O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 18 (od skupaj 18)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2018⁄2

Medijski pravili "must-carry" in "must-offer" v razmerju do avtorske in sorodnih pravic

dr. Miha Trampuž, 18.1.2018

Intelektualna lastnina

dr. Miha Trampuž, Pravna praksa, 2/2018Posamezna pravna področja so bolj ali manj zaokroženi in celoviti sklopi pravil, ki urejajo določen segment družbe glede na njegove značilnosti, potrebe in namene. Posebna vprašanja se lahko odprejo, kadar pride do soočenja, prekrivanja ali celo konfrontacije dveh različnih pravnih področij. Tak primer je razmerje med medijskim in avtorskim pravom, ki se posebej izostri pri medijskem pravilu o obveznosti (kabelskega) prenosa RTV-programov posebnega pomena oziroma pri t. i. pravilih "must-carry" in "must-offer". Postavlja se vprašanje, ali lahko medijsko pravo poseže v ali celo preseže sistem avtorskega prava tako, da se določena avtorska pravica ne upošteva in ne izvaja. Odgovor na to vprašanje skušam poiskati v tem prispevku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄19

Omejitev pravic v zvezi s tehnično in trgovsko priobčitvijo varovanih vsebin

dr. Miha Trampuž, 15.5.2014

Intelektualna lastnina

dr. Miha Trampuž, Pravna praksa, 19/2014V praksi se pojavljajo nejasnosti glede vsebinskega dometa 57. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), ki vsebuje omejitev avtorske in sorodnih pravic v zvezi s preizkusno priobčitvijo varovanih vsebin iz tehničnih ali trgovskih razlogov. Določba omejuje zlasti pravico reproduciranja in tri pravice javne priobčitve (javno predvajanje s fonogrami in videogrami, javno prikazovanje, sekundarno radiodifuzno oddajanje), aktualna pa je predvsem v zvezi z izkoriščanjem glasbe in filmov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄48

Obseg zakonite cesije pri naročenih računalniških programih

dr. Miha Trampuž, 12.12.2013

Intelektualna lastnina

dr. Miha Trampuž, Pravna praksa, 48/2013V praksi še vedno povzroča težave razlaga 112. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), ki pod določenimi pogoji predpisuje (izpodbojno) cesijo materialnih avtorskih pravic na računalniških programih, ustvarjenih po naročilu ali v okviru delovnega razmerja, na naročnika ali delodajalca. V tem prispevku obravnavam naročene programe (pravne posledice so sicer enake pri programih, ki jih ustvari delojemalec v delovnem razmerju) in z njimi povezano vprašanje, kakšen je objektivni in subjektivni obseg pri tej cessio legis.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄36

Madžarski ustavnosodni preizkus obveznega kolektivnega upravljanja

dr. Miha Trampuž, 19.9.2013

Intelektualna lastnina

dr. Miha Trampuž, Pravna praksa, 36/2013V svoji knjigi Kolektivno upravljanje avtorske in sorodnih pravic sem na str. 54 in 55 navedel ugotovitev: "Obvezno kolektivno upravljanje je uspešno prestalo tudi ustavnosodno presojo." Na to stališče se je v članku Obvezno kolektivno upravljanje pravic proizvajalcev fonogramov odzval dr. Jorg Sladič.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄32

Novela KZ-1B z vidika avtorskega prava

Miha Trampuž, 25.8.2011

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Miha Trampuž, Pravna praksa, 32/2011Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1) glede njegovega 148. člena, ki obravnava kršitev materialnih avtorskih pravic (predlog KZ-1B), je v javnosti sprožil številne odmeve in razmeroma živahno razpravo. To je treba pozdraviti, saj takih razprav in soočenj mnenj ni nikoli preveč, še zlasti na tako pomembnem in vsestransko občutljivem področju, kot je kaznovalno pravo. Prav tako nič ne moti, da so mnenja v javni razpravi, zlasti v medijih, do novele odklonilna. Zmoti pa predvsem troje. Prvič, dosedanje razprave obravnavajo številna vprašanja kazenskega, avtorskega prava in še katerega drugega področja, zelo malo ali skoraj nič pa bistva zadeve, tj. ali so predlagatelji spremembe v KZ-1 z njo sploh dosegli svoj namen ali pa so, nasprotno, vanj vnesli resno strokovno napako s pomembnimi posledicami za Slovenijo. Drugič, da je stanje, ki ga želi vzpostaviti predlog KZ-1B, obstajalo brez težav v letih 2004-2008 in se v tem obdobju nihče ni oglašal ali protestiral. Sedanja novela namreč ne prinaša nič novega. In tretjič, sprejetje omenjene napake v KZ-1 se je zgodilo, za razliko od današnjih postopkov, z dopolnilom v sklepni fazi sprejemanja zakona, brez ustrezne strokovne analize in brez vsakršne ocene njenih posledic. Toliko bolj je zato najbrž treba prisluhniti argumentom za sedanje spremembe, ki to napako odpravljajo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄10

Materialne avtorske pravice naročnika umetniškega dela

Miha Trampuž, 17.3.2011

Intelektualna lastnina

dr. Miha Trampuž, Pravna praksa, 10/2011Pred letom 1990 (v SFRJ) je občina v Sloveniji naročila izdelavo kipa umetniku, ki še živi. Pogodba ni ohranjena. Kipar je dobil honorar od naročnika, občina pa je plačala vse stroške izdelave in postavitve. Kip je občina postavila na javno površino, kjer stoji še danes. Dokumentov o prenosu avtorskih pravic ni.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄15

Izvorna koda pri naročenem računalniškem programu

dr. Miha Trampuž, 16.4.2009

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Miha Trampuž, dr. Miha Trampuž, Pravna praksa, 15/2009V praksi se pogosto pojavlja vprašanje, kdo "ima pravice" na izvorni kodi programa, ki ga je uporabnik naročil pri avtorju/programerju oz. njegovem podjetju. Vprašanje se pojavlja zlasti v primerih, ko pogodba, ki jo stranki skleneta za izdelavo programa, o tem molči. Tak primer bo obravnavan v tem ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄7-8

Novinarska avtorska dela in nove pristojnosti sindikata novinarjev

dr. Miha Trampuž, 22.2.2007

Intelektualna lastnina, Javno obveščanje

dr. Miha Trampuž, Pravna praksa, 7-8/2007dr. pravnih znanosti, Avtorska agencija za Slovenijo Ali se bodo (avtorskopravna) vremena zaposlenih in svobodnih novinarjev zjasnila? V primerjavi z novinarji iz razvitih držav so razmere pri nas v tem pogledu precej zaostale: pogajanja za tovrstno dopolnitev splošne kolektivne pogodbe za pok...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄33

Iz magistrskih nalog: Sorodne pravice radiodifuznih organizacij

dr. Miha Trampuž, 18.11.1999

Intelektualna lastnina

dr. Miha Trampuž, Pravna praksa, 33/1999Na ljubljanski Pravni fakulteti je 12. oktobra 1999 uspešno (z oceno odlično) zagovarjala svojo magistrsko nalogo "Razvoj sorodnih pravic radiodifuznih organizacij" Vesna Bergant Rakočević. Naloga je na tem področju v Sloveniji izvirno in pionirsko delo, pa tudi v mednarodnem prostoru je tovrstne li...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄26

Kaznivo dejanje neupravičenega izkoriščanja avtorskega dela in identiteta oškodovancev

dr. Miha Trampuž, 23.9.1999

Intelektualna lastnina, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Miha Trampuž, Pravna praksa, 26/1999Pripombe k sodbi Višjega sodišča v Celju Kp 126/99 z dne 4. 5. 1999. Pred nedavnim je Višje sodišče v Celju obravnavalo kazensko zadevo, v kateri je bilo obdolžencem očitano kaznivo dejanje neupravičenega izkoriščanja avtorskega dela po členu 159 KZ.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄5

Lehmann/Schneider: Gradiva za računalniško pravo, pravo varstva podatkov in telekomunikacijsko pravo

dr. Miha Trampuž, 7.3.1996

Poštni promet in telekomunikacije, Kultura in umetnost

dr. Miha Trampuž, Pravna praksa, 5/1996Zbirka poglavitnih dokumentov s področja prava informatike, v nemščini (glavni dokumenti tudi v angleščini in francoščini), preko 1000 strani perforiranih listov (predvideno je ažuriranje zbirke), založba Verlag Dr. Otto Schmitd, naslov: PP 51 10 26, 50946 Köln, Nemčija. Soavtorja zbirka sta ugle...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄16

Izvedenska mnenja kot avtorska dela

dr. Miha Trampuž, 21.9.1995

Intelektualna lastnina, Civilni sodni postopki

dr. Miha Trampuž, Pravna praksa, 16/1995Različni upravni organi, pa tudi druge pravne osebe in posamezniki pogosto postavljajo vprašanja, ali izvedenska mnenja predstavljajo avtorska dela. Odgovor na to vprašanje ni pomemben le z vidika avtorskega prava, temveč ima posledice tudi na drugih področjih, npr. davčnem. Pri tem pa je problem ak...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄9

Evropski preizkus Slovenije

dr. Miha Trampuž, 18.5.1995

Intelektualna lastnina

dr. Miha Trampuž, Pravna praksa, 9/19951. Ustvarjalnost je eden najbolj zapletenih in dragocenih človeških procesov; v bistvu vsebuje nekaj nekonformističnega, prevratniškega v odnosu do sveta in družbe (Anton Trstenjak) in je kot taka zaznamovala vse tiste korake, ki so bili odločilni v razvoju človeštva. Ne glede na vse načine, pripomo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄3

Pripravljalno gradivo za računalniški program kot avtorsko delo

dr. Miha Trampuž, 9.2.1995

Intelektualna lastnina

dr. Miha Trampuž, Pravna praksa, 3/1995Zunanja sodelavka podjetja je sodelovala pri avtomatski obdelavi podatkov in izdelala pripravljalno gradivo za računalniški program. V tem gradivu je točno opredelila vse specifične zahteve naročnika, kar je predstavljalo osnovo za programiranje programa. Ali predstavlja pripravljalno gradivo za ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄3

Avtorskopravno varstvo pred računalniškim piratstvom

dr. Miha Trampuž, 9.2.1995

Intelektualna lastnina

dr. Miha Trampuž, Pravna praksa, 3/1995Računalniški programi so avtorska dela. Gre za intelektualne kreacije, ki jih varujejo pravice intelektualne lastnine, v tem primeru avtorska pravica. Poleg tega pa predstavljajo programi gospodarski, tržni proizvod, ki pozna eno največjih stopenj letne gospodarske rasti na svetu. Gre za blago, ki o...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄23-24

Autodesk Inc. dosegel prvo kazensko obsodilno sodbo zoper softwarsko piratstvo v Sloveniji

mag. Miha Trampuž, 10.12.1992

Intelektualna lastnina, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Miha Trampuž, Pravna praksa, 23-24/1992"Vemo za judikat." To lahko danes odgovorimo na povsem utemeljeno, katonsko vprašanje Janeza Topliška v naslovu njegovega uvodnika v 1. številki Informatike in prava v začetku leta 1991.(*1) V juniju 1992 je Temeljno sodišče v Ljubljani, Enota v Ljubljani v zadevi Autodesk v. B. B., opr. št. V K ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄23-24

Direktiva Sveta Evropskih skupnosti z dne 14. maja 1991 o pravnem varstvu računalniških programov(*)

mag. Miha Trampuž, 10.12.1992

Intelektualna lastnina

mag. Miha Trampuž, Pravna praksa, 23-24/1992I. UVOD "Bitka je končana", Tako je duhovito in povsem umestno označil sprejem Direktive Sveta ES z dne 14. 5. 1991 o pravnem varstvu računalniških programov (v nadaljnjem: Direktiva) dr. Thomas Dreier, znanstveni sodelavec Instituta Max Planck za tuje in mednarodno patentno, avtorsko in konkuren...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄2

Strogo kazenskopravno varstvo na področju računalništva vZDA

Miha Trampuž, 31.1.1991

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Poštni promet in telekomunikacije

Miha Trampuž, Pravna praksa, 2/1991O znamenjih bolj dosledne in stroge kaznovalne politike v ZDA na področju kaznivih dejanj v zvezi z računalništvom poroča revija Computerworld.(*1) Sodišče v Atlanti (Zvezna država Georgia) je trem polnoletnim (od 22 do 24 let) računalniškim "hacker-jem" izreklo nepogojne zaporne kazni dvakrat po 14...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

Pravna praksa(18)

Leto objave

2018(1) 2014(1) 2013(2) 2011(2)
2009(1) 2007(1) 1999(2) 1996(1)
1995(4) 1992(2) 1991(1)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠT UVWXYZŽ
< Prva črka priimka: T

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov