnih odločitev v ustavnopravni praksi. Pogledi na pristojnosti Ustavnega sodišča se bodo nedvomno izkristalizirali, ko bo minil prvi politični šok. Za pravo je odločitev vsekakor prelomna predvsem z vidika teorije države in delitve oblasti. Vendar pa predmet tega članka ne bo to temeljno vprašanje, ampak pravni vidik ustanavljanja in delovanja občin, ki ga poudarja ustavni sodnik dr. Petrič v svojem pritrdilnem ločenem mnenju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄20

Ne-resno e-sodstvo

Janez Tekavc, 26.5.2011

Sodišča

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 20/2011Prvega maja smo dočakali začetek e-zemljiške knjige v novi podobi. Težko je uganiti, zakaj je bilo to potrebno, še težje je najti vsaj kakšen resen argument, kaj smo s tem pridobili, razen zmede in nekaj sto strani navodil, ki pa ne jamčijo niti tega, da bomo v uri ali dveh uspeli pridobiti navaden zemljiškoknjižni izpisek.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄12

Stavbna pravica kot način financiranja v občinah

Janez Tekavc, 31.3.2011

PRORAČUN

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 12/2011Občine zaradi zadolženosti nekatere gradnje javnih objektov pogosto izvajajo po modelu javno-zasebnega partnerstva z uporabo stavbne pravice. Pri tem so večinoma izhajale iz pravne ureditve Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP) in Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSPDPO) oziroma zdaj iz Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS), pogosto pa so spregledale določbe Zakona o javnih financah (ZJF), Zakona o javnem naročanju (ZJN-2), Stvarnopravnega zakonika (SPZ) ter Direktive 93/37/EGS oziroma zdaj Direktive 2004/18/ES. Uporaba vseh teh relevantnih pravnih pravil privede do ugotovitve, da vrtcev, šol in kulturnih domov ni dopustno graditi po ZJZP, saj gre v primeru uporabe zgolj ZJZP le za prikrito javnonaročniško razmerje, ki se izvaja zato, da občini ni treba prikazati zadolženosti, ki s tem nastane, in da se izogne pravilom o javnem naročanju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄21

Odgovornost za škodo na demonstracijah

mag. Janez Tekavc, 27.5.2010

Obligacije

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 21/2010Ob nedavnih demonstracijah dijakov in študentov pred Državnim zborom smo bili lahko priča namernemu povzročanju večje škode ter ogrožanju življenja in zdravja ljudi, predvsem policistov, ki so varovali poslopje Državnega zbora. Organizatorja odklanjata svojo odgovornost z navedbami, da so prekinili ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄9

Vročanje odvetnikom

mag. Janez Tekavc, 4.3.2010

Odvetništvo in notariat

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 9/2010V PP, št. 5/2010, je bil objavljen prispevek dr. Aleša Galiča Vročanje pravnim osebam, podjetnikom in odvetnikom. Dr. Galič je bil eden od strokovnih avtorjev novele Zakona o pravdnem postopku (ZPP-D),1 tako da njegova stališča morda kažejo tudi na nadaljnje spremembe ZPP in jim velja dati večjo tež...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(100)

Leto objave

2019(1) 2017(1) 2015(1) 2014(3)
2013(7) 2012(5) 2011(5) 2010(2)
2009(4) 2008(5) 2007(3) 2006(1)
2005(4) 2004(9) 2003(8) 2002(7)
2001(7) 2000(4) 1999(3) 1998(4)
1997(4) 1996(4) 1995(4) 1994(4)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠT UVWXYZŽ
< Prva črka priimka: T

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov